Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZY PARAFII PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W STAREJ WSI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZY PARAFII PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W STAREJ WSI."— Zapis prezentacji:

1 PRZY PARAFII PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W STAREJ WSI

2 Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Mt 25,40

3 W naszej parafii nigdy nie brakowało ludzi wrażliwych na potrzeby bliźnich i gotowych nieść pomoc w potrzebie. W przeszłości wielokrotnie podejmowano inicjatywy, mające na celu pomoc ludziom poszkodowanym w wypadkach losowych, organizowano akcje charytatywne w postaci zbiórek pieniędzy na rzecz potrzebujących, członkowie Akcji Katolickiej rozdawali produkty żywnościowe najuboższym.

4

5 Dostrzegł ten problem i postanowił mu zaradzić nasz Proboszcz o. Jan Gruszka, jezuita, człowiek niezwykle wrażliwy na potrzeby najuboższych, zwłaszcza osób samotnych i rodzin wielodzietnych.

6 Z jego inicjatywy został powołany Parafialny Zespół Caritas w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi. W dniu 17. 11. 2011 r. odbyło się zebranie założycielskie PZC, na które przybyło 7 osób świeckich. Stopniowo dołączyło jeszcze 5 chętnych, aby pomagać innym.

7 CZŁONKOWIE PZC Caritas w Starej Wsi liczy 13 osób. Oto lista członków: PREZES O. Proboszcz Jan Gruszka SI - PREZES Krystyna Błahut SEKRETARZ Halina Błaż - SEKRETARZ Zofia Ciekomska Barbara Data PRZEWODNICZĄCY Roman Data - PRZEWODNICZĄCY Artur Gierlach Krystyna Gierlach Adam Kondoł SKARBNIK Maria Kondoł - SKARBNIK Hanna Leń Anna Mielcarek Maria Skarbek

8 KIM ONI SĄ? Jest to zespół ludzi dobrej woli, który przejął na siebie zadania niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie naszej parafii. Członkowie PZC Caritas znajdują się najbliżej potrzebujących, dlatego najtrafniej potrafią ocenić ich sytuację życiową i najszybciej służyć pomocą.

9 Osoby zrzeszone w PZC Caritas to w większości członkowie Ruchu Domowego Kościoła oraz Akcji Katolickiej. W każdą trzecią niedzielę miesiąca uczestniczą w specjalnej Mszy św. dla grup duszpasterskich. Biorą również czynny udział w życiu parafii, m. in. prowadząc nabożeństwa Drogi Krzyżowej, comiesięczne adoracje rejonów itp. m. in. prowadząc nabożeństwa Drogi Krzyżowej, comiesięczne adoracje rejonów itp.

10 FORMACJA Członkowie PZC Caritas rozumieją potrzebę formacji duchowej. Ich działalność przejawia się nie tylko w czynach miłosierdzia, ale również w modlitwie oraz - w miarę możliwości - oraz - w miarę możliwości - w codziennej Eucharystii.

11 CELE I ZADANIA Działalność Parafialnego Zespołu Caritas skupiona jest na następujących zadaniach: organizowanie pomocy dla ludzi w sytuacjach losowych, takich jak pożar, choroba itp.; przygotowywanie paczek żywnościowych w okresach świątecznych dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej; organizowanie pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD dla rodzin i osób samotnych dotkniętych ubóstwem.

12 KRONIKA 17.11.2011 r. - powstanie Parafialnego Zespołu Caritas w Starej Wsi Przez pierwsze trzy miesiące istnienia PZC Caritas członkowie zajęli się rozpoznaniem potrzeb parafii. rozpoznaniem potrzeb parafii. Sporządzono listę rodzin i osób samotnych wymagających pomocy.

13 ROK 2012 19 lutego : zbiórka pieniędzy na pomoc rodzinom poszkodowanym w styczniowym pożarze domu. Zebrano kwotę w wysokości 4450 zł 04 gr; 19 lutego : zbiórka pieniędzy na pomoc rodzinom poszkodowanym w styczniowym pożarze domu. Zebrano kwotę w wysokości 4450 zł 04 gr; Marzec – kwiecień : zorganizowanie zbiórki darów wielkopostnych i przygotowanie 30 paczek, którymi zostały obdarowane najuboższe rodziny oraz osoby samotne; Marzec – kwiecień : zorganizowanie zbiórki darów wielkopostnych i przygotowanie 30 paczek, którymi zostały obdarowane najuboższe rodziny oraz osoby samotne; Kwiecień: przystąpienie Parafii do programu pn. DOSTARCZENIE NADWYŻEK ŻYWNOŚCI Kwiecień: przystąpienie Parafii do programu pn. DOSTARCZENIE NADWYŻEK ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI – PEAD 2012; Czerwiec: rozpatrzenie wniosków i zakwalifikowanie 200 osób do programu. Czerwiec: rozpatrzenie wniosków i zakwalifikowanie 200 osób do programu.

14 Czerwiec – grudzień: wydawanie raz w miesiącu darów żywnościowych w ramach programu PEAD 2012; Czerwiec – grudzień: wydawanie raz w miesiącu darów żywnościowych w ramach programu PEAD 2012; Sierpień: udział w Jezuickim Festynie Rodzinnym; Sierpień: udział w Jezuickim Festynie Rodzinnym; Listopad: dołączenie do programu PEAD 2012 kolejnych 130 osób w związku ze zmianą progów dochodowych; Listopad: dołączenie do programu PEAD 2012 kolejnych 130 osób w związku ze zmianą progów dochodowych; Grudzień: zorganizowanie zbiórki darów świątecznych i przygotowanie 10 paczek, którymi zostali obdarowani najubożsi w naszej parafii; Grudzień: zorganizowanie zbiórki darów świątecznych i przygotowanie 10 paczek, którymi zostali obdarowani najubożsi w naszej parafii;

15 PODSUMOWANIE Łącznie w 2012 roku odbyło się 8 zebrań PZC Caritas pod kierunkiem o. Proboszcza Jana Gruszki oraz spotkanie związane z akcją charytatywną przeprowadzoną w lutym. Podczas zebrań zajmowano się bieżącymi sprawami udzielania pomocy najuboższym parafianom. Nigdy nie zabrakło na nich modlitwy.

16 2013 Styczeń – luty: wydawanie darów żywnościowych w ramach programu Styczeń – luty: wydawanie darów żywnościowych w ramach programu PEAD 2012; Luty: zakończenie programu PEAD 2012; Luty: zakończenie programu PEAD 2012; Luty – marzec: zorganizowanie zbiórki darów wielkopostnych. Luty – marzec: zorganizowanie zbiórki darów wielkopostnych. Z Bożą pomocą działamy dalej… Z Bożą pomocą działamy dalej…

17 PEAD 2012 W ramach programu PEAD 2012 PZC Caritas dostarczył naszym parafianom 1089, 06 kg darów żywnościowych o wartości 67 631 zł 72 gr 67 631 zł 72 gr

18 WYDAWANIE DARÓW

19 DOKUMENTACJA PZC Caritas działająca pod kierunkiem Prezesa, Ojca Proboszcza Jana Gruszki prowadzi ścisłą dokumentację wydawanych darów. Do zarządu Caritas Archidiecezji Przemyskiej przekazywane są sprawozdania kwartalne oraz roczne sprawozdanie z całej działalności PZC Caritas w parafii.

20 PODZIĘKOWANIA Szczególne podziękowania za życzliwość i zrozumienie naszych potrzeb należą się panu Burmistrzowi Józefowi Rzepce, dzięki któremu koszty transportu darów transportu darów z siedziby Caritas Archidiecezji Przemyskiej pokrywa Urząd Gminy Brzozów. Urząd Gminy Brzozów.

21 PODZIĘKOWANIA Kolejne podziękowania kierujemy pod adresem nowicjuszy SJ, którzy pomagali nam na początku działalności w transporcie i rozładunku darów. Bóg zapłać! Bóg zapłać!

22 SYMPATYCY PZC CARITAS Pani Sołtys Anna Żmuda udostępnia biuro i pomaga wypełniać wnioski o przyznanie darów z programu PEAD. i pomaga wypełniać wnioski o przyznanie darów z programu PEAD.

23 SYMPATYCY PZC CARITAS Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi bezinteresownie użycza lokalu w celu wydawania darów z programu PEAD. w celu wydawania darów z programu PEAD.

24 SYMPATYCY PZC CARITAS Transportem zajmuje się pan Marek Kostka, który przywozi dary z Przemyśla. z Przemyśla. W rozładunku darów bezinteresownie pomaga pan Józef Rymarowicz. W rozładunku darów bezinteresownie pomaga pan Józef Rymarowicz.

25 KONTAKT Każdy potrzebujący pomocy może się zawsze zwrócić osobiście do któregokolwiek z członków PZC Caritas. Ważne informacje PZC Caritas są podawane w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych oraz zamieszczane na stronach internetowych parafii: www.starawies.jezuici.pl

26 JESTEŚMY OTWARCI I Ty możesz się włączyć w działalność PZC Caritas jako wolontariusz, sympatyk czy sponsor.

27 MODLITWA,,Chryste, otwórz nasze oczy, abyśmy dostrzegli Twoje oblicze w twarzach ludzi biednych i potrzebujących. Otwórz nasze serca, abyśmy mogli nakarmić Ciebie, kiedy jesteś głodny, przyodziać, kiedy jesteś nagi, przygarnąć, kiedy jesteś bezdomny...''


Pobierz ppt "PRZY PARAFII PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W STAREJ WSI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google