Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady transakcji swap na polskim rynku i za granicą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady transakcji swap na polskim rynku i za granicą"— Zapis prezentacji:

1 Przykłady transakcji swap na polskim rynku i za granicą
Anna Kisielińska Bartłomiej Rogalski

2 Plan raportu: Historia i rozwój rynków swap Wykorzystanie i korzyści
Podział umów swapowych Przykłady umów swapowych na polskim rynku i za granicą

3 Historia i rozwój Początek – lata 60 – wymiana walut między bankami centralnymi państw Lata 70 – powstanie pożyczek wzajemnych i równoległych – pierwowzory umów swap Lata 80 – pierwsze klasyczne swapy walutowe oraz procentowe

4 Pierwszy kontrakt SWAP walutowy zawarty w 1981 r
Pierwszy kontrakt SWAP walutowy zawarty w 1981 r. pomiędzy Bankiem Światowym a IBM. Pośredniczył Salomon Brothers Bank Światowy chciał emitować dług niskoprocentowy w USD. IBM był zainteresowany emisją długu w DEM lub CHF.

5 Historia i rozwój Początek – lata 60 – wymiana walut między bankami centralnymi państw Lata 70 – powstanie pożyczek wzajemnych i równoległych – pierwowzory umów swap Lata 80 – pierwsze klasyczne swapy walutowe oraz procentowe Lata rozwój rynków instrumentów pochodnych -> swap derivates

6 Pierwszy kontrakt swap procentowy
Pierwszy SWAP odsetkowy został zawarty przez Deutsche Bank w 1982 r. Deutsche Bank wyemitował 7-letnie obligacje o stałym % w USD. Chciał jednak fundusze o zmiennym % poniżej LIBOR. Kontrahenci Deutsche Bank Stała st. % LIBOR – x%

7 Historia i rozwój Początek – lata 60 – wymiana walut między bankami centralnymi państw Lata 70 – powstanie pożyczek wzajemnych i równoległych – pierwowzory umów swap Lata 80 – pierwsze klasyczne swapy walutowe oraz procentowe Lata rozwój rynków instrumentów pochodnych -> swap derivates – II generacja

8 Lata 90 – rozwój rynku swap

9 Lata 90 – rozwój rynku swap

10 Motywy wykorzystania zarządzanie płynnością zarządzanie pozycją walutową pozyskiwanie środków finansowych zmiana charakteru oprocentowania zobowiązań lub należności zmniejszenie kosztów finansowania(? Chyba bardziej korzysc) korzystanie w sposób pośredni z rynków, które z przyczyn prawnych bądź podatkowych nie są dostępne dla danego podmiotu

11 Podział transakcji swap
Swapy pierwszej generacji: Swapy procentowe Swapy walutowe Swapy procentowo-walutowe

12 Przykład swapów procentowych
swap zawarty w 1993 roku przez firmę Gibson Greetings i Bankers Trust123. Kontrakt polegał na tym, iż Gibson zamieniał stałą stopę procentową na zmienną, zależną częściowo od kwadratu stopy LIBOR. W wyniku transakcji firma straciła 23 miliony dolarów. Gibson Greetings oskarżył Bankers Trust o manipulowanie faktami przy prezentacji oferowanej transakcji124. W kwietniu 1994 roku firma Procter & Gamble w wyniku dwóch niekorzystnych swapów stopy procentowej straciła 102 miliony USD

13 Przykład swapów procentowych
W czerwcu 1999 roku Elektrownia Łaziska zawarła jednoroczny kontrakt swapu procentowego na 160 milionów złotych, zamieniając zmienne oprocentowanie na stałe. Kontrakt został zawarty z Citibankiem i dotyczył zabezpieczenia części kredytu PKO S.A. na budowę instalacji odsiarczania spalin. Schemat transakcji: Przepływy finansowe: 3M WIBOR 3M WIBOR CitiBank Elektrownia Łaziska PKO S.A. stała stopa 13% Data Kwota nominalna 3M WIBOR Odsetki zmienne Stała stopa Odsetki stałe Płatności CitiBank 160 mln zł 13,20% 13% 19,25% 18,50% 18,25%

14 Przykład swapów procentowych
Swap, zawarty z innym bankiem niż bank kredytujący, został bardzo dokładnie dopasowany do przepływów finansowych wynikających z umowy kredytowej pod względem kwoty kredytu, sposobu naliczania oraz dat płatności odsetek. Warunki kontraktu: Kwota nominalna: 160 milionów PLN Oprocentowanie zmienne stopa 3M WIBOR Oprocentowanie stałe 13% Częstotliwość płatności co kwartał Data początkowa kontraktu 1 sierpień 1999 r. Data końcowa kontraktu 1 sierpień 2000 r.

15 Przykład swapów walutowych
21 maja 1999 roku Chase Manhattan Bank kupił bony skarbowe o wartości nominalnej PLN i terminie zapadalności Zapłata za bony w wysokości PLN miała nastąpić r. Aby sfinansować zakup bonów londyński bank zawarł z Bankiem Handlowym kontrakt swap: sprzedał USD za kwotę PLN z datą waluty , po kursie wymiany 3,9280 i jednocześnie kupił USD sprzedając PLN z datą waluty , po kursie 3,9835. 24 maja 1999 roku banki dokonały pierwszej wymiany płatności: 26 lipca 1999 roku banki ponownie wymieniły płatności: PLN Bank londyński Bank polski ,93 USD PLN Bank londyński Bank polski ,76 USD

16 Podział transakcji swap

17 Motywy wykorzystania zarządzanie płynnością zarządzanie pozycją walutową pozyskiwanie środków finansowych zmiana charakteru oprocentowania zobowiązań lub należności zmniejszenie kosztów finansowania(? Chyba bardziej korzysc) korzystanie w sposób pośredni z rynków, które z przyczyn prawnych bądź podatkowych nie są dostępne dla danego podmiotu (korzysc?)

18 Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

19 Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

20 Definicja: SWAP - jest umową zawieraną między dwoma lub więcej stronami, dotyczącą wymiany przyszłych płatności według wcześniej określonych zasad. Płatności te, związane są zwykle z instrumentami dłużnymi lub walutami obcymi 

21


Pobierz ppt "Przykłady transakcji swap na polskim rynku i za granicą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google