Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

12 Zespół Szkół nr 2 www.zs2.tychy.pl SZKOŁA XXI WIEKU Gimnazjum nr 12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "12 Zespół Szkół nr 2 www.zs2.tychy.pl SZKOŁA XXI WIEKU Gimnazjum nr 12."— Zapis prezentacji:

1 12 Zespół Szkół nr 2 www.zs2.tychy.pl SZKOŁA XXI WIEKU Gimnazjum nr 12

2 12 O szkole Zespół Szkół składa się z Gimnazjum nr 12 oraz Technikum Ekonomicznego nr 2 Uczęszcza do niej 384 uczniów. Szkoła znajduje się w centrum miasta, w dogodnym punkcie komunikacyjnym. Adres: Gimnazjum nr 12 ul. Elfów 9 43-100 Tychy tel. 032 227 29 17 g12tychy@wp.pl

3 12 Szkoła posiada ciekawą i ambitną ofertę edukacyjną, którą doceniają uczniowie i rodzice. Z danych wynika, że około połowa naszych uczniów to osoby z rejonu innych tyskich szkół. Wykres przedstawia procentowy udział uczniów nie z rejonu w poszczególnych latach

4 12 Efektywne przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych gwarancją przyjęcia do szkół średnich: liceów i techników. Ponad 80 % naszych absolwentów kontynuuje naukę w szkołach średnich, głównie liceach ogólnokształcących

5 12 ŚCIEŻKA KARIERY W Z.S. nr 2 GIMNAZJUM nr 12 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 TECHNIKEKONOMISTATECHNIKEKONOMISTATECHNIKHANDLOWIECTECHNIKHANDLOWIEC STUDIAWYŻSZESTUDIAWYŻSZE SZKOŁA POLICEALNA PRACA ZAWODOWA

6 12 Kadra pedagogiczna PASJA, ZAANGAŻOWANIE, PROFESJONALIZM Kadra Zespołu Szkół nr 2 to: Specjaliści posiadający wykształcenia wyższe oraz pełne kwalifikacje pedagogiczne Osoby posiadające tytuł magistra lub tytuł naukowy doktora Nauczyciele posiadający licencje egzaminatorów maturalnych i gimnazjalnych Profesjonaliści prowadzący zajęcia w oparciu o programy autorskie Pasjonaci nieustannie poszerzający swoje kompetencje w ramach studiów podyplomowych oraz kursów metodycznych odbywanych w kraju i za granicą

7 12 - 5 nowoczesnych pracowni komputerowych czyli blisko 100 komputerów dostępnych dla ucznia. (najnowocześniejsze oprogramowanie Windows 7 i Office 2010! ) - własny serwer internetowy (korzystanie bez ograniczeń i reklam) - strona internetowa wielokrotnie nagradzana w konkursach, wykonana przez uczniów - własna platforma edukacyjna – e-learning (nauczanie na odległość) - dziennik internetowy - jedyne gimnazjum w mieście o specjalnych uprawnieniach Edukacyjnego Laboratorium Egzaminacyjnego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - ECDL Niedoścignieni w zakresie wprowadzania technologii informacji (informatyki)

8 12 Potwierdzenie jakości! Kapituła składająca się z naukowców, posłów i znanych osobistości uznała, iż szkoła jest szkołą przygotowującą uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej Trzykrotnie (2006, 2008 i 2010) wyróżnieni ogólnopolskim certyfikatem Znaku Jakości Interklasy. W Tychach i najbliższej okolicy TYLKO MY mamy taką kolekcję!

9 12 Oferta szkoły przyjaznej i twórczej Klasa informatyczno-językowa z elementami nauczania dwujęzycznego – rozszerzony program nauczania informatyki oparty o wymagania Europejskiego Certyfikatu ECDL - najnowocześniejsze, a równocześnie sprawdzone już metody nauczania języka angielskiego w stopniu rozszerzonym - efektywny poziom nauczania pozostałych przedmiotów Klasa ogólna - nacisk na równomierny, adaptowany do poziomu wiedzy rozwój edukacyjny ze wszystkich przedmiotów gimnazjalnych Klasa artystyczna - szczególny nacisk na rozwój zdolności artystycznych uczniów - częste wizyty w ośrodkach kultury takich jak kino, teatr - specjalny program nauczania wychowania fizycznego z grami drużynowymi i tańcem

10 12 Plusy klasy informatyczno-językowej z elementami nauczania dwujęzycznego Doświadczenie poparte sukcesem – 9 lat prowadzenia klas informatycznych Nowatorskie metody zajęć: - 2 razy więcej godzin informatyki + zajęcia pozalekcyjne - innowacja pedagogiczna – nauczanie przez internetową platformę edukacyjną. - wyjazdy integracyjne - już we wrześniu 3 dniowa wycieczka! - Noce komputerowców - nocne zajęcia komputerowe połączone z pieczeniem naleśników - stały kontakt z nauczycielami również po pracy: gadu-gadu, poczta internetowa, dziennik internetowy LIBRUS - międzynarodowy Certyfikat ECDL

11 12 Priorytety: - zwiększona liczba godzin nauki języka angielskiego - częściowe nauczanie historii, wiedzy o społeczeństwie i zajęć artystycznych w języku angielskim Stawiamy na praktyczne nauczanie języka poprzez nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami z zagranicy i posługiwanie się językiem angielskim na lekcjach innych przedmiotów Plusy klasy informatyczno - językowej z elementami nauczania dwujęzycznego FRANCUZIIZRAELCZYCY

12 12 W klasie informatyczno-językowej z elementami nauczania dwujęzycznego Oferujemy: wysoki poziom nauczania i gruntowne przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych 4 godziny nauki języka obcego w klasie o profilu językowym realizowane w oparciu o program autorski doskonałego metodyka udział w międzynarodowych projektach w ramach programu Comenius, E-twinning naukę z ciekawych i motywujących podręczników naukę metodą komunikacyjną wspomaganą oprogramowaniem interaktywnym fachowe konsultacje dla uczniów mających problemy z nauką możliwość rozwijania pasji w ramach zajęć dodatkowych udział w konkursach o zasięgu szkolnym, miejskim i krajowym wycieczki do ciekawych miejsc, kin, teatrów, muzeów

13 12 Nauczanie języków na poziomie europejskim Nauczanie języka angielskiego i niemieckiego w zakresie podstawowym lub rozszerzonym metodą komunikacyjną Rutynowe wykorzystywanie tablic interaktywnych oraz programów multimedialnych np. Euro Plus doskonale wspomagających naukę języka obcego Współpraca ze szkołami partnerskimi w całej Europie w ramach programu Etwinning (Comenius). Nasze projekty Getting to Know Each Other(2010) oraz Lets begin by doing (2011) nagrodzone Krajowym i Europejskim Certyfikatem Jakości

14 12 Nauczanie języków na poziomie europejskim Kadra języków obcych to wykwalifikowani lingwiści i lektorzy najlepszych szkół językowych w Tychach Nauczyciele języków obcych posiadający uprawnienia egzaminatorów maturalnych Profesjonaliści, jako nieliczni doskonalący swoje umiejętności za granicą (Oxford) w ramach programu Comenius Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej

15 12 Zajęcia pozalekcyjne Różnego rodzaju kółka zainteresowań: - kółka przedmiotowe ze wszystkich przedmiotów, - chórek szkolny - zajęcia komputerowe - zajęciach sportowe - kółka taneczne i aerobiku - gazetka Żaczek - radio Dziub Dziub - kółko turystyczne i wiele innych Zajęcia odbywają się nawet w czasie ferii zimowych

16 12 Bezpieczeństwo – ważna sprawa - aktualny certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu (wszystkie komputery zabezpieczone programami filtrującymi) - najnowsze legalne oprogramowanie (m.in. dzięki umowie licencyjnej School Agreement ) - placówka objęta monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, policją, strażą miejską - kameralność placówki– indywidualne podejście do każdego ucznia

17 12 Osiągnięcia szkoły jedna z najlepszych na Śląsku drużyn w konkursie ruchu drogowego Więcej informacji na stronie internetowej: www.gim12.tychy.pl Nagrody w konkursach informatycznych: -trzykrotne ogólnopolskie zwycięstwo w konkursach szkolnych stron internetowych, - wielokrotne zwycięstwa w międzypowiatowym konkursie Mistrz Klawiatury i licznych konkursach prezentacji multimedialnych sukcesy w zawodach sportowych, konkursach aerobiku, cheerleaders, turniejach szachowych itp. poparte licznymi nagrodami i medalami. Udział z powodzeniem w konkursach i olimpiadach z geografii, języka polskiego, historii, biologii itd.

18 12 Organizacja konkursów – inicjatywa i przedsiębiorczość Wojewódzki konkurs na grafikę komputerową, w którym co roku uczestniczy kilkaset uczniów z województwa Śląskiego Międzypowiatowy konkurs Mistrz Klawiatury – ponad 30 trzyosobowych drużyn z Tychów, Mikołowa, Pszczyny, Bierunia i okolic Rejonowy Konkurs Fotograficzny Tyskie Dyktando z Języka Angielskiego Olimpiada Interdyscyplinarna Klas Szóstych i inne Mistrzostwa Polski w szybkim pisaniu na komputerze

19 12 5 nowoczesnych sal komputerowych centrum multimedialne z 8 stanowiskami komputerowymi stale dostępnymi dla uczniów jedna z największych w Tychach sal gimnastycznych, siłownia, sala do tańca doskonała infrastruktura multimedialna, w tym: najnowocześniejsze oprogramowanie Projektory i tablice interaktywne w pracowniach języków obcych i przedmiotów ścisłych stały dostęp do sieci internetowej wysokiej klasy sprzęt audio-wizualny catering (ciepłe posiłki w stołówce) opieka pielęgniarki szkolnej szafki indywidualne dla uczniów Baza materialna

20 12 Przyszłość Dwunastki Połączenie Gimnazjum nr 12 z Technikum Ekonomicznym to: - doskonała kadra pedagogiczna - możliwość ciągłości nauki w Technikum Ekonomicznym, zdobycie wykształcenia średniego, uprawnień do wykonywania intratnego zawodu, odbycie praktyk za granicą w ramach projektu Leonardo daVinci - wykorzystanie doskonałego, bardzo bogatego wyposażenia technicznego - świetne przygotowanie do egzaminów końcowych - udział w projektach międzynarodowych - nauka w nowym, spełniającym standardy europejskie budynku - poczucie bezpieczeństwa - nieograniczone możliwości rozwijania pasji i zainteresowań

21 12 Gimnazjum nr 12 ZAPRASZA RODZICU, TO DOBRZE PRZEMYŚLANY WYBÓR TWÓJ I TWOJEGO DZIECKA TYCHY 2012


Pobierz ppt "12 Zespół Szkół nr 2 www.zs2.tychy.pl SZKOŁA XXI WIEKU Gimnazjum nr 12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google