Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksandra Denek klasa IIa Gimnazjum nr 11. Rasizm Dyskryminacja rasowa to pierwszy przykład nietolerancji. Ten zespół poglądów charakteryzuje się tezą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksandra Denek klasa IIa Gimnazjum nr 11. Rasizm Dyskryminacja rasowa to pierwszy przykład nietolerancji. Ten zespół poglądów charakteryzuje się tezą."— Zapis prezentacji:

1 Aleksandra Denek klasa IIa Gimnazjum nr 11

2 Rasizm Dyskryminacja rasowa to pierwszy przykład nietolerancji. Ten zespół poglądów charakteryzuje się tezą o nierówności ludzi. Odnosił się m.in. do społeczności czarnoskórych, indiańskiej, żydowskiej. Rasiści akcentowali trzy elementy, które miały usprawiedliwić ich doktrynę: genetyczne (dziedziczenie inteligencji z uwagi na rasę), psychologiczne (niższe wskaźniki inteligencji, wyższa przestępczość i wyższy wskaźnik urodzeń pozamałżeńskich) i historyczne (nierówny wkład ras ludzkich w dorobek cywilizacji).

3 Rasizm objął swoim zasięgiem Żydów, szczególnie w okresie II Wojny Światowej.

4 Przykładem szczególnie obecnie silnie widocznym w mediach jest nietolerancja na tle religijnym.

5 Wobec osób bezdomnych, bezrobotnych, które mają niski status społeczny często jest demonstrowana przemoc i brak akceptacji. Szczególnie narażeni są przedstawiciele innych mniejszości narodowych i grup etnicznych. W Polsce przykładem będzie społeczność Romska. Dyskryminacja bezdomnych

6 Jeszcze do niedawna ujawnienie orientacji homoseksualnej wiązało się z napiętnowaniem tej osoby i jej rodziny. Od kilku lat kampanie promujące związki jednopłciowe spowodowały „oswojenie się” z tym tematem przez społeczeństwo. Sposób odbioru tych osób przez społeczeństwo oddziaływuje na ich psychikę jak również zachowanie. Bez względu na orientację seksualną człowiekowi należna jest godność i szacunek! Orientacja seksualna

7 Niepełnosprawność Osoba niepełnosprawna nie ma możności pełnego funkcjonowania w społeczeństwie z uwagi na szereg barier, które napotyka. Te bariery to:  brak społecznej akceptacji,  bariery prawne,  kulturowe,  a nawet architektoniczne.

8 Czasem można się spotkać z kpinami głównie niektórych nastolatków, dotyczącymi niepełnosprawnych rówieśników. Jest to przykład przemocy psychicznej, która może podchodzić pod przemoc fizyczną. Aby temu zapobiec, należy:  Informować, że wszystkie osoby niepełnosprawne mają takie same prawa  Tworzyć programy integracji z niepełnosprawnymi  Uświadamiać iż niepełnosprawność może się zdarzyć każdemu w każdej chwili

9 W wielu szkołach bardzo często spotkać się można z nietolerancją. Polega ona głównie na braku szacunku i wyrozumiałości dla cudzych poglądów, upodobań, a także potępianiu czyjegoś wyglądu i sposobu zachowania. Nietolerancja w szkole

10 Mam nadzieje, że wśród nas znajdują się tylko takie osoby, które mówią NIE dyskryminacji i przemocy. Spróbujmy wspólnymi siłami walczyć z wszelkimi jej przejawami. Miarą wielkości człowieka jest jego stosunek do drugiej osoby!!! Dziękuję za uwagę i proszę o wzięcie tego do serca oraz przemyślenie swojego postępowania.


Pobierz ppt "Aleksandra Denek klasa IIa Gimnazjum nr 11. Rasizm Dyskryminacja rasowa to pierwszy przykład nietolerancji. Ten zespół poglądów charakteryzuje się tezą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google