Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo Strategiczne Spotkanie dotyczące projektu: Rozwój upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w obszarze młodzieży zagrożonej wykluczeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo Strategiczne Spotkanie dotyczące projektu: Rozwój upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w obszarze młodzieży zagrożonej wykluczeniem."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo Strategiczne Spotkanie dotyczące projektu: Rozwój upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w obszarze młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Bydgoszcz 18-22 May 2015

2 Strategic Partnership Project Meeting Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk and social exclusion Bydgoszcz 18-22 May 2015

3 Na lata 2014-2016 w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwo strategiczne, pomiędzy Fundacją d’Auteuil a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach projektu zatytułowanego: Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk and social exclusion. Grant Nr 2014-1-FR01-KA2026-008728 Udział w projekcie stanowi kontynuację współpracy zainicjowanej w 2006 roku pomiędzy UKW a Fundacją d’Auteuil (koordynatorem projektu), w ramach projektu Formation Européenne d’Educateurs Siociaux - Programu Partnerskiego Leonardo da Vinci. Celem projektu było utworzenie sieci Educ-Europe i opracowanie koncepcji europejskiego kształcenia wychowawców wraz z kilkoma partnerami z Europy.

4 Obecnie Educ-Europe stanowi 8 organizacji partnerskich: o Fundacja d’Auteuil z Paryża - Francja o Haute Ecole de Bruxelles - Belgia o Karel de Grote University - Belgia o Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Polska o CRIPS- Asociatia Cebtrul de Resurse si Informare pentru Professiuni Sociale - Rumunia o INFA-Institut National de Formation et de l’Application - Francja o Fondation Amigo - Hiszpania o CNOS-Centro Nationale Opere Salesiane (SCS) - Włochy. Koordynatorem projektu z ramienia UKW: dr Jolanta Jarczyńska, adiunkt z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej (kier.prof. zw. dr hab. Maria Deptuła)

5 Członkowie Educ–Europe opracowali projekt w logice transferu innowacji, w duchu współpracy i z potrzebą wprowadzania trwałych zmian dotyczących sposobów wspierania beneficjentów działań społecznych oraz innowacji w zakresie metodologii szkolenia i badań. Zadaniem partnerów jest uruchomienie mobilności praktyków interwencji społecznej, trenerów i beneficjentów lub byłych beneficjentów. Realizacja celów projektu odbywa się w 2 grupach warsztatowych, tzw. action-research groups, które charakteryzują się różnorodnością kulturową i zawodową. Są to pracownicy socjalni, trenerzy, naukowcy, obecni i byli beneficjenci działań pomocowych. Grupy w swojej pracy stosują indukcyjne i refleksyjne podejście, które ma wspierać wymianę myśli i wyobrażeń na temat działań społecznych i nawyków zawodowych profesjonalistów. Kompletny opis projektu i partnerstwa Educ-Europa możesz znaleźć na: www.educeurope.eu. www.educeurope.eu Charakterystyka projektu

6 Educ-Europe: research-action seminary in Poland 18-22 maja 2015 roku rozpocznie się druga, ostatnia sesja naukowo-badawcza dwóch grup warsztatowych - action-research groups, powołanych w listopadzie 2014 na sesji w Paryżu do prac nad problematyką rozwoju upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w obszarze młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Po odbyciu drugiej sesji, uczestnicy obu grup warsztatowych będą pisać pamiętniki z badań w celu oceny podjętych przez nich działań, jak również formułowania zaleceń, po to by spopularyzować wyników swoich badań wśród środowisk zainteresowanych interwencją społeczną na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Strona polska stażyści-naukowcy podczas spotkania na UKW dokonają oceny podjętych eksperymentów w ramach pierwszych działań badawczych.

7 From May 18th to 22th of 2015, 32 participants from the eight partners of the new Educ-Europe project will meet again for the second and last research action session in Bydgoszcz, Poland. During the first meeting in Paris, from November 24th to 28th of 2014, two groups have been constituted in order to work on the “Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk and social exclusion”. These groups are characterized by their cultural and professional diversity (social workers, trainers, researchers and beneficiaries or former beneficiaries) that represent an asset for the training of social workers. In Poland, the trainee-researchers will establish an assessment of the learnings and experimentations of their first research action. In addition, this inductive and reflexive approach will support the changing in the way of conceive social action and professional habits. It conveys the conviction that field workers, trainers and beneficiaries can look for the most fitted solutions together. Then, after this second session, the participants will write the research diaries in order to assess of the evolution of their reflections as well as their recommendations to ensure the dissemination of those results to a wide public. You can find a complete description of the project and of the Educ-Europe partnership on www.educeurope.eu. www.educeurope.eu Educ-Europe: research-action seminary in Poland


Pobierz ppt "Partnerstwo Strategiczne Spotkanie dotyczące projektu: Rozwój upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w obszarze młodzieży zagrożonej wykluczeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google