Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE"— Zapis prezentacji:

1 ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE

2 Czym są związki frazeologiczne?
Związki frazeologiczne to połączenia wyrazowe stanowiące całość znaczeniową, charakterystyczne dla danego języka.

3 Związki frazeologiczne to:
Luźne połączenie wyrazowe, o dosłownym znaczeniu Utarte połączenie wyrazowe o przenośnym znaczeniu Utarte połączenie wyrazowe o dosłownym znaczeniu

4 Jak dzielą się związki frazeologiczne?
Zwroty to związki, w których jeden człon jest czasownikiem np. Spocząć na laurach. Zdania to związki, które same w sobie tworzą zdanie lub równoważnik zdania np. Wpadł jak śliwka w kompot. Wyrażenia to związki, w których żaden człon nie jest czasownikiem np. Złota rączka.

5 Źródła pochodzenia związków frazeologicznych
Mitologia Biblia Historia Życie codzienne Literatura Anegdoty Legendy

6 Przykłady związków frazeologicznych
Mity np. syzyfowa praca, otworzyć puszkę Pandory, janusowe oblicze, jabłko niezgody, koń trojański, olimpijski spokój, paniczny strach itd. Biblia np. hiobowa wieść, umywać ręce; alfa i omega, Sodoma i Gomora, zakazany owoc, wieża Babel, ciemności egipskie itd. Historia np. przekroczyć Rubikon, pójść do Canossy, wrócić z tarczą, pleść jak Piekarski na mękach itd. Literatura np. dantejskie sceny, walczyć z wiatrakami, łabędzi śpiew, stroić się w pawie piórka

7 Życie codzienne np. zapiąć na ostatni guzik, wpaść z deszczu pod rynnę, stanąć kością w gardle itd.
Legendy i anegdoty np. śpiący rycerz, wzrok bazyliszka, zawracać Wisłę kijem itd.

8 Jak nie popełniać błędu?
Błędy frazeologiczne najczęściej polegają na: opuszczaniu lub dodaniu jednego składnika w związku, np. przeczytać do deski (zamiast: przeczytać od deski do deski); zastąpieniu jednego składnika innym, np. mieć zdrowie jak dzwon (zamiast: mieć serce jak dzwon); skrzyżowaniu dwóch związków frazeologicznych, np. Drużyna odniosła klęskę. Przeciwnicy ponieśli zwycięstwo. (zamiast: Drużyna poniosła porażkę. Przeciwnicy odnieśli zwycięstwo); zamianie formy gramatycznej lub słowotwórczej jednego ze składników związku frazeologicznego, np. była mu solą w oczach (zamiast: być komuś solą w oku)

9 Źródła informacji wykorzystane w prezentacji:

10 Prezentację przygotowali uczniowie klasy VI a ZSP w Wiślicy.


Pobierz ppt "ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google