Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK BUDOWNICTWA WODNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK BUDOWNICTWA WODNEGO"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK BUDOWNICTWA WODNEGO
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK BUDOWNICTWA WODNEGO
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK BUDOWNICTWA WODNEGO Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 311[49] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik budownictwa wodnego: 1. W odróżnieniu od montera budownictwa wodnego organizuje i wykonuje prace przygotowawcze do prowadzenia robót budowlanych obiektów hydrologicznych, prowadzi w ramach posiadanych uprawnień budowę obiektów budownictwa wodnego lub sprawuje nad nimi nadzór techniczny, projektuje regulację i eksploatację rzek oraz potoków górskich, reguluje poziomy wody w ciekach wodnych, zajmuje się ochroną przeciwpowodziową, podejmuje działania mające zapobiegać erozji skarp i koryt rzecznych, doradza w sprawach budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych oraz opracowuje materiały dla potrzeb statystycznych. 2. Przeważnie pracuje na wolnym powietrzu (w związku z tym narażony jest na zmienne warunki atmosferyczne) nad wodą lub na dużych wysokościach. 3. Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej. 4. W przypadku, gdy budowa jest znacznie oddalona od miejsca zamieszkania, może na koszt pracodawcy zamieszkać w okolicach budowy, np. w hotelu.

4 Praca własna… W trakcie zapoznawania się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością natrafiłeś na terminy nieznane Ci wcześniej. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych terminów. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, w której zgromadzisz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: postępuj podobnie, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

5 NA WESOŁO Jaś wychodzi do szkoły z brudnymi dłońmi. Mama na to : – Z takimi brudnymi rękami nie możesz iść do szkoły. Jaś z radością w głosie odpowiada: – Dobrze mamusiu, jeśli się tak upierasz, to zostanę w domu. Wzdłuż rzeki idzie monter budownictwa wodnego i ciągnie za sobą łopatę. Spotyka go kierownik i krzyczy: – Po co ciągniesz tę łopatę?! – A co, mam ją pchać? – ze spokojem odpowiada monter. Powrót

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Organizacja miejsc pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej. Budowanie tras żeglugi i komunikacji wodnej. Prowadzenie robót związanych z regulacją, zagospodarowaniem i utrzymaniem wymaganego stanu rzek oraz potoków górskich. Nadzorowanie budowy systemów przeciwpowodziowych oraz usuwanie szkód powodziowych. Kontrolowanie stanu technicznego obiektów budownictwa wodnego, ich konserwacja i naprawa. Projektowanie odwadniania wykopów na czas prowadzenia prac budowlanych. Zakładanie stałych urządzeń pomiarowo-kontrolnych przeznaczonych do pomiarów hydrologicznych. Uczestniczenie w zespołach badawczych lub projektowych przy opracowywaniu dokumentacji pomocniczej i uzupełniającej. Obsługiwanie obiektów i urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie obiektów hydrotechnicznych bądź obiektów samodzielnych. Posługiwanie się techniką komputerową w celach projektowych i kosztorysowych. Może także nadzorować innych pracowników w sferze wykonawstwa i budownictwa wodnego, projektować obiekty po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji, obsługiwać aparatury i urządzenia kontrolno-pomiarowe w sferze eksploatacji obiektów, prowadzić własną firmę budowlaną.

7 Obliczanie obciążeń konstrukcji budowlanych.
Wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych rzek i budowli wodnych. Obliczanie różnymi metodami średniej wysokości opadów na danym obszarze. Wykonywanie pomiarów prędkości przepływu wody różnymi przyrządami. Posługiwanie się dokumentacją projektową. Dobieranie technik łączenia prętów zbrojeniowych. Projektowanie tras wałów przeciwpowodziowych, kanałów wodnych, kanałów żeglownych. Sporządzanie przedmiarów oraz harmonogramów robót budowlanych. Ocenianie stopnia zagrożenia wałów przeciwpowodziowych w okresie wezbrań. Planowanie i organizacja robót związanych z naprawą i odbudową wałów przeciwpowodziowych oraz kanałów wodnych. Rozpoznawanie znaków żeglugowych. Identyfikowanie wyposażenia portów rzecznych i śluz. Umiejętność scharakteryzowania wyposażenia elektrowni wodnych. Planowanie i organizacja robót melioracyjnych i nawadniających. Projektowanie układów drenarskich w zależności od warunków glebowych, wodnych i fizjograficznych oraz wymogów gospodarki rolnej. Planowanie i nadzorowanie wykonania przekopów oraz czyszczenia koryt rzecznych. Dobieranie umocnienia skarp i dna potoku na odcinku szyi, opasek brzegowych, żłobów potoku górskiego. I wiele innych… Na wesoło Praca własna… Uwaga: w tekstach podanych powyżej dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe, niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 10 PRZYKAZAŃ SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA
NA WESOŁO 10 PRZYKAZAŃ SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA 1. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje, aby odpoczywać. 2. Kochaj łóżko swoje jak siebie samego. 3. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy. 4. Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu. 5. Praca jest męcząca, więc należy jej unikać. 6. Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze – będziesz miał 2 dni wolnego. 7. Jeśli zrobienie czegoś sprawia ci trudność, pozwól zrobić to innym. 8. Nadmiar odpoczynku nikogo nie doprowadził do śmierci. 9. Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aż ci przejdzie. 10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. Powrót

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika budownictwa wodnego niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis odzież ochronna są to m.in. fartuchy, kombinezony, rękawice chroniące przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi dalmierz przyrząd elektroniczny wykorzystywany przez technika budownictwa wodnego w pracach geodezyjnych do pomiaru odległości w terenie niwelatory instrumenty geodezyjne, mocowane na trójnożnym statywie, umożliwiające pomiar różnicy wysokości (niwelacji) pomiędzy punktami terenowymi wodowskaz (łata wodowskazowa) służy do pomiaru poziomu wody w rzece młynek hydrometryczny służy do pomiaru prędkości płynącej wody w rzece AutoCAD program komputerowy wykorzystywany do projektowania np. wałów przeciwpowodziowych koparki stosuje się je m.in. do wykonywania wykopów pod kanały wodne pogłębiarka (bagrownica, draga) jednostka pływająca (statek), której przeznaczeniem jest pogłębianie akwenów morskich i śródlądowych

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika budownictwa wodnego, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i poziom sprawności fizycznej. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń, na ile sam je spełniasz. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać odpowiedzi niezgodnych z prawdą, gdyż wynik testu to informacja przydatna dla Ciebie. Praca własna … Uwaga: Na powyższych slajdach prawdopodobnie znalazłeś wiele nowych, niezrozumiałych sformułowań. Spróbuj je rozszyfrować.

11 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy masz zainteresowania techniczne? 2 Czy lubisz porządek i potrafisz go utrzymać w swoim pokoju? 3 Czy potrafisz przez dłuższy czas (np. 2 godziny) skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności np. na odrabianiu pracy domowej? 4 Czy masz zręczne ręce i potrafisz sprawnie i szybko wykonywać nimi różne, także skomplikowane, czynności? 5 Czy nie masz lęku wysokości? 6 Jak sądzisz, czy masz umiejętności organizacyjne i potrafiłbyś zorganizować np. kulig dla klasy? 7 Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś cierpliwy? 8 Czy masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i np. patrząc na rysunek, jesteś w stanie wyobrazić sobie w trójwymiarze to, co on przedstawia? 9 Czy spostrzegawczość to Twoja mocna strona? 10 Czy, na podstawie obserwacji własnego zachowania w klasie, uważasz, że masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie oraz łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi? Aby otrzymać wynik, dodaj wszystkie punkty i zapisz sumę w okienku. Razem punktów:

12 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że warto, byś wziął ten zawód pod uwagę, dokonując wyboru. Zawsze jednak powinno się dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować ją z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Może powinieneś zebrać więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizować? Przed dokonaniem wyboru warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może lepiej przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom? Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

13 NA WESOŁO Spotykają się dwaj koledzy. Pierwszy z nich mówi na powitanie: – Wyglądasz na wypoczętego i zadowolonego z życia. Jesteś na urlopie? – Ja nie, ale mój szef... Szef wrócił z lunchu w bardzo dobrym humorze i zwołał wszystkich pracowników, by wysłuchali kilku dowcipów, które usłyszał. Wszyscy śmiali się do rozpuku, oprócz jednej dziewczyny. – O co chodzi? – przyczepił się szef – Nie masz poczucia humoru? – Nie muszę się śmiać – odpowiedziała dziewczyna – Odchodzę w piątek. Powrót

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika budownictwa wodnego, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać odpowiedzi niezgodnych z prawdą, gdyż wynik testu to informacja przydatna dla Ciebie. Uwaga: Zamieszczone pytania zawierają wiele sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się wyjaśnić te sformułowania.

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3 Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz problemy z rozróżnianiem barw? 2 Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy rąk, np. na reumatyzm? 3 Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 4 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5 Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących blisko Ciebie? 6 Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Ci wykonywanie ciężkich prac fizycznych? 7 Czy chorujesz na padaczkę?

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi Jeśli, odpowiadając na powyższe pytania, choć raz wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy w Twoim przypadku istnieją przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika budownictwa wodnego. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

17 NA WESOŁO Prezes poważnej firmy miał wygłosić ważny referat na konferencji, na której zebrali się przedstawiciele całej branży. Kiedy wrócił z imprezy do biura, odezwał się z wyrzutem do sekretarki: – Po co napisała mi Pani godzinne przemówienie?! Połowa ludzi wyszła z sali, zanim skończyłem! – Ależ panie prezesie, napisałam referat trwający 20 minut i dołączyłam 2 kopie na wszelki wypadek, tak jak pan kazał. Mama pyta się Jasia: – Jasiu, dlaczego nie umyłeś zębów? – Bo mydło nie zmieściło mi się do buzi. Powrót

18 Kształcenie w zawodzie technika budownictwa wodnego
Aby pracować w zawodzie technika budownictwa wodnego, możesz: 1.1. Po ukończeniu gimnazjum wybrać czteroletnie technikum. 1.2. Po ukończeniu trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, możesz wybrać dwuletnią szkołę policealną. 1.3. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej możesz kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu matury podjąć naukę na uczelni wyższej. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum? Należy złożyć w wybranej szkole następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej 8-letniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika budownictwa wodnego oraz, ewentualnie, innych wymaganych dokumentów.

19 Kształcenie w zawodzie technik budownictwa wodnego
Czego będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu technik budownictwa wodnego? 3.1. Podstawy budownictwa wodnego – przedmiot obejmuje treści z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, rozpoznawania materiałów budowlanych i gruntów, obliczania obciążeń konstrukcji budowlanych, posługiwania się dokumentacją techniczną i geodezyjną, określania wpływu budowli wodnych na środowisko przyrodnicze. 3.2. Podstawy projektowania obiektów hydrotechnicznych – przedmiot obejmuje treści dotyczące prowadzenia pomiarów hydrologicznych i hydraulicznych oraz projektowania i wykonywania hydrotechnicznych konstrukcji żelbetowych i stalowych. 3.3. Gospodarka wodna – przedmiot pozwala nabrać umiejętności dotyczących prowadzenia gospodarki wodnej kraju, stosowania środków ochrony przed powodzią, utrzymywania żeglowności dróg wodnych, wykorzystywania wody do celów energetycznych, wykonywania kanałów wodnych oraz organizacji robót związanych z poprawą jakości środowiska wodnego. 3.4. Technologia budownictwa wodnego – przedmiot dostarcza informacji na temat regulacji rzek, prowadzenia robót ziemnych i pogłębiarskich, zabudowy potoków górskich, projektowania i wykonywania budowli piętrzących, eksploatacji budowli wodnych oraz kosztorysowania robót hydrotechnicznych. 3.5. Praktyka zawodowa – przedmiot obejmuje informacje dotyczące z wykonywania pomiarów hydrometrycznych, robót betoniarskich i zbrojarskich oraz wykopów i nasypów. 3.6. Wodociągi i kanalizacja – przedmiot obejmuje umiejętności dotyczące projektowania, wykonywania i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

20 Kształcenie w zawodzie technik budownictwa wodnego
Z jakich podręczników będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu technika budownictwa wodnego? Przykładowe: Buksiński T., Szpecht A., Rysunek techniczny, WSiP, Kietlińska Z., Walczak S., Miernictwo w budownictwie lądowym i wodnym, WSiP, Kowalczyk Z., Czarkowski M., Kosztorysowanie w budownictwie, WSiP, Prochal P., Budownictwo wodne, PWRiL.

21 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika budownictwa wodnego. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie wkładaj do teczki. Na wesoło

22 NA WESOŁO Budowlaniec mówi do kumpla: – Chciałbym mieszkać i pracować na Biegunie Północnym. – Dlaczego? – Bo tam noc trwa przez pół roku, więc nic bym nie robił, tylko wylegiwałbym się w łóżku. – Ale przecież po takiej nocy musiałbyś potem przez pół roku pracować bez przerwy! – Coś Ty! Tam też obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy! Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się do uczniów. – Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi. – Nawzajem – odpowiada młodzież. Powrót

23 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie technika budownictwa wodnego są: monter budownictwa wodnego, technik budownictwa wodnego, inspektor, brygadzista, laborant, kosztorysant. Pokrewnymi zawodami dla technika budownictwa wodnego są: technik budownictwa, technik architekt, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ochrony środowiska, specjalista ochrony środowiska, inżynier inżynierii środowiska. Technik budownictwa wodnego może poszukiwać pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się budowlami wodnymi na zaporach, jazach, w portach, elektrowniach wodnych, wałach przeciwpowodziowych i innych obiektach hydrotechnicznych. Może także być zatrudniony w biurach projektów, laboratoriach m.in. przy obsłudze aparatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych. Może także prowadzić własną firmę.

24 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy trudno znaleźć pracę w zawodzie technika budownictwa wodnego? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami budownictwa wodnego pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

25 NA WESOŁO Przychodzi mama Jasia do biura pośrednictwa pracy, żeby synowi robotę jaką załatwić: – Pani, nie byłoby dla Jasia jakieś roboty, bo chłopak się marnuje pod sklepem... – A co Jasiu potrafi? – No murować umie, podstawówkę skończył... – A to mamy: murarz, 4000 na rękę... – Pani kochana! Toć przecież Jasiu cały czas po pracy będzie pod sklepem siedział, jak tyle pieniędzy zarobi... A za mniej nie ma? – No jest jeszcze – pomocnik murarza, 3000 na rękę... – No ale 3000? Też za dużo… A tak za 600–700 złotych to coś by się nie znalazło? – 600– Hmmm... To by Jasio musiał studia skończyć… Powrót

26 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów i możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Gospodarka Wodna (http://www.sigma-not.pl/czasopisma-22-gospodarka-wodna.html, 19 grudnia 2009) 2) Atlas Budowlany (http://www.atlas.com.pl/atlasbudowlany, 19 grudnia 2009) 3) Materiały Budowlane (http://www.materialybudowlane.info.pl, 19 grudnia 2009)

27 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik budownictwa wodnego, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Wrocław, (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_budown_wodn.pdf, stan na: 17 stycznia 2010). Zegadło Ł., Miłosz P., Pośpiech T., Modułowy program nauczania. Technik budownictwa wodnego 311[49], MEN, Warszawa 2007 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 17 stycznia 2010). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu; Technik budownictwa wodnego. (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id=348, 17 stycznia 2010). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, s. 112–113. 5) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik budownictwa wodnego. Warszawa, MEN (http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_311_49.pdf, 17 stycznia 2010).

28 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Na wesoło

29 NA WESOŁO Do pracy przyjmują nowego pracownika. – Jak długo był pan w poprzednim zakładzie? – 3 lata. – Opuścił go pan wskutek wypowiedzenia? – Nie, dzięki amnestii! Do gabinetu dyrektora wpada bez pukania pracownik. Wylewa dyrektorowi kawę na koszule, pokazuje mu język i wygarnia wszystko, co o nim myśli. W tym samym momencie do gabinetu wpadają koledzy. – Stasiu, Stasiu! To był żart, wcale nie wygrałeś w totka! Powrót

30 Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują


Pobierz ppt "TECHNIK BUDOWNICTWA WODNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google