Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stop dyskryminacji i przemocy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stop dyskryminacji i przemocy"— Zapis prezentacji:

1 Stop dyskryminacji i przemocy
Prezentacja w ramach VI Miniolipiady Profilaktyczno – Sportowa dla szkół gimnazjalnych Miasta Lublin Stop dyskryminacji i przemocy

2 Dyskryminacja to nieuzasadnione różnicowanie traktowania danej osoby lub grupy z powodu określonej cechy lub przekonań, którego wynikiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania na równi z innymi z praw, wolności i różnych dóbr. Pojęcie dyskryminacji jest pojęciem szerokim. W jego ramach możemy wyróżnić: Dyskryminację bezpośrednią - czyli sytuację kiedy bez żadnego racjonalnego powodu jedną osobę traktuje się gorzej od drugiej, bazując na stereotypie lub uprzedzeniu; dyskryminację pośrednią - czyli taką, która nie wskazuje bezpośrednio kto jest lepszy albo gorszy ale do tego doprowadza; molestowanie - czyli działanie upokarzające lub naruszające godność osoby; molestowanie seksualne - nieakceptowane działania naruszające godność człowieka mające charakter seksualny bądź odnoszące się do płci; molestowanie seksualne może mieć wymiar fizyczny, psychiczny, werbalny i pozawerbalny; zachęcanie czy nakazywanie dyskryminacji - sytuacja, w której osoba mająca władzę zachęca bądź nakazuje prowadzenie praktyk dyskryminacyjnych.

3 Rodzaje przemocy Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Seksualna - naruszenie intymności. Ekonomiczna - naruszenie własności. Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

4 Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej
Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;

5 Psychiczna - naruszenie godności osobistej
Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.; Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.

6 Seksualna - naruszenie intymności
Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;

7 Ekonomiczna - naruszenie własności
Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.

8 Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich
Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;

9 Strategie radzenia sobie z przemocą:
Rozmowy ze sprawcami Pozyskiwanie obietnic poprawy, przekonywanie Straszenie sprawców Ukrywanie się przed sprawcą Pasywna obrona przed sprawcą Unikanie Walka obronna

10 Pomoc Ratownictwo - to konieczność interwencji w danym przypadku. Łączy się z różnymi instytucjami: policja i personel medyczny telefony zaufania ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie (Niebieska Linia) schroniska pogotowia rodzinne, centra pomocowe, agencje pomocy rodzinie punkty np. STOP PRZEMOCY

11 Dyscypliny sportu, w których bezpośredni kontakt z innymi zawodnikami jest bardzo częsty i dochodzi do wielu urazów (football amerykański, boks, zapasy, hokej) niosą za sobą atmosferę przemocy, zarówno wśród samych zawodników (podczas pojedynków czy meczów) i w życiu prywatnym jak i wśród fanów i kibiców. Dlatego też w środowiskach sportowych prowadzonych jest wiele akcji przeciw przemocy i dyskryminacji np. „No to racism” akcja organizowana przez UEFA, Od kilkunastu lat Polski Związek Piłki Nożnej i FIFA organizuje dni Fair Play w którym sportowcy propagują idea przestrzegania idei fair play we wszystkich działaniach sportowych, w tym sporcie dziecięcym. „Dzieci potrzebują wartości na których mogłyby wyrastać a piłka nożna jako sport drużynowy uświadamia im znaczenie dyscypliny, szacunku, zespołowego ducha i idei fair play jak we sporcie, jak i w życiu prywatnym.” – Powiedział Sepp Blatter prezydent FIFA

12 Dziękuje za uwagę Wykonał uczeń z Gimnazjum Nr.7 w Lublinie; Piotr Trochimiuk z klasy IA Użyto materiałów dostępnych w Internecie


Pobierz ppt "Stop dyskryminacji i przemocy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google