Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” Podsumowanie realizacji zadań oraz wykorzystania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” Podsumowanie realizacji zadań oraz wykorzystania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” Podsumowanie realizacji zadań oraz wykorzystania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ślężanie, 16 maja 2015

2 Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” Podsumowanie zrealizowanych zadań oraz wykorzystanych środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ślężanie, Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Osi 4 Leader.

3 Limity środków na działania Osi 4 LEADER dla LGD Ślężanie: Lista realizacji LSR 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.21 Wdrażanie projektów Współpracy 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym : Razem oś 4 Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań: Małe projekty Razem 4.1/413 funkcjonowa nie LGD (koszty bieżące) nabywanie umiejętności i aktywizacja Razem 4.31 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzed- siębiorstw Odnowa i rozwój wsi 1234567891011 2008 -2015 654 120,00754 583,003 063 230,001 163 463,005 635 396,00145 743,00819 000,00589 849,001 408 849,007 189 988,00 Dodatkowe środki -- 1 020 000,00 150 000,001 170 000,00-117 000,00- 1 287 000,00 Razem 654 120,00754 583,004 083 230,001 313 463,006 805 396,00145 743,00936 000,00589 849,001 525 849,00 8 476 988,00

4 Zestawienie operacji zrealizowanych przez LGD Ślężanie w ramach działania 431 – „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja”

5 431 ”Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Limit na lata 2007-2013: 1 525 849,00zł Podpisane umowy Kwota pomocy % wykorzystania 1 525 849,00100 % Wypłacone środki Kwota pomocy % wykorzystania 962 002,4663 %

6 431 ”Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Limit na lata 2007-2013: 1 525 849,00zł Liczba zrealizowanych zadań Zakres zadańLiczba zadań Badania nad obszarem objętym LSR3 Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR: Materiały promocyjne i informacyjne 36 Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 21 Wydarzenia o charakterze promocyjnym: Udział w targach i imprezach promocyjnych 17 Szkolenia lokalnych liderów 25

7 431 ”Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Limit na lata 2007-2013: 1 525 849,00zł Koszty zrealizowanych zadań Zakres zadań Całkowite poniesione wydatki kwalifikowalne (zł) Badania nad obszarem objętym LSR 18 100,00 Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR198 872,57 Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR75 454,90 Wydarzenia o charakterze promocyjnym30 962,72 Szkolenia lokalnych liderów38 130,48 Koszty bieżące (administracyjne) LGD647 685,30 SUMA1 009 205,97

8 431 ”Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Limit na lata 2007-2013: 1 525 849,00zł Liczba uczestników działań przeprowadzonych przez LGD w ramach realizacji operacji Rodzaj działań Liczba uczestników działań Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR: Nakład materiałów promocyjnych i informacyjnych 13 744 Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR: Ilość uczestników szkoleń 189 Wydarzenia o charakterze promocyjnym: Udział w targach i imprezach promocyjnych 2200 Szkolenia lokalnych liderów Ilość uczestników szkoleń 721

9 431 ”Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Limit na lata 2007-2013: 1 525 849,00zł W ramach zadania: Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR LGD wydało następujące materiały promocyjne i informacyjne: Książka kucharska Smaki i smaczki kuchni Ślężańskiej, Przewodnik po trasie rowerowej, Szlak dobrych smaków i tradycji Ślężańskich, Poradnik Ślężańskie ogrody, Torby promocyjne, Zapaski promocyjne, Fartuchy promocyjne, Breloki, Ołówki, Długopisy, Karty pocztowe, Kalendarze, Ulotki, Teczki ekologiczne, Opaski odblaskowe, Mapy, Zawieszki zapachowe, Mydełka promocyjne i inne. Opracowano Słuchowisko Ślężańskie, Film Promocyjny, Questy „Wyprawy odkrywców”

10 431 ”Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Limit na lata 2007-2013: 1 525 849,00zł W ramach zadania: Wydarzenia o charakterze promocyjnym: Udział w targach i imprezach promocyjnych LGD Brało udział w następujących imprezach: Targi Grune Woche w Berlinie, Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu

11 Targi Grune Woche w Berlinie

12 Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu

13 Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu

14 LGD organizowało także wyjazdy studyjne Odwiedziliśmy LGD „Duch Gór” w Karpaczu

15

16 A także LGD KOLD w Wielkopolsce

17

18 Zestawienie operacji zrealizowanych przez LGD Ślężanie w ramach działania 421 – „Wdrażanie projektów współpracy”

19 421 ”Wdrażanie projektów współpracy” Limit na lata 2007-2013: 145 743,00 zł Podpisane umowy Kwota pomocy % wykorzystania 143 642,598,56 % Wypłacone środki Kwota pomocy % wykorzystania 16 67511 %

20 Zestawienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych do LGD Ślężanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

21 Podsumowanie naborów wniosków LGD przeprowadziło łącznie 34 nabory wniosków na 4 działania: Małe projekty Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 121066

22 Podsumowanie naborów wniosków Ilość wszystkich wniosków złożonych do LGD w podziale na poszczególne działania : Małe projekty Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 129462024

23 Podsumowanie naborów wniosków Ilość wszystkich złożonych wniosków Kwota wszystkich złożonych wniosków: 21913 031 490,66 Kwota z ogłoszeń naborów:Kwota wyboru operacji: 10 656 812,589 461 402,37 Kwota środków zakontraktowanych: Kwota środków wypłaconych: 5 968 982,804 657 225,59 Kwota limitu na wszystkie 4 działania: 6 805 396,00 Stan na dzień 16.05.2015

24 Małe Projekty

25 MAŁE PROJEKTY Limit na lata 2007-2013: 1 313 463,00 zł Wnioski wybrane do dofinansowania: wybrane przez LGD po pozytywnej weryfikacji przez UMWD Wnioski nie wybrane do dofinansowania: niezgodne z LSR poza limitem dostępnych środków wycofane przez beneficjenta odrzucone przez UMWD 9039 Ilość naborów:Ilość wniosków: 12129

26 Kwota pomocy % wykorzystania 1 195 148,0690,99 % MAŁE PROJEKTY Limit na lata 2007-2013: 1 313 463,00 zł Podpisane umowy – 70 wniosków Kwota pomocy% wykorzystania 734 561,9955,93 % Wypłacone środki – 55 wniosków

27 Odnowa i rozwój wsi

28 313 ”Odnowa i rozwój wsi” Limit na lata 2007-2013: 4 083 230,00zł Wnioski wybrane do dofinansowania: wybrane przez LGD po pozytywnej weryfikacji przez UMWD Wnioski nie wybrane do dofinansowania: niezgodne z LSR poza limitem dostępnych środków wycofane przez beneficjenta odrzucone przez UMWD 388 Ilość naborów:Ilość wniosków: 1046

29 313 ”Odnowa i rozwój wsi” Limit na lata 2007-2013: 4 083 230,00zł Podpisane umowy – 38 wniosków Kwota pomocy % wykorzystania 3 723 695,8491,19 % Wypłacone środki - 29 wniosków Kwota pomocy % wykorzystania 2 537 944,8462,16 %

30 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

31 312 ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Limit na lata 2007-2013: 754 583,00 zł Wnioski wybrane do dofinansowania: wybrane przez LGD po pozytywnej weryfikacji przez ARiMR Wnioski nie wybrane do dofinansowania: niezgodne z LSR poza limitem dostępnych środków wycofane przez beneficjenta odrzucone przez ARiMR 416 Ilość naborów:Ilość wniosków: 620

32 312 ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Limit na lata 2007-2013: 754 583,00 zł Podpisane umowy – 4 wnioski Kwota pomocy % wykorzystania 594 279,0079 % Wypłacone środki – 4 wnioski Kwota pomocy % wykorzystania 523 544,0069 %

33 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

34 311 ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Limit na lata 2007-2013: 654 120,00 zł Wnioski wybrane do dofinansowania: wybrane przez LGD po pozytywnej weryfikacji przez ARiMR Wnioski nie wybrane do dofinansowania: niezgodne z LSR poza limitem dostępnych środków wycofane przez beneficjenta odrzucone przez ARiMR 519 Ilość naborów:Ilość wniosków: 624

35 311 ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Limit na lata 2007-2013: 654 120,00 zł Podpisane umowy – 5 wniosków Kwota pomocy % wykorzystania 500 000,0076,44 % Wypłacone środki – 5 wniosków Kwota pomocy % wykorzystania 500 000,0076,44 %

36


Pobierz ppt "KONFERENCJA Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” Podsumowanie realizacji zadań oraz wykorzystania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google