Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1 prok. Marek Zajkowski Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1 prok. Marek Zajkowski Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1 prok. Marek Zajkowski Dyrektor Biura Informatyzacji i Analiz Prokuratury Generalnej Warszawa 29 kwietnia 2015r.

2 Plan prezentacji Okres i koszt realizacji projektu;
Procesy realizowane przez Prokuraturę; Struktura organizacyjna Prokuratury; Obciążenie postępowaniami karnymi; iSDA w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Prokuratury; Cele projektu; Główne produkty projektu; Organizacja ośrodków przetwarzania danych Prokuratury; e-Usługi rozwijane w ramach projektu; Wskaźniki produktu projektu; Wskaźniki rezultatu projektu; Procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu; Harmonogram kluczowych zamówień publicznych.

3 Szacowany koszt realizacji projektu 120 mln zł.
Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA). Okres i koszt realizacji projektu Projekt będzie realizowany od 1 października 2015 r. do 30 września 2018 r. Szacowany koszt realizacji projektu 120 mln zł.

4 Procesy realizowane przez Prokuraturę
Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA). Procesy realizowane przez Prokuraturę

5 Struktura organizacyjna Prokuratury
Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Struktura organizacyjna Prokuratury

6 Prowadzonych w ciągu roku śledztw i dochodzeń 682 113;
Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Obciążenie postępowaniami karnymi Wszystkich postepowań karnych w ciągu roku wpłynęło , w tym do prokuratur rejonowych (99,43%); Do sądu skierowano w ciągu roku spraw, w tym prokuratury rejonowe skierowały ; Prowadzonych w ciągu roku śledztw i dochodzeń ; Jednocześnie prowadzonych spraw około Dane za rok 2014

7 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)
iSDA w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Prokuratury

8 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)
Cele projektu Celem projektu jest rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych, umożliwiającego: udostępnianie poprzez sieć Internet zdigitalizowanych akt uczestnikom (obywatelom, przedsiębiorcom) postępowania przygotowawczego, przekazywanie poprzez portal prokuratury zdigitalizowanych akt innym organom władzy publicznej, współpracujących z prokuraturą na etapie postępowań przygotowawczych, wdrożenie systemu SDA w prokuraturach rejonowych

9 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)
Główne produkty (1) Budowa portalu Prokuratury w celu udostępniania zdigitalizowanych akt postępowania przygotowawczego stronom postępowania: pokrzywdzonym, podejrzanym, obrońcom, pełnomocnikom, innym organom. Budowa portalu Prokuratury w celu udostępniania zdigitalizowanych akt postępowania przygotowawczego: organom prowadzącym postępowania przygotowawcze (Policja, Straż Graniczna, CBA, ABW, inne), sądom. Zbudowanie centralnego Systemu Digitalizacji Akt dla prokuratur rejonowych; Zbudowanie centralnego archiwum dla Systemu Digitalizacji Akt – wspólnego archiwum dla prokuratury generalnej, apelacyjnych, okręgowych, rejonowych.

10 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)
Główne produkty (2) /Infrastrukturalne/ Centralny System Zarządzania Tożsamością; Centralne Usługi Katalogowe; Szyna usług; Rozbudowa infrastruktury techniczno-systemowej ośrodka przetwarzania danych dla centrum; Rozbudowa infrastruktury techniczno-systemowej w Prokuraturze Generalnej oraz prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

11 Stan aktualny Stan docelowy
Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Stan aktualny Stan docelowy Centralna aplikacja Udostępniania Akt SDA Centralna aplikacja Prokuratur Rejonowych SDA Centralne Archiwum SDA Portal Zewnętrzny Portal wewnętrzny Prokuratura Generalna SDA Podmioty Zewnętrzne Prokuratura Okręgowa SDA Prokuratura Apelacyjna SDA Prokuratura Okręgowa SDA Prokuratura Okręgowa SDA Prokuratura Rejonowa Terminale SDA Prokuratura Okręgowa SDA

12 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)
Organizacja ośrodków przetwarzania danych Prokuratury

13 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)
e-usługi rozwijane w ramach projektu Usługa Korzyści A2C A2B Usługa udostępniania akt przez Internet dla obywateli i przedsiębiorców. Zmniejszenie czasu koniecznego do uzyskania dostępu do akt postępowania, Poprawa realizacji gwarancji procesowych (prawo do obrony w procesie karnym), Obniżenie kosztów realizacji procesu udostępnienia akt, w tym wyeliminowania kosztów transportu osób pozbawionych wolności. A2A Usługa przekazywania organom prowadzącym postępowania przygotowawcze wytycznych i udostępniania akt. Obniżenie kosztów prowadzenia postępowania, Skrócenie czasu prowadzenia postępowania. Usługa przekazywania do sądu zdigitalizowanych akt. Skrócenie czasu rozstrzygania sprawy, Obniżenie kosztów prowadzenia postępowania sądowego.

14 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)
Wskaźniki produktu projektu Opis wskaźnika produktu Wartość wskaźnika Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne 1 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja Przestrzeń dyskowa serwerowni 600 TB Moc obliczeniowa serwerowni Specin Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym 714

15 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)
Wskaźniki rezultatu projektu Opis wskaźnika rezultatu Wartość wskaźnika Ilość uruchomień usługi rocznie w pierwszym roku w drugim roku Odsetek grupy odbiorców docelowych korzystających z systemu W pierwszym roku 10% W drugim roku 20% Liczba pracowników prokuratur rejonowych objętych projektem 8 000 Liczba jednostek organizacyjnych administracji publicznej korzystających z udostępnienia akt 800

16 Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)
Procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu Podmiot Proces realizowany przez Podmiot Rodzaj usprawnienia Prokuratura, Policja, Straż Graniczna, ABW, CBA, Służba Celna, Urzędy Skarbowe i inne Prowadzenie postępowań przygotowawczych Skrócenie czasu prowadzenia postępowań przygotowawczych, ograniczenie obiegu akt/dokumentów w wersji papierowej Sądy Prowadzenie postępowań sądowych w sprawach karnych Skrócenie czasu prowadzenia postępowań sądowych, ograniczenie wersji akt/dokumentów w wersji papierowej

17 Lp. Przetarg Termin ogłoszenia 1. 2.
Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Harmonogram uruchamiania kluczowych zamówień publicznych Lp. Przetarg Termin ogłoszenia 1. Wykonanie projektu, realizacja i wdrożenie podsystemów dla systemu iSDA I kwartał 2016r. 2. Wykonanie projektu technicznego, dostawa, instalacja i wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla systemu iSDA I kwartał 2017r.

18 KONIEC Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1 prok. Marek Zajkowski Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google