Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z przebiegu II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku Wykonała Jadwiga Waleczko – koordynator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z przebiegu II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku Wykonała Jadwiga Waleczko – koordynator."— Zapis prezentacji:

1 Raport z przebiegu II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku Wykonała Jadwiga Waleczko – koordynator II OTK w ZSS

2 Charakterystyka szkoły Zespół Szkół Samochodowych kształci młodzież w: technikum samochodowym – zawód technik pojazdów samochodowych liceum profilowanym (w tym również oddziały integracyjne) – profil zarządzanie informacją zasadniczej szkole zawodowej – zawód mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych

3 Harmonogram spotkań 1.Szkolny konkurs z przedsiębiorczości "Być przedsiębiorczym na co dzień" - 18 października 2010. 2.Warsztaty z doradcą zawodowym z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej we Włocławku - 19 października 2010. 3.Wycieczka dydaktyczna do Odzieżowo - Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku - 20 października 2010. 4.Warsztaty pracy twórczej - 21 października 2010. 5.Warsztaty z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku - 22 października 2010.

4 Szkolny konkurs z przedsiębiorczości "Być przedsiębiorczym na co dzień" Konkurs adresowany był do uczniów klas drugich Liceum Profilowanego i trzecich Technikum Samochodowego (a więc tych, których uczniowie nie mieli jeszcze przedmiotu przedsiębiorczość). W pierwszym etapie rozwiązywano test z zakresu podstawowych wiadomości z przedsiębiorczości. W dalszej części zmagań wzięli udział uczniowie, którzy otrzymali w poszczególnych klasach największą liczbę punktów z rozwiązanego testu. Drugi etap stanowiło wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Microsoft Power Point nt. Zasady działania banków. Banki komercyjne we Włocławku". Czterech najlepszych uczniów zostało wyróżnionych nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

5 Szkolny konkurs z przedsiębiorczości "Być przedsiębiorczym na co dzień" Wręczenie dyplomu i nagrody Damianowi za zajęcie I miejsca w konkursie

6 Szkolny konkurs z przedsiębiorczości "Być przedsiębiorczym na co dzień" Laureaci konkursu Damian Kalinowski - uczeń klasy 3TsE - I miejsce w konkursie Marietta Mielczarek - uczennica klasy 2LpD - II miejsce Dawid Jasiński - uczeń klasy 2LpC - III miejsce Daniel Wrzecionowski - uczeń klasy 2LpD - wyróżnienie

7 Warsztaty z doradcą zawodowym z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej we Włocławku W trzygodzinnych zajęciach uczestniczyło 40 uczniów klas maturalnych Liceum Profilowanego. Młodzież rozwiązywała ankiety, uczestniczyła w prelekcji i dyskusji nt. samobadania, ścieżki edukacyjnej, poznania zawodów. W warsztatach brały udział klasy 3 LpA i 3 LpD.

8 Warsztaty z doradcą zawodowym z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej Klasa 3 LpD – oddział integracyjny – samobadanie – wybór dalszej kariery edukacyjnej

9 Warsztaty z doradcą zawodowym z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej Klasa 3LpA – profil zarządzanie informacją – samobadanie – rozwiązywanie testów

10 Wycieczka dydaktyczna do Odzieżowo - Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku Celem wycieczki było ukazanie uczniom naszej szkoły warunków pracy osób niepełnosprawnych, możliwości zatrudnienia i przede wszystkim wzbudzenia przekonania, że bariery na rynku pracy są do pokonania. Czterdziestoosobowa grupa młodzieży z dużym zainteresowaniem zwiedzała dział odzieżowy i metalowy zakładu pracy chronionej, uzyskała wyczerpujące informacje związane z warunkami pracy osób niepełnosprawnych i przywilejami im należnymi. Dzięki współpracy z MPK we Włocławku uczniowie nieodpłatnie skorzystali z przewozu podczas wycieczki.

11 Wycieczka dydaktyczna do Odzieżowo - Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku Autokarowa integracja

12 Wycieczka dydaktyczna do Odzieżowo - Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku Zwiedzanie działu odzieżowego

13 Wycieczka dydaktyczna do Odzieżowo - Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku Zwiedzanie działu odzieżowego

14 Wycieczka dydaktyczna do Odzieżowo - Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku Zwiedzanie działu metalowego

15 Wycieczka dydaktyczna do Odzieżowo - Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku To nie takie trudne, inni mogą to ja też No pewnie, fajna praca

16 Warsztaty pracy twórczej Podczas warsztatów młodzież zapoznała się z różnymi formami pracy plastycznej: malowanie na szkle, tworzenie jesiennych bukietów z liści, wykonywanie ozdób i kartek świątecznych, wykonywanie różnych form z masy solnej. Podczas dwugodzinnych warsztatów uczniowie klas 1LpD, 2LpA i 2LpB pracowali pod kierunkiem opiekunek szkolnego koła plastycznego.

17 Warsztaty pracy twórczej Malowanie na szkle

18 Warsztaty pracy twórczej Wykonywanie kartek świątecznych

19 Warsztaty pracy twórczej Wykonywanie ozdób świątecznych

20 Warsztaty pracy twórczej Wykonywanie różnych form z masy solnej

21 Warsztaty pracy twórczej Prace uczniów

22 Warsztaty z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów klas maturalnych Technikum Samochodowego i trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Warsztaty nt. "Poruszanie się po rynku pracy" stały się wskazówką dla młodzieży, jak aktywnie poszukiwać pracy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 4TsC i 3Cz.

23 Warsztaty z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Klasa 4TsCKlasa 3Cz

24 Podsumowanie raportu W II Ogólnopolskim Tygodniu Kariery w Zespole Szkół Samochodowych uczestniczyło około 410 uczniów z 23 klas.

25 Podsumowanie raportu - cd Założone cele zostały w pełni osiągnięte: 1.Uczniowie mieli możliwość zweryfikowania na teście konkursowym swojej ogólnej wiedzy gospodarczo – społecznej 2.Wykonane przez młodzież prezentacje nt. Zasady działania banków posłużą jako pomoc dydaktyczna 3.Niepełnosprawni uczniowie naszej szkoły nabrali przekonania, że bariery na rynku pracy są do pokonania 4.Uczniowie poprzez samobadanie formułowali swoje mocne i słabe strony pod katem wybranych zawodów 5.Poznali aktywne metody poruszania się po rynku pracy 6.Poznali wiele ciekawych technik wykonywania ozdób. Wykonane prace posłużyły do zaprezentowania ich całej społeczności szkolnej oraz skatalogowania, do wykorzystania w późniejszym terminie 7.W ramach różnych przedsięwzięć II OTK w ZSS uczniowie samochodówki wspaniale się integrowali 8.Wykonane gabloty przedstawiające sprawozdanie z przedsięwzięć w ramach II OTK w ZSS cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 9.Wystosowano podziękowania do instytucji współpracujących ze szkołą w ramach II OTK


Pobierz ppt "Raport z przebiegu II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku Wykonała Jadwiga Waleczko – koordynator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google