Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Termiczne metody unieszkodliwiania odpadów. Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie – proces utlenienia przebiegający z wydzieleniem dużej ilości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Termiczne metody unieszkodliwiania odpadów. Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie – proces utlenienia przebiegający z wydzieleniem dużej ilości."— Zapis prezentacji:

1 Termiczne metody unieszkodliwiania odpadów

2 Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie – proces utlenienia przebiegający z wydzieleniem dużej ilości ciepła i połączony ze świeceniem. Piroliza – zespół procesów fizykochemicznych, które należy przeprowadzić, aby uzyskać efekt w postaci rozkładu paliwa bez udziału tlenu

3 - uwodornianie – przekształcenie substancji w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia - suszenie

4 - uczynienie odpadów resztkowych obojętnymi (przy minimalizacji emisji gazów i odcieków) - zniszczenie szkodliwych zanieczyszczeń organicznych - zatężenie szkodliwych zanieczyszczeń nieorganicznych - zmniejszenie ilości (objętości) przeznaczonych do składowania odpadów pierwotnych - wykorzystanie wartości opałowej odpadów - przetworzenie pozostałości w użyteczne surowce wtórne Cele spalania

5

6

7

8 Lokalizacja spalarni - Na terenach średnich i dużych miast brak terenów (np. wymagania co do odległości od zabudowań mieszkalnych) - W małych miastach przeszkodą może być charakter terenu (rolnictwo, park krajobrazowy, tereny turystyczne, uzdrowiskowe) - Minimalna ilość odpadów, których spalanie jest opłacalne – ok. 100 tys. ton/rok

9

10

11 Czystość odpadów - chlor – maksymalnie 0,5% - brak rtęci

12 Przygotowanie odpadów - zasobnik – główna funkcja: bufor - rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych - homogenizacja

13

14 Spalanie na ruszcie - suszenie – w początkowej strefie rusztu odpady podgrzewane są do temperatury > 100 o C, następuje odparowanie wilgoci - odgazowanie – w temperaturze > 250 o C wydzielane są składniki lotne - spalanie - zgazowanie – utlenienie substancji lotnych temperaturze > 1000 o C - dopalanie - temperatura > 1200 o C, czas przebywania >2,5 s, destrukcja PCDD, PCDF

15

16 Systemy palenisk rusztowych - ruszt z ruchem zgodnym z kierunkiem przesuwu odpadów - ruszt z ruchem przeciwnym do kierunku przesuwu odpadów - ruszt walcowy

17 Ruszt o ruchu zgodnym

18 Ruszt o ruchu przeciwnym

19 Ruszt walcowy

20 Przepływ spalin w komorze

21 Spalanie w warstwie fluidalnej

22

23 Piec walcowy

24 Odpady paleniskowe - żużel: 20-30% wsadu masowo, ok.10% objętościowo - możliwość wymywania zanieczyszczeń do wód gruntowych - kilkanaście procent mieszanki betonowej

25 Odżużlanie

26 Wymienniki ciepła - gorące spaliny zanieczyszczone są żrącymi gazami i pyłami - wytwarzanie pary wodnej i za jej pomocą energii elektrycznej

27 Rodzaje konstrukcji - na wodę gorącą - na parę nasyconą - na parę przegrzaną

28 Kotły na gorącą wodę -110-200 o C, nadciśnienie - wykorzystanie do centralnego ogrzewania

29 Kotły na parę nasyconą - temperatura > 130 o C, nadciśnienie - mieszanina pary i cieczy - para do celów technologicznych, woda zawracana do kotła

30 Kotły na parę przegrzaną - temperatura > 130 o C, nadciśnienie - para nasycona jest następnie przegrzewana - para do celów technologicznych, woda zawracana do kotła

31 Kotły z obiegiem naturalnym

32 Kocioł z obiegiem wymuszonym

33 Kotły przepływowe

34 Erozja w komorze paleniskowej Czynniki wpływające na erozję: - szybkość ruchu cząstek w popiołach lotnych - zawartość pyłu w spalinach - wielkość i twardość cząstek

35 Korozja w komorze paleniskowej - korozja wysokotemperaturowa – bez udziału wilgoci – chlorowodorowa, chlorkowa, siarczanowa - korozja niskotemperaturowa – w obecności wilgoci, korozja postojowa, korozja punktu rosy

36 Odpylanie - filtry workowe, elektrofiltry, cyklony - pył – ok. 1% pierwotnego wsadu - do 90% PCDD, PCDF - do cementowni

37 Cyklon

38

39 Filtry workowe - włókna naturalne, z tworzyw sztucznych, szkła, mineralne, metalowe - głównie filtracja powierzchniowa - regeneracja przez wytrząsanie lub przepływ sprężonego powietrza

40

41

42

43

44

45 Absorpcja gazów - metody suche - metody półsuche - metody mokre

46 Metody mokre - Absorpcja HCl, HF, metali ciężkich w kwaśnym roztworze (pH < 1) - rektyfikacja – podział na roztwór HCl, roztwór metali ciężkich i wodę zawracaną do płuczki - Absorpcja alkaliczna – usunięcie SO 2, powstaje gips

47 Metody półsuche - rozpylenie mgły Ca(OH) 2 - usuwanie HF, HCl, SO 2, SO 3 - wydzielenie soli w stanie suchym, min. pyłków gipsu

48

49 Metody suche - absorbent - pyłek Ca(OH) 2 - usuwanie HF, HCl, SO 2, SO 3 - wydzielenie soli w stanie suchym, min. pyłków gipsu - recyrkulacja reagenta wydzielonego w elektrofiltrze

50 Ograniczenie powstawania NO x

51 Likwidacja NO x Metoda bez katalizatora: - reduktor: amoniak, mocznik, gnojowica - produkty: para wodna i azot

52 Likwidacja NO x Metoda z katalizatorem: podgrzanie do temperatury ok. 350 o C - mgła wodna ze znaczną ilością amoniaku - katalizatory – tlenki tytanu, wandanu i wolframu (regeneracja kosztowna i szkodliwa dla środowiska)

53 Usuwanie par rtęci - sorpcja na porowatych sorbentach pokrytych warstwą metaliczną (tworzenie amalgamatów) - temperatura 60-100 o C - Zn { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/15/4866906/slides/slide_53.jpg", "name": "Usuwanie par rtęci - sorpcja na porowatych sorbentach pokrytych warstwą metaliczną (tworzenie amalgamatów) - temperatura 60-100 o C - Zn

54 Końcowa sorpcja na węglu aktywnym - temperatura ok. 100 o C - usuwanie PCDD, PCDF - zużyte sorbenty są przeważnie spalane

55

56

57

58 Spalanie osadów ściekowych

59 Spalanie słomy

60

61 Piroliza Oczekiwania: - prosta technologia, pozwalająca do ekonomicznego eksploatowania instalacji o małej wydajności (<10 t/h) - możliwość odzysku energii i surowców - podatność na składowanie produktów przydatnych energetycznie - elastyczności w przypadku zmiany składu odpadów - ograniczenie uciążliwości odpadów do środowiska

62 Produkty pirolizy - gaz pirolityczny - koks - olej - smoła wytlewna

63 Wykorzystanie produktów - olej (opony, tworzywa sztuczne) - gaz pirolityczny (wartość opałowa 12500-46000 kJ/m 3 )

64

65

66 Zgazowanie Kontynuacja procesu pirolizy. Utlenienie zawartego w koksie węgla w temp. ok. 800 o C przy mniejszej od stechiometrycznej ilości tlenu.

67 Uwodornienie - temperatura: 440-480 o C - ciśnienie ok. 300 bar

68 Etapy uwodornienia - rozkład makromolekuł na substancje prostsze i ich wysycenie wodorem - rafinacja – woda, amoniak, kwas solny, siarkowodór

69

70

71 Suszenie Końcowy etap uzdatniania osadów ściekowych. Wykorzystanie: - rolnicze - produkcja asfaltu - spalanie (elektrownie, piece cementowe, spalarnie odpadów)

72

73

74

75

76

77

78


Pobierz ppt "Termiczne metody unieszkodliwiania odpadów. Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie – proces utlenienia przebiegający z wydzieleniem dużej ilości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google