Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„REWOLUCJONISTKA Z TEMPERAMENTU, TRADYCJONALISTKA Z UPODOBANIA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„REWOLUCJONISTKA Z TEMPERAMENTU, TRADYCJONALISTKA Z UPODOBANIA”"— Zapis prezentacji:

1 „REWOLUCJONISTKA Z TEMPERAMENTU, TRADYCJONALISTKA Z UPODOBANIA”
Stefania Sempołowska „REWOLUCJONISTKA Z TEMPERAMENTU, TRADYCJONALISTKA Z UPODOBANIA”

2 WSTĘPNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ
ur. 1. października we wsi Polonisz w woj. Wielkopolskim zm. 31. stycznia 1944 w Warszawie Przede wszystkim nauczycielka Działaczka oświatowa Publicystka Pisarka Koordynatorka działań mających na celu pomoc więźniom politycznym ta terenie kraju Opozycjonistka wobec władz Carskich

3 DZIECIŃSTWO cz. 1 Pierwsze lata spędzone w majątku rodziców we wsi Polonisz koło Kostrzynia Rodzice: Maria i Stefan Sempołowscy Rodzeństwo: Franciszek, Halina i Stanisława Wczesna śmierć ojca, bankructwo rodziny

4 Dzieciństwo cz. 2 Przeprowadzka do babki Stefanii do majątku Lalewiczów, który znajdował się najprawdopodobniej we wsi Wyszki w powiecie jarocińskim. Wpływ wychowania ekscentrycznej babci- Emilii Lalewiczowej na charakter wnuczki „radość, przyjemność, zabawę, ciekawe opowiadania hojną ręką rzucała wokoło siebie” Bankructwo majątku Lalewiczów

5 DZIECIŃSTWO cz. 3 1878r. Przeprowadzka Marii Sempołowskiej z trzema córkami do Warszawy Praca matki przy wyrobie sztucznych kwiatów Cotygodniowe spacery po stolicy rozbudzające miłość Stefanii do Warszawy Ciężka praca Stefanii, pomoc matce w pracy i w gospodarstwie domowym Studiowanie poezji romantycznej w każdą sobotę w mieszkaniu Władysława Skłodowskiego z przyjaciółkami Stefanii Ul. Świętokrzyska w warszawie

6 EDUKACJA cz. 1 Tajna żeńska szkoła średnia Jadwigi Papi
r. Nauka w szkole Jadwigi Papi, dalekiej Krewnej Sempołowskiej Szkoła neohumanistyczna ze zredukowanym programem historii, geografii i literatury rosyjskiej Nieduże grupy uczennic tworzące klasy Brak podręczników, w zamian obszerne notatki opracowywane z wykładowcami Samokształcenie Samorealizacja Opowiadania nauczyciela Grabińskiego o F. Płaskowickiej Wyjazdy z Jadwigą Papi do cytadeli w ramach pomocy więźniom Bezpłatna praca w szkole Leonii Rudzkiej 1887 r. – Egzamin nauczycielski w I Męskim Gimnazjum

7 Nauczyciele w szkole Jadwigi papi
Jadwiga Papi- dyrektorka, prawdopodobnie nauczycielka języka polskiego, pedagog J. K. Potocki- nauczyciel fizyki i matematyki W. Grabiński- nauczyciel chemii W. Smoleński- nauczyciel historii J. W. Dawid- pedagog S. Kramsztyk- nauczyciel biologii T. Gagotnicki- nauczyciel nauk społecznych K. Alchimowicz- nauczyciel malarstwa

8 UNIWERSYTET LATAJĄCY (UNIWERSYTET BABSKI)
1883r – Powstaje nielegalna szkoła wyższa dla kobiet Założycielka: Jadwiga Szczawińska Brak stałej lokalizacji Grupy kilku, kilkunastu osobowe Opłata miesięczna za przedmiot- 2-4 ruble Liczne odczyty zapewniające uczelni stały dochód Przez pewien okres S. Sempołowska sama prowadziła Uniwersytet Latający

9 Wykładowcy uniwersytetu latającego
J. W. Dawid- psychologia i pedagogika W. Smoleński-historyk P. Chmielowski- literatura polska i powszechna B. Chlebowski- literatura polska i powszechna L. Krzywicki- socjologia A. Mahrburg- filozofia i psychologia W. Nałkowski- geografia Z. Poznańska- Daszyńska- ekonomia polityczna i historia doktryn ekonomicznych J. Nussbaum- anatomia i fizjologia W. M. Kozłowski- historia filozofii

10 Początki działalności oświatowej S. Sempołowskiej
r. Bezpłatna nauka w szkole Leonii Rudzkiej Nauka domowa w rodzinie Kronenbergów Wstąpienie do Ligi Narodowej Praca w Warszawskim Kole Oświaty Ludowej (Kobiece Koło Oświaty Ludowej) Działaczka wydziału Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Tow. Dobroczynności XII I 1900r. pierwsze aresztowanie 1900r- jedna z inicjatorów otwarcia szkoły rolniczej w Pszczelinie Organizacja małych kompletów bibliotecznych, bezalkoholowe gospody r. Udział w kursach samokształceniowych dla młodych nauczycieli (S. Sempołowska jednym z głównych wykładowców) Koniec 1902r. Kolejne aresztowanie Grudzień 1903r. Wydalenia S. Sempołowskiej z granic Cesarstwa Rosyjskiego

11 PRYWATNA PENSJA Stefanii Sempołowskiej w latach 1895-1902
Zajęcia w mieszkaniu S. Sempołowskiej Konspiracyjna działalność tajnej szkoły Specyficzny program nauczania (wysoki poziom przedmiotów ścisłych; rozszerzony materiał języka polskiego, historii i geografii polski; okrojony materiał przedmiotów obowiązkowych w szkoła zrusyfikowanych) Zlikwidowanie ławek i katedr- uczniowie i wykładowcy prowadzący dyskusję przy wspólnym stole Zajęcia w plenerze, wycieczki, zajęcia aktorskie Zwrócenie uwagi na uczuciowe zaangażowanie uczennic w naukę, przeżycie Samorozwój, działalność wychowawcza, poznawcza i samowychowawcza uczennic (zadania domowe uczennic w których miały organizować zajęcia dla dzieci nieuczących się, w ramach możliwości organizować tajne nauczanie w czasie wolnym) Szkoła bezwyznaniowa

12 Nauczyciele w tajnej szkole stefanii Sempołowskiej
S. Sempołowska- j. polski, historia (klasy młodsze) geografia (klasy starsze) A. Bem- j. polski W. Skłodowski- matematyka L. Pytlińska- deklamacja T. Męczkowska- fizyka H. Skłodowska- Szalayowa N. Jełowicka- Samotyhowa W. Hubertakówna H. Goldszmit (Janusz Korczak)

13 Praca oświatowa na terenie Galicji w latach 1903-1905
Różnica w ustroju i warunkach społeczno-gospodarczych między Krakowem a Warszawą Współpraca z Kazimierą i Odonem Bujwidami oraz postępową młodzieżą krakowską Praca w I gimnazjum żeńskim w Krakowie Liczne wykłady w Uniwersytecie Ludowym im. Adama Mickiewicza Wykłady w prowincji Krakowa z ramienia Uniwersytetu Ludowego Ataki na system oświaty na terenie Galicji w licznych artykułach drukowanych w czasopismach „Krytyka” i „Naprzód” Częściowy udział w strajku szkolnym w Królestwie IV 1905r. Usunięcie S. Sempołowskiej z grona pedagogicznego I gimnazjum w Krakowie Nielegalny powrót do Warszawy latem 1905 roku

14 Działalność s. Sempołowskiej w latach 1905- 1914
Praca w prywatnych pensjach jako nauczycielka geografii i języka polskiego. Poparcie dla strajku szkolnego. Koło Wychowawców Towarzystwo Kursów dla Analfabetów Dorosłych Koło Obrońców w Sprawach Politycznych (Stanisław Patek) Prelegentka na Uniwersytecie dla Wszystkich 1X1905 Polski Związek Ludowy  Związek Nauczycieli Ludowych Polski Związek Nauczycielski Towarzystwo Higieniczne  Wydział Wychowawczy (ogrody dziecięce, wychowanie fizyczne, pedagogika dla rodziców) Towarzystwo Kultury Polskiej Towarzystwo Szerzenia Wiedzy Handlowej i Przemysłowej 1908r. Kongres Wychowania Moralnego w Londynie 23IX1908- Aresztowanie w z kilkoma członkami Uniwersytetu dla Wszystkich 1909r. Towarzystwo Pomocy Uwolnionym z Więzień 4II1911 Kolejne aresztowanie „Nowe Tory” „Z Bliska i z daleka” z dodatkiem „W Słońcu”

15 I Wojna Światowa (1914-1918) Stworzenie Biura Porad dla Uchodźców
Założenie schroniska dla nauczycieli przybywających do Warszawy Rezygnacja z pomocy pieniężnej dla nauczycieli od rosyjskiego Towarzystwa Ekonomicznego 9XI1915 wraz z Tadeuszem Rechniewskim zakłada Uniwersytet Ludowy (wystawy, wykłady, wycieczki) W kraju następują próby stworzenia jednolitego systemu edukacji. VIII1915 Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Nauczycieli Szkół Początkujących (PZN + SNP) 1916 Komisja Kursów Wakacyjnych Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych 28-30XII1916 Pierwszy Zjazd Delegatów w Radomiu Postulaty Sempołowskiej: Podniesienie poziomu kształcenia nauczycieli Upaństwowienie szkół (szkoły dla wszystkich) Zmiany w szkolnictwie przeprowadzane tylko po konsultacjach ze środowiskiem nauczycielskim (samorządy szkolne) Ujednolicenie systemu szkolnego (szkoły powszechne i średnie) Krytyka projektu ustroju szkolnictwa Obrona aresztowanych działaczy POW Wykładała historię Polski w szkole plebiscytowej zorganizowanej dla działaczy ze śląska z ramienia PPS

16 Działalność S. Sempołowskiej w Latach 1919-1939
Nauczycielka geografii w prywatnych szkołach z wykładowym językiem polskim dla młodzieży żydowskiej (szkoła Zofii Kaleckiej) Wykłady z nauki o Polsce w szkole Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Praca w Wyższym Studium Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej Brak poparcia ze strony miasta Warszawy dla pracy S. Sempołowskiej w Seminarium Pedagogicznym Praca w Państwowych Kursach Nauczycielskich (nauka po Polsce współczesnej, literatura dziecięca) Współpraca z Uniwersytetem Ludowym VIII1919 Praca w zarządzie Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych Brak przynależności do partii oraz często skrajny krytycyzm wobec ówczesnej oświaty uniemożliwia pracę w większości szkół publicznych oraz odsuwa S. Sempołowską od działalności oświatowej IV1920-VI1937 (z przerwami) Przedstawicielka Rosyjskiego Czerwonego Krzyża- Opieka nad sowieckimi więźniami i jeńcami w Polsce, koordynacja procesu repatriacji między Polską a ZSRR Prywatna opieka nad więźniami politycznymi w Polsce, która była możliwa dzięki autorytetowi i znajomościom (jako jedyna wystąpiła o ułaskawienie E. Niewiadomskiego) Przeciwniczka kary śmierci w Polsce, poddała głośnej krytyce polskie więziennictwo okresu międzywojennego Współpraca polityczna z KPP, liczne kontrowersje związane z działalnością S. Sempołowskiej 15XII1938 otwarcie powązkowskiego oddziału Biblioteki Publicznej im. B. Hirszfelda

17 Lata Początki II Wojny Światowej- udzielanie pomocy żołnierzom walczącym i więźniom komunistycznym Liczne przeprowadzki S. Sempołowska przez pewien czas ukrywała się przed Gestapo Pomoc warszawskim Żydom (ukrywanie, załatwianie mieszkań i aryjskich dokumentów) 31 I 1944 S. Sempołowska umiera. Zostaje pochowana na warszawskich Powązkach

18 PUBLIKACJE STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ
Zbiór zadań arytmetycznych. Liczby całkowite (W-wa,1895, S. Sempołowska i M. Dzierżanowska) Zbiorek powiastek, opowiadań, wierszyków i ćwiczeń dla dzieci od lat 7 do 9 (W-wa, 1897, S. Sempołowska i Julia Unszlicht-Bernsteinowa) Poradnik dla czytających książki (1901) Liczne artykuły w Naprzód i Krytyce Niedola młodzieży w szkole galicyjskiej Broszura Artykuły w dwutygodniku Nowe Tory Dla przyszłości. Czytanie dla młodzieży i dla dorosłych Trzytomowy zbiór Przewodnik po Powązkach (1915) Cykl artykułów Z dna nędzy drukowanych w Prawdzie Wydawanie ilustrowanego dwutygodnika dla młodzieży Z bliska i z daleka z dodatkiem dla dzieci pt. W słońcu Artykuły w Głosie nauczycielskim i Robotniku Czytanki W szkole i w domu 16 zeszytów Podręcznik do nauki o Warszawie Warszawa wczoraj i dziś Do bieguna północnego Broszura Na ratunek Powieść

19 STEFANIA SEMPOŁOWSKA W OCZACH INNYCH
Niezwykła Kontrowersyjna Indywidualistka Od śmierci Ludwika Hirszfelda- pierwszej miłości zawsze nosiła czarne suknie z trenem, poruszała się tylko dorożką Policja rosyjska mówiła na nią „Markiza”, uczniowie „Piękna Czarna Pani” Kobieta o „posągowej urodzie”

20 STEFANIA SEMPOŁOWSKA W OCZACH INNYCH cz.2
J. Klemensiewiczowa: Była wesoła i pełna życia, wrażliwa na wszystko, co się dookoła niej działo, miała szerokie zainteresowania dla nauki poezji i piękna.(…) Nie znosiła konwenansów towarzyskich, nie dbała o to „co ludzie powiedzą” i zachowywała się jak na owe czasy swobodnie, z prostotą i serdecznością. A. Pragier: Rosła jak Junona, niepospolicie piękna [...] wyglądała jak królowa z portretu flamandzkiego, z domieszką prerafaelickiego uroku Burne-Jonesa, romantyzmu Grottgera, a po trosze i secesji M. Dąbrowska: Ogromna, patetyczna i egzaltowana postać a zarazem o kobieta kapryśna, pełna wdzięku i lubiąca się podobać

21 STEFANIA SEMPOŁOWSKA W LOX
Wybrana na patronkę w roku szkolnym Tego samego roku odbyła się wizytacja Patron szkoły nadaje instytucji poważniejszy charakter Czy LOX przypomina szkołę, której chciała Sempołowska?

22 KONIEC Pracę wykonała: Małgorzata Skawska

23 bibliografia Stanisław Michalski; Społeczna i pedagogiczna działalność Stefanii Sempołowskiej; Warszawa 1973 Stefania Sempołowska; Pisma pedagogiczne i oświatowe; Warszawa 1962 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Litwy


Pobierz ppt "„REWOLUCJONISTKA Z TEMPERAMENTU, TRADYCJONALISTKA Z UPODOBANIA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google