Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet w pracy nauczyciela bibliotekarza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet w pracy nauczyciela bibliotekarza"— Zapis prezentacji:

1 Internet w pracy nauczyciela bibliotekarza

2 Strony WWW

3 WIKIPEDIA Wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii, działającej na zasadzie otwartej treści. Działa w oparciu o oprogramowanie wiki, dzięki czemu pozwala na edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę. Słowo Wikipedia jest neologizmem, powstałym w wyniku połączenia wyrazów wiki i encyklopedia. Wikipedia powstała 15 stycznia 2001 roku, obecnie ma ponad artykułów we wszystkich edycjach językowych, włączając w to ponad 2 mln artykułów w wersji angielskiej oraz ponad 400 tys. haseł w wersji polskiej. Wikipedia jest jedną z 20 najczęściej odwiedzanych stron internetowych.

4 ENCYKLOPEDIA PWN http://encyklopedia.pwn.pl
Na stronach internetowych wydawnictwo udostępnia cztery serwisy on-line: encyklopedyczny, słownika języka polskiego, słownika ortograficznego i słownika wyrazów obcych, z których korzystają codziennie setki internautów. Użytkownicy Internetu korzystają również z Translatiki, elektronicznego programu tłumaczącego, a także z poradni językowej, interaktywnych aneksów do podręczników i druku na żądanie.

5 PORTAL WIEDZY – WIEM WIEM - Portal Wiedzy to edukacyjny serwis dostępny w portalu Onet.pl od września 2004, skierowany do uczniów, studentów i wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy. Użytkownicy Portalu wiedzy, przeszukując zasoby portalu, mogą korzystać z  encyklopedii powszechnej, encyklopedii i leksykonów tematycznych, słowników języka polskiego, słowników dwujęzycznych oraz e-książek znajdujących się w dziale biblioteka. Na stronach Portalu wiedzy publikowane jest około 2 milionów haseł oraz tysiące multimediów (zdjęć, ilustracji filmów).

6 Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP stanowi ogólnokrajową edukacyjną platformę cyfrową bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz kadry zarządzającej tymi placówkami. Serwis skupia całokształt informacji dotyczących funkcjonowania bibliotek pedagogicznych. Podstawowe zadania serwisu to: dostarczanie wiedzy fachowej (przez publikacje elektroniczne) oraz porad i informacji bieżącej niezbędnej w pracy zawodowej bibliotekarzy, gromadzenie i usprawnienie obiegu informacji zawodowej, wspomagającej pracę bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych, upowszechnienie nowoczesnych standardów pracy bibliotecznej, podnoszenie poziomu edukacji kadr placówek bibliotecznych , rekomendowanie nowych metod zarządzania bibliotekami pedagogicznymi; wzmacnianie roli bibliotek pedagogicznych jako centrów informacji edukacyjnej.

7 Bibliotekarz Szkolny Serwis Bibliotekarz szkolny został przygotowany z myślą o bibliotekarzach zatrudnionych w bibliotekach szkolnych. Stanowi zbiór najważniejszych informacji dotyczących prowadzenia biblioteki szkolnej - począwszy od gromadzenia zbiorów przez ich opracowanie i udostępnianie aż po działalność pedagogiczną bibliotekarzy

8 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, której zadaniem jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli, w dziedzinie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.

9 MATURA Internetowy portal przeznaczony dla maturzystów. Istnieje od 1998 roku. Zawiera arkusze egzaminacyjne, tematy maturalne, najnowsze przepisy prawne dotyczące egzaminu maturalnego, wykaz tematów maturalnych z lat ubiegłych, forum dyskusyjne, gdzie maturzyści mogą wymieniać między sobą informacje na temat egzaminu dojrzałości. Podane są również w plikach PDF informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

10 WOLNE LEKTURY Biblioteka internetowa Wolne Lektury udostępnia w Internecie teksty lektur szkolnych, które trafiły już do domeny publicznej i nie są związane rygorami prawa autorskiego. Są one opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach (html, odt, txt i pdf). Można je zgodnie z prawem, bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym.

11 Czasopisma internetowe

12 Elektroniczna wersja czasopisma „Biblioteka w Szkole”
Pomaga: racjonalnie prowadzić bibliotekę, organizować, planować i realizować pracę, przekształcać bibliotekę szkolną – zgodnie z możliwościami i potrzebami szkoły, uzyskiwać stopnie awansu zawodowego. Dostarcza: informacje fachowe i warsztatowe, przykłady rozwiązań programowych, rozkłady materiałów, scenariusze zajęć, wzory form pracy z dziećmi i młodzieżą, atrakcyjne materiały repertuarowe, materiały wizualne zestawienia bibliograficzne, aktualne wersje przepisów prawnych dotyczących oświaty Umożliwia: wymianę doświadczeń oraz opinii i poglądów na wszystkie aspekty pracy bibliotek oświatowych i ich pracowników.

13 COGITO Strona internetowa czasopisma Cogito. W każdym numerze pisma jest specjalny dział: "Edukacja w liceum", w którym omawiane są lektury klasy pierwszej, drugoklasistom prezentowana jest literatura romantyzmu, a z maturzystami powtarzana całość materiału z języka polskiego. Cogito wspiera nie tylko w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości, ale również przy dokonywaniu wyboru studiów wyższych. Informujemy o egzaminach na wszystkie wydziały, opisujemy specyfikę studiów, przedstawiamy perspektywy pracy.

14 VICTOR JUNIOR I VICTOR GIMNAZJALISTA
Strony czasopism młodzieżowych adresowanych do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Pomagają czytelnikom zwycięsko wejść w dorosłość. Służą dobrą radą w sprawach szkolnych, rodzinnych i osobistych. Dużo miejsca poświęcają powtórkom, głównie z przedmiotów humanistycznych.

15 Warsztaty Bibliotekarskie
Internetowy kwartalnik wydawany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim. Czasopismo przeznaczone i tworzone przez bibliotekarzy, poruszające szeroko pojętą problematykę biblioteczną.

16 Katalogi internetowe

17 NARODOWY UNIWERSALNY KATALOG CENTRALNY
NUKAT to katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. We współkatalogowaniu w NUKAT uczestniczy ponad 1100 bibliotekarzy z 81 bibliotek. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Oprócz rekordów wprowadzanych na bieżąco NUKAT zawiera wszystkie rekordy bibliograficzne z Centralnego Katalogu Czasopism (dawne CKTCz) i wszystkie rekordy haseł wzorcowych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych.

18 KATALOG ROZPROSZONYCH BIBLIOTEK POLSKICH
KaRo jest wyszukiwarką korzystającą z protokołu Z Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.

19 WIRTUALNY KATALOG LUBELSKICH BIBLIOTEK NAUKOWYCH
WKLBN daje jednoczesny dostęp do informacji o zbiorach pięciu lubelskich bibliotek naukowych: Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Biblioteki Politechniki Lubelskiej i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Umożliwia równoczesne wyszukiwanie we wszystkich pięciu katalogach. Dzięki temu można szybciej zlokalizować poszukiwane pozycje. Możliwe jest także wyszukiwanie w katalogu jednej, wybranej biblioteki. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko poprzez połączenie się z katalogiem wybranej biblioteki, zgodnie z zasadami w niej obowiązującymi.

20 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE
Baza główna wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie VIRTUA w formacie MARC 21, zawierająca opisy: bieżących wpływów od 1998 r. całego księgozbioru i wszystkich użytkowników Wypożyczalni systematycznie uzupełniane opisy XIX-wiecznej kolekcji książek i czasopism  tzw. “Księgozbioru Łopacińskiego” sukcesywnie konwertowane opisy Księgozbioru Naukowego Baza jednostek bibliograficznych, tworzących “Bibliografię Lubelszczyzny” w programie MAK w formacie MARC BN ( ) i MARC-21 (

21 BIBLIOTEKA NARODOWA (1)
Główny katalog komputerowy Biblioteki Narodowej, w systemie INNOPAC, uruchomiony w 1997 r., dostępny w sieci lokalnej BN oraz w Internecie, obejmuje opisy: wszystkich nowych nabytków od 1994 r. książek ogłoszonych w "Przewodniku Bibliograficznym" w latach książek zagranicznych wydanych za granicą od 1994 roku książek polskich i zagranicznych wydanych od 1801 roku (sukcesywnie opracowywane) pierwszych numerów czasopism polskich ogłoszonych we wkładce do "Przewodnika Bibliograficznego" pt. "Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł", wydanych po 1985 r. czasopism zagranicznych (większość nowych tytułów wydanych w latach oraz czasopism polskich i zagranicznych wydane w latach (sukcesywnie opracowywane) książek z księgozbiorów podręcznych Czytelń: Ogólnej, Humanistycznej, Czasopism oraz Informatorium książek "drugiego obiegu" (wydane poza zasięgiem cenzury w latach )

22 BIBLIOTEKA NARODOWA (2)
księgozbioru Biblioteki Ordynacji Krasińskich (hasła od A do S) wszystkich cymeliów konspiracyjnych oraz ok. 65% zgromadzonych w BN dokumentów szczególnie chronionych dokumentów życia społecznego (cymeliów i wybranych dokumentów od 1999 r. wydawnictw ciągłych od 2003 r.) zbiorów bibliologicznych (druków zwartych wydanych od 2000 r., druków ciągłych - od 2002 r.) dokumentów muzycznych (sukcesywnie wprowadzane druki i rękopisy muzyczne XIX-XXI w.) dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych (sukcesywnie opracowywane) dokumentów elektronicznych, zarejestrowanych w "Bibliografii Dokumentów Elektronicznych". Obecnie prowadzone są prace nad przeniesieniem całości tradycyjnego, kartkowego katalogu alfabetycznego do katalogu komputerowego.

23 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W LUBLINIE
Katalogi komputerowe PBW w Lublinie zawiera Książki Czasopisma Kartoteka zagadnieniowa Zbiory audiowizualne Bibliografia oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny za lata Katalogi filii w Bełżcach, Bychawie, Janowie Lubelskich, Kraśniku, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Rykach.


Pobierz ppt "Internet w pracy nauczyciela bibliotekarza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google