Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUPA BADAWCZA – FIZJOLOGIA BAKTERII w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej 2015-2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUPA BADAWCZA – FIZJOLOGIA BAKTERII w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej 2015-2016."— Zapis prezentacji:

1 GRUPA BADAWCZA – FIZJOLOGIA BAKTERII w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej 2015-2016

2 SKŁAD OSOBOWY ZESPÓŁ BADAWCZY dr hab. Magdalena Popowska (p. 420A) dr Agata Krawczyk-Balska (p. 320A) dr Dorota Korsak (p. 326A) DOKTORANCI mgr Marta Piotrowska (p. 319A) Mgr Rafał Ostrowski (p. 426A) ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Fizjologia Bakterii - Fakultet

3 TEMATYKA BADAWCZA I. Poszukiwanie nowych celów działania dla chemioterapeutyków w leczeniu listeriozy: Badanie fizjologicznej funkcji wybranych białek powierzchniowych w komórkach L. monocytogenes Charakterystyka hydrolaz mureiny L.monocytogenes (enzymów hydrolizujących wiązania w mureinie bakteryjnej ściany komórkowej), ich specyficzność substratowa oraz właściwości i regulacja ekspresji Identyfikacja genów L. monocytogenes pełniących ważną rolę w odpowiedzi na różne warunki stresowe oraz określenie udziału tych genów w procesie patogenezy i oporności na antybiotyki. II. Mechanizmy oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki Badanie występowania i mechanizmów oporności bakterii: - bytujących w żywności (ang. food-borne bacteria), występujących w zakładach przetwórstwa spożywczego i w żywności - żyjących w środowisku naturalnym (gleba, woda) oraz bytujących w oczyszczalniach ścieków Poszukiwanie nowych celów w szlakach biosyntezy mureiny dla antybiotyków Analiza mechanizmów regulacji ekspresji genów L. monocytogenes pełniących ważną rolę w odpowiedzi na stres oraz presję antybiotykową Poszukiwanie mutacji warunkujących oporność na rifampicyny, sulfonamidy i trimetoprim L. monocytogenes

4 TEMATYKA BADAWCZA III. Proces bioremediacji Tworzenie szczepionek do bioremediacji terenów skażonych aromatycznymi związkami toksycznymi oraz metalami ciężkimi Zadania badawcze realizowane są w ramach grantów badawczych Stosowana metodyka: Szeroki zakres technik mikrobiologicznych, analitycznych, fizjologicznych, biochemicznych, molekularnych i bioinformatycznych

5 WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACA Badania realizowane są we współpracy: Współpraca naukowa w ramach COST z 18 państwami UE dr hab. Mickael Desvaux – Instytut INRA, Francja dr Fiona - Biosciences and Electronic Engineering Facility, Department of Biology, NUI Maynooth, Maynooth, Co Kildare, Ireland. dr Isabel Henriques - Biology Department, University of Aveiro, Portugal prof. Hanne Ingmer and prof. Marianne Halberg Larsen, Department of Veterinary Disease Biology, University of Copenhagen, Denmark. prof. prof. Juan A. Ayala, Universidad de Buenos Aires, Hiszpania prof. M. Nguyen-Disteche - Centrum Inżynierii białek, Uniwersytet w Liege, Belgia dr Beatrix Stessl, University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria

6 Proponowane tematy prac licencjackich Proponowane tematy prac licencjackich Prace teoretyczne związane z kierunkiem badań członków zespołu, a także z przyszłym tematem pracy magisterskiej: - Charakterystyka Escherichia coli: patogeneza, epidemiologia, chorobotwórczość oraz oporność na antybiotyki w środowisku klinicznym lub naturalnym - Powstawanie biofimów, a proces quorum sensing - Budowa, funkcja oraz potencjalne zastosowania aplikacyjne białek RPF (Resuscitation Promoting Factor) odpowiedzialnych za aktywację bakterii ze stanu uśpienia - Oporność bakterii związana z aktywnym usuwaniem z komórki szkodliwych substancji Praca praktyczna polegająca na wykonaniu określonego zadania badawczego: - Tworzenie konstruktów genetycznych służących do nadekspresji danego białka lub otrzymania mutantów delecyjnych - Konstrukcja fuzji transkrypcyjnych i translacyjnych promotorów wybranych genów z genem reporterowym

7 Wybrane publikacje 1.Piotrowska M. and Popowska M. 2015. Insight into the mobilome of Aeromonas strains. Frontiers in Microbiology, 6:494. doi: 10.3389/fmicb.2015.00494. 2.Mąka Ł., Maćkiw E., Ścieżyńska H., Modzelewska M., Popowska M. 2015. Resistance to sulphonamides and dissemination of sul genes among Salmonella spp. isolated from food in Poland. Foodborne Pathogens and Disease. In press. doi:10.1089/fpd.2014.1825 3.Korsak D., Maćkiw E., Rozynek E., Żyłowska M. 2015. Prevalence of Campylobacter spp., in retail chicken, turkey, pork and beef meat in Poland between 2009-2013. J.Food Protect. In press 4.Lechowicz J, Krawczyk-Balska A. 2015. An update on the transport and metabolism of iron in Listeria monocytogenes - the role of proteins involved in pathogenicity. Biometals. In press 5.Milecka D, Samluk A, Wasiak K, Krawczyk-Balska A. 2015. An essential role of a ferritin-like protein in acid stress tolerance of Listeria monocytogenes. Arch Microbiol.197:347-351 6.Krawczyk-Balska A., Korsak D, Popowska M. 2014. The surface protein Lmo1941 with LysM domain influences cell wall structure and susceptibility of Listeria monocytogenes to cephalosporins. FEMS Microbiol Lett. 357(3): 175-183. 7.Mąka Ł., Maćkiwa E., Ścieżyńska H., Pawłowska K., and Popowska M. 2013. Antimicrobial susceptibility of Salmonella strains isolated from meat products from retail in Poland between 2008 and 2012. Food Control. 8.Renier S, Chagnot C, Deschamps J, Caccia N, Szlavik J, Joyce SA, Popowska M, Hill C, Knøchel S, Briandet R, Hébraud M, Desvaux M. 2014. Inactivation of the SecA2 protein export pathway in Listeria monocytogenes promotes cell aggregation, impacts biofilm architecture and induces biofilm formation in environmental condition. Environ Microbiol. doi: 10.1111/1462-2920.12257. 9.Piotrowska M. and Popowska M. 2014. The prevalence of antibiotic resistance genes among Aeromonas species in aquatic environments. Annals of Microbiology, 64:921-934. DOI 10.1007/s13213-014-0911-2 10.Mąka Ł., Maćkiw E., Ścieżyńska H., Pawłowska K., Popowska M. 2013. Antimicrobial susceptibility of Salmonella strains isolated from retail meat products in Poland between 2008 and 2012. Food Control; 36(1):199-204 11.Cantas L., Shah SQA., Cavaco LM., Manaia C.M., Walsh F., Popowska M., Garelick H., Bürgmann H and Sørum H. 2013. A brief multi-disciplinary review on antimicrobial resistance in medicine and its linkage to the global environmental microbiota. Front. Microbiol. Praca w druku 12.Popowska M., Krawczyk-Balska A. 2013. Broad-Host-Range IncP-1 plasmids and their resistance potential. Front. Microbiol. 4:44. doi: 10.3389/fmicb.2013.00044. 13.Rożynek E., Maćkiw E., Kamińska W., Tomczuk K., Antos-Bielska M,. Dzierżanowska-Fangrat K., Korsak D. 2013. Emergence of macrolide-resistant Campylobacter strains in chicken meat in Poland and the resistance mechanisms involved. Foodborne Pathog Dis. 10(7):655-60. doi: 10.1089/fpd.2012.1333 14.Korsak D., A. Borek, S. Daniluk, A. Grabowska, K. Pappelbaum. 2012. Antimicrobial susceptibilities of Listeria monocytogenes strains isolated from food and food processing environment in Poland. Int J Food Microbiol. 158: 203–208 15.Maćkiw E., D. Korsak, K. Rzewuska, K. Tomczuk, E. Rożynek. 2012. “Antibiotic resistance in Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from food in Poland. Food Control 23:297-301 16.Krawczyk-Balska A., Marchlewicz J., Dudek D., Wasiak K., Samluk A. 2012. Identification of a ferritin-like protein of Listeria monocytogenes as a mediator of β-lactam tolerance and innate resistance to cephalosporins. BMC Microbiol. 12:278 17.Popowska M., Rzeczycka M., Miernik A., Krawczyk-Balska A., Walsh F., Duffy B. 2012. Influence of soil use on prevalence of tetracycline, streptomycin, and erythromycin resistance and associated resistance genes. Antimicrob. Agents Chemother. 56(3):1434-1443; 18.Popowska M., Osińska M., Rzeczkowska M. 2012. N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase (NagA) of Listeria monocytogenes EGD, an essential enzyme for the metabolism and recycling of amino sugars. Arch. Microbiol.; 194(4):255-68. 19.Krawczyk-Balska A., Popowska M. Markiewicz Z. 2012. Re-evaluation of the significance of penicillin binding protein 3 in the susceptibility of Listeria monocytogenes to beta-lactam antibiotics. BMC Microbiol. 12(1):57. 20.Popowska M., Rzeczycka M., Miernik A., Krawczyk-Balska A., Walsh F., Duffy B. 2011. Influence of soil use on prevalence of tetracycline, streptomycin, and erythromycin resistance and associated resistance genes. Antimicrob. Agents Chemother. 56(3):1434-1443; Popowska M., Miernik A,. Rzeczycka M., Łopaciuk A. 2010. The impact of environmental contamination with antibiotics on levels of resistance in soil bacteria. J Environ Qual. 39(5):1679-87. 21.Korsak D., Markiewicz Z., Gutkind GO.., Ayala J.A. 2010. Identification of the full set of Listeria monocytogenes penicillin-binding proteins and characterization of PBPD2 (Lmo2812). BMC Microbiol. 2010 Sep 15;10:239. doi: 10.1186/1471-2180-10-239.

8 Strona WWW grupy badawczej - FIZJOLOGIA BAKTERII http://www.biol.uw.edu.pl/fizjologia_bakterii Warunki przyjęcia na pracownię licencjacką uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów wymaganych na II roku studiów licencjackich Głównie z kierunku biotechnologia licencjat: 5 osoby; pracownia magisterska: 5 osób KONTAKT dr hab. Magdalena Popowska (p. 420A, e-mail: magdapop@biol.uw.edu.pl) dr Agata Krawczyk-Balska (p. 320A, e-mail: akra@biol.uw.edu.pl) dr Dorota Korsak (p. 326A, e-mail: d.korsak@uw.edu.pl) dni otwarte od 11-15.05.2015 w godz. 10.00-15.00


Pobierz ppt "GRUPA BADAWCZA – FIZJOLOGIA BAKTERII w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej 2015-2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google