Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Publiczna prezentacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Publiczna prezentacja."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1 Warszawa 29 kwietnia 2015r. prok. Marek Zajkowski Dyrektor Biura Informatyzacji i Analiz Prokuratury Generalnej

2 Plan prezentacji 1.Okres i koszt realizacji projektu; 2.Procesy realizowane przez Prokuraturę; 3.Struktura organizacyjna Prokuratury; 4.Obciążenie postępowaniami karnymi; 5.iSDA w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Prokuratury; 6.Cele projektu; 7.Główne produkty projektu; 8.Organizacja ośrodków przetwarzania danych Prokuratury; 9.e-Usługi rozwijane w ramach projektu; 10.Wskaźniki produktu projektu; 11.Wskaźniki rezultatu projektu; 12.Procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu; 13.Harmonogram kluczowych zamówień publicznych.

3 Okres i koszt realizacji projektu Projekt będzie realizowany od 1 października 2015 r. do 30 września 2018 r. Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA). Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA). Szacowany koszt realizacji projektu 120 mln zł.

4 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA). Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA). Procesy realizowane przez Prokuraturę

5 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Struktura organizacyjna Prokuratury

6 1.Wszystkich postepowań karnych w ciągu roku wpłynęło 1 048 111, w tym do prokuratur rejonowych 1 042 137 (99,43%); 2.Do sądu skierowano w ciągu roku 297 836 spraw, w tym prokuratury rejonowe skierowały 295 242; 3.Prowadzonych w ciągu roku śledztw i dochodzeń 682 113; 4.Jednocześnie prowadzonych spraw około 87 000. Dane za rok 2014 Obciążenie postępowaniami karnymi Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)

7 iSDA w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Prokuratury Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)

8 Celem projektu jest rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych, umożliwiającego: - udostępnianie poprzez sieć Internet zdigitalizowanych akt uczestnikom (obywatelom, przedsiębiorcom) postępowania przygotowawczego, - przekazywanie poprzez portal prokuratury zdigitalizowanych akt innym organom władzy publicznej, współpracujących z prokuraturą na etapie postępowań przygotowawczych, - wdrożenie systemu SDA w prokuraturach rejonowych Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Cele projektu

9 Główne produkty (1) 1.Budowa portalu Prokuratury w celu udostępniania zdigitalizowanych akt postępowania przygotowawczego stronom postępowania: a.pokrzywdzonym, b.podejrzanym, c.obrońcom, d.pełnomocnikom, e.innym organom. 2.Budowa portalu Prokuratury w celu udostępniania zdigitalizowanych akt postępowania przygotowawczego: a.organom prowadzącym postępowania przygotowawcze (Policja, Straż Graniczna, CBA, ABW, inne), b.sądom. 3.Zbudowanie centralnego Systemu Digitalizacji Akt dla prokuratur rejonowych; 4.Zbudowanie centralnego archiwum dla Systemu Digitalizacji Akt – wspólnego archiwum dla prokuratury generalnej, apelacyjnych, okręgowych, rejonowych. Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)

10 Główne produkty (2) /Infrastrukturalne/ 1.Centralny System Zarządzania Tożsamością; 2.Centralne Usługi Katalogowe; 3.Szyna usług; 4.Rozbudowa infrastruktury techniczno-systemowej ośrodka przetwarzania danych dla centrum; 5.Rozbudowa infrastruktury techniczno-systemowej w Prokuraturze Generalnej oraz prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)

11 Prokuratura Okręgowa SDA Prokuratura Okręgowa SDA Prokuratura Okręgowa SDA Prokuratura Apelacyjna SDA Prokuratura Generalna SDA Stan aktualny Prokuratura Okręgowa SDA Prokuratura Rejonowa Terminale SDA Stan docelowy Portal wewnętrzny Portal Zewnętrzny Centralna aplikacja Prokuratur Rejonowych SDA Centralne Archiwum SDA Centralna aplikacja Udostępniania Akt SDA Podmioty Zewnętrzne

12 Organizacja ośrodków przetwarzania danych Prokuratury Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)

13 e-usługi rozwijane w ramach projektu UsługaKorzyści A2C A2B Usługa udostępniania akt przez Internet dla obywateli i przedsiębiorców. 1.Zmniejszenie czasu koniecznego do uzyskania dostępu do akt postępowania, 2.Poprawa realizacji gwarancji procesowych (prawo do obrony w procesie karnym), 3.Obniżenie kosztów realizacji procesu udostępnienia akt, w tym wyeliminowania kosztów transportu osób pozbawionych wolności. A2AUsługa przekazywania organom prowadzącym postępowania przygotowawcze wytycznych i udostępniania akt. 1.Obniżenie kosztów prowadzenia postępowania, 2.Skrócenie czasu prowadzenia postępowania. A2AUsługa przekazywania do sądu zdigitalizowanych akt. 1.Skrócenie czasu rozstrzygania sprawy, 2.Obniżenie kosztów prowadzenia postępowania sądowego. Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)

14 Wskaźniki produktu projektu Opis wskaźnika produktuWartość wskaźnika Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne 1 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja 1 Przestrzeń dyskowa serwerowni600 TB Moc obliczeniowa serwerowni57.120 Specin Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym 714 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)

15 Opis wskaźnika rezultatuWartość wskaźnika Ilość uruchomień usługi roczniew pierwszym roku 150 000 w drugim roku 350 000 Odsetek grupy odbiorców docelowych korzystających z systemu W pierwszym roku 10% W drugim roku 20% Liczba pracowników prokuratur rejonowych objętych projektem 8 000 Liczba jednostek organizacyjnych administracji publicznej korzystających z udostępnienia akt 800 Wskaźniki rezultatu projektu Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)

16 Procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu PodmiotProces realizowany przez Podmiot Rodzaj usprawnienia Prokuratura, Policja, Straż Graniczna, ABW, CBA, Służba Celna, Urzędy Skarbowe i inne Prowadzenie postępowań przygotowawczych Skrócenie czasu prowadzenia postępowań przygotowawczych, ograniczenie obiegu akt/dokumentów w wersji papierowej SądyProwadzenie postępowań sądowych w sprawach karnych Skrócenie czasu prowadzenia postępowań sądowych, ograniczenie wersji akt/dokumentów w wersji papierowej Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)

17 Harmonogram uruchamiania kluczowych zamówień publicznych Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Lp.PrzetargTermin ogłoszenia 1.Wykonanie projektu, realizacja i wdrożenie podsystemów dla systemu iSDA I kwartał 2016r. 2.Wykonanie projektu technicznego, dostawa, instalacja i wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla systemu iSDA I kwartał 2017r.

18 KONIEC Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Publiczna prezentacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google