Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowa kluczowe oraz nazwy obiektów i klas rozpoczynaj od dużej litery np. Loop, Dim, FileStream Rozpoczynaj nazwę zmiennej od małej litery stosując styl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowa kluczowe oraz nazwy obiektów i klas rozpoczynaj od dużej litery np. Loop, Dim, FileStream Rozpoczynaj nazwę zmiennej od małej litery stosując styl."— Zapis prezentacji:

1 Słowa kluczowe oraz nazwy obiektów i klas rozpoczynaj od dużej litery np. Loop, Dim, FileStream Rozpoczynaj nazwę zmiennej od małej litery stosując styl wielbłądzi (camel style) np. dataUrodz lub styl pascalowy np. DataUrodz Nazwę zmiennej rozpoczynaj od 2 lub 3- znakowego skrótu typu danych np. dtDataUrodz, cNazwPrac, intPodatekVAT. Są to tzw. prefiksy węgierskie - od nazwiska węgierskiego inżyniera Microsoftu Charlesa Simonyi Konwencje nazw zmiennych

2 Wspólny System Typów (Common Type System) Typ danychDopuszczalne wartości Zajętość pamięci Boolean True lub False (Prawda lub Fałsz)2 bajty DateData z przedz: 01.01.0001 do 31.12.99998 bajtów ByteLiczba bez znaku od 0 do 2551 bajt ShortLiczba od -32768 do +327672 bajty IntegerLiczba od -21474836484 bajty do +2147483647 LongLiczba od - 92233720368547758088 bajtów do +9223372036854775807 DecimalLiczba ze znakiem złożona max16 bajtów z 29 cyfr, nie większa niż 79228×10 24 SingleLiczba od -3.4028235E+384 bajty do +3.4028235E+38 DoubleLiczba od -1.79769313486231E+308 8 bajtów do +1.79769313486231E+308 CharCiąg znaków Unicode od 0 do 655352 bajty StringCiąg znaków Unicode od 0 do ok. 2 31 -1znaków ObjectDowolny typ danych

3 Konwencje zapisu zmiennych Typ zmiennejPrefiks (przedrostek)Przykład Boolean bbCzyNowyProd DatedtdtDataZatrudn BytebytbytMiesiac ShortshtshtLicznik Integeri lub intiKoty Longl lub lnglPopulacja DecimaldecdecWynikBadan SinglesngsngCena Doubled lub dbldblDochod CharccZnak Strings lub strsNazwisko

4 Symbole typów danych Typ danychSymbol typuPrzykład Boolean -TrueFalse Date-#23/08/2003# Byte-0-255 ShortS3456S IntegerI lub %123I LongL lub &15L DecimalD lub &4.56D SingleF lub !4.56F DoubleR lub #4.56R CharCCC String-VB.Net

5 Deklaracje zmiennych Ogólna postać deklaracji zmiennej: Dim nazwa_zmiennej As typ_zmiennej np. Dim licznikPowt As Integer Dim wartProd As Single Zmiennym podczas deklaracji można przypisać wartości np. Dim intLiczba As Integer = 456789 Dim odpowiedz = False lub True

6 Deklaracja tablic Ogólna postać deklaracji tablicy: Dim nazwa_tablicy(wymiary) As typ_zmiennych np. Dim Prostopadlosc(7,4,9) As Integer Dim wartProd(5) As Single Tablicom podczas deklaracji można przypisać wartości np. Dim strRozmiar(2) As String = {Mały, Duży} Pierwszy element tablicy ma zawsze wartość równą zeru.

7 Priorytety operatorów KategoriaOperatorSymbol Arytmetyczny Potęgowanie^ Arytmetyczny Negacja (minus)- Arytmetyczny Mnożenie oraz dzielenie zmiennoprzec.* / Arytmetyczny Dzielenie całkowite\ Arytmetyczny Reszta z dzieleniaMod Arytmetyczny Dodawanie i odejmowanie+ - Złożenie(Konkatenacja)&, + Relacja(Porównanie)=, <>,, =, Like, Is LogicznyNieNOT LogicznyOraz (Koniunkcja)AND, AndAlso LogicznyLub (Alternatywa)OR, OrElse

8 Instrukcje warunkowe (SELEKCJA) If wyrażenie_logiczne Then ciąg instrukcji End If If wyrażenie_logiczne Then ciąg instrukcji 1 Else ciąg instrukcji 2 End If

9 Instrukcja wyboru (Select - Case) Select Case zmienna Case wyrażenie_logiczne_1 Ciąg instrukcji 1 Case wyrażenie_logiczne_2 Ciąg instrukcji 2 Case Else Ciąg instrukcji 3 End Select

10 Select Case liczbaLat Case < 1 Opis = Niemowlę Case 1 To 7 Opis = Maluch Case 8, 9 Opis = Starszy maluch Case 10 To 14 Opis = Podlotek Case Else Opis = Jak go nazwać ? End Select

11 Repetycja: Do - Loop Do ciąg instrukcji Loop Jest to pętla nieskończona (!) Wyjście z pętli wykonuje się po wprowadzeniu instrukcji: Exit Do

12 Repetycja: Do - Loop While Do ciąg instrukcji Loop While wyrażenie logiczne Ciąg instrukcji zostanie wykonany przynajmniej jeden raz

13 Repetycja: Do While - Loop Do While wyrażenie logiczne ciąg instrukcji Loop Ciąg instrukcji może nie zostać wykonany ani razu, jeżeli początkowa wartość wyrażenia logicznego przyjmie wartość logiczną False.

14 Repetycja: Do Until - Loop Do Until wyrażenie logiczne ciąg instrukcji Loop Ciąg instrukcji będzie wykonywany, dopóki wartość wyrażenia logicznego będzie miała wartość logiczną False. Inaczej mówiąc: ciąg instrukcji będzie wykonywany aż do spełnienia warunku.

15 Repetycja: For - Next For zmienna = w.pocz To w.końc Step krok ciąg instrukcji Next Dim licznik, suma As Short Dim Wektor(10) As Short For licznik = 9 To 0 Step -1 Suma = Suma + Wektor(licznik) Next


Pobierz ppt "Słowa kluczowe oraz nazwy obiektów i klas rozpoczynaj od dużej litery np. Loop, Dim, FileStream Rozpoczynaj nazwę zmiennej od małej litery stosując styl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google