Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REWOLUCJONISTKA Z TEMPERAMENTU, TRADYCJONALISTKA Z UPODOBANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REWOLUCJONISTKA Z TEMPERAMENTU, TRADYCJONALISTKA Z UPODOBANIA."— Zapis prezentacji:

1 REWOLUCJONISTKA Z TEMPERAMENTU, TRADYCJONALISTKA Z UPODOBANIA

2 ur. 1. października 1869 we wsi Polonisz w woj. Wielkopolskim zm. 31. stycznia 1944 w Warszawie Przede wszystkim nauczycielka Działaczka oświatowa Publicystka Pisarka Koordynatorka działań mających na celu pomoc więźniom politycznym ta terenie kraju Opozycjonistka wobec władz Carskich

3 1. Pierwsze lata spędzone w majątku rodziców we wsi Polonisz koło Kostrzynia 2. Rodzice: Maria i Stefan Sempołowscy 3. Rodzeństwo: Franciszek, Halina i Stanisława 4. Wczesna śmierć ojca, bankructwo rodziny

4 1. Przeprowadzka do babki Stefanii do majątku Lalewiczów, który znajdował się najprawdopodobniej we wsi Wyszki w powiecie jarocińskim. 2. Wpływ wychowania ekscentrycznej babci- Emilii Lalewiczowej na charakter wnuczki radość, przyjemność, zabawę, ciekawe opowiadania hojną ręką rzucała wokoło siebie 3. Bankructwo majątku Lalewiczów

5 UL. ŚWIĘTOKRZYSKA W WARSZAWIE 1. 1878r. Przeprowadzka Marii Sempołowskiej z trzema córkami do Warszawy 2. Praca matki przy wyrobie sztucznych kwiatów 3. Cotygodniowe spacery po stolicy rozbudzające miłość Stefanii do Warszawy 4. Ciężka praca Stefanii, pomoc matce w pracy i w gospodarstwie domowym 5. Studiowanie poezji romantycznej w każdą sobotę w mieszkaniu Władysława Skłodowskiego z przyjaciółkami Stefanii

6 1878-1885r. Nauka w szkole Jadwigi Papi, dalekiej Krewnej Sempołowskiej Szkoła neohumanistyczna ze zredukowanym programem historii, geografii i literatury rosyjskiej Nieduże grupy uczennic tworzące klasy Brak podręczników, w zamian obszerne notatki opracowywane z wykładowcami Samokształcenie Samorealizacja Opowiadania nauczyciela Grabińskiego o F. Płaskowickiej Wyjazdy z Jadwigą Papi do cytadeli w ramach pomocy więźniom Bezpłatna praca w szkole Leonii Rudzkiej 1887 r. – Egzamin nauczycielski w I Męskim Gimnazjum

7 Jadwiga Papi- dyrektorka, prawdopodobnie nauczycielka języka polskiego, pedagog J. K. Potocki- nauczyciel fizyki i matematyki W. Grabiński- nauczyciel chemii W. Smoleński- nauczyciel historii J. W. Dawid- pedagog S. Kramsztyk- nauczyciel biologii T. Gagotnicki- nauczyciel nauk społecznych K. Alchimowicz- nauczyciel malarstwa

8 1883r – Powstaje nielegalna szkoła wyższa dla kobiet Założycielka: Jadwiga Szczawińska Brak stałej lokalizacji Grupy kilku, kilkunastu osobowe Opłata miesięczna za przedmiot- 2- 4 ruble Liczne odczyty zapewniające uczelni stały dochód Przez pewien okres S. Sempołowska sama prowadziła Uniwersytet Latający

9 J. W. Dawid- psychologia i pedagogika W. Smoleński-historyk P. Chmielowski- literatura polska i powszechna B. Chlebowski- literatura polska i powszechna L. Krzywicki- socjologia A. Mahrburg- filozofia i psychologia W. Nałkowski- geografia Z. Poznańska- Daszyńska- ekonomia polityczna i historia doktryn ekonomicznych J. Nussbaum- anatomia i fizjologia W. M. Kozłowski- historia filozofii

10 1885- 1895 r. Bezpłatna nauka w szkole Leonii Rudzkiej 1885- 1887 Nauka domowa w rodzinie Kronenbergów Wstąpienie do Ligi Narodowej Praca w Warszawskim Kole Oświaty Ludowej (Kobiece Koło Oświaty Ludowej) Działaczka wydziału Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Tow. Dobroczynności XII 1899- I 1900r. pierwsze aresztowanie 1900r- jedna z inicjatorów otwarcia szkoły rolniczej w Pszczelinie Organizacja małych kompletów bibliotecznych, bezalkoholowe gospody 1900- 1902r. Udział w kursach samokształceniowych dla młodych nauczycieli (S. Sempołowska jednym z głównych wykładowców) Koniec 1902r. Kolejne aresztowanie Grudzień 1903r. Wydalenia S. Sempołowskiej z granic Cesarstwa Rosyjskiego

11 Zajęcia w mieszkaniu S. Sempołowskiej Konspiracyjna działalność tajnej szkoły Specyficzny program nauczania (wysoki poziom przedmiotów ścisłych; rozszerzony materiał języka polskiego, historii i geografii polski; okrojony materiał przedmiotów obowiązkowych w szkoła zrusyfikowanych) Zlikwidowanie ławek i katedr- uczniowie i wykładowcy prowadzący dyskusję przy wspólnym stole Zajęcia w plenerze, wycieczki, zajęcia aktorskie Zwrócenie uwagi na uczuciowe zaangażowanie uczennic w naukę, przeżycie Samorozwój, działalność wychowawcza, poznawcza i samowychowawcza uczennic (zadania domowe uczennic w których miały organizować zajęcia dla dzieci nieuczących się, w ramach możliwości organizować tajne nauczanie w czasie wolnym) Szkoła bezwyznaniowa

12 S. Sempołowska- j. polski, historia (klasy młodsze) geografia (klasy starsze) A. Bem- j. polski W. Skłodowski- matematyka L. Pytlińska- deklamacja T. Męczkowska- fizyka H. Skłodowska- Szalayowa N. Jełowicka- Samotyhowa W. Hubertakówna H. Goldszmit (Janusz Korczak)

13 Różnica w ustroju i warunkach społeczno-gospodarczych między Krakowem a Warszawą Współpraca z Kazimierą i Odonem Bujwidami oraz postępową młodzieżą krakowską Praca w I gimnazjum żeńskim w Krakowie Liczne wykłady w Uniwersytecie Ludowym im. Adama Mickiewicza Wykłady w prowincji Krakowa z ramienia Uniwersytetu Ludowego Ataki na system oświaty na terenie Galicji w licznych artykułach drukowanych w czasopismach Krytyka i Naprzód Częściowy udział w strajku szkolnym w Królestwie IV 1905r. Usunięcie S. Sempołowskiej z grona pedagogicznego I gimnazjum w Krakowie Nielegalny powrót do Warszawy latem 1905 roku

14 Praca w prywatnych pensjach jako nauczycielka geografii i języka polskiego. Poparcie dla strajku szkolnego. Koło Wychowawców 1906-1908 Towarzystwo Kursów dla Analfabetów Dorosłych 1905-1909 Koło Obrońców w Sprawach Politycznych (Stanisław Patek) 1905- 1909 Prelegentka na Uniwersytecie dla Wszystkich 1X1905 Polski Związek Ludowy Związek Nauczycieli Ludowych Polski Związek Nauczycielski Towarzystwo Higieniczne Wydział Wychowawczy (ogrody dziecięce, wychowanie fizyczne, pedagogika dla rodziców) Towarzystwo Kultury Polskiej Towarzystwo Szerzenia Wiedzy Handlowej i Przemysłowej 1908r. Kongres Wychowania Moralnego w Londynie 23IX1908- Aresztowanie w z kilkoma członkami Uniwersytetu dla Wszystkich 1909r. Towarzystwo Pomocy Uwolnionym z Więzień 4II1911 Kolejne aresztowanie Nowe Tory Z Bliska i z daleka z dodatkiem W Słońcu

15 Stworzenie Biura Porad dla Uchodźców Założenie schroniska dla nauczycieli przybywających do Warszawy Rezygnacja z pomocy pieniężnej dla nauczycieli od rosyjskiego Towarzystwa Ekonomicznego 9XI1915 wraz z Tadeuszem Rechniewskim zakłada Uniwersytet Ludowy (wystawy, wykłady, wycieczki) W kraju następują próby stworzenia jednolitego systemu edukacji. VIII1915 Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Nauczycieli Szkół Początkujących (PZN + SNP) 1916 Komisja Kursów Wakacyjnych Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych 28-30XII1916 Pierwszy Zjazd Delegatów w Radomiu Postulaty Sempołowskiej: Podniesienie poziomu kształcenia nauczycieli Upaństwowienie szkół (szkoły dla wszystkich) Zmiany w szkolnictwie przeprowadzane tylko po konsultacjach ze środowiskiem nauczycielskim (samorządy szkolne) Ujednolicenie systemu szkolnego (szkoły powszechne i średnie) Krytyka projektu ustroju szkolnictwa Obrona aresztowanych działaczy POW Wykładała historię Polski w szkole plebiscytowej zorganizowanej dla działaczy ze śląska z ramienia PPS

16 Nauczycielka geografii w prywatnych szkołach z wykładowym językiem polskim dla młodzieży żydowskiej (szkoła Zofii Kaleckiej) Wykłady z nauki o Polsce w szkole Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 1919-1920 Praca w Wyższym Studium Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej Brak poparcia ze strony miasta Warszawy dla pracy S. Sempołowskiej w Seminarium Pedagogicznym Praca w Państwowych Kursach Nauczycielskich (nauka po Polsce współczesnej, literatura dziecięca) 1919-1924 Współpraca z Uniwersytetem Ludowym VIII1919 Praca w zarządzie Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych Brak przynależności do partii oraz często skrajny krytycyzm wobec ówczesnej oświaty uniemożliwia pracę w większości szkół publicznych oraz odsuwa S. Sempołowską od działalności oświatowej IV1920-VI1937 (z przerwami) Przedstawicielka Rosyjskiego Czerwonego Krzyża- Opieka nad sowieckimi więźniami i jeńcami w Polsce, koordynacja procesu repatriacji między Polską a ZSRR Prywatna opieka nad więźniami politycznymi w Polsce, która była możliwa dzięki autorytetowi i znajomościom (jako jedyna wystąpiła o ułaskawienie E. Niewiadomskiego) Przeciwniczka kary śmierci w Polsce, poddała głośnej krytyce polskie więziennictwo okresu międzywojennego Współpraca polityczna z KPP, liczne kontrowersje związane z działalnością S. Sempołowskiej 15XII1938 otwarcie powązkowskiego oddziału Biblioteki Publicznej im. B. Hirszfelda

17 Początki II Wojny Światowej- udzielanie pomocy żołnierzom walczącym i więźniom komunistycznym Liczne przeprowadzki S. Sempołowska przez pewien czas ukrywała się przed Gestapo Pomoc warszawskim Żydom (ukrywanie, załatwianie mieszkań i aryjskich dokumentów) 31 I 1944 S. Sempołowska umiera. Zostaje pochowana na warszawskich Powązkach

18 Zbiór zadań arytmetycznych. Liczby całkowite (W-wa,1895, S. Sempołowska i M. Dzierżanowska) Zbiorek powiastek, opowiadań, wierszyków i ćwiczeń dla dzieci od lat 7 do 9 (W-wa, 1897, S. Sempołowska i Julia Unszlicht- Bernsteinowa) Poradnik dla czytających książki (1901) Liczne artykuły w Naprzód i Krytyce Niedola młodzieży w szkole galicyjskiej Broszura Artykuły w dwutygodniku Nowe Tory Dla przyszłości. Czytanie dla młodzieży i dla dorosłych Trzytomowy zbiór Przewodnik po Powązkach (1915) Cykl artykułów Z dna nędzy drukowanych w Prawdzie Wydawanie ilustrowanego dwutygodnika dla młodzieży Z bliska i z daleka z dodatkiem dla dzieci pt. W słońcu Artykuły w Głosie nauczycielskim i Robotniku Czytanki W szkole i w domu 16 zeszytów Podręcznik do nauki o Warszawie Warszawa wczoraj i dziś Do bieguna północnego Broszura Na ratunek Powieść

19 Niezwykła Kontrowersyjna Indywidualistka Od śmierci Ludwika Hirszfelda- pierwszej miłości zawsze nosiła czarne suknie z trenem, poruszała się tylko dorożką Policja rosyjska mówiła na nią Markiza, uczniowie Piękna Czarna Pani Kobieta o posągowej urodzie

20 J. Klemensiewiczowa: Była wesoła i pełna życia, wrażliwa na wszystko, co się dookoła niej działo, miała szerokie zainteresowania dla nauki poezji i piękna.(…) Nie znosiła konwenansów towarzyskich, nie dbała o to co ludzie powiedzą i zachowywała się jak na owe czasy swobodnie, z prostotą i serdecznością. A. Pragier: Rosła jak Junona, niepospolicie piękna [...] wyglądała jak królowa z portretu flamandzkiego, z domieszką prerafaelickiego uroku Burne-Jonesa, romantyzmu Grottgera, a po trosze i secesji M. Dąbrowska: Ogromna, patetyczna i egzaltowana postać a zarazem o kobieta kapryśna, pełna wdzięku i lubiąca się podobać

21 Wybrana na patronkę w roku szkolnym 1958-1959 Tego samego roku odbyła się wizytacja Patron szkoły nadaje instytucji poważniejszy charakter Czy LOX przypomina szkołę, której chciała Sempołowska?

22 KONIEC Pracę wykonała: Małgorzata Skawska

23 Stanisław Michalski; Społeczna i pedagogiczna działalność Stefanii Sempołowskiej; Warszawa 1973 Stefania Sempołowska; Pisma pedagogiczne i oświatowe; Warszawa 1962 http://www.origines.pl/ Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Litwy


Pobierz ppt "REWOLUCJONISTKA Z TEMPERAMENTU, TRADYCJONALISTKA Z UPODOBANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google