Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r.

2 Jakość, elegancja i styl ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za I kwartał 2015 r. z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków finansowych. Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, jak również Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub rekomendacją w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych wydarzeń, są one obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji. Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją.

3 Jakość, elegancja i styl Spis treści  Opis Grupy Kapitałowej  Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2015 r.  Podsumowanie wyników Grupy za I kwartał  Przychody, wynik operacyjny, wynik netto  Marża brutto na sprzedaży  Koszty SG&A  Zapasy  Kapitał własny  Działania marketingowe  Plany na 2015 r.

4 Jakość, elegancja i styl Opis Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.  Grupa Kapitałowa - budowa od 2011 r.  Spółka Dominująca MONNARI TRADE S.A. oraz 94 spółki zależne (100%)  Prezentacja skonsolidowanych wyników od 2014 r.

5 Jakość, elegancja i styl Opis Grupy Kapitałowej – działalność spółek zależnych na rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług w Grupie w zakresie:  obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży,  projektowania, nadzoru nad zakupami i produkcją,  usług magazynowych i logistycznych,  zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowo- płacowej,  usług administracyjnych i informatycznych,  obsługi finansowo-księgowej,  wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których zlokalizowane są salony z marką MONNARI,  zarządzania nieruchomościami.

6 Jakość, elegancja i styl Opis Grupy Kapitałowej działalność MONNARI TRADE S.A.  Sprzedaż towarów sygnowanych marką MONNARI,  Działania zarządcze w Grupie Kapitałowej,  Działania marketingowe.

7 Jakość, elegancja i styl Przychody – kanały dystrybucji  Salony firmowe w centrach handlowych i galeriach, 1 przy handlowej ulicy w centrum Warszawy w liczbie na 31.03.2015 : 129 salonów o pow. 21,30 tys. m2 na 12.05.2015: 131 salonów o pow. 21,84 tys. m2  sprzedaż przez sklep internetowy i inne platformy internetowe  sprzedaż zewnętrzna/hurtowa w tym eksport

8 Jakość, elegancja i styl

9 Gdzie działamy Jesteśmy w Polsce we wszystkich dużych i średnich miastach, mamy 21,3 tys. m2 powierzchni handlowej.

10 Przychody - Gdzie działamy Liczba sklepów własnych, w tym:129 - dolnośląskie15 - kujawsko-pomorskie8 - lubelskie8 - lubuskie7 - łódzkie6 - małopolskie11 - mazowieckie10 - opolskie3 - podkarpackie6 - podlaskie5 - pomorskie9 - śląskie1616 - świętokrzyskie4 - warmińsko-mazurskie 2 - wielkopolskie13 - zachodniopomorskie5 - sklep internetowy 1 Powierzchnia handlowa w tys. m 2 21,30

11 Jakość, elegancja i styl - Dalsza rozbudowa sieci sprzedaży – 1 nowy salon (w CH Neptun w Starogardzie Gdańskim) - 558 tys. stałych Klientek MONNARI – karty zakupowe -Utrzymanie efektywności działań -Nagroda za najlepszą markę kobiecą Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2015 r.:

12 Jakość, elegancja i styl Od połowy marca 2015 r. nowa linia Plus Size Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2015 r.: Rozmiary od 46 do 52 w 40 wybranych salonach oraz w sklepie internetowym – udany test.

13 I kwartał – podsumowanie wyników Jakość, elegancja i styl I kwartał (w tys. zł) 2015 zmiana % 2014 zmiana % 2013 Przychody ze sprzedaży 43 778 25,3% 35 055 14,7% 30 560 Marża53,2% -3,3 p.p -3,3 p.p56,5% 8,4 p.p 8,4 p.p48,1% Wynik brutto na sprzedaży 23 310 17,8% 19 790 34,6% 14 708 Koszty SG&A 20 178 15,2% 17 678 15,4% 15 316 Zysk operacyjny 3 411 0,90% 3 380 - -504 Zysk netto 2 860 -53,0% 6 091 34,4% 1 113 Zysk na jedną akcję (w gr) 9,4 19,93,6

14 I kwartał – podsumowanie wyników Jakość, elegancja i styl I kwartał znormalizowany (w tys. zł) 2015 zmiana % 2014 ZN różnica 2014 Przychody ze sprzedaży 43 778 25,3% 35 055 - Marża53,2% -3,3 p.p -3,3 p.p56,5% -56,5% (…) Zysk operacyjny 3 411 37,5% 2 480 -900 (1) 3 380 Zysk przed opodatkowaniem 3 514 28,8% 2 727 -900 (1) 3 627 Podatek -654 26,3% -518 -2 982 (2) 2 464 Zysk netto 2 860 29,5% 2 209 - 3 882 (1) (2) 6 091

15 I kwartał – podsumowanie wyników Jakość, elegancja i styl Wyjaśnienie dla normalizacji wyników za I kwartał 2014 (one-off’y): (1)uzyskane odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w wysokości 900 tys. zł (2)utworzenie podatku odroczonego, co spowodowało powstanie ‘ujemnego’ podatku dochodowego zwiększającego wynik netto I kwartału 2014 r.; znormalizowany podatek został ustalony w wysokości 19% zysku przed opodatkowaniem

16 Podsumowanie wyników finansowych za 1. kwartał 2015 r. Zwiększenie przychodów o 25,3 % Wzrost zysku operacyjnego o 37,5 % Wzrost zysku netto o 27,4 % Jakość, elegancja i styl

17 Marża na sprzedaży Jakość, elegancja i styl

18 Podsumowanie wyników finansowych za 1 kwartał 2015 r. Utrzymanie kontroli kosztów SG&A (kosztów ogólnych, sprzedaży i zarządu) Jakość, elegancja i styl 30 560

19 Podsumowanie wyników finansowych za 1 kwartał 2015 r. % udział kolekcji w wartości bilansowej zapasów na 31.03.2015 i 31.12.2014 r. Jakość, elegancja i styl

20 Kluczowe dane finansowe Kapitał własny Jakość, elegancja i styl Wzrost kapitału własnego o prawie 100% w okresie 3 lat

21 Jakość, elegancja i styl Aktywnie wspieramy sprzedaż  Cotygodniowe akcje promocyjne  Współpraca z innymi markami - Lindt, Dove, Mary Kay, z firmami Bytom, Henkel, Monolith

22 Jakość, elegancja i styl Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała reszta to szczęście” organizowanej przez Mennicę Polską i fundację TVN.

23 Jakość, elegancja i styl Plan na 2015 r.  Utrzymanie wysokiej rentowności i dalsza poprawa wyników finansowych na wszystkich poziomach  Rozbudowa sieci salonów firmowych w najlepszych lokalizacjach w Polsce, w całym roku 2015 łączny przyrost powierzchni o 3 – 4 tys. m 2 nowe otwarcia oraz powiększenie salonów (powyżej 200 m2 do 300 m2) w CH, gdzie kończą się umowy (19)  Aktywne akcje marketingowe  Poszukiwanie możliwości inwestycyjnych na rynku

24 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do odwiedzenia nas w salonach firmowych i pod adresem www.monnaritrade.com Kontakt: Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy 664 043 651, milosz.kolbuszewski@monnari.com.pl Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych 664 360 871 anna.augustyniak@monnari.com.pl


Pobierz ppt "MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google