Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektywy UE w zakresie podatków dochodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektywy UE w zakresie podatków dochodowych"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektywy UE w zakresie podatków dochodowych
Doc. Dr Janusz Fiszer

2 Dyrektywy UE w zakresie podatków dochodowych
Dyrektywa Parent-Subsidiary = Dyrektywa 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich Państwo członkowskie , w którym ma siedzibę spółka wypłacająca dywidendy nie może pobrać podatku u źródła od wypłaconych dywidend – pod pewnymi warunkami

3 Dyrektywy UE w zakresie podatków dochodowych
Do końca 2015 r. Polska musi wprowadzić klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącą zwolnienia z CIT (podatku u źródła) dywidend wypłacanych przez polskie spółki do ich europejskich spółek matek. Rada Unii Europejskiej uchwaliła zmianę Dyrektywy Parent-Subsidiary, wprowadzając do niej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma ona na celu przeciwdziałanie uzgodnieniom, których celem jest uzyskanie korzyści podatkowej na podstawie sztucznych konstrukcji. Pojęciem sztucznych konstrukcji prawnych mogą być określane struktury, które nie są wprowadzane z uzasadnionych powodów handlowych, odzwierciedlających rzeczywistość gospodarczą.

4 Dyrektywy UE w zakresie podatków dochodowych
Dyrektywa Interest & Royalties = Dyrektywa 2003/49/EG z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego dla wypłat odsetek i należności licencyjnych w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich

5 Dyrektywy UE w zakresie podatków dochodowych
Państwo członkowskie , w którym ma siedzibę spółka wypłacająca odsetki lub należności licencyjne nie może pobrać podatku u źródła od wypłaconych odsetek lub należności licencyjnych – pod pewnymi warunkami

6 Dyrektywy UE w zakresie podatków dochodowych
Dyrektywa Merger = Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych Dyrektywa ma na celu ustanowienie prawa stosowanego w przypadku łączenia dla każdej ze spółek uczestniczących w procesie łączenia. Gdy na skutek połączenia powstaje nowa jednostka, zastosowanie ma prawodawstwo krajowe państwa członkowskiego, w którym spółka ma swą siedzibę. Łączenie powinno być neutralne podatkowo (tzw. wymiana udziałów)

7 Dyrektywy UE w zakresie podatków dochodowych
Dyrektywa Savings = Dyrektywa 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek Celem Dyrektywy jest umożliwienie, aby przychody z oszczędności w formie odsetek wypłaconych w jednym Państwie Członkowskim na rzecz właścicieli odsetek będących osobami fizycznymi, dla celów podatkowych mającymi miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim, zostały poddane efektywnemu opodatkowaniu, zgodnie z przepisami tego ostatniego Państwa Członkowskiego


Pobierz ppt "Dyrektywy UE w zakresie podatków dochodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google