Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WERSJA DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WERSJA DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 WERSJA DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
GARBARZ SKÓR WERSJA DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

2 GARBARZ SKÓR Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: GARBARZ SKÓR Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 744[03] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 7535 Na wesoło

3 NA WESOŁO Jasio w połowie lekcji wkłada książki do teczki i wychodzi z klasy. - Dokąd idziesz? - pyta nauczycielka - Przecież jeszcze nie było dzwonka! - Ile razy wychodzę z domu, mama mi mówi, żebym wracał, jak tylko zacznie padać. I niech pani spojrzy za okno - leje jak z cebra! Dziadek sprawdza wiedzę Jasia z matematyki: - Powiedz, ile to jest trzy razy dwa? - No... no...sześć!!! - Bardzo dobrze. W takim razie dostaniesz ode mnie sześć cukierków. - O, rety! A już miałem powiedzieć: dziesięć. Powrót

4 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że garbarz skór: Prowadzi procesy: konserwacji skór surowych, chemicznej obróbki skór oraz klasyfikuje skóry. Obejmuje zawody: garbarz skór bez włosa, garbarz skór futerkowych. Pracuje w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych – halach i w magazynach. W halach produkcyjnych występuje duża wilgotność powietrza, podwyższona temperatura, zapylenie i hałas oraz opary różnych związków chemicznych. Większość zadań i prac wykonuje w pozycji stojącej. Garbarz skór w małym zakładzie wykonuje sam różne czynności. Pracuje indywidualnie w małym gronie, bywa, że zajmuje się skóra „od początku do końca”. W większym zakładzie garbarze współpracują ze sobą. Zwykle pracuje 6-9 godzin dziennie i jeśli jest zapotrzebowanie – może pracować na zmiany. Praca jest wykonywana tylko w dzień.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. W tym celu, najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

6 NA WESOŁO Zimowe popołudnie. Piękna dama wychodzi na spacer w futrze i spotyka na ulicy członków ekologicznej organizacji Greenpeace. - Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywych norek? - To nie norki, to poliestry. - A czy pani wie, ile poliestrów musiało oddać życie, żeby pani miała futro?! Powrót

7 Zadania i umiejętności zawodowe
Konserwuje skóry surowe różnego typu, zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami dotyczącymi magazynowania. Nadzoruje prace związane z chemiczną i mechaniczną obróbką skór. Obsługuje cytroki, bębny obrotowe i oczyszczarki. Sortuje i układa skóry według powierzchni i przeznaczenia. Sporządza i wymienia kąpiele w dołach lub bębnach dla poszczególnych faz procesu technologicznego: moczenia, wapnienia, garbowania. Wykonuje operacje odmięśniania, dwojenia, rozkrawania i profilowania skór. Załadowuje skóry do bębnów w celu barwienia, natłuszczania, impregnacji, wytrawiania, płukania. Przygotowuje kąpiele garbujące i prowadzi proces garbowania. Przeprowadza suszenie skór na drążkach i w suszarni. Wykańcza skóry bez włosa przez nakładanie powłok kryjących. Wykonuje mechaniczną i ręczną obróbkę skór futerkowych (szlifowanie, czesanie, trzepanie włosa, strzyżenie). Przygotowuje narzędzia, maszyny i urządzenia do pracy, reguluje układy robocze, czyści je i konserwuje.

8 Zabezpiecza miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udziela pomocy przedlekarskiej. Konserwuje skóry różnego typu. Sortuje i układa skóry według kolorytu. Nadzoruje prace związane z chemiczną i mechaniczną obróbką skór. Obsługuje cytroki, bębny obrotowe i oczyszczarki. Sporządza kąpiele dla poszczególnych faz procesu technologicznego: moczenia, wapnienia, garbowania, natłuszczania. Prowadzi operacje dwojenia, odmięśniania, rozkrawania i profilowania skór. Wykańcza skóry przez nakładanie powłok kryjących, prasowanie. Ocenia i kwalifikuje półwyrób do poprawki. Nadzoruje przebieg procesu technologicznego: kontroluje parametry technologiczne (temperatura, stężenie roztworów). Przygotowuje narzędzia, maszyny i urządzenia do pracy, reguluje układy robocze, czyści i konserwuje maszyny. Na wesoło Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

9 NA WESOŁO Spotyka Jaś swoją nauczycielkę: - Witaj Jasiu, co słychać? - W porządku proszę pani. - Co porabiasz Jasiu? - Wykładam chemię, proszę pani - Niemożliwe!! Gdzie? - W BIEDRONCE. Umęczony klient żali się psychologowi: - Od miesięcy prześladuje mnie koszmar. Śni mi się, że ktoś ciągle za mną chodzi. - Kim pan jest z zawodu? - Przewodnikiem. Powrót

10 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie garbarz skór
Do pracy w zawodzie garbarz skór niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis wagi do odważania chemikaliów grubościomierz do pomiaru grubości skór surowych, półfabrykatów i skór gotowych pistolet natryskowy do nanoszenia powłok wykończalniczych bęben garbarski do prowadzenia procesów: moczenia, wapnienia, piklowania, garbowania skór strugarka do wyrównywania grubości skór wyżymaczka do usuwania nadmiaru różnych roztworów ze skóry suszarnia do suszenia skór w różnych etapach produkcji elektroniczne urządzenie do pomiaru powierzchni skór do pomiaru powierzchni skór gotowych

11 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie garbarz skór, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna … Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Cechy psychofizyczne - test samooceny 2/3
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy jesteś osobą cierpliwy? 2 Czy masz zainteresowania techniczne? 3 Czy potrafisz pracować w wykonując rutynowe zajęcia? 4 Czy Twoją mocną stroną jest duża sprawność kończyn górnych i dolnych, prawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa i prawidłowe czucie dotykowe? 5 Czy interesujesz się chemią? 6 Czy jesteś wytrzymały na długotrwały wysiłek fizyczny w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych (duża wilgotność powietrza, podwyższona temperatura, nieprzyjemne zapachy)? 7 Czy masz umiejętność pracy w szybkim tempie? 8 Czy Twoja mocną stroną jest dokładność? 9 Czy masz umiejętność koncentracji i podzielności uwagi? 10 Czy masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie oraz potrafisz łatwo nawiązać kontakt z innymi ludźmi? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz wynik. Razem punktów:

13 Cechy psychofizyczne - test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

14 NA WESOŁO Mama pyta się swego synka: - Jasiu, jak się czujesz w szkole? - Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem. Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła nauczycielka - Wspaniale! Znakomicie! - cieszą się uczniowie. - No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać dwadzieścia jeden komputerów?... Powrót

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie garbarz skór, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają wiele sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

16 Przeciwwskazania zdrowotne - test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz skłonność do alergii i uczuleń? 2 Czy cierpisz na zaburzenia zmysłu węchu lub czucia dotykowego? 3 Czy masz problemy z rozróżnianiem barw? 4 Czy cierpisz na choroby oczu? 5 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których miałeś zawroty głowy lub zemdlałeś? 6 Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu? 7 Czy chorujesz na przewlekłe choroby układu oddechowego np. astmę? 8 Czy masz zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej? 9 Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy rąk, nóg, np. reumatyzm?

17 NA WESOŁO Dyrektor prosi sekretarkę, by napisała ogłoszenie, że zebranie odbędzie się we wtorek. Po jakimś czasie sekretarka pyta: - Panie dyrektorze, jak się pisze wtorek? Czy na końcu jest "K" czy "G"? Dyrektor idzie do biblioteczki. - Przeszukałem w słowniku hasła na "F" i nie znalazłem słowa wtorek! Niech pani napisze, że zebranie odbędzie się w środę. Dyrektor do sekretarki: - Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy nocnego stróża? - Dałam. - I jaki efekt? - Natychmiastowy… Ostatniej nocy okradziono nasz magazyn. Powrót

18 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie garbarz skór. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

19 Kształcenie w zawodzie garbarz skór
1. Aby pracować w zawodzie garbarz skór, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum wybrać trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, a następnie trzyletnie technikum uzupełniające. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego wybrać dwuletnią szkołę policealną. 1.3. Po zdaniu matury kontynuować naukę w szkołach wyższych, m.in. na kierunkach: technologia chemiczna, włókiennictwo lub wzornictwo. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu garbarz skór.

20 Kształcenie w zawodzie garbarz skór
Czego będziesz się uczył przygotowując się do wykonywania zawodu garbarz skór? W ramach modułu: 3.1. Podstawy wyprawy skór: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, posługiwania się techniczną i technologiczną terminologią garbarską, posługiwania się dokumentacją technologiczną i techniczną w organizowaniu i prowadzeniu procesów wyprawy skór, wykonywania oznaczeń kontrolno-pomiarowych w procesach wyprawy skór. 3.2. Surowce podstawowe i materiały pomocnicze: rozpoznawania rodzajów skór surowych, określania warstwowej i topograficznej budowy tkanki skórnej i okrywy włosowej skór surowych, konserwacji i magazynowania skór surowych, sortowania skór surowych według przeznaczenia, rozpoznawania i dobierania materiałów podstawowych i środków pomocniczych. 3.3.Technologia garbowania właściwego skór: przygotowania skór do garbowania dobierania metod i technik garbowania, przygotowania skór wygarbowanych do procesów wykańczania.

21 Kształcenie w zawodzie garbarz skór c.d.
3.4.Technologia wykończania i uszlachetniania skór bez włosa: wykończania kąpielowego skór o różnym przeznaczeniu, organizowania i prowadzenia procesu suszenia skór, przygotowania skór do wykończania właściwego, wykończania właściwego skór, rozróżniania, charakteryzowania oraz określania jakości skór wyprawionych, cechowania, pakowania i magazynowania skór wyprawionych. 3.5. Technologia wykończania i uszlachetniania skór z włosem: natłuszczania skór z okrywą włosową, suszenia skór wyprawionych z okrywą włosową, przygotowania skór wyprawionych z okrywą włosową do uszlachetniania, uszlachetniania okrywy włosowej skór, uszlachetniania tkanki skórnej skór z włosem, oceny jakościowej, rozsortowywania i przechowywania skór wyprawionych z okrywą włosową. 3.6. Technologia czyszczenia i renowacji wyrobów skórzanych: oceniania stanu wyrobów skórzanych przyjmowanych do czyszczenia i renowacji, czyszczenia i renowacji wyrobów ze skór, obróbki wykończeniowej wyrobów po czyszczeniu i renowacji.

22 Kształcenie w zawodzie garbarz skór
Z jakich podręczników będziesz się uczył przygotowując się do wykonywania zawodu garbarz skór? Przykładowe: Duda I.: Skóry surowe futrzarskie, AE Kraków, 1992, Persz T.: Materiałoznawstwo dla zasadniczych szkół skórzanych, WSiP, Warszawa, 1975, Persz T.: Technologia wyprawy skór. Cz.1. Garbowanie, WSiP, Warszawa 1977, Lasek W., Persz T.: Technologia wyprawy skór. Cz.2. Wykończanie, WSiP, Warszawa 1985.

23 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie garbarz skór. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie; i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

24 NA WESOŁO Rozmawia dwóch znajomych: - Gdzie pracujesz? Nigdzie. - A co robisz? Nic. - No to masz fajne zajęcie. Tak, fajne jest, ale konkurencja ogromna. Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... - Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? - Po obiedzie. - To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? - Bo jestem na diecie. Powrót

25 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie garbarz skór są: pracownik magazynu (sprzedawca), hurtowni, sklepu branży skórzanej, kontroler jakości (sorter) skór surowych, półfabrykatów i skór wyprawionych, garbarz skór bez włosa, garbarz skór futerkowych. 2) Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować garbarz skór, są: klasyfikator skór, konserwator skór surowych. 3) Garbarz skór może poszukiwać pracy w przedsiębiorstwach skupu skór surowych, zakładach garbarskich przy obróbce skór surowych bez włosa, zakładach futrzarskich przy obróbce skór z włosem, zakładach usługowych czyszczenia i renowacji wyrobów skórzanych.

26 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie garbarz skór? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z garbarzami pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca tabeli. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

27 NA WESOŁO Dzień dobry, chciałbym rozmawiać z szefem. - To nie możliwe, nie ma szefa, wyjechał. - Jak to nie ma, przed chwila widziałem go w oknie. - On pana też... Pani zadała dzieciom temat wypracowania: "Jak wyobrażam sobie pracę dyrektora?". Wszystkie dzieci piszą, tylko Jaś siedzi bezczynnie założywszy ręce. - Czemu Jasiu nie piszesz? - pyta się nauczycielka. - Czekam na sekretarkę... Powrót

28 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Świat Skór), (http://www.mediabuy.pl/prasa/Swiat_Skor ) 2) Przegląd Włókienniczy - WŁÓKNO, ODZIEŻ, SKÓRA (http://www.sigma-not.pl, )

29 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: 1) Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Garbarz skór, https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody 2) Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Garbarz skór, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, 3) Feldo Z., Gregorczyk Z., Koprowska D.: Modułowy program nauczania. Garbarz skór. 744[03], Warszawa, MEN 2002, 4) Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu; Garbarz skór, (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, ). 5) Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego. Warszawa, MEN, 2005. 6) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie garbarz skór, 7) Przewodnik po zawodach, Wydanie II. Tom VI. Warszawa, MGPiPS, 2003. 8) Standard wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu garbarz skór, Warszawa, Związek Rzemiosła Polskiego, (http://www4.zrp.pl, link: Oświata zawodowa), 9) Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu garbarz skór, Warszawa, Związek Rzemiosła Polskiego, (http://www4.zrp.pl, link: Oświata zawodowa),

30 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860 z późn. zm). Na wesoło

31 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów


Pobierz ppt "WERSJA DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google