Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonała grupa uczniów koła fizycznego „Fizykomania” z Gimnazjum nr 8 w Łodzi Czy zawartość CO 2 w napoju C-C wpływa na ocieplenie naszego klimatu? Konkurs.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonała grupa uczniów koła fizycznego „Fizykomania” z Gimnazjum nr 8 w Łodzi Czy zawartość CO 2 w napoju C-C wpływa na ocieplenie naszego klimatu? Konkurs."— Zapis prezentacji:

1 Wykonała grupa uczniów koła fizycznego „Fizykomania” z Gimnazjum nr 8 w Łodzi Czy zawartość CO 2 w napoju C-C wpływa na ocieplenie naszego klimatu? Konkurs PTF 2015 ?

2 Roczna konsumpcja napoju CC na Świecie Jeden mieszkaniec naszego globu spożywa średnio w ciągu roku 92 puszki napoju CC. Jedna puszka zawiera 8 uncji wyżej wzmiankowanego napoju. Jedna uncja amerykańska to 29,57cm 3. Biorąc powyższe pod uwagę można policzyć że, roczne spożycie napoju CC, przez jednego mieszkańca Ziemi to: do 92829,57cm 3 =21763,52cm 3 = 21,8litra Biorąc pod uwagę szacunkową liczbę ludności na świecie około 7100000000, roczne spożycie napoju CC na świecie wyniesie 154,78miliardów litrów rocznie http://www.statista.com/topics/1392/coca-cola-company/ Średnie roczne spożycie napoju CC (w puszkach 8uncjowych) na jednego mieszkańca Ziemi http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/liczba-ludnosci-swiecie-przekroczyla-7-mld-depopulacja-gorszych-nacji-postepuje

3 Metoda pomiaru zawartość CO 2 w puszcze napoju CC. Przedmiotem badanym była 200ml (8uncji) puszka napoju CC. Pomiar polegał na śledzeniu zmian masy napoju związanej z ubytkiem CO 2 przy otwartej puszce.Pomiarów dokonano przy użyciu wagi analitycznej AV2102CM ważącej z dokładnością 0,01g. CC

4 Wyniki pomiarów dla puszki W czasie 60 minut nastąpił ubytek masy napoju równy 219,06 g - 218,62 g = 0,44 g. Masa zamkniętego napoju z puszką wynosi 219,06g. Masa pustej puszki wynosi 11,59g. Masa samego napoju CC wynosi: 219,06g -11,59g=207,47g

5 Pomiar zawartości CO 2 w litrowej butelce napoju CC. Przedmiotem badanym była litrowa butelka napoju CC. Pomiar tak jak poprzednio polegał na śledzeniu zmian masy napoju związanej z ubytkiem CO 2 przy otwartej butelce. Pomiarów dokonano przy użyciu wagi analitycznej AV2102CM ważącej z dokładnością 0,01g CC

6 Wyniki pomiarów W czasie 8 godzin nastąpił ubytek masy napoju równy1069,94g-1068,16g=1,78g Masa zamkniętej butelki z napojem wynosi1069,94g. Masa pustej butelki z korkiem wynosi 37,07g. Masa samego napoju CC wynosi: 1069,94g-37,07g=1032,87g.

7 Opracowanie wyników Wyniki dla puszki Dla 207,47g napoju CC otrzymano po godzinie ubytek masy 0,44g. Zakładamy, że jest on spowodowany utratą CO 2. Przyjmujemy więc, że dla litrowej butelki napoju (5 puszek) będzie on wynosił 50,44g=2,2g Wyniki dla butelki Dla1litrowej butelki napoju CC (1032,87g) ubytek masy napoju po 8 godzinach wyniósł 1,87g. Zakładamy że, jest spowodowany utratą CO 2. Biorąc pod uwagę powyższe pomiary zawartości CO 2 w1 litrze napoju CC można przyjąć jako wartość średnią (2,2+1,87)/2 = 2g ± 11% czyli 2kg/m 3

8 Niepewności pomiarów Wartość średnia masy pełnej puszki napoju CC wynosi:  m 1 =219,72g-219,06g=0,66g  m 2 =220,35g-219,72g=0,63g Niepewność pomiaru ubytku CO 2 wynosi: m śr ubytku =  m 1 =1,99g-1,78g=0,21g  m 2 =2,2g-1,99g=0,21g Przyjmujemy że, całkowita niepewność względna ilości CO 2 w napoju CC wyniesie 10,6% + 0,3% = 10,9% ≈ 11% m śr = Niepewność pomiaru masy napoju CC

9 Roczna emisja CO 2 na świecie związana ze spożyciem napoju CC na tle globalnej emisji dwutlenku węgla na świecie Zakładając roczne spożycie napoju CC na najwyższym poziomie 155 mld litrów można obliczyć roczną emisję CO 2 związaną z tym napojem na poziomie 155 000 000 000l2g/l = 310 000 000 000g = 310 000 ton. w tym 310 000 ton CO 2 rocznie z napojów CC mld ton

10 W 2011 r. liczba ton dwutlenku węgla wynosiła 34 mld. 21% - elektrownie (7,14 mld ton) 8,4% - pozyskiwanie paliw kopalnych (2,9 mld ton) 10% - wycinka lasów (3,4 mld ton) 20% - przemysł (6,8 mld ton) 20% - transport (6,8 mld ton) 20,6% - inne (7 mld ton) w tym emisja z napojów C-C 310000ton Roczna emisja dwutlenku węgla na świecie

11 Podsumowanie Nasza szkoła zużywa rocznie około 42700kWh energii elektrycznej. Wytworzenie takiej ilości energii wiąże się z emisją około 46ton CO 2 przez elektrownie wytwarzającą prąd z węgla kamiennego lub brunatnego. Porównywalne ilości CO 2 jak podczas rocznego spożycia napojów CC emitują nasze elektrownie węglowe aby zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne dla około 6600szkół takich jak nasze gimnazjum.Ilość szkół w Polsce to około 35644. Nie wydaje się zatem aby ilość dwutlenku węgla uwalnianego podczas rocznego spożycia napojów CC wpływała w istotny sposób na zmiany klimatyczne na naszej Planecie.

12 Dziękują za uwagę członkowie koła „Fizykomania” Daria Domasat Karolina Wachta, Weronika Miruk Natalia Władziak Michał Malarski


Pobierz ppt "Wykonała grupa uczniów koła fizycznego „Fizykomania” z Gimnazjum nr 8 w Łodzi Czy zawartość CO 2 w napoju C-C wpływa na ocieplenie naszego klimatu? Konkurs."

Podobne prezentacje


Reklamy Google