Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („e-prokuratura”) Publiczna prezentacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („e-prokuratura”) Publiczna prezentacja."— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („e-prokuratura”) Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1 prok. Marek Zajkowski Dyrektor Biura Informatyzacji i Analiz Prokuratury Generalnej Warszawa 29 kwietnia 2015 r.

2 Plan prezentacji Okres i koszt realizacji projektu;
Procesy realizowane przez Prokuraturę; Struktura organizacyjna Prokuratury; Obciążenie postępowaniami karnymi; eProkuratura w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Prokuratury; Cele projektu; Główne produkty projektu; Organizacja ośrodków przetwarzania danych Prokuratury; e-Usługi planowane do utworzenia w ramach projektu; Wskaźniki produktu projektu; Wskaźniki rezultatu projektu; Procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu; Harmonogram kluczowych zamówień publicznych.

3 Okres i koszt realizacji projektu
Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Okres i koszt realizacji projektu Projekt będzie realizowany od 1 października 2015 r. do 1 września 2018 r. Szacowany koszt realizacji projektu 56,08 mln zł.

4 Procesy realizowane przez Prokuraturę
Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Procesy realizowane przez Prokuraturę

5 Struktura organizacyjna Prokuratury
Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Struktura organizacyjna Prokuratury

6 Obciążenie postępowaniami karnymi
Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Obciążenie postępowaniami karnymi Wszystkich postepowań karnych w ciągu roku wpłynęło w tym do rejonowych (99,43%); Do sądu skierowano w ciągu roku spraw w tym prokuratury rejonowe ; Prowadzonych w ciągu roku śledztw i dochodzeń ; Jednocześnie prowadzonych spraw około Dane za rok 2014

7 w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Prokuratury
Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) eProkuratura w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Prokuratury

8 Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Cele projektu Celem projektu jest wdrożenie systemu (e-prokuratura) służącego do przetwarzania informacji o prowadzonych postępowaniach w prokuraturze oraz komunikacji z podmiotami administracji publicznej.

9 Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Główne produkty (1) Budowa portalu Prokuratury w celu udostępniania informacji podmiotom uczestniczącym w postępowaniu przygotowawczym: Policja, Sądy, ABW, CBA, Inni, Zbudowanie Centralnego Systemu LIBRA 3 dla gromadzenia, wyszukiwania, agregacji informacji przesyłanych ze wszystkich jednostek z lokalnych systemów LIBRA 3; Zbudowanie Centralnego Systemu LIBRA 3 dla prokuratur rejonowych; Zbudowanie centralnego archiwum dla Systemu LIBRA 3 – wspólnego archiwum dla prokuratury generalnej, prokuratur apelacyjnych, okręgowych, rejonowych.

10 Centralny System Zarządzania Tożsamością; Centralne Usługi Katalogowe;
Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Główne produkty (2) /Infrastrukturalne/ Centralny System Zarządzania Tożsamością; Centralne Usługi Katalogowe; Szyna usług; Rozbudowa infrastruktury techniczno-systemowej ośrodka przetwarzania danych dla centrum.

11 Organizacja ośrodków przetwarzania danych Prokuratury
Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Organizacja ośrodków przetwarzania danych Prokuratury

12 e-Usługi planowane do utworzenia w ramach projektu
Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) e-Usługi planowane do utworzenia w ramach projektu Usługa Korzyści A2A Przekazywanie danych dotyczących postępowania z repozytorium LIBRA 3 do sądów Obniżenie kosztów administracyjnych funkcjonowania prokuratury oraz sądów, Skrócenie czasu rejestracji spraw, Skrócenie czasu prowadzenia spraw przez sądy, Jednolitość danych po stronie prokuratury i sądu. Udostępnienie centralnego kalendarza z możliwością uzgadniania terminów rozpraw z sądami (wokandy) Sprawniejsze wyznaczanie terminów rozpraw, Skrócenie czasu prowadzenia postępowań. Usługa dostępu i uzupełniania danych do rejestrów państwowych (PESEL, KCIK, KRS, NKW, REGON, POBYT, SIS, KRK, CEPiK, CEIDG, inne) Informatyzacja procesu pozyskiwania i uzupełniania danych, Skrócenie czasu załatwienia sprawy/czynności, Przyspieszenie obiegu informacji/dokumentów pomiędzy rejestrami/instytucjami publicznymi, Obniżenie kosztów prowadzenia postępowań przygotowawczych i funkcjonowania prokuratury. A2B Usługa pobierania danych bilingowych od operatorów telekomunikacyjnych Skrócenie czasu prowadzenia postępowania przez prokuratora, Obniżenie kosztów prowadzenia postępowania przygotowawczego.

13 Wskaźniki produktu projektu Opis wskaźnika produktu
Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Wskaźniki produktu projektu Opis wskaźnika produktu Wartość wskaźnika Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne 1 Przestrzeń dyskowa serwerowni 100 TB Moc obliczeniowa serwerowni Specin Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym 714

14 Wskaźniki rezultatu projektu Opis wskaźnika rezultatu
Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Wskaźniki rezultatu projektu Opis wskaźnika rezultatu Wartość wskaźnika Ilość uruchomień usługi rocznie w pierwszym roku w drugim roku Odsetek grupy odbiorców docelowych korzystających z systemu w pierwszym roku 10% w drugim roku 20% Liczba jednostek organizacyjnych administracji publicznej korzystających z systemu e-prokuratura około 900

15 Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu Nazwa Proces Rodzaj usprawnienia Podmioty administracji publicznej Prowadzenie rejestrów, przepływ informacji, komunikacja. Skrócenie czasu załatwienia sprawy; Ograniczenie użycia wersji papierowej dokumentów; Prowadzenie komunikacji poprzez system prokuratury. Sądy Prowadzenie postępowań sądowych. Skrócenie czasu załatwienia sprawy/prowadzenia postępowań;

16 Harmonogram kluczowych zamówień publicznych
Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („E-prokuratura”) Harmonogram kluczowych zamówień publicznych Lp. Przetarg Termin przetargu 1. Wykonanie projektu, realizacja i wdrożenie podsystemów dla systemu eProkuratura I kwartał 2016r. 2. Wykonanie projektu technicznego, dostawa, instalacja i wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla systemu eProkuratura I kwartał 2017r.

17 KONIEC Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych („e-prokuratura”) Publiczna prezentacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google