Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rośliny acydofilne w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rośliny acydofilne w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Rośliny acydofilne w Polsce
Piotr Rzepkowski Instytut Biologii Roślin Uniwersytet Wrocławski

2 Rośliny acydofilne Są to gatunki kwasolubne znoszące niskie pH podłoża (średnio 3-5) Często wydzielają do podłoża związki zasadowe w celu neutralizacji ryzosfery Błony plazmatyczne tych roślin wykazują selektywność jonową

3

4

5

6 Zbiorowiska acydofilne
Cl. Querco-Fagetea O. Fagetalia sylvaticae All.Fagion sylvaticae SubAll.Luzulo-Fagenion Ass.Luzulo pilosae-Fagetum - kwaśna buczyna niżowa Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum – kwaśna buczyna górska

7 Cl.Quercetea robori-petraeae acydofilne, oligotroficzne i mezotroficzne lasy liściaste z przewagą dębów, na ubogich, często piaszczystych glebach O.Quercetalia roboris All.Quercion robori-petraeae - dąbrowy acydofilne grupa zespołów GrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych zbiorowiska wilgotne i mokre na oglejonych glebach wodogruntowych; runo z obfitym udziałem krzewinek


Pobierz ppt "Rośliny acydofilne w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google