Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Białystok, 31.10.2012 r. 1Podlaski Absolwent Potrzeby przedsiębiorców względem absolwentów badanych kierunków dr Urszula Widelska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Białystok, 31.10.2012 r. 1Podlaski Absolwent Potrzeby przedsiębiorców względem absolwentów badanych kierunków dr Urszula Widelska."— Zapis prezentacji:

1 Białystok, 31.10.2012 r. 1Podlaski Absolwent Potrzeby przedsiębiorców względem absolwentów badanych kierunków dr Urszula Widelska

2 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Zawartość: Czynniki determinujące wybór kształcenia Ścieżki kariery zawodowej w opinii pracodawców Praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej absolwentów Słabe strony, brakujące umiejętności absolwentów Działania zmierzające do poprawy jakości kształcenia studentów kierunków turystycznych w opinii pracodawców Istotne kompetencje i umiejętności Cechy idealnego absolwenta

3 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent KIERUNKI TURYSTYCZNE W OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW

4 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Czynniki determinujące wybór kształcenia Zewnętrzne Wewnętrzne

5 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Zewnętrzne: rozwój hotelarstwa i alternatywnych form turystyki, specyfikę Podlasia, jako regionu atrakcyjnego turystycznie, rozwój usług turystycznych, także w skali globalnej, rozwój infrastruktury turystycznej.

6 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Wewnętrzne dostępność kształcenia na kierunkach turystycznych, zainteresowania, możliwość podjęcia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu studiów, renoma uczelni.

7 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Ścieżki kariery zawodowej w opinii pracodawców Założenie własnej działalności gospodarczej ukierunkowanej przede wszystkim na turystykę (agroturystyka, działalność gastronomiczna); Pracę w hotelach; Pracę w instytucjach samorządowych w departamentach odpowiedzialnych za rozwój turystyki oraz promocję; Podjęcie pracy częściowo powiązanej z kierunkiem kształcenia.

8 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej absolwentów kierunków turystycznych zatrudnionych w ostatnich dwóch latach w opinii pracodawców

9 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Odnosząc się do tego samego problemu pracodawcy, zatrudniający absolwentów kierunków turystycznych, najlepiej ocenili kompetencje pracowników w takich obszarach jak: uczenie się i samokształcenie, kreatywne myślenie oraz praca w zespole. Najniżej ocenione zostały natomiast umiejętność rozwiązywania problemów oraz bycia liderem. Stwierdzenia te są w większości zbieżne ze wskazaniami absolwentów.

10 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Słabe stronyBrakujące cechy / umiejętności niska samodzielność w organizacji stanowiska pracy brak doświadczenia słabe przygotowanie praktyczne słaba znajomość języków obcych wiedza praktyczna niskie umiejętności praktyczne umiejętność pracy w zespole zbyt mało praktycznych przedmiotów w toku studiów samodzielność w organizowaniu warsztatu pracy brak doświadczenia lepszy kontakt z ludźmi biegłość w językach obcych umiejętności praktycznych obycie dyscyplina organizacyjna komunikacja z klientem trudnym stwarza problem niska wiedza z zakresu np. systemów rezerwacji, obsługi klienta kreatywność

11 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Działania zmierzające do poprawy jakości kształcenia studentów kierunków turystycznych w opinii pracodawców

12 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Płaszczyzny oceny kształcenia na k.t. wiedzy, umiejętności i kompetencji, relacji.

13 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Istotne kompetencje i umiejętności absolwentów k.t. profesjonalna obsługę klienta, znajomość przynajmniej dwóch języków obcych, posiadanie wiedzy praktycznej z zakresu funkcjonowania firmy turystycznej, znajomość podstaw zarządzania obiektami turystycznymi, komunikatywność.

14 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Cechy idealnego absolwenta k.t. kreatywność; znajomość przynajmniej trzech języków obcych; umiejętność profesjonalnej obsługi klienta; wiedza o regionie; praktyczna znajomość funkcjonowania firmy turystycznej.

15 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent KIERUNKI INFORMATYCZNE

16 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Determinanty kształcenia: aktualne potrzeby rynku pracy; sprecyzowany i konkretny zakres umiejętności zawodowych i kompetencji; prestiż; szerokie perspektywy rozwoju technologii informatycznych; rozwój zainteresowań; szeroką perspektywę zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach; możliwość rozwoju zawodowego i awansu; w perspektywie możliwość osiągania wysokich zarobków; dostępność kształcenia na kierunkach informatycznych.

17 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Ścieżki kariery zawodowej w opinii pracodawców: Zatrudnienie w przedsiębiorstwach (głównie duże i średnie) o zróżnicowanym profilu (zarówno produkcyjnym jak i usługowym); Zatrudnienie w rożnego rodzaju instytucjach, w tym urzędach, szkołach, uczelniach; Zatrudnienie w specjalistycznych przedsiębiorstwach typowo informatycznych; Podjęcie własnej działalności gospodarczej.

18 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Praktyczne przygotowanie absolwentów k.i. w opinii pracodawców

19 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Nabyte umiejętności a oczekiwania pracodawców Najlepiej oceniono kompetencje pracowników w takich obszarach jak: specjalistyczna wiedza teoretyczna, uczenie się i samokształcenie oraz kreatywne myślenie. Najniżej ocenione zostały natomiast umiejętność bycia liderem oraz znajomość języków obcych. Stwierdzenia te potwierdzają, tezę, iż absolwenci kierunków informatycznych są predysponowani do pracy samodzielnej, wymagającej kreatywności. Znacznej poprawy wymaga natomiast obszar kompetencji językowych oraz interpersonalnych.

20 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Słabe stronyBrakujące cechy / umiejętności brak umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji nieznajomość wszystkich programów komputerowych używanych w zakładzie pracy brak przygotowania praktycznego umiejętności pracy w zespole brak dokształcania trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych brak doświadczenia ogólne ukierunkowanie, nie specjalistyczne praca w zespole trudności w nawiązywaniu kontaktów bezpośrednich, kontakty nawiązywane głównie poprzez maila, komunikatory brak samodzielności cechy wynikające z osobowości – np. niechęć do uczenia się, dokształcania, zbytnie przywiązanie do świata wirtualnego ogólne obycie techniczne komunikacja międzyludzka praca w zespole praca w zespole stwarza problem sumienność umiejętności praktyczne niskie kompetencje pracy zespołowej doświadczenie zawodowe otwartość na współpracowników chęć samodokształcania relacje interpersonalne lekkie oderwanie od rzeczywistości otwartość na świat niewirtualny nieśmiałość umiejętność dzielenia sie wiedzą inform. z innymi umiejętność komunikowania się z osobami rozumującymi na "innym poziomie abstrakcji" komunikatywność

21 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Działania zmierzające do poprawy jakości kształcenia studentów w opinii pracodawców

22 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Absolwenci k.i. w świetle badań jakościowych trudno jest dostrzec różnice w poziomie kształcenia na kierunkach informatycznych na podlaskich uczelniach w porównaniu z innymi ośrodkami krajowymi. Powszechnie zawód informatyka kojarzy się z twardymi i konkretnymi umiejętnościami, ale z drugiej strony w świadomości podejmujących naukę niejednokrotnie sprowadzany jest do czynności technicznych, mało skomplikowanych. Konieczność podejmowania pewnych form aktywności zawodowej przez młodych ludzi już w czasie studiów.

23 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Cechy idealnego absolwenta k.i. wysoki poziom wiedzy technicznej, chęć rozwijania własnych pasji i zainteresowań, dysponowanie wiedzą praktyczną, podejmowanie aktywności na rynku pracy już w czasie studiów, posiadanie wiedzy praktycznej.

24 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent KIERUNKI MEDYCZNE

25 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Kierunek lekarski: Prestiż niezmieniające się potrzeby społeczne i cywilizacyjne w zakresie ochrony zdrowia; ambicje i zainteresowania, perspektywa zatrudnienia; uznanie społeczne (szczególnie na kierunkach lekarskich); możliwość osiągania wysokich zarobków; możliwość awansu zawodowego;

26 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Kierunki pozalekarskie: pewność zatrudnienia, konieczność podnoszenia swoich umiejętności, wymogi pracodawców oraz wymogi administracyjne; wzrost świadomości społecznej ukierunkowanej na rozwój postaw prozdrowotnych, upowszechnienie kształcenia na kierunkach medycznych, rozwój pozapublicznych placówek ochrony zdrowia.

27 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Ścieżki kariery zawodowej w opinii pracodawców: Podjęcie pracy w placówkach medycznych – w zależności od kierunku kształcenia (szpitale, przychodnie, apteki); Podjęcie pracy placówkach okołomedycznych, takich jak sanatoria, gabinety odnowy biologicznej, gabinety rehabilitacyjne; Założenie własnej działalności gospodarczej (najczęściej w przypadku absolwentów kosmetologii).

28 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Praktyczne przygotowanie absolwentów k.m

29 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Nabyte umiejętności a oczekiwania pracodawców Pracodawcy zatrudniający absolwentów kierunków medycznych, najlepiej ocenili przygotowanie pracowników w takich obszarach jak: specjalistyczna wiedza teoretyczna, praca w zespole, wiedza ogólna oraz uczenie się i samokształcenie. Najniżej ocenione zostały natomiast umiejętność krytycznego myślenia. Wskazania te są w pełni zgodne z opiniami pracujących absolwentów. Podobnie jak w przypadku innych kierunków, znacznej poprawy wymaga obszar kształcenia językowego.

30 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Słabe strony: słabe przygotowanie kliniczne - metoda myślenie teoretyczne zbyt niski poziom przygotowania praktycznego brak praktycznego przygotowania do pracy słabe przygotowanie praktyczne podejście teoretyczne zbytnia pewność w podejmowaniu decyzji

31 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent brak znajomości asortymentu ortopedyczno-medycznego precyzyjniej powinni wiedzieć co będą robić po studiach zbyt duże ambicje brak zainteresowania praktyką już na studiach dobrze przygotowani teoretycznie, gorzej wypada praktyka zbyt wąskie spojrzenie na problemy pacjenta brak doświadczenia wynikający z młodego wieku niedostateczna ilość czasu poświęcana pacjentowi

32 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent mała elastyczność brak obycia, np. umiejętności rozpoznawania opakowań leków. Studia opierają się na uczeniu się nazw i receptur, trudno potem odnaleźć właściwy lek w formie "fizycznej" zbyt mało praktyki zdobytej podczas studiów niskie kompetencje interpersonalne w kontaktach z pacjentami nie zawsze umieją wczuć w sytuację pacjenta obawa przed podjęciem ryzyka w leczeniu/terapii pacjenta

33 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent zbytnia wiara we własne umiejętności nie zawsze mająca pokrycie w faktycznych umiejętnościach psychologiczne podejście do pacjentów, umiejętność rozmowy z pacjentem powierzchowne traktowanie pacjenta

34 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent brak zainteresowania zdobywaniem wiedzy nie odczytują swojego zawodu jako służby niechęć do pogłębionej diagnostyki nie traktowanie pacjentów z należytą uwagą i nie "wczuwanie się" w sytuację osób poszkodowanych i cierpiących

35 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Brakujące cechy/umiejętności absolwentów brak asertywności brak szybkiej adaptacji w nowym miejscu pracy umiejętności praktyczne język obcy brak znajomości asortymentu ortopedyczno-medycznego samodzielności w myśleniu i działaniu umiejętności praktyczne

36 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent współczucie praktyki samodzielności w podejmowaniu decyzji pewności siebie w odniesieniu do pacjenta pokora wobec wiedzy osób bardziej doświadczonych brak samokrytycyzmu

37 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji brak cierpliwości pokora brak zaangażowania trudność w dopasowaniu się do pełnienia innych funkcji niż nauczone w trakcje studiów brak umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji

38 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent odwagi nadmiar pewności siebie w kwestii wiedzy teoretycznej nie znajdująca odbicia w praktyce brak bodźców do działania, uważają że lepiej się przyglądać niż samemu działać samodzielność brak empatii odporności na stres dedukcyjne myślenie

39 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Absolwenci k.m. w badaniach jakościowych studia medyczne, szczególnie jeżeli chodzi o kierunki lekarskie, są postrzegane jako elitarne i trudno dostępne, Konieczność współpracy z biznesem w przypadku kierunków okołomedycznych, Niewystarczający poziom wiedzy praktycznej

40 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Cechy idealnego absolwenta k.m. w opinii pracodawców posiadanie rzetelnej wiedzy medycznej, dysponowanie przynajmniej podstawową wiedzą z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania, komunikatywność i nawiązywanie właściwych relacji z pacjentem, otwartość na zmiany.


Pobierz ppt "Białystok, 31.10.2012 r. 1Podlaski Absolwent Potrzeby przedsiębiorców względem absolwentów badanych kierunków dr Urszula Widelska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google