Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKONOMIA W GOSPODARCE ODPADAMI. WYTWÓRCY ODPADÓW USUWANIE ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE GOSPODARSTWA DOMOWE HANDEL I USŁUGI SEKTOR PUBLICZNY PRZEMYSŁ ODBIÓR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKONOMIA W GOSPODARCE ODPADAMI. WYTWÓRCY ODPADÓW USUWANIE ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE GOSPODARSTWA DOMOWE HANDEL I USŁUGI SEKTOR PUBLICZNY PRZEMYSŁ ODBIÓR."— Zapis prezentacji:

1 EKONOMIA W GOSPODARCE ODPADAMI

2 WYTWÓRCY ODPADÓW USUWANIE ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE GOSPODARSTWA DOMOWE HANDEL I USŁUGI SEKTOR PUBLICZNY PRZEMYSŁ ODBIÓR TRANSPORT ZBIERANIE SORTOWANIE SKŁADOWANIE SPALANIE KOMPOSTOWANIE ODZYSK RECYKLING TERMICZNE UNIESZKODLIWIANIE

3 Wytwórca odpadów – gospodarstwa domowe Wytwórcy odpadów – obiekty infrastrukturalne Zakłady gospodarki komunalnej – sortownie Zakłady recyklingowe Gminy Przedsiębiorcy – Organizacje Odzysku

4 Gospodarstw domowe 66 037 Mg/rok (około 52,0%) Obiekty infrastrukturalne 33 272 Mg, tj. ok. 26,2% odpadów komunalnych Odpady budowlane 11 937 Mg/rok (9,4%) Wielkogabarytowe 5 969 Mg/rok (4,7%) Odpady z czyszczenia ulic i placów 5 080 Mg/rok (4,0%) Odpady z ogrodów i parków 3 810 Mg/rok (3,0%) Niebezpieczne 889 Mg/rok (0,7%) Średnia na mieszkańca 0,340 Mg/rok Średnia wytworzona w gospodarstwie domowym 0,178 Mg/M/rok

5 120 l. waży 26,5 kg Napełnienie 2 tyg./4 osoby (26,5 x 26) : 4 = 172,25 kg Jednorazowy koszt usługi 7 zł. Opłata usługi za 1 Mg (1000 : 26,5) x 7 = 264,15 zł. Koszt usługi unieszkodliwiania za 1 Mg Koszt transportu 119 zł. Koszt składowania 80 zł. ZYSK BRUTTO 65,15 zł.

6 Worek 120 l. makulatura 10 kg Worek 120 l. tw. sztuczne 3 kg Worek 80 l opakowania szklane 22 kg Koszt odbioru i transportu 1 worka 0,60 zł Koszt 1 Mg Makulatura 60 zł. Tw. sztuczne 200 zł. Opakowania szklane 27 zł.

7 Koszt zbiórki 1 tony Cena opróżnienia co 5 dni dzwona o poj. 2,5 m³ 24 zł. Makulatura (1000 : 140) x 5 x 24 = 857,14 zł/Mg Tworzywa Sztuczne (1000 : 50) x 5 x 24 = 2400 zł/Mg Opakowania szklane (1000 : 560) x 5 x 24 = 214,28 zł/Mg

8 L.P.Wyszczególnienie Koszty jedna zmiana Koszty trzy zmiany 1.Płace (10 osób) 860,002580,00 2.Narzuty na płace 180,00540,00 3.Paliwo (wózek widłowy) 10,0030,00 4.Amortyzacja 180,00540,00 5.Remonty bieżące 8,0024,00 6.Pozostałe koszty (sorty, badania, rękawice, posiłki) 75,00225,00 7.Energia elektryczna 45,00135,00 8.Podatki i opłaty 88,00264,00 9.Materiały (drut, taśmy, spinki) 30,0090,00 10.Transport własny (balast na składowisko) 31,0093,00 11.Magazyn (koszty magazynowania surowców) 35,00165,00 12.Składowanie na składowisku (balast) 30% z 2,5 t 75,00225,00 13.Bezosobowy fundusz płac 0,00 14.Usługi obce 0,00 15.Razem 1637,004911,00 16.Koszty wydziałowe 280,00840,00

9

10 Gospodarstwa domowe 264,15 zł. Zakłady gospodarki komunalnej – transport 200,00 zł Zakłady gospodarki komunalnej – sortownie 766,80 zł Zakłady recyklingowe 821,60 zł Przedsiębiorcy – Organizacje Odzysku 25,00 zł

11 Część kosztów niepokryta z przychodów z unieszkodliwiania odpadów powinna być pokryta zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Artykuł 15 Zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" koszty unieszkodliwiania odpadów ponoszą: a) posiadacz, który przekazał odpady punktowi zbierania odpadów lub przedsiębiorstwu określonemu w art. 9; lub b) poprzedni posiadacze lub wytwórca produktu, z którego pochodzą odpady.

12 Wprowadzający opakowania zawierające produkty jest zobowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na terytorium kraju opakowań lub produktów w opakowaniach.

13 Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wprowadzoną masą opakowań a osiągniętym poziomem odzysku lub recyklingu

14 Rodzaje opakowań Masa opakowań (t) Poziom recyklin gu (%) Masa opakowań odzyskanych, przekazanych do recyklingu Stawka opłaty recykli ngowej (zł/t) Wysokość opłaty recyklingowej z tyt. wykonanego obowiązku (zł) Masa opakowań podlegając ych opłacie produktow ej Stawka opłaty produkt owej (zł/t) Należna wysokość opłaty produktowej do NFOŚiGW Opakowania z tworzyw szt. 488 273,6760%292964,201 700 zł498 039 143 zł195 309,472 560 zł499 992 238,08 zł Opakowania z al.. < 300 l 38 286,0150%19143,01700 zł13 400 104 zł19 143,011 280 zł24 503 046,40 zł Opakowania ze stali, 133 875,3150%66937,66350 zł23 428 179 zł66 937,66770 zł51 541 994,35 zł Opakowania z papieru 822 704,1260%493622,47250 zł123 405 618 zł329 081,65610 zł200 739 805,04 zł Opakowania ze szkła gospodarczego 914 736,7760%548842,06150 zł82 326 309 zł365 894,71150 zł54 884 206,20 zł Opakowania z materiałów naturalnych 400 236,8345%180106,57180 zł32 419 183 zł220 130,26310 zł68 240 379,52 zł Opakowania wielomateriałowe 92069,560%55241,701 700 zł93 910 890 zł36827,802 760 zł101 644 728,00 zł Opakowania razem2 890 182,2155%1656857,67 866 929 427 zł1 233 324,54 1 001 546 397,58 zł

15 Producenci wyrobów w opakowaniu /importerzy Handel hurtowy i detaliczny Konsumenci Przepływ środków finansowych zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci art. 15 Dyr. 2006/12/WE Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna Urząd Marszałkowski NFOŚiGW Odbiór selektywnie zbieranych odpadów, transport Odzysk Unieszkodliwianie, paliwo alternatywne Recykling 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.07 Przepływ opłaty recyklingowej Przepływ opłaty produktowej Potwierdzenie odzysku, recyklingu Inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystani odpadów opakowaniowych O.P. 2,4 mld. O.P. 1,0 mld. O.R. 0,9 mld O.P. 1,0 mld

16 Jerzy Ziaja Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu ul. Karmelicka 30 m 2, 00-181 Warszawa www.oigr.plwww.oigr.pl, biuro@oigr.pl


Pobierz ppt "EKONOMIA W GOSPODARCE ODPADAMI. WYTWÓRCY ODPADÓW USUWANIE ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE GOSPODARSTWA DOMOWE HANDEL I USŁUGI SEKTOR PUBLICZNY PRZEMYSŁ ODBIÓR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google