Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Woda jako źródło wszelkiego życia na Ziemi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Woda jako źródło wszelkiego życia na Ziemi"— Zapis prezentacji:

1 Woda jako źródło wszelkiego życia na Ziemi
źródłem życia Woda jako źródło wszelkiego życia na Ziemi Julia Bronk Klasa VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściszewicach

2 występuje praktycznie wszędzie, ale czemu wciąż jej brak
występuje praktycznie wszędzie, ale czemu wciąż jej brak? Brakuje jej, ponieważ ludzie coraz więcej jej używają bez potrzeby. Jak uniknąć wyczerpania jej „zapasów’’?

3 Julia poprosiła Anię o pomoc
Hej Wiesz coś o wodzie? Muszę odrobić zadanie domowe na temat: ,,Woda jako wszelkiego życia na Ziemi”. Błagam pomóż! Julia Hejka Chętnie Ci pomogę. Niedawno o tym czytałam  O co konkretnie Ci chodzi? Ania

4 Znaczenie i wykorzystanie wody na Ziemi oraz jej potrzeba ochrony.
Julia Woda stanowi około 2/3 całej powierzchni kuli ziemskiej, ale co prawda woda pitna, czyli słodka to zaledwie 3%, więc trzeba ją oszczędzać. Ania

5 Nie wiedziałam, czyli wody pitnej jest bardzo mało
Nie wiedziałam, czyli wody pitnej jest bardzo mało? Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Julia My możemy się cieszyć, że mieszkamy w Polsce. Myślałaś kiedyś jak radzą sobie dzieci w Afryce? Czytałam, że około 400 mln osób w Afryce nie ma dostępu do wody pitnej. Ponad 70 proc. miejsc w szpitalach w Afryce zajmują osoby cierpiące na choroby związane z jakością wody , do której mają dostęp. Liczba dzieci, którym grozi niedożywienie w najbliższych latach sięgnie 450 mln. Zaś jedną z najważniejszych przyczyn niedożywienia jest brak dostępu do wody zdatnej do picia. Nieuzdatniona woda jest też źródłem wielu śmiertelnych chorób, na które zapadają dzieci. Ania

6 No tak przecież moja rodzina potrzebuje wody codziennie do mycia, gotowania, prania i wielu innych czynności. Wiem co się dzieje, jak wszyscy szaleją, gdy nie ma wody kilka godzin. Uświadomiłaś mi jak dobrze mamy w Polsce. Od dziś będę częściej zastanawiała się nad jej oszczędnością. Julia Ja już dawno oszczędzam wodę. Nigdy nie wylewam niepotrzebnie wody, kiedy mogę ją użyć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprzątania. Unikam zbędnego spłukiwania toalety np. różnych śmieci zawsze wrzucam je do kosza. Biorę szybki prysznic, zastępuję natrysk wersją oszczędnościową, z małym strumieniem. Zakręcam kran, kiedy myję zęby. Kiedy pomagam tacie myć samochód zawsze wykorzystuję wiadro z wodą i gąbkę zamiast bieżącej wody z węża. Ania

7 Dobrze, że staramy się pomóc ludziom, którzy cierpią z powodu braku wody.
Nie tylko ludzie potrzebują wody do życia ona jest potrzebna również rośliną i zwierzętom. Jest ona źródłem minerałów, gdyby jej nie było to zwierzęta by pozdychały, rośliny by pousychały, a ludzie by poumierali. Ania O przypomniałam sobie że pani nam mówiła o Światowym Dniu Wody. Wiesz, że święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie jest 22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Julia

8 Zobacz co znalazłam na stronie internetowej:
,,Nasza H2O / Europejska Karta Wodna Europejska Karta Wody” Przyjęta przez Radę Europy 6 maja 1968 r. Bez wody nie ma życia, woda jest bezcennym, niezastąpionym dla człowieka dobrem. Zasoby dobrej wody są ograniczone. Dlatego muszą być one utrzymywane, kontrolowane i jeżeli to możliwe - powiększane. Każde zanieczyszczanie wody jest niebezpieczne dla człowieka i innych żywych stworzeń zależnych od wody. Jakość wody zawsze musi być odpowiednia dla przewidywanego jej wykorzystania i powinna spełniać lokalne wymagania ustalone ze względu na zdrowie publiczne. Każda zużyta woda zostaje zwrócona do jej naturalnego obiegu, nie może powodować żadnego ujemnego skutku przy dalszym publicznym lub prywatnym jej użytkowaniu. Dla utrzymania zasobów wodnych zasadnicze znaczenie ma szata roślinna ziemi, a szczególnie lasy. Zasoby wodne powinny zostać zinwentaryzowane. Kompetentne władze powinny opracować plany właściwej gospodarki zasobami wodnymi. Ochrona wód wymaga prowadzenia intensywnych badan naukowych, szkolenia wielu specjalistów i rozwoju odpowiedniej świadomości społecznej. Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie. Zarządzanie zasobami wodnymi powinno być prowadzone w ramach naturalnych obszarów zlewni, a nie w granicach administracyjnych. Woda nie zna granic - należy ona do całego rodzaju ludzkiego i wymaga międzynarodowego współdziałania.

9 O szczególnie te słowa wydają mi się ważne.
„Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie. Woda nie zna granic - należy ona do całego rodzaju ludzkiego i wymaga międzynarodowego współdziałania. Ania

10 WODA Sto lat temu ludzie zużywali jej około 400 miliardów m3
WODA Sto lat temu ludzie zużywali jej około 400 miliardów m3. Dzisiaj potrzebują już ponad 2900 miliardów m3. W 2015 r. z pewnością będą potrzebowali ponad 8 bilionów m3. Natomiast objętość wód łatwo nadających się do użytku w miejscach zamieszkanych wynosi zaledwie 9 bilionów m3. Oznacza to, że zbyt duża część użytecznych wód zostanie szybciej zanieczyszczona przez działalność człowieka niż oczyszczona w procesie naturalnego cyklu parowania i opadów. Ludzie muszą więc albo ograniczyć zużycie wody, albo zwiększyć ilość sztucznych filtrów, by jeszcze szybciej uzdatniać ścieki. W bardzo aktywnych przemysłowo regionach zużywa się jej zbyt dużo – na przykład szklanka wody zaczerpnięta z delty Renu została już wypita lub zużyta jakieś dziesięć razy od czasu jej naturalnego wypłynięcia na powierzchnię. Potrzebuję jeszcze jakieś wiadomości o jej wykorzystaniu! Julia

11 Rolnictwo W krajach bogatych trzecia część wód bieżących przepływa w sztucznych zbiornikach utworzonych przez tamy, kanały itd. Zapory rzeczne stanowią najważniejsze elementy tych regulacji. Pozwalają one wykorzystywać wody do nawadniania pól, a także do produkcji energii czy nawigacji śródlądowej. Konieczność wykorzystywania, i to znacznych ilości, wody w rolnictwie potwierdzają statystyki. W Polskich regionach o typowo rolniczym charakterze, takich jak województwo Lubelskie, wykorzystanie tego życiodajnego płynu jest po prostu ogromne. W w/w województwie stanowi około 45% zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej-rolnictwa. Ania 

12 Mam coś o przemyśle W niektórych krajach cierpiących na brak wody, tak jak w Izraelu, rozmaite instalacje pozwalają na odsalanie wody morskiej w celu nawadniania ziemi tą drogocenną cieczą oraz wody zdatnej do picia. Ocean nie zawiera jednak wyłącznie wody. Od tysięcy lat ludzie wydobywają z niego sól, łowią ławice ryb. Obecnie w niektórych rejonach połowy są zbyt duże, zagrażają odmowie gatunkowej morskiej fauny, którą trzeba w rezultacie hodować. Od niedawna bada się dna oceaniczne – niektóre rejony dostarczają niewielkiej części zawartych w nich złóż ropu naftowej. W przyszłości sięgniemy na dno oceanów po rudy – tamtejsze zasoby są gigantyczne, ocean jest naszą rezerwą na przyszłość.

13 Napisz jeszcze, że wykorzystuje się ją w lecznictwie, transporcie, turystyce i rekreacji.
Możesz jeszcze obejrzeć fajny film CENNA WODA NA ZIEMI na stronie internetowej https://www.youtube.com/watch?v=iXnjLsiAtz4 Ania

14 Super, dzięki. Teraz to już muszę to wszystko zebrać w całość i zadanie gotowe. Do zobaczenia  Napiszę jutro jaką otrzymałam ocenę. Pa, pa. Ania

15

16 nieorganiczna/9925najwa%C5%BCniejsze_informacje _i_ciekawostki_na_temat_wody.html zedzac_wode https://www.youtube.com/watch?v=iXnjLsiAtz4 Bibliografia:


Pobierz ppt "Woda jako źródło wszelkiego życia na Ziemi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google