Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009-12-02By adam Bibliografia Literatury Polskiej Bibliografie przed Korbutem: Feliks Bentkowski Historia literatury polskiej 1814- Stary Korbut 1917-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009-12-02By adam Bibliografia Literatury Polskiej Bibliografie przed Korbutem: Feliks Bentkowski Historia literatury polskiej 1814- Stary Korbut 1917-"— Zapis prezentacji:

1 By adam Bibliografia Literatury Polskiej Bibliografie przed Korbutem: Feliks Bentkowski Historia literatury polskiej Stary Korbut Drugie wydanie Korbuta Nowy Korbut K. Budzyk Słownik współczesnych pisarzy polskich ser I E. Korzeniowska Słownik współczesnych pisarzy polskich ser II J. Czachowska PBL od S. Vrtel-Wierczyński Bibliografia Bara: Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939) Gabriel Korbut

2 Problematyka bibliografii literackiej - zagadnienia teoretyczne Nauka o literaturze jest nauką historyczną. Wymaga to od badacza dokładnego znawstwa przeszłości jak i teraźniejszości i to zarówno w sferze bibliografii podmiotowej jak i przedmiotowej Specyfika nauki narzuca badaczowi zarówno specyficzną metodologię jak i metody pracy. Hipoteza robocza. Zasady selekcji materiału są niezmiernie trudne do ustalenia. Opracowania dokumentacyjne z dziedziny literaturoznawstwa są zarówno spisy bieżące jak i retrospektywne, z bardzo ograniczona selekcją, rozwiniętym opisem, adnotacjami jak i wszystkimi elementami kreującymi relacje pomiędzy rożnymi meta i danymi. Literaturoznawstwo obejmuje: 1.Fakty twórczości literackiej jak i paraliterackiej (teatru, filmu, imprez itd. 2.Informacje o życiu i twórczości pisarzy, poetów, aktorów, reżyserów itd. 3.Życie literackie i kulturowe (instytucje) społeczeństwa Dzieła zachowane i niezachowane (opisy streszczenia, sztuki, przedstawienia, akademie, inscenizacje, recitale, deklamacje pół i prywatne itd.) Nowe media a literaturoznawstwo

3 Problematyka bibliografii literackiej Nauka o literaturze jest nauką historyczną. Wymaga to od badacza dokładnego znawstwa przeszłości jak i teraźniejszości i to zarówno w sferze bibliografii podmiotowej jak i przedmiotowej Specyfika nauki narzuca badaczowi zarówno specyficzną metodologię jak i metody pracy. Hipoteza robocza. Zasady selekcji materiału są niezmiernie trudne do ustalenia. Opracowania dokumentacyjne z dziedziny literaturoznawstwa są zarówno spisy bieżące jak i retrospektywne, z bardzo ograniczona selekcja Rola obrazu (fotografii, filmu) w rejestracji bibliograficznej dla potrzeb literaturoznawstwa. Rola i specyfiki diariuszów wydarzeń kulturalnych imprez, społeczności czy instytucji dla literaturoznawstwa. Bibliografie wzorcowe: Karl Goedeke, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den quellen. T. 1 – 15 Dresden 1884 Gustav Lanson, Manuel bibliographique de la littérature française moderne, Paris 1911 Siemion Afanasiewicz Wiengierow, Kritiko-biograficzeskij slavar russkich pisatielej i uczenych od naczala obrazowannosti do naszych dniej. T. 1 – 4 Petersburg

4 Problematyka bibliografii literackiej - zagadnienia teoretyczne Bibliografia a literaturoznawstwo Bibliografia jako naukowa forma literaturoznawstwa kolacjonowanie tekstów i wydań danego dzieła, analiza typograficzna wydań dzieła (Piekarski) Bibliografia a cenzura Bibliografia – cenzura – polityka – literaturoznawstwo Trójczłonowy profil bibliografii literackiej: biografia, bibliografia podmiotowa, bibliografia przedmiotowa. Kalendarium życia i twórczości to chronologicznie uporządkowany dowodnych i sprawdzalnych stwierdzeń, które w sposób analityczny przedstawiają pełny przebieg, życia i twórczości postaci, przy czym datowanie jest tu najistotniejszym elementem spajającym kalendarium. Monografie bio - bibliograficzne to rozszerzone o rożne formy narracji kalendarium, przy czym nie zawsze jest tu stosowany wymóg czasowości By adam

5 Cechy charakterystyczne bibliografii literackiej 1.Bibliografie literackie charakteryzują się ogromną różnorodnością form i różnorodnością treści obejmujących je obiektów informacyjnych tzw. utworów literackich. A więc obiektów obejmujących wszystkie te przejawy ludzkiej aktywności które mają bezpośredni jak i pośredni związek z literaturoznawstwem 2.Nierozerwalnie związanym obszarem penetracji bibliograficznej jest czasopiśmiennictwo (czasopisma, gazety, wydawnictwa periodyczne), które od najwcześniejszych czasów ich ukazywania się miały organiczny związek z literaturoznawstwem 3.Niebywały ilościowy i jakościowy rozwój mediów niepomiernie rozszerzył obszar które bibliografia powinna uwzględnić w zbieraniu materiałów. 4.Specyficznie ustala się zasady selekcji i wartościowania pozyskanych materiałów bibliograficznych By adam

6 niedziela, 26 lutego 2009By adam Bibliografia Literatury Polskiej - przegląd Rok: 1601; 1625; – 1723; 1752-; Prehistoria bibliografii polskiej : K. Warszewicki, Sz. Starowolski [dostępny internetowo], S. J. Hoppius-W. Schlieff, D. Braun, J. Załuski, D. Janocki Okres przed Korbutem : Feliks Bentkowski Historia literatury polskiej… T. 1 – 2 [dostępny internetowo] Józef Maksymilian Ossoliński Wiadomości historyczno - krytyczne… T. 1-4 [dostępny internetowo] 1820 – Hieronim Juszyński Dykcjonarz poetów polskich. T. 1-2 [dostępny internetowo] 1840 – Adam Jocher Obraz bibliograficzno-historyczny… [dostępny internetowo] 1840 – Michał Wiszniewski Historia literatury polskiej… T [dostępny internetowo] 1851 – Wacław Aleksander Maciejowski Piśmiennictwo polskie… T [dostępny internetowo] 1872 – Karol Estreicher Literatura Staropolska zestawienia specjalne [dostępna internetowo] 1891 – Ludwik Finkel – działy poświęcone literaturze, teatrowi, kulturze, wykaz czasopism….

7 By adam Bibliografia Literatury Polskiej - przegląd Okres korbutowski do 1939 (1936) Stary Korbut Drugie wydanie Korbuta IV tom w 1931 Okres Nowego Korbuta i innych bibliografii do 1989 roku (polityczności bibliografii) Nowy Korbut K. Budzyk i inni Słownik współczesnych pisarzy polskich ser I E. Korzeniowska i inni Słownik współczesnych pisarzy polskich ser II J. Czachowska i inni Okres po cenzurze i apolityczności bibliografii Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Red. J. Czachowska i A. Szałagan. Warszawa 1994 – 2004 T.1 – 9 Bibliografie i piśmiennictwo informacyjne, uzupełniające po roku 1989 Bieżące bibliografie literackie: Etap od 1901 Władysław Wisłocki, K. Bartoszewicz, Wierczyński, Łempicki, Hahn, Grzegorczyk i inni. PBL od S. Vrtel - Wierczyński [dostępny internetowo] IBL i jego rola w rozwoju bibliografii literackiej [dostępny internetowo] Bibliografia Bara: Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939) [dostępna internetowo]


Pobierz ppt "2009-12-02By adam Bibliografia Literatury Polskiej Bibliografie przed Korbutem: Feliks Bentkowski Historia literatury polskiej 1814- Stary Korbut 1917-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google