Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT EDUKACYJNY SŁUŻBY MUNDUROWE. 1. ELWIRA KOZAK 2. ILONA BRZYSKA 3. AGATA KOZIK 4. PAWEŁ SOBIESIEK 5. PAWEŁ KURCZAK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT EDUKACYJNY SŁUŻBY MUNDUROWE. 1. ELWIRA KOZAK 2. ILONA BRZYSKA 3. AGATA KOZIK 4. PAWEŁ SOBIESIEK 5. PAWEŁ KURCZAK."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT EDUKACYJNY SŁUŻBY MUNDUROWE

2 1. ELWIRA KOZAK 2. ILONA BRZYSKA 3. AGATA KOZIK 4. PAWEŁ SOBIESIEK 5. PAWEŁ KURCZAK

3

4

5

6

7

8 mgr Agnieszki Szczotki mgr Justyny Krukowskiej

9

10 W SKŁADZIE: E. KOZAK I. BRZYSKA P. ŻOŁĄDEK M. NIEWĘGŁOWSKI M. SOBOTA E. SŁOWIKOWSKI M. SMYK

11 A by ł o to 08.12.2009r

12 W dawnych czasach walka z ogniem nale ż a ł a do wszystkich obywateli miasta. Og ł oszenie alarmu odbywa ł o si ę przez bicie w dzwon na trwog ę, zwyczaj ten istnia ł jeszcze w XIX w. dozorcy domów mieli obowi ą zek natychmiastowego stawienia si ę do po ż aru z narz ę dziem, które by ł o namalowane nad bram ą ka ż dego domu. Dopiero w 1874 r. powsta ł a w Lublinie zawodowa stra ż ogniowa.

13 B y ł y to cztery rodzaje s ł u ż by miejskiej, czyli kominiarze, stró ż e nocni oraz zapalaj ą cy latarnie i wywo żą cy ko ń mi ś miecie, łą cznie 62 osoby pod dowództwem brandmajstra. Stroje ich by ł y jednakowego koloru, a czapki ozdobione by ł y blachami z literami: L.P.K. Dopiero w 1883 r. otrzymali he ł my stalowe. Siedzib ą by ł gmach przy Nowym Ratuszu. W 1891r. otrzyma ł a nazw ę Miejskiej Stra ż y Ogniowej. Przez d ł ugie lata stra ż pos ł ugiwa ł a si ę zaprz ę gami konnymi. W 1928r. nabyte zosta ł y trzy podwozia forda, do których firma Laryssa wykona ł a karoseri ę : 1 wóz na narz ę dzia i 3 beczkowozy.

14

15

16

17 PO STRAŻY POŻARNEJ PRZYSZEDŁ CZAS NA POLICJĘ

18 Byliśmy w niebieskim pokoju, gdzie przesłuchiwani są najmłodsi

19

20

21 STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE W tym miejscu policjanci odbierają telefony od osób potrzebujących pomocy. Z tego miejsca oficer dyżurny kieruje załogi policyjnych radiowozów na interwencje. Każdy kto potrzebuje pomocy niech zapamięta numer telefonu alarmowego 1 1 2

22 Komisariat IV Policji znajduje się na ul. Zana 45. Jest to jeden z najnowocześniejszych komisariatów we wschodniej Polsce. Większość z pomieszczeń komisariatu zajmują pracownicy służb prewencji i służb kryminalnych. W komisariacie jest sala przesłuchań z lustrem weneckim, areszt 24 godzinny z celami, sala gimnastyczna, parking podziemny. Komisariat posiada salę konferencyjną, gdzie odbywają się różne uroczystości, jak również odprawy funkcjonariuszy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku komisariatu IV mieszczą się wydziały Ruchu Drogowego KWP i KMP Lublin.

23

24

25

26

27 RYS HISTORYCZNY B rygada została sformowana na bazie 3 Dywizji Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w 1995r. Rozkazy formujące 3BZ wydał Szef Sztabu Generalnego WP 15 lipca 1994r. Gotowość bojową brygada osiągnęła od dnia 01.07.1995r. i od tego momentu zaczęła swoje funkcjonowanie. Grupa przygotowawcza 3 BZ sformowała na nowo następujące pododdziały brygady: 3 batalion dowodzenia, 1 batalion zmechanizowany, 3 dywizjon artylerii przeciwpancernej, 3 dywizjon przeciwlotniczy, 3 kompania rozpoznania, 4 batalion czołgów.

28 2 batalion zmechanizowany, 3 batalion zmechanizowany, 5 batalion piechoty zmotoryzowanej, 3 dywizjon artylerii samobie ż nej, 3 dywizjon artylerii rakietowej, 3 kompania zaopatrzenia, 3 kompania remontowa, 3 kompania saperów, 3 kompania medyczna. Brygada rozlokowa ł a si ę w Lublinie oraz Che ł mie. W 2008r. w sk ł ad brygady wszed ł 3 batalion zmechanizowany stacjonuj ą cy w Zamo ś ciu. Ż o ł nierze brygady oprócz wype ł niania obowi ą zków szkoleniowych i obronnych w kraju, wystawiaj ą równie ż sk ł ady do misji zagranicznych, warto wspomnie ć, ż e ż o ł nierze 3BZ brali udzia ł w V i IX zmianie PKW Irak.

29

30

31

32

33

34

35 Serdecznie dzi ę kujemy organizatorom projektu za nieocenione prze ż ycia dostarczone podczas spotka ń z ró ż nymi ciekawymi lud ź mi, którzy reprezentowali słu ż by mundurowe w Lublinie. Spotkania dostarczyły nam wielu wra ż e ń, ale tak ż e du ż o informacji na temat działania i funkcjonowania poszczególnych jednostek. SERDECZNIE DZI Ę KUJEMY


Pobierz ppt "PROJEKT EDUKACYJNY SŁUŻBY MUNDUROWE. 1. ELWIRA KOZAK 2. ILONA BRZYSKA 3. AGATA KOZIK 4. PAWEŁ SOBIESIEK 5. PAWEŁ KURCZAK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google