Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikacje:  R.9.Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt;  R.10.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych;  R.11.Wykonywanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikacje:  R.9.Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt;  R.10.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych;  R.11.Wykonywanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Kwalifikacje:  R.9.Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt;  R.10.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych;  R.11.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

3 Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych

4 Może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii

5 Wykonuje zabiegi sanitarno - higieniczne

6 Pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne

7 Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom

8 Praca: Absolwenci kierunku mogą pracować jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt

9 Praca: w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt

10 Przedmioty w kształceniu praktycznym  Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce  Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych  Zabiegi weterynaryjne  Analityka weterynaryjna  Kontrola i nadzór weterynaryjny

11 Technik agrobiznesu

12 Zadania zawodowe technika agrobiznesu:  1) organizowanie i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą

13 2) obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

14 3) organizowanie i wykonywanie prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem

15 4) prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych

16 5) prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie

17 Kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu: Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)

18 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6.)

19 Minimalna ilość godzin kształcenia zawodowego: Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo- leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 340 godz. R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej650 godz. R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 360 godz.

20 Serdecznie zapraszamy do zdobywania wiedzy i kwalifikacji zawodowych w naszej szkole


Pobierz ppt "Kwalifikacje:  R.9.Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt;  R.10.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych;  R.11.Wykonywanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google