Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZJOLOGIA ODPORNOŚĆ. ODPORNOŚĆ  ANTYGENY/bakterie,wirusy,grzyby,białk a,pyły,kom.nowotworowe itd./- IMMUNOGENNOŚĆ  ODPORNOŚĆ  -komórkowa limfocyty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZJOLOGIA ODPORNOŚĆ. ODPORNOŚĆ  ANTYGENY/bakterie,wirusy,grzyby,białk a,pyły,kom.nowotworowe itd./- IMMUNOGENNOŚĆ  ODPORNOŚĆ  -komórkowa limfocyty."— Zapis prezentacji:

1 FIZJOLOGIA ODPORNOŚĆ

2 ODPORNOŚĆ  ANTYGENY/bakterie,wirusy,grzyby,białk a,pyły,kom.nowotworowe itd./- IMMUNOGENNOŚĆ  ODPORNOŚĆ  -komórkowa limfocyty T /wirusy,grzyby,kom.nowotworowe.../  -humoralna limfocyty B /bakterie, reinfekcje wirusowe…/

3 ODPORNOŚĆ  HUMORALNA  Limfocyty B – plazmocyty – immunoglobuliny /białka osocza/  IgM,IgG,IgA,IgD,IgE  Pobudzenie limfocytów B przez makrofagi i limfocyty T do powstania komórek pamięci oraz plazmocytów – połączenie odporności komórkowej i humoralnej.

4 ODPORNOŚĆ  KOMÓRKOWA  Limfocyty T /grasiczozależne/  Receptor komórkowy-pamięć immunologiczna  Limfokiny – subst. cytotoksyczne  Nadzór immunologiczny

5 UKŁAD KRĄŻENIA SERCE-4 jamy /2 przedsionki,2 komory/ ZBIORNIK TĘTNICZY I ŻYLNY DUŻY/tętnice i żyły/ ZBIORNIK TĘTNICZY I ŻYLNY PŁUCNY/tętnice i żyły/ SIECI NACZYŃ WŁOSOWATYCH/zbiornika dużego i płucnego ”małego”/

6 UKŁAD KRĄŻĘNIA  SPOCZYNEK  Pojemności krwi pomiędzy zbiornikami tętniczymi/żylnymi/ jest równa  PRACA MIĘŚNI,TRAWIENIE,POSTAWA CIAŁA  Zmiana pojemności pomiędzy zbiornikami  SERCE – pompowanie krwi ze zbiorników żylnych do tętniczych i utrzymanie ciśnienia w tętnicach

7 UKŁAD KRĄŻENIA  SERCE  zjawiska  1. elektryczne  2. mechaniczne  3. akustyczne

8 UKŁAD KRĄŻENIA  CZYNNOŚĆ ELEKTRYCZNA  Rozrusznik – tkanka przewodząca  Węzeł zatokowo-przedsionkowy >3 pęczki międzywęzłowe>węzeł przedsionkowo-komorowy>2 pęczki przedsionkowo- komorowe>mięsień komór serca

9 UKŁAD KRĄŻENIA  CZYNNOŚĆ MECHANICZNA  Cykliczny skurcz i rozkurcz przedsionków i komór- w spoczynku 72/min  Jeden kierunek przepływu-zbiornik żylny > zbiornik tętniczy  Układ żylny>przedsionki-komory serca-skurcz przedsionków>skurcz komór-zamknięcie zastawek przedsionkowo komorowych > otwarcie zastawek pnia płucnego i aorty>rozkurcz komór-zamknięcie zastawek pnia płucnego i aorty oraz przedsionkowo-komorowych

10 UKŁAD KRĄŻENIA  Ciśnienie krwi lewa kom. 5x prawa kom.  Objętość wyrzutowa serca-ilość krwi wtłaczanej przez jedną z komór serca/75 ml/  Pojemność minutowa serca – ilość krwi tłoczonej przez jedną kom. serca w ciągu 1 min. / 5,4 l/  Działanie inotropowe /siła/ chronotropowe /częstotliwość/ dromotropowe/przewodzenie/ batmotropowe/pobudzenie/  Noradrenalina/współ/ plus Acetylocholina/przywspół/ minus

11 UKŁAD KRĄŻENIA  RUCHY SERCA I ZJAWISKA AKUSTYCZNE  Uderzenie koniuszkowe  3 tony serca  1-zamykanien zastawek p-k  2-zamykanie zastawek aorty i pnia płuc.  3-wypełnianie komór krwią

12 UKŁAD KRĄŻENIA  KRĄŻENIE DUŻE - TĘTNICZE  Lewa kom.>aorta>zbiornik tęt.duży>naczynia włosowate>zbiornik żylny duży  Ciśnienie tętnicze krwi – skurczowe/120mmHg/ rozkurczowe/70mmHg/  Fala tętna – fala ciśnieniowa i odkształcanie ścian tętnic /5-9 m/s/  Naczynia oporowe-małe tętniczki -”kurki przepływu” 3 x spadek ciśnienia

13 UKŁAD KRĄŻENIA  KRĄŻENIE DUŻE – ŻYLNE  Ciśnienie żylne  1. centralne - niezmienne / żyły gł.dolnej- 4 mm Hg/  2.obwodowe – zmienne /100 mmHg > minus 15 mmHg/  Przepływ krwi żylnej  1.siła od przodu /ssanie serca i klatki.  2.siła od tyłu /różnica ciśnień krwi żylnej/  3.siła z boku / pompa mięśniowa i zastawki/

14 UKŁAD KRĄŻENIA  KRĄŻENIE DUŻE – NACZYNIA WŁOSOWATE  przepływ wolny,krótkotrwały  cała wymiana związków pomiędzy krwią a tkankami / dyfuzji,filtracji,resorpcji/

15 KONTROLA KRĄŻĘNIA KRWI OŚRODEK SERCOWY OŚRODEK SERCOWY 1.Przyśpieszający pracę serca/ Th1- Th5/>zwoje pnia współczulnego>NA 1.Przyśpieszający pracę serca/ Th1- Th5/>zwoje pnia współczulnego>NA 2.Zwalniający pracę serca/rdzeń przedłużony- jądra nerwu błędnego/>Ach 2.Zwalniający pracę serca/rdzeń przedłużony- jądra nerwu błędnego/>Ach 3.Rola baroreceptorów/rec.ciśnieniowych/ 3.Rola baroreceptorów/rec.ciśnieniowych/ lokalizacja /łuk aorty,tętnice szyjne wew/ lokalizacja /łuk aorty,tętnice szyjne wew/ pobudzenie lub brak pob.nerwu błędnego pobudzenie lub brak pob.nerwu błędnego

16 UKŁAD KRĄŻENIA  KONTROLA KRĄŻĘNIA KRWI OŚRODEK NACZYNIORUCHOWY /dotyczy małych tętniczek/ OŚRODEK NACZYNIORUCHOWY /dotyczy małych tętniczek/ lokalizacja ośrodka-rdzeń przedłużony lokalizacja ośrodka-rdzeń przedłużony 1.część presyjna – skurcz naczyń 1.część presyjna – skurcz naczyń 2. część depresyjna – rozkurcz naczyń 2. część depresyjna – rozkurcz naczyń

17 UKŁAD KRĄŻENIA  KONTROLA KRĄŻENIA KRWI REGULACJA CIŚNIENIA TĘT.KRWI REGULACJA CIŚNIENIA TĘT.KRWI 1.Odruchy neurohormonalne /adrenalina,noradrenalina,wazopresyna/ 1.Odruchy neurohormonalne /adrenalina,noradrenalina,wazopresyna/ 2.Układ renina-angiotensyna /angiotensynogen-angiotensyna I – angiotensyna II – angiotensyna III/ 2.Układ renina-angiotensyna /angiotensynogen-angiotensyna I – angiotensyna II – angiotensyna III/ < RR w tętniczkach nerkowych

18 UKŁAD KRĄŻENIA  KRĄŻENIE WROTNE  naczynia włosowate przewodu pokarmowego > żyła wrotna > wątroba > naczynia włosowate wątroby > żyły wątrobowe > żyła główna dolna Wzrost przepływu w trakcie trawienia Wzrost przepływu w trakcie trawienia Spadek przepływu w trakcie pracy fizycznej Spadek przepływu w trakcie pracy fizycznej

19 ODDYCHANIE  Istotą procesu oddychania jest wyzwolenie energii zgromadzonej w organizmie przy pomocy tlenu.  Oddychanie zewnętrzne  Oddychanie wewnętrzne

20 Oddychanie zewnętrzne  Doprowadzenie O 2 i odprowadzenie CO2 / gradient ciśnienia parcjalnego/ 1.Wentylacja płuc 2.Dyfuzja gazów pomiędzy powietrzem pęcherzykowym a krwią 3.Transport gazów za pośrednictwem krwi 4.Dyfuzja gazów pomiędzy krwią a komórkami

21 Wentylacja płuc  Ruchy oddechowe klatki piersiowej- 16/min wdechy i wydechy wdechy i wydechy Wdech /przepona, m.m. zew.,opłucna płucna i ścienna > ujemne ciśnienie/ Wydech / spokojny jest aktem biernym/ Nasilony wdech-mięśnie wdechowe dodatkowe Nasilony wydech-m.m.wew.,m.brzucha

22 Wentylacja płuc  Pojemność płuc – całkowita – 6 L  Objętość oddechowa /swobodny wdech/- 500 ml  Z 500 ml – 150 ml – martwa przestrzeń anatomiczna  Wentylacja minutowa płuc – 16x500ml=8L

23 Wentylacja płuc  Surfaktant-czynnik powierzchniowy produkowny przez pneumocyty  Dyfuzja gazów w płucach-zgodnie z gradientem prężności cząsteczek gazów O2>ściana pęcherzyka>ściana naczynia>osocze>erytrocyt O2>ściana pęcherzyka>ściana naczynia>osocze>erytrocyt CO2>osocze>ściana naczynia>ściana pęcherzyka CO2>osocze>ściana naczynia>ściana pęcherzyka

24 Wentylacja płuc  Transport gazów tlen - oksyhemoglobina + O2 rozpuszczony w osoczu krwi tlen - oksyhemoglobina + O2 rozpuszczony w osoczu krwi dwutlenek węgla – wodorowęglany + CO2 rozpuszczony w osoczu + CO2 związany z białkami osocza i hemoglobiną dwutlenek węgla – wodorowęglany + CO2 rozpuszczony w osoczu + CO2 związany z białkami osocza i hemoglobiną

25 Regulacja oddychania  Ośrodek oddechowy /rdzeń przedłużony/ a/ośrodek wdechowy > rdzeń kręgowy,neurony ruchowe>mięśnie wdechowe b/ośrodek wydechowy>rdzeń kręgowy,neurony ruchowe>mięśnie wydechowe Ośrodek wdechu/impuls 16x/min/+ośrodek pnemotaksyczny hamujący zwrotnie ośrodek wdechu na 1-2 sek.

26 Regulacja oddychania  Modulacja aktywności ośrodka wdechu  1. receptory /chemoreceptory kłębków szyjnych i aortalnych, interoreceptory tkanki płucnej,ośrodki w wyższych piętrach mózgowia/  2.chemodetektory /zależne od pH płynu mózgowego/

27 Oddychanie wewnętrzne O2 > wnętrze komórki – mitochondria /błona zewnętrzna – cykl Krebsa, błona wewnętrzna – enzymy łańcucha oddechowego/ Gromadzenie energii w komórce ATP / adenozynotrójfosforan/ > ADP /adnenozynodwufosforan/+ortofosforan=energia ATP / adenozynotrójfosforan/ > ADP /adnenozynodwufosforan/+ortofosforan=energia resynteza ATP – energia – 3ADP+3P+1/2 O2> 3ATP+ H20 resynteza ATP – energia – 3ADP+3P+1/2 O2> 3ATP+ H20 Glikoliza – rozpad glukozy /beztlenowy>mleczan=2ATP/ / tlenowy>CO2 + H2O=38ATP/ / tlenowy>CO2 + H2O=38ATP/

28 Podstawowa przemiana materii  Zużycie tlenu w jednostce czasu związane z wyzwoleniem energii niezbędnej dla utrzymania człowieka przy życiu w warunkach – całkowitego spoczynku fizycznego i psychicznego,12- 14 godz. od ostatniego posiłku, w temp.20 st.C, w pozycji leżącej.  Mężczyzni-7,28 MJ/24h Kobiety- 5,62 MJ/24h

29 Podstawowa przemiana materii Wzrost ppm:  1.praca fizyczna  2.praca umysłowa i stany emocjonalne  3.niska lub wysoka temperatura  4.wzrost poziomu hormonów we krwi  5.trawienie i przyswajanie pokarmów  6.ciąża i laktacja

30 UKŁAD TRAWIENNY  Odżywianie obejmuje:  1.przyjmowanie pokarmów  2.trawienie pokarmów  3.wchłanianie składników pokarmowych  4.przyswajanie składników pokarmowych Równowaga energetyczna – bilans=0

31 Przyjmowanie pokarmów  ROLA I DZIAŁANIE:  ośrodka głodu  ośrodka sytości  neuropeptydu Y  leptyny  interoreceptorów przewodu pokarmowego  ciśnienia osmotycznego osocza krwi

32 Przyjmowanie pokarmów tkanka tłuszczowa podwzgórze leptyna trzustka nadnercza Ośrodek głodu Ośrodek sytości NPY Przyjmowanie pokarmów + + -

33 Trawienie pokarmów  Czynniki mechaniczne i chemiczne  Składniki odżywcze pokarmów: węglowodany,białka,tłuszcze,woda, węglowodany,białka,tłuszcze,woda, witaminy,sole mineralne witaminy,sole mineralne węglowodany > cukry proste węglowodany > cukry proste białka > aminokwasy białka > aminokwasy tłuszcze > kwasy tłuszczowe tłuszcze > kwasy tłuszczowe

34 Jama ustna i przełyk  Żucie i nasycanie śliną i formowanie kęsa ślina – wydzielanie –odruch warunkowy ślina – wydzielanie –odruch warunkowy - - - bezwarunkowy - - - bezwarunkowy ślina – 1,5 l/24 godz, pH 7,0 ślina – 1,5 l/24 godz, pH 7,0 3 gruczoły parzyste : ślinianki – podżuchwowe, przyuszne,podjęzykowe 3 gruczoły parzyste : ślinianki – podżuchwowe, przyuszne,podjęzykowe Enzym trawienny – alpha amylaza Enzym trawienny – alpha amylaza Połykanie – 1.faza /dowolna / ustno-gardłowa 2. faza/odruchowa/ gardłowo - przełykowa 2. faza/odruchowa/ gardłowo - przełykowa 3.faza/ odruchowa/ przełykowo - żołądkowa 3.faza/ odruchowa/ przełykowo - żołądkowa

35 Żołądek Funkcje: 1.gromadzenie pokarmów 2. trawienie pokarmów 2. trawienie pokarmów 3. wyjaławianie pokarmów 3. wyjaławianie pokarmów Trawienie-zmieszanie się treści pokarmowej z sokiem żołąkdowym Sok żołądkowy- pH 1,o, ilość – 3L/24 godz. skład: HCL,H2O,enzymy,śluz,sole mineral. enzymy:pepsynogen>pepsyna /białka/

36 Motoryka żołądka  Dwa rodzaje aktywności ruchowej błony mięśniowej żołądka:  1. napięcie mięśniówki żołądka/zmiana ciśnienia w jamie żołądka/  2.skurcze perystaltyczne – fala perystaltyczna:co 20 s. od wpustu do odżwiernika – wyciśnięcie części płynnej do dwunastnicy i cofnięcie się części stałej /pompa odżwiernikowa/

37 Motoryka żołądka  Kontrola motoryki  1.Czynniki nerwowe: nerw błędny n.współczulne n.współczulne 2. Czynniki humoralne: rozciągnięcie dwunastnicy zawartość w treści pokarmowej:kwasów tłuszczowych,białek,węglowodanów

38 Jelito cienkie  Funkcja- trawienie treści pokarmowej do składników prostych i wchłanianie ich do krwi.  Motoryka:  1.zmiany napięcia  2.skurcze odcinkowe  3.skurcze perystaltyczne – od XII-cy /1x 60 s/ do jelita grubego 2-25 cm/s, odruch żołądkowo-krętniczy  Kontrola motoryki – nerw błedny,n.współczulne

39 Jelito cienkie  Trawienie : 1.Sok jelitowy – lipaza /tłuszcze>kw.tłuszczowe/ aminopeptydazy /peptydy>aminokwasów/ enzymy rozkładające wielocukry, enzymy rozkładające kwasy nukleinowe, ilość 3-6 L, pH obojętne, wydzielanie >drażnienie mechaniczne 2.Sok trzustkowy - trypsynogen,chymotrypsyno- gen,rybonukleazę,dezoksyrybonukleazę,alpa- amylaza/wielocukry>dwucukry/lipazę,ilość 2L,pH zasadowe amylaza/wielocukry>dwucukry/lipazę,ilość 2L,pH zasadowe wydzielanie – odruchowe/nerw błędny/+regulacja hormonalna wydzielanie – odruchowe/nerw błędny/+regulacja hormonalna 3.Żółć – skład: sole kwasów żółciowych,cholesterol, barwniki żółciowe, sole mineralne.Rola- zmniejszenia napięcia pow., aktywacja lipaz, łaczenie z produktami lipolizy, ilość 0,5L,pH- wątroba – 8,0 pęcherzyk żółciowy 5-7,4.Krążenie jelitowo- wątrobowe.

40 Jelito grube  Funkcje 1.Zwrotne wchłanianie wody 2.Wchłanianie elektrolitów,witamin,aminokwasów 3.Namnażanie drobnoustrojów /witaminy,substancje toksyczne/ Brak produkcji enzymów trawiennych Brak produkcji enzymów trawiennych Kał /woda,śluz,błonnik,tłuszcze,bakterie,sole mineralne,złuszczone komórki nabłonka jelit/

41 Jelito grube Motoryka – skurcze perystaltyczne,ruchy masowe /2-3x/24 godz./-odruch żołądkowo- okrężniczy Oddawanie kału-mimowolne oddawanie kału /do 1r.ż/ receptory w ścianie odbytnicy > cz.krzyżowa r.k.>nerwy miedniczne>mięśnie zwieracze odbytu > przepona+mięśnie brzucha receptory w ścianie odbytnicy > cz.krzyżowa r.k.>nerwy miedniczne>mięśnie zwieracze odbytu > przepona+mięśnie brzucha Kontrolna rola kory mózgu

42 Hormony żołądkowo- jelitowe Produkcja-komórki rozsianego układu wydzielania wewnętrznego żołądka i jelit 1.Gastryna /komórki G/: sok żołądkowy +++ sok jelitowy +, sok trzustkowy +, żółć + sok jelitowy +, sok trzustkowy +, żółć + motoryka: jelita +, żołądek+, pęcherzyk żół.+ 2.Cholecystokinina /komórki I/ sok trzustkowy +++, sok jelitowy +, sok żołądkowy +, żółć + motoryka: pęchęrzyk żół. +++, jelita +++, żołądek - 3.Sekretyna/komórki S/ sok trzustkowy +++, żółć ++ motoryka: żołądek -, jelita -

43 Wchłanianie w przewodzie pokarmowym 1.Węglowodany /XII-ca i jelito czcze/- monosacharydy/glukoza,galaktoza,fruk-toza/ 2.Białka /egzogenne,endogenne/-jelito cienkie- aminokwasy. 3.Tłuszcze /XII-ca i jelito cienkie/monoacyloglicerole i wolne kwasy tłuszczowe,cholesterol/transportowa rola lipoprotein – wątroba tkanki 4.Witaminy,sole mineralne,woda /żołądek,jelita/

44 Wątroba Największy gruczoł o złożonej czynności. Budowa:80% kom. miąższowe /hepatocyty/ 16%kom.siateczkowo-śródbłonkowe 16%kom.siateczkowo-śródbłonkowe 4% kom. nabłonka dróg żółciowych 4% kom. nabłonka dróg żółciowychFunkcje: 1.Filtr dla związków wchłoniętych z p.p. 2.Filtr dla związków uwolnionych do krwi 3.Zewnątrzwydzielnicza /żółć/ 4.Wewnątrzwydzielnicza / białka osocza krwi : albuminy,alpha, betaglobuliny,fibrynogen,enzymy, krwi : albuminy,alpha, betaglobuliny,fibrynogen,enzymy, czynniki krzepnięcia krwi / czynniki krzepnięcia krwi /

45 Wątroba  Filtr wątrobowy 80% - krew z ż.wrotnej 20% z t.wątrobowej Monosacharydy Glikogen wątrobowy Wolne kw.tłuszcz. Triacyloglicerole Aminokwasy Aminokwasy x 10 Amoniak+glutamina Mocznik Hormony polipeptydowe Aminokw. Hormony cholesterolowe 17-ketosterydy Glukuroniany Glukuroniany

46 Wątroba  Magazynowanie  1. Glikogen  glukozy we krwi glikogen w wątr.  2. Witaminy A,D,E,K.  3. Żelazo

47 Gruczoły dokrewne  Hormony – związki chemiczne przenoszące informacje kontrolujące funkcje organizmu.  Powstają w jednej komórce lub tkance lub narządzie i przenoszone przez płyny ustrojowe wpływają na czynność innych komórek, tkanek lub narządów.

48 Gruczoły dokrewne  Ze względu na budowę chemiczną i pochodzenie dzielimy je na: 1.Pochodne aminokwasów. 2.Pochodne cholesterolu /sterydowe/. 3.Pochodne hormonów gruczołu tarczowego

49 Gruczoły dokrewne  Ad 1. Hormony: podwzgórza, części gruczołowej i pośredniej przysadki mózgowej, szyszynki, przytarczyc,trzustki,rdzenia nadnerczy Ad 2. Ad 2. Hormony: kory nadnerczy,jąder, jajników Ad 3. Ad 3. Trójodotyronina, tyroksyna,kalcytonia Hormony łożyskowe Hormony łożyskowe

50 Hormony podwzgórza  Wazopresyna-hormon antydiuretyczny  resorpcji zwrotnej wody w nerkach  skurcz mięśni naczyń krwionośnych  Wydziela się:  ciśnienia osomotycznego krwi ciśnienia tętniczego krwi np.krwotok ciśnienia tętniczego krwi np.krwotok

51 Hormony podwzgórza  Oksytocyna: 1.Podrażnienie receptorów brodawki sutka > skurcz mięśni przewodów mlecznych 2.Podrażnienie receptorów w szyjce macicy > skurcz mięśnia macicy Estrogeny pobudliwości macicy Estrogeny pobudliwości macicy Progesteron pobudliwości macicy Progesteron pobudliwości macicy

52 Hormony podwzgórzowe 1.Pobudzające przysadkę mózgową: CRH /kortykoliberyna/ TRH /tyreoliberyna/ GnRH/gonadoliberyna/GRh/somatokrynina 2. Hamujące przysadkę mózgową: SRIF / somatostatyna/ PIH /prolaktostatyna/ SRIF / somatostatyna/ PIH /prolaktostatyna/

53 Przysadka mózgowa-część gruczołowa  1.hGH – ludzki hormon wzrostu  2.PRL – prolaktyna  3.ACTH – hormon adenokortykotropowy  4.TSH – hormon tyreotropowy  5.FSH – hormon folikulotropowy  6.LH – hormon luteotropowy

54 Hormon wzrostu  Wzrost procesów anabolicznych nad katabolicznymi  Syntezy białek organizmu Syntezy glukozy i wtórnie insuliny Syntezy glukozy i wtórnie insuliny  Lipolizy - FFA  Stężenia kationów głownie wapnia

55 Prolaktyna  w trakcie ciąży i w okresie laktacji  Regulacja wydzielania – dopamina  PRL : stres fizyczny i psychiczny   Prolaktyna hamuje wydzielanie gonadotropin/ FSH i LH /

56 Hormon wzrostu  Ból,zimno,wysiłek fizyczny,głód – niedocukrzenie > hGH  Przecukrzenie, wysoki poziom glikokortykoidów > hGH  Regulacja wydzielania : somatokrynina somatostatyna somatostatyna

57 Hormony kory nadnerczy Pochodne cholesterolu 1.Glikokortykoidy2.Mineralokortykoidy3.Androgeny

58 Glikokortykoidy 1.Kortyzol 1.Kortyzol  2.Kortykosteron  Aktywne glikokortykoidy-nie związane z białkami osocza /wolne glikokortykoidy/  Regulacja ilości wolnych glikokortyk.: 1.Wytwarzanie ACTH 2.Wytwarzanie wazopresyny 3.Wytwarzanie transkortyny /białaka/

59 Glikokortykoidy  Rola: Niezbędne dla zachowania życia przez: 1.Regulację poziomu węglowodanów białek i tłuszczów 2.Przetrwanie sytuacji stresowej /zagrożenia życia/ 3.Łagodznie przebiegu procesów zapalnych

60 Mineralokortykoidy  Aldosteron  Rola:  w nerkach - zwiększenie resorpcji sodu  zwiększenie wydzielania potasu  w ślinie w sok żołądkowym j/w  w komórkach mięśniowych potasu  sodu

61 Mineralokortykoidy  Wzrost produkcji mineralokortykoidów:  1. renina>angiotensyna /po spadku RR lub zmniejszeniu objętości krwi/  2. we krwi : potasu, sodu  3. ACTH

62 Androgeny nadnerczowe Dehydroepiandrosteron – DHEA > testosteron, estradiol/ małe ilości/ Rola: 1. syntezy białek organizmu 1. syntezy białek organizmu 2. II rzędowe cechy płciowe-męskie 2. II rzędowe cechy płciowe-męskie Produkcja DHEA – max. w 20 roku życia o 3% z każdym rokiem o 3% z każdym rokiem

63 Hormony rdzenia nadnerczy  1. adrenalina 80%  2. noradrenalina 20%  3. dopamina – śladowe ilości We krwi – NA 10 x więcej niż A Rola: działają poprzez receptory alfa i beta -naczynia krwionośne -czyność serca> >RR - mięśnie gładkie

64 Hormony r.n.  Rola glukozy we krwi glukozy we krwi rozpadu triacylogliceroli w tk.tłuszcz. rozpadu triacylogliceroli w tk.tłuszcz. poziomu FFA we krwi poziomu FFA we krwi

65 Hormony tarczycy  1.Tyroksyna – T 4  2.Trójodotyronina – T 3 Funkcja tarczycy: wychwytywanie jodu nieorganicznego wychwytywanie jodu nieorganicznego synteza T 3 i T 4 synteza T 3 i T 4 magazynowanie T 3 i T 4 magazynowanie T 3 i T 4 uwalnianie do krwi T 3 i T 4 uwalnianie do krwi T 3 i T 4

66 Hormony tarczycy  Regulacja wydzielania TSH – wychwytu jodu i prod. T3 i T4 TRH – poprzez wpływ na TSH Zimno TRH TSH Wazopresyna i adrenalina T3 i T4

67 Hormony tarczycy  Hamowanie wydzielania przez tarczycę: temperatury otoczenia i krwi temperatury otoczenia i krwi poziomu T3 i T4 we krwi poziomu T3 i T4 we krwi poziomu jodu nieorganicznego o 10 x poziomu jodu nieorganicznego o 10 x Niedobór jodu nieorganicznego w pokarmach Związki egzogenne np. leki

68 Hormony tarczycy  Rola  syntezy białek w całym organizmie  zapotrzebowania na tlen  wytwarzania ciepła  wydzielania hormonu wzrostu  synteza i rozpad cholesterolu  przemiana wodno –elektrolitowa  resorpcja węglowodanów w jelitach

69 Hormony tarczycy  Kalcytonina  Hamuje resorpcję wapnia i odwapnienie kości –jest antagonistą  Parathormonu – hormon przytarczyc zwiększa stężenie jonów wapnia we krwi zwiększa stężenie jonów wapnia we krwi

70 Trzustka Insulina > komórki wątrobowe,mięśniowe,tkankę tłuszczową poziomu cukru we krwi poziomu cukru we krwi Glukagon poziomu cukru we krwi

71 Szyszynka  Melatonina – ośrodki czuwania i snu w mózgu  Działanie poprzez siatkówkę oka  Regulacja dobowego zegara biologicznego  Kontrola wydzielania FSH i LH/ dojrzewania płciowe/

72 Jajniki  Estrogeny – estradiola,estriol,estron Wpływ na: 1. Błonę śluzową macicy 2.Błonę mięśniową macicy i jajowodów 3. II rzędowe cechy płciowe 4. OUN

73 Jajniki Progesteron Antagonista estrogenów Hormon II fazy cyklu miesiączkowego Produkcja – ciałko żółte jajnika pod wpływem LH Wpływ na sutek > rozwój komórek gruczołowych sutka

74 Jądra  Testosteron  Produkcja pod wpływem LH  Rola:  Rozwój cech płciowych  Wzrost syntezy białek  Różnicowanie ośrodka rozrodczego typu męskiego


Pobierz ppt "FIZJOLOGIA ODPORNOŚĆ. ODPORNOŚĆ  ANTYGENY/bakterie,wirusy,grzyby,białk a,pyły,kom.nowotworowe itd./- IMMUNOGENNOŚĆ  ODPORNOŚĆ  -komórkowa limfocyty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google