Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs z Excela. Poziom podstawowy 20 i 24 kwietnia 2015 Dominik Korniluk główny specjalista Departament Polityki Makroekonomicznej Zespół ds. Analiz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs z Excela. Poziom podstawowy 20 i 24 kwietnia 2015 Dominik Korniluk główny specjalista Departament Polityki Makroekonomicznej Zespół ds. Analiz."— Zapis prezentacji:

1 Kurs z Excela. Poziom podstawowy 20 i 24 kwietnia Dominik Korniluk główny specjalista Departament Polityki Makroekonomicznej Zespół ds. Analiz Fiskalnych (PM5)

2 Przegląd podstawowych narzędzi Excela z karty „Narzędzia główne”
PLAN KURSU – CZĘŚĆ I Przegląd podstawowych narzędzi Excela z karty „Narzędzia główne” Wybrane proste chwyty/sztuczki upraszczające pracę z Excelem adresowanie bezwzględne przeciąganie komórek nazywanie komórek wybrane skróty Tabele i konspekty wyszukaj.pionowo sortowanie filtrowanie tekst jako kolumny usuń duplikaty tworzenie list rozwijanych sumy częściowe grupowanie danych łączenie arkuszy

3 Nieco bardziej zaawansowane funkcje
PLAN KURSU – CZĘŚĆ II Tabele przestawne Nieco bardziej zaawansowane funkcje wyszukaj, jeżeli podaj.pozycję, indeks suma.jeżeli Ochrona danych: arkusza i skoroszytu (pliku)

4 Przegląd podstawowych narzędzi Excela z karty „Narzędzia główne”

5 Przegląd podstawowych narzędzi Excela z karty „Narzędzia główne”
Pole nazwy / odwołania Pasek tytułu Pasek zakładek / kart Pasek formuły Aktywna komórka Nagłówki wierszy Pasek stanu Wstaw nowy arkusz Nagłówki kolumn Powiększenie arkusza

6 Wybrane proste chwyty/sztuczki upraszczające pracę z Excelem

7 Adresowanie bezwzględne
Tabliczka mnożenia Znak $ stojący przed literą blokuje kolumnę Znak $ stojący przed liczbą blokuje wiersz F4 – automatyczne zablokowanie całej komórki

8 Przypisywanie nazw zakresom komórek
ctrl+F3

9 Przypisywanie nazw zakresom komórek – zalety:
Łatwiejsze formuły i makra Szybkie przemieszczanie dzięki polu nazwy Łatwiejsze makra Możliwość nadawania nazwom zakresu lokalnego lub globalnego Możliwość automatycznego nadawania nazw Możliwość nazywania kolumn i wierszy Możliwość tworzenia listy nazw Autouzupełnianie w formułach Przeglądanie po zmniejszeniu arkusza

10 Przypisywanie nazw zakresom komórek
Uwaga na wstawianie wierszy lub kolumn: w obrębie i poza nazwanym zakresem Uwaga na usuwanie wierszy lub kolumn Uwaga na nazwy globalne podczas kopiowania arkuszy => zostaną przekonwertowane na nazwy lokalne Uwaga na nazwy obecne mimo usunięcia arkusza => będą miały błędne odwołania Jak utworzyć formułę (stałą) bez odwołań do komórek:

11 Wybrane skróty ctrl+s – zapisz (save) ctrl+o – otwórz (open)
ctrl+z – cofnij ctrl+y – ponów ctrl+a – zaznacz cały obszar (all) ctrl+c – kopiuj (copy) ctrl+x – wytnij (x – nożyce) ctrl+v – wklej ctrl+alt+v – wklej specjalnie (r – wartości) ctrl+f – znajdź (find) ctrl+h – znajdź i zamień ctrl+g – przejdź do (go) ctrl+t – utwórz tabelę (table)

12 Wybrane skróty ctrl+PgUp / ctrl+PgDn – przechodzenie między arkuszami
ctrl+strzałka – przejście do krawędzi bieżącego obszaru shift+strzałka – poszerzenie zaznaczenia ctrl+shift+strzałka – poszerzenie zaznaczenia do krawędzi obszaru delete – usuwa samą zawartość komórek (bez formatu i komentarzy) alt+enter – nowy wiersz w tej samej komórce esc – anuluje wpis w komórce tab – przejście do następnej komórki po prawej więcej: https://support.office.com/pl-pl/article/Skr%C3%B3ty-klawiaturowe-w-programie-Excel b6-4c93-82ec-66924ea9b323?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL

13 Zamiast wykresu słupkowego…

14 Tabele i konspekty

15 Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość; tablica; nr_kolumny; dopasowanie_przybliżone) Jeśli tabela jest nieposortowana rosnąco, to będzie problem z wyszukiwaniem przybliżonych wartości Uwaga na odniesienie bezwzględne do tabeli Podobna funkcja: WYSZUKAJ.POZIOMO

16 Sortowanie i filtrowanie

17 Tekst jako kolumny – dzielenie tekstu na wyrazy i nie tylko

18 Usuń duplikaty Musimy zdecydować, które rekordy są według nas zduplikowane – czy muszą mieć wszystkie te same pola czy tylko część z nich?

19 Tworzenie list rozwijanych
Tworzymy pozycje listy (patrz powyżej kolumna G) (Alternatywnie można ją wpisać wprost w komórce „źródło”) Zaznaczamy komórkę lub zakres. Wybieramy Dane/Narzędzia danych/Poprawność danych/Ustawienia Wybieramy opcję „Lista” z listy „Dozwolone” Źródło: zakres listy z kolumny G Sprawdź, czy w danej komórce można wybierać pozycje z listy

20 Sumy częściowe Wiersz sumy w tabeli wykorzystuje funkcję SUMY.CZĘŚCIOWE

21 Co warto wiedzieć o sumach częściowych?
Nie musi być sumą, może być średnią, max, wariancją itd. Należy wybrać odpowiednie działanie jako pierwszy argument. Excel podpowie jak to zrobić Funkcja nie bierze pod uwagę wierszy odfiltrowanych Sprawa z wierszami ukrytymi ręcznie jest bardziej skomplikowana

22 Jak wstawić sumę częściową?
Jeśli to potrzebne, konwertujemy tabelę na zakres Sortujemy zakres Dane/Konspekt/Suma częściowa

23 Grupowanie danych

24 Łączenie arkuszy Jak utworzyć odwołania zewnętrzne?
Ręcznie Poprzez kliknięcie danej komórki w otwartym arkuszu źródłowym Wklej / wklej łącze Dane / Narzędzia danych / Konsoliduj -> zaawansowane Gdy modyfikujemy arkusz źródłowy Otwórzmy arkusz docelowy Używajmy nazw zamiast odwołań do komórek (uwaga na przesuwające się zakresy)

25 Edycja łączy Aktualizacja wartości Zmiana źródła Otwarcie źródła
Przerwanie łącza Sprawdzenie stanu

26 Tabele przestawne

27 Tabele przestawne Dynamiczne zestawienie danych oparte na prostokątnej bazie danych (tabeli znormalizowanej) Baza danych = dane (liczby, które da się sumować, liczyć średnią, minimum itp.) + kategorie (opis danych) Dane nie są bezwzględnie konieczne Najpierw: Wstawianie/Tabela Potem: Wstawianie/ Tabela przestawna Budujemy tabelę, przeciągając różne pola do paneli: filtr raportu, etykiety kolumn i wierszy oraz wartości,

28 Przykładowa tabela przestawna
Pole wiersza Grupa pól kolumn Filtr tabeli Obszar wartości Pozycja Suma częściowa (pośrednia) Patrz: ustawienia pola wartości

29 Wygląd tabeli przestawnej
Jak zmienić statystykę podsumowującą? Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tabelę przestawną / Podsumowanie według (lub Pokazywanie wartości jako) Jak zmienić format liczby? Należy kliknąć na tabelę przestawną / Opcje / Ustawienia pola / Format liczby Jak zmienić układ i wygląd tabeli przestawnej? Należy kliknąć na tabelę przestawną /Projektowanie Układ Opcje stylu tabeli przestawnej Style tabeli przestawnej /Opcje Pokazywanie i ukrywanie Tabela przestawna/opcje

30 Jak modyfikować wyniki? ;-)
Tabeli przestawnej nie można edytować, chyba że poprzez zmiany w danych źródłowych, a następnie kliknięcie „odśwież” Inne wyjście to skopiowanie tabeli przestawnej i wklejenie wartości do innego arkusza Następnie należy zaznaczyć tabelę przestawną (ctrl+a), wybrać z narzędzi głównych malarza formatów i kliknąć w lewy górny róg przekopiowanej tabeli w nowym arkuszu

31 Grupowanie w tabeli przestawnej
Jak utworzyć grupy: ctrl, zaznaczaj np. kraje / prawy przycisk myszy / grupuj Automatyczne grupowanie: zaznacz wszystkie lata / prawy przycisk myszy / grupuj / ustaw szerokość grupy Ćwiczenie: utwórz grupę PIIGS

32 Ćwiczenie Korzystając z filtrów, grupowania (prawym przyciskiem myszy kliknij na etykiety wierszy), styli tabeli przestawnej i formatowania warunkowego (pasków danych), uzyskaj następującą tabelę przestawną

33 Jak dodać pole obliczeniowe?
Należy kliknąć na tabelę przestawną / Opcje / Formuły / Pole obliczeniowe Pole obliczeniowe to odpowiednik nowej kolumny Musi być w sekcji „wartości” Nie może być w sekcjach: „filtr raportu”, „etykiety kolumn”, „etykiety wierszy”.

34 Jak dodać element obliczeniowy?
Należy kliknąć na tabelę przestawną / Opcje / Formuły / Element obliczeniowy Jest to odpowiednik nowego wiersza Nie może być w sekcji „wartości” Może być w sekcjach: „filtr raportu”, „etykiety wierszy”, „etykiety kolumn”

35 Ćwiczenie: kto pierwszy, ten lepszy!
Na którym miejscu uplasowała się Polska w zestawieniu prognoz z wiosny ’12 pod kątem dynamiki PKB w ‘13? Jak zmieniała się prognoza dynamiki PKB dla Polski ’09 ? Który kraj może pochwalić się największą wartością dynamiki PKB w całej bazie? Czy jest to prognoza czy odczyt? Jak zmieniała się w czasie prognoza na ten rok, w tym kraju? Dla ustalonego roku, porównaj odchylenia standardowe odczytów i prognoz dla luki oraz dla dynamiki PKB. Jakie wnioski można wysnuć z analizy wyników? W których państwach rewizje PKB ex post są przeważnie większe?

36 Jak utworzyć rozkład częstości?
Umieść pole „prognoza” zarówno w etykietach wierszy jak i w wartościach Pojawi się licznik prognoz Możesz teraz pogrupować etykiety wierszy wg własnego pomysłu… …albo wstawić histogram za pomocą Dane/Analiza danych/Histogram

37 Zrób to sam!

38 Nieco bardziej zaawansowane funkcje

39 Funkcje: WYSZUKAJ, JEŻELI
WYSZUKAJ(szukana_wartość; wektor_przeszukiwany; wektor_wynikowy) JEŻELI(test_logiczny; wartość_jeżeli_prawda; wartość_jeżeli_fałsz) Uwaga na posortowanie

40 Funkcje: PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS
PODAJ.POZYCJĘ(szukana_wartość; przeszukiwana_tablica; typ_porównania) INDEKS(tablica; nr_wiersza; nr_kolumny)

41 SUMA.JEŻELI SUMA.JEŻELI(zakres_kryterium, kryterium, zakres_suma)

42 Ochrona danych

43 Ochrona danych Ochrona arkusza – zabezpieczanie arkuszy przed modyfikacją lub ograniczanie takiej możliwości tylko do określonych użytkowników Ochrona skoroszytu – zabezpieczanie skoroszytu przed dodawaniem lub usuwaniem arkuszy, a także wymaganie użycia hasła w celu otwarcia skoroszytu (John Walkenbach, Excel 2007 PL)

44 Ochrona arkusza Odblokuj wybraną komórkę: kliknij prawym przyciskiem myszy na komórkę / formatuj komórki / ochrona / odznacz „zablokuj” Recenzja / zmiany / chroń arkusz / podaj hasło / określ czynności, które użytkownicy mogą wykonywać Wszystkie komórki są zablokowane oprócz tej, którą uprzednio odblokowałaś /-eś Za pomocą tabulatora można poruszać się pomiędzy tylko odblokowanymi komórkami

45 Ochrona skoroszytu Jak zabezpieczyć skoroszyt hasłem? (cz. I)

46 Ochrona skoroszytu Jak zabezpieczyć skoroszyt hasłem? (cz. II)

47 Ochrona skoroszytu Jak chronić strukturę i/lub okna skoroszytu?
Recenzja / chroń skoroszyt / chroń strukturę i okna / zaznacz strukturę i/lub okna Na czym polega ochrona struktury? Użytkownik nie może: dodać, usunąć, ukryć, wyświetlić, zmienić nazwy, ani przenieść arkusza Na czym polega ochrona okien? Użytkownik nie może zmienić rozmiaru, ani położenia okien skoroszytu


Pobierz ppt "Kurs z Excela. Poziom podstawowy 20 i 24 kwietnia 2015 Dominik Korniluk główny specjalista Departament Polityki Makroekonomicznej Zespół ds. Analiz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google