Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podejmuje działania, które inicjują, wspierają oraz promują zrównoważony rozwój województwa zachodniopomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podejmuje działania, które inicjują, wspierają oraz promują zrównoważony rozwój województwa zachodniopomorskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podejmuje działania, które inicjują, wspierają oraz promują zrównoważony rozwój województwa zachodniopomorskiego oraz szeroko rozumianą przedsiębiorczość.

3 niezależna organizacja pozarządowa angażuje środowisko akademickie Politechniki Koszalińskiej oraz liderów społeczności lokalnych jej misja wdrażanie w życie idei zrównoważonego rozwoju przy optymalnym wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego i dostępnych zasobów lokalnych łączy różne sektory / JST + NGO + BIZNES różnych interesariuszy i liderów lokalnych doświadczenie - z młodością i zaangażowaniem

4 CEL PROJEKTU rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez utworzenie i wsparcie 10 spółdzielni socjalnych dzięki aktywizacji zawodowej 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatów: drawskiego, świdwińskiego, łobeskiego, białogardzkiego, szczecineckiego i koszalińskiego Projekt realizowany jest od 01.03.2012 r. do 30.04.2015 r.

5 ANIMACJA -współpraca z samorządami, instytucjami pomocy społecznej i instytucjami rynku pracy -spotkania z członkami grup inicjatywnych – zakres, czas – IV edycje projektu!!! -opieka nad powstałymi spółdzielniami socjalnych

6 REKRUTACJA – GRUPY INICJATYWNE predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej pomysł na działalność!!! ocena doświadczenia i wiedzy z zakresu planowanej działalności gospodarczej trwałość planowanego przedsięwzięcia!!!

7 SZKOLENIA I DORADZTWO PODSTAWOWE szkolenia o charakterze ogólnym - w wymiarze 64 godzin szkoleniowych pozwalające uzyskać m.in. wiedzę umożliwiającą założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, zagadnienia prawne, formy opodatkowania, podatek VAT, zatrudnienie pracowników, pozyskiwanie zamówień – prawo zamówień publicznych, warsztaty w zakresie rozwoju psychologicznych podstaw przedsiębiorczości, praca nad inteligencją finansową – rozumienie przepływów finansowych, podstawy myślenia przedsiębiorczego, kreatywność, budowa strategii rozwoju firmy, budowa planu finansowego - biznes plan, podstawy inteligencji emocjonalnej, społecznej i.in.) doradztwo indywidualne w wymiarze 40 godzin na grupę inicjatywną z zakresu przygotowywania strategii rozwoju firmy, biznes planu oraz dokumentacji umożliwiającej otrzymanie dalszego wsparcia, ale również podstawy inteligencji emocjonalnej, asertywność, budowanie zespołu itp. Plan – 70 osóbWykonanie – 90 osób

8 60 osób, które zarejestrowały działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej (w sumie 10 spółdzielni socjalnych) otrzymało: ⁻wsparcie finansowe w wys. do 20 000 zł ⁻podstawowe wsparcie pomostowe w wys. do 1200 zł/m-c wypłacane co miesiąc przez 6 m-cy ⁻przedłużone wsparcie pomostowe przez kolejne 6 m- cy w wys. do 1000 zł/m-c ŚRODKI FINANSOWE I POMOSTOWE Plan = 60 osóbWykonanie ˂ 60 osób Wartość środków = 1 986 000 zł

9 SZKOLENIA I DORADZTWO SPECJALISTYCZNE udzielane w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej: 1.40 godzin na spółdzielnię – doradztwo biznesowe w formie coachingu biznesowego 2.szkolenia zawodowe dla członków spółdzielni socjalnych Plan 60 osóbWykonanie 61 osób

10 12 MIESIĘCY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH – ZAŁOŻENIA A RZECZYWISTOŚĆ Spółdzielnia Socjalna Feniks w Sławoborzu Spółdzielnia Socjalna Promienista Spółdzielnia Socjalna Odnowa Spółdzielnia Socjalna Tratwa Spółdzielnia Socjalna Ocalenie Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks Spółdzielnia Socjalna PRINT Spółdzielnia Socjalna NOWA PRZYSTAŃ Spółdzielnia Socjalna „Pod Miotełką” Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna w Łobzie

11 CZY WARTO INWESTOWAĆ W EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ? CZY WARTO INWESTOWAĆ I ZAKŁADAĆ SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE?

12 DZIĘKUJĘ ZA: współpracę i zaangażowanie cierpliwość, rzeczowość i wsparcie determinację i wyrozumiałość UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podejmuje działania, które inicjują, wspierają oraz promują zrównoważony rozwój województwa zachodniopomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google