Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie Polski i Niemiec Maciej Sznajder, Politechnika Rzeszowska „ Bezpieczeństwo energetyczne to nieprzerwana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie Polski i Niemiec Maciej Sznajder, Politechnika Rzeszowska „ Bezpieczeństwo energetyczne to nieprzerwana."— Zapis prezentacji:

1 Polityka bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie Polski i Niemiec Maciej Sznajder, Politechnika Rzeszowska „ Bezpieczeństwo energetyczne to nieprzerwana fizyczna dostępność dostaw, po przystępnej cenie, wykorzystywana w zgodzie ze środowiskiem.” Międzynarodowa Agencja Energetyczna

2 Spis treści 1.Wprowadzenie. 2.Determinanty mające wpływ na niemiecką politykę energetyczną. 3.Determinanty mające wpływ na polską politykę energetyczną. 4.Porównanie i analiza sektorowa działań podejmowanych przez Polskę i Niemcy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego.  Sektor gazowy.  Sektor węglowy.  Sektor energii jądrowej.  Sektor OZE. 5.Zakończenie.

3 Determinanty mające wpływ na niemiecką politykę energetyczną: wysoki poziom konsumpcji surowców energetycznych, duża energochłonność sektorów m.in. przemysłowych, chemicznych, transportowych i spożywczych, uzależnienie od importu surowców energetycznych (gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny), zróżnicowany miks energetyczny, systematyczne odchodzenie od nieodnawialnych źródeł energii w stronę tzw. „czystej” energii.

4 Determinanty mające wpływ na polską politykę energetyczną: duże przeobrażenia w gospodarce związane z szeroko rozumianym rozwojem, rosnące zapotrzebowanie na energie, uzależnienie od importu surowców energetycznych, konieczność dostosowania się do unijnych norm Pakietu Energetyczno- Klimatycznego, oparcie energetyki na węglu.

5 Porównanie i analiza sektorowa – sektor gazowy Niemcy Duże zapotrzebowanie na gaz ziemny (93 mld m3 rocznie). Europejski lider wśród importerów gazu ziemnego. Bardzo dobrze rozwinięta sieć gazociągów. Dobrze rozwinięta infrastruktura gazowa (PMG, połączenia międzysystemowe). Zdywersyfikowanie kierunków dostaw gazu ziemnego. Polska Zapotrzebowanie na gaz jest na poziomie 15,8 mld m3 rocznie. Roczny import gazu ziemnego na poziomie 10,2 mld m3. O 97% mniejsza długość gazociągów w porównaniu z Niemcami. Niska pojemność czynna PMG. W realizacji projekt terminala LNG.

6

7 Porównanie i analiza sektorowa – sektor węglowy Niemcy Oparcie w przeszłości energetyki na węglu. Zakończenie rządowego subsydiowania górnictwa węglowego do roku 2018 r. Pro-środowiskowe cele zmniejszające emisję CO2 Zmniejszone nakłady na inwestycję w sektorze węglowym. Polska Gospodarka oparta na węglu i energii z niej pochodzącej. Węgiel jako pewnik bezpieczeństwa energetycznego i stabilizacji. Niska efektywność infrastruktury energetycznej opartej na węglu. Wsparcie dla energetyki węglowej wyrażone w dokumencie „Polityka Energetyczna do 2030 r.”

8 Porównanie i analiza sektorowa – sektor energii jądrowej Niemcy Rezygnacja z wytwarzania energii w elektrowniach jądrowych (z ang. decommissioning). Całkowita rezygnacja z energii jądrowej do roku 2022. Powstanie luki energetycznej. Polska Plan budowy elektrowni jądrowej w celu dywersyfikacji struktury paliwowej produkcji energii. PPEJ zakłada wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych do 2035 roku. Duże wydatki związane z tego typu inwestycją.

9 Porównanie i analiza sektorowa – sektor OZE Niemcy Program przeobrażeń w energetyce, którego głównym celem jest rozwój energetyki opartej na OZE (Energiewende). Energia z OZE ma zapewnić mniejszą zależność od importu surowców energetycznych. Dwie ustawy o energii odnawialnej EEG i EEG 2.0 Rozwój fotowoltaiki, produkcji energii z biomasy i turbin wiatrowych Polska Traktowanie OZE jako dodatkowy koszt mający dostosować politykę klimatyczną do wymogów UE. KPD prognozuje wzrost udziału wytwarzania energii z OZE w Polsce w perspektywie najbliższych 10 lat o 15% - 15,5%. Wsparcie dla koncesjonowanych wytwórców energii z OZE. Największe szanse na rozwój wiąże się z wiatrem i biomasą.

10 Dziękuje za wysłuchanie prezentacji


Pobierz ppt "Polityka bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie Polski i Niemiec Maciej Sznajder, Politechnika Rzeszowska „ Bezpieczeństwo energetyczne to nieprzerwana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google