Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („e-prokuratura”) Informatyzacja procesów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („e-prokuratura”) Informatyzacja procesów."— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („e-prokuratura”) Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („e-prokuratura”) Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1 Warszawa 29 kwietnia 2015 r. prok. Marek Zajkowski Dyrektor Biura Informatyzacji i Analiz Prokuratury Generalnej

2 Plan prezentacji 1.Okres i koszt realizacji projektu; 2.Procesy realizowane przez Prokuraturę; 3.Struktura organizacyjna Prokuratury; 4.Obciążenie postępowaniami karnymi; 5.eProkuratura w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Prokuratury; 6.Cele projektu; 7.Główne produkty projektu; 8.Organizacja ośrodków przetwarzania danych Prokuratury; 9.e-Usługi planowane do utworzenia w ramach projektu; 10.Wskaźniki produktu projektu; 11.Wskaźniki rezultatu projektu; 12.Procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu; 13.Harmonogram kluczowych zamówień publicznych.

3 Okres i koszt realizacji projektu Projekt będzie realizowany od 1 października 2015 r. do 1 września 2018 r. Szacowany koszt realizacji projektu 56,08 mln zł. Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

4 Procesy realizowane przez Prokuraturę Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

5 Struktura organizacyjna Prokuratury Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

6 1.Wszystkich postepowań karnych w ciągu roku wpłynęło 1 048 111 w tym do rejonowych 1 042 137 (99,43%); 2.Do sądu skierowano w ciągu roku 297 836 spraw w tym prokuratury rejonowe 295 242; 3.Prowadzonych w ciągu roku śledztw i dochodzeń 682 113; 4.Jednocześnie prowadzonych spraw około 87 000. Dane za rok 2014 Obciążenie postępowaniami karnymi Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

7 eProkuratura w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Prokuratury Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

8 Cele projektu Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Celem projektu jest wdrożenie systemu (e- prokuratura) służącego do przetwarzania informacji o prowadzonych postępowaniach w prokuraturze oraz komunikacji z podmiotami administracji publicznej.

9 Główne produkty (1) 1.Budowa portalu Prokuratury w celu udostępniania informacji podmiotom uczestniczącym w postępowaniu przygotowawczym: a.Policja, b.Sądy, c.ABW, d.CBA, e.Inni, 2.Zbudowanie Centralnego Systemu LIBRA 3 dla gromadzenia, wyszukiwania, agregacji informacji przesyłanych ze wszystkich jednostek z lokalnych systemów LIBRA 3; 3.Zbudowanie Centralnego Systemu LIBRA 3 dla prokuratur rejonowych; 4.Zbudowanie centralnego archiwum dla Systemu LIBRA 3 – wspólnego archiwum dla prokuratury generalnej, prokuratur apelacyjnych, okręgowych, rejonowych. Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

10 Główne produkty (2) /Infrastrukturalne/ 1.Centralny System Zarządzania Tożsamością; 2.Centralne Usługi Katalogowe; 3.Szyna usług; 4.Rozbudowa infrastruktury techniczno-systemowej ośrodka przetwarzania danych dla centrum. Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

11 Organizacja ośrodków przetwarzania danych Prokuratury Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

12 e-Usługi planowane do utworzenia w ramach projektu UsługaKorzyści A2APrzekazywanie danych dotyczących postępowania z repozytorium LIBRA 3 do sądów 1.Obniżenie kosztów administracyjnych funkcjonowania prokuratury oraz sądów, 2.Skrócenie czasu rejestracji spraw, 3.Skrócenie czasu prowadzenia spraw przez sądy, 4.Jednolitość danych po stronie prokuratury i sądu. A2AUdostępnienie centralnego kalendarza z możliwością uzgadniania terminów rozpraw z sądami (wokandy) 1.Sprawniejsze wyznaczanie terminów rozpraw, 2.Skrócenie czasu prowadzenia postępowań. A2AUsługa dostępu i uzupełniania danych do rejestrów państwowych (PESEL, KCIK, KRS, NKW, REGON, POBYT, SIS, KRK, CEPiK, CEIDG, inne) 1.Informatyzacja procesu pozyskiwania i uzupełniania danych, 2.Skrócenie czasu załatwienia sprawy/czynności, 3.Przyspieszenie obiegu informacji/dokumentów pomiędzy rejestrami/instytucjami publicznymi, 4.Obniżenie kosztów prowadzenia postępowań przygotowawczych i funkcjonowania prokuratury. A2BUsługa pobierania danych bilingowych od operatorów telekomunikacyjnych 1.Skrócenie czasu prowadzenia postępowania przez prokuratora, 2.Obniżenie kosztów prowadzenia postępowania przygotowawczego. Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

13 Wskaźniki produktu projektu Opis wskaźnika produktuWartość wskaźnika Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne 1 Przestrzeń dyskowa serwerowni100 TB Moc obliczeniowa serwerowni25.200 Specin Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym 714 Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

14 Opis wskaźnika rezultatuWartość wskaźnika Ilość uruchomień usługi roczniew pierwszym roku 150 000 w drugim roku 350 000 Odsetek grupy odbiorców docelowych korzystających z systemu w pierwszym roku 10% w drugim roku 20% Liczba jednostek organizacyjnych administracji publicznej korzystających z systemu e-prokuratura około 900 Wskaźniki rezultatu projektu Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

15 Procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu NazwaProcesRodzaj usprawnienia Podmioty administracji publicznej Prowadzenie rejestrów, przepływ informacji, komunikacja. 1.Skrócenie czasu załatwienia sprawy; 2.Ograniczenie użycia wersji papierowej dokumentów; 3.Prowadzenie komunikacji poprzez system prokuratury. SądyProwadzenie postępowań sądowych. 1.Skrócenie czasu załatwienia sprawy/prowadzenia postępowań; 2.Ograniczenie użycia wersji papierowej dokumentów; 3.Prowadzenie komunikacji poprzez system prokuratury. Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

16 Harmonogram kluczowych zamówień publicznych Lp.PrzetargTermin przetargu 1.Wykonanie projektu, realizacja i wdrożenie podsystemów dla systemu eProkuratura I kwartał 2016r. 2.Wykonanie projektu technicznego, dostawa, instalacja i wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla systemu eProkuratura I kwartał 2017r. Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”)

17 KONIEC Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („e-prokuratura”) Informatyzacja procesów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google