Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adres strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: slaskie.edu.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adres strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: slaskie.edu.com.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 Adres strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: slaskie.edu.com.pl

3 11.05.2015 – 24.06.2015 do 12.00

4 Zapoznanie się z ofertą szkół

5 Oferta szkoły

6 Logowanie do systemu

7 Kandydat zakłada konto-PESEL

8 Sposób postępowania kandydata-wskazanie gimnazjum macierzystego

9 Wprowadzenie danych osobowych i innych danych

10 Uzupełnione dane Wprowdzenie adresu mailowego pozwala na przywrócenie hasła

11 Wprowadzenie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych

12 Wybór szkół(3) i oddziałów(dowolna ilość) i ułożenie ich od najbardziej pożądanych do najmniej

13 Efekt dokonanego wyboru

14 Login i hasło, które bezwzględnie należy zapisać

15 Weryfikacja wniosków 1. Kandydaci dostarczają kompletne wnioski – podpisane, z załącznikami -tylko do szkoły pierwszego wyboru. 2.Szkoły ponadgimnazjalne weryfikują wnioski w ciągu 7 dni i jeśli ich treść jest zgodna, z tym co w systemie akceptują je. 3.Po akceptacji wniosku na koncie kandydata pojawia się odpowiedni komunikat, że szkoła potwierdziła wniosek i nie może on już zmienić danych na swoim koncie. 4.Aby dokonać zmiany (np. preferencji) kandydat zgłasza się do szkoły, gdzie złożył wniosek i odbiera je, a szkoła anuluje akceptację dokumentu. 5.Na koncie kandydata można znów dokonywać zmian.

16 26.06. – 30.06.2015r. do 15.00! Składanie dokumentów przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły

17 Ważne dla ucznia Należy uczulić uczniów aby koniecznie w tym terminie dostarczyli dokumenty do szkoły I wyboru. Najlepiej aby zrobili to w dniu rozdania świadectw. W przypadku niedostarczenia przez ucznia dokumentów nie będzie brał udziału w przydziale do oddziału.

18 03.07.2015 r. godz. 10:00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Od tego dnia koniecznie należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole zakwalifikowania przez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwo, wynik egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty)

19 03.07 od godź.10.00 – 07.07. do godź.10.00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki

20 Kandydaci, zakwalifikowani do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do oddziału prowadzącego kształcenie zawodowe powinni (najlepiej w dniu ogłoszenia wyników 03 lipca 2015 ) skontaktować się ze szkołą i sprawdzić, czy spełnili wszystkie wymagania związane z dostarczeniem koniecznej dokumentacji.

21 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 08.07.2015 godz. 09.00

22 Rekrutacja uzupełniająca Po ogłoszeniu list przyjętych i nieprzyjętych następuje opublikowanie listy wolnych miejsc, jakimi dysponują szkoły. Szkoły wyznaczają terminy rekrutacji uzupełniającej Kandydaci zapoznają się z zasadami rekrutacji uzupełniającej w szkołach ponadgimnazjalnych Dotyczy uczniów, którzy nie zostali nigdzie przyjęci w ramach rekrutacji właściwej, lub zostali przyjęci, ale chcą zmienić decyzję w wyniku pojawienia się listy wolnych miejsc. do końca sierpnia

23 Dziękuję za uwagę! marzena.dec@vulcan.edu.pl Dziękuję za uwagę! marzena.dec@vulcan.edu.pl


Pobierz ppt "Adres strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: slaskie.edu.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google