Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obraz epidemiologiczny i kliniczny czerniaka złośliwego regionu głowy i szyi Artur Klimas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obraz epidemiologiczny i kliniczny czerniaka złośliwego regionu głowy i szyi Artur Klimas."— Zapis prezentacji:

1 Obraz epidemiologiczny i kliniczny czerniaka złośliwego regionu głowy i szyi Artur Klimas

2 Epidemiologia czerniaka 16 miejsce u mężczyzn i 15 miejsce u kobiet wśród zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce (w Australii 4 miejsce, w USA odpowiednio 5 i 7 miejsce) 16 miejsce u mężczyzn i 15 miejsce u kobiet wśród zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce (w Australii 4 miejsce, w USA odpowiednio 5 i 7 miejsce) Ok. 1% zgonów z powodu nowotworów złośliwych Ok. 1% zgonów z powodu nowotworów złośliwych Ok. 25% MM zlokalizowanych jest w obszarze głowy i szyi Ok. 25% MM zlokalizowanych jest w obszarze głowy i szyi

3 Czynniki etiologiczne Narażenie na promieniowanie UV (UVB, uszkodzenie DNA melanocytów) Narażenie na promieniowanie UV (UVB, uszkodzenie DNA melanocytów) Fenotyp wrażliwości na promienie UV (jasne włosy, niebieskie oczy, jasna karnacja, skłonność do oparzeń słonecznych) Fenotyp wrażliwości na promienie UV (jasne włosy, niebieskie oczy, jasna karnacja, skłonność do oparzeń słonecznych) Predyspozycje genetyczne (xeroderma pigmentosum-autos.rec., FAMMM-autos.dom.) Predyspozycje genetyczne (xeroderma pigmentosum-autos.rec., FAMMM-autos.dom.) Liczne znamiona wrodzone (5 znamion >5mm lub 50 > 2 mm), zespół znamion dysplastycznych – ryzyko transformacji 5-20% Liczne znamiona wrodzone (5 znamion >5mm lub 50 > 2 mm), zespół znamion dysplastycznych – ryzyko transformacji 5-20%

4 Czynniki etiologiczne – c.d. Liczne znamiona nabyte (>100 u dorosłego, >50 u dziecka Liczne znamiona nabyte (>100 u dorosłego, >50 u dziecka Przewlekłe leczenie lekami immunosupresyjnymi Przewlekłe leczenie lekami immunosupresyjnymi Lentigo maligna (transformacja w 5-50 %) Lentigo maligna (transformacja w 5-50 %)

5

6 Postacie kliniczne czerniaka Czerniak szerzący się powierzchownie Czerniak szerzący się powierzchownie Typ guzkowy Typ guzkowy Czerniak w plamie soczewicowatej Czerniak w plamie soczewicowatej Typ akralny Typ akralny Podtypy Podtypy  Melanoma amelanoticum (4-5 %)  Mucosal melanoma (1-7%; 50% w obrębie głowy i szyi)

7 Ocena stopnia zaawansowania Skala Clarka Skala Clarka Skala Breslowa Skala Breslowa Stopniowanie TNM wg AJCC z 2002 r. Stopniowanie TNM wg AJCC z 2002 r.

8 Klasyfikacja TNM T1 ≤ 1 mm (głębokość naciekania) T1 ≤ 1 mm (głębokość naciekania) T2 1,1 mm – 2,0 mm T2 1,1 mm – 2,0 mm T3 2,1 mm – 4,0 mm T3 2,1 mm – 4,0 mm T4 > 4,0 mm T4 > 4,0 mm a: bez owrzodzenia, b: z owrzodzeniem N1 1 węzeł a: mikroprzerzut, b:makroprzerzut N1 1 węzeł a: mikroprzerzut, b:makroprzerzut N2 2-3 węzły a: mikroprzerzut, b:makroprzerzut, N2 2-3 węzły a: mikroprzerzut, b:makroprzerzut, c: przerzuty „in transit” lub satelity bez przerzutów do węzłów chłonnych N3 4 i więcej węzłów lub przerzuty „in transit” lub satelity z przerzutem do węzłów chłonnych N3 4 i więcej węzłów lub przerzuty „in transit” lub satelity z przerzutem do węzłów chłonnych

9 Klasyfikacja TNM – c.d. M1a odległe przerzuty do skóry, tk. podskórnej, pozaregionalnych węzłów chłonnych + poziom LDH prawidłowy M1a odległe przerzuty do skóry, tk. podskórnej, pozaregionalnych węzłów chłonnych + poziom LDH prawidłowy M1b przerzuty do płuc + poziom LDH prawidłowy M1b przerzuty do płuc + poziom LDH prawidłowy M1c przerzuty do innych narządów trzewnych z prawidłowym poziomem LDH lub każdy przerzut odległy z podwyższonym poziomem LDH M1c przerzuty do innych narządów trzewnych z prawidłowym poziomem LDH lub każdy przerzut odległy z podwyższonym poziomem LDH

10 Zasady postępowania Profilaktyczno-diagnostyczne wycięcie Profilaktyczno-diagnostyczne wycięcie Wycięcie terapeutyczne Wycięcie terapeutyczne 2 systemy oceny stopnia ryzyka dla podejrzanych zmian barwnikowych (klasyfikacja Glasgow i system ABCDE) 2 systemy oceny stopnia ryzyka dla podejrzanych zmian barwnikowych (klasyfikacja Glasgow i system ABCDE) Ocena zaawansowania regionalnego i ogólnego Ocena zaawansowania regionalnego i ogólnego Ocena węzła wartowniczego Ocena węzła wartowniczego Poszerzenie marginesu resekcji Poszerzenie marginesu resekcji

11

12 Zalecane marginesy resekcji Melanoma in situ: margines 0,5 cm Melanoma in situ: margines 0,5 cm Czerniak T1: margines 1 cm, Czerniak T1: margines 1 cm, Czerniak T2: margines 1-2 cm, Czerniak T2: margines 1-2 cm, Czerniak T3: margines 2 cm, Czerniak T3: margines 2 cm, Czerniak T4: margines 3 cm. Czerniak T4: margines 3 cm.

13 Zasady postępowania – c.d. Chirurgia podstawą leczenia Chirurgia podstawą leczenia Dopuszczalność biopsji w przypadku LM Dopuszczalność biopsji w przypadku LM Potwierdzony przerzut węzłowy → limfadenektomia (wycięcie elektywne przy N(-) nie jest zalecane) Potwierdzony przerzut węzłowy → limfadenektomia (wycięcie elektywne przy N(-) nie jest zalecane) Czynna postawa w przypadku wznów Czynna postawa w przypadku wznów

14 Zasady postępowania – c.d. Radioterapia jako leczenie uzupełniające lub paliatywne Radioterapia jako leczenie uzupełniające lub paliatywne Chemioterapia (najczęściej dakarbazina) Chemioterapia (najczęściej dakarbazina) Interferon alfa2B Interferon alfa2B Szczepionka anty-czerniakowa Szczepionka anty-czerniakowa

15 Czynniki rokownicze Stopień zaawansowania klinicznego (przeżycia 5- letnie od 95% w I ° do 6,7 % w IV °) Stopień zaawansowania klinicznego (przeżycia 5- letnie od 95% w I ° do 6,7 % w IV °) Cechy histologiczne guza (wysoki indeks mitotyczny, owrzodzenie, cechy regresji w obrębie nacieku, inwazja wewnątrznaczyniowa i okołonerwowa, obecność ognisk satelitarnych) Cechy histologiczne guza (wysoki indeks mitotyczny, owrzodzenie, cechy regresji w obrębie nacieku, inwazja wewnątrznaczyniowa i okołonerwowa, obecność ognisk satelitarnych) Płeć i wiek pacjentów (lepsze rokowanie u kobiet i u młodszych chorych) Płeć i wiek pacjentów (lepsze rokowanie u kobiet i u młodszych chorych) Lokalizacja (region głowy i szyi najgorzej rokuje wśród lokalizacji skórnych; b. źle rokują czerniaki błon śluz. – przeżycie 5-letnie ok. 25% Lokalizacja (region głowy i szyi najgorzej rokuje wśród lokalizacji skórnych; b. źle rokują czerniaki błon śluz. – przeżycie 5-letnie ok. 25%

16 Czerniak złośliwy należy traktować jako nowotwór nieprzewidywalny! „Do tej pory nie jest wytłumaczalny fakt, iż u blisko 1% pacjentów z MM obserwuje się samoistną regresję, nawet w przypadkach z odległymi przerzutami, czy długie okresy remisji po paliatywnym leczeniu wznów regionalnych czy odległych.”

17

18

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Obraz epidemiologiczny i kliniczny czerniaka złośliwego regionu głowy i szyi Artur Klimas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google