Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady przemocy i nietolerancji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady przemocy i nietolerancji"— Zapis prezentacji:

1 Przykłady przemocy i nietolerancji
Aleksandra Denek klasa IIa Gimnazjum nr 11

2 Rasizm Dyskryminacja rasowa to pierwszy przykład nietolerancji. Ten zespół poglądów charakteryzuje się tezą o nierówności ludzi. Odnosił się m.in. do społeczności czarnoskórych, indiańskiej, żydowskiej. Na przestrzeni wieków dyskryminacja rasowa występowała na różnych kontynentów i w odniesieniu do różnych grup osób. Pierwszym teoretykiem rasizmu był francuski polityk  Joseph Artur de Gobineau, który opracował doktrynę rasizmu w swojej pracy „Esej o nierówności ras ludzkich” napisanej w latach Ta ideologia została potępiona przez UNESCO na początku lat 60 XX w. oraz zgromadzenie ogólne ONZ, a także wiele innych organizacji narodowych. Rasiści akcentowali trzy elementy, które miały usprawiedliwić ich doktrynę: genetyczne (dziedziczenie inteligencji z uwagi na rasę), psychologiczne (niższe wskaźniki inteligencji, wyższa przestępczość i wyższy wskaźnik urodzeń pozamałżeńskich) i historyczne (nierówny wkład ras ludzkich w dorobek cywilizacji).

3 Rasizm objął swoim zasięgiem Żydów,
szczególnie w okresie II Wojny Światowej. Przejawiło się to w ideologii nazistowskiej, która postawiła sobie za cel likwidację społeczności Żydowskiej w krajach okupywanych przez Niemców. Smutnym tego przejawem były obozy koncentracyjne, w których ginęły osoby o pochodzeniu niearyjskim, w tym też olbrzymia liczba Polaków. Obecnie nie spotyka się już z taką ideologią, chociaż czasem można usłyszeć rasistowskie obelgi od niektórych ludzi.

4 Przykładem szczególnie obecnie silnie widocznym w mediach jest
nietolerancja na tle religijnym. Wojujący islam uważa przedstawicieli innych wyznań, a szczególnie wyznań chrześcijańskich za wrogów, których należy niszczyć fizycznie. Mają miejsce masowe egzekucje osób, które nie chcą przyjąć islamu.

5 Dyskryminacja bezdomnych
Wobec osób bezdomnych, bezrobotnych, które mają niski status społeczny często jest demonstrowana przemoc i brak akceptacji. Szczególnie narażeni są przedstawiciele innych mniejszości narodowych i grup etnicznych. W Polsce przykładem będzie społeczność Romska. Osoby z innych krajów, które poszukują lepszych warunków życia w krajach bogatszych, są dyskryminowane z uwagi na brak znajomości języka, zamykanie się we własnej grupie i brak kwalifikacji zawodowych.

6 Orientacja seksualna Jeszcze do niedawna ujawnienie orientacji homoseksualnej wiązało się z napiętnowaniem tej osoby i jej rodziny. Od kilku lat kampanie promujące związki jednopłciowe spowodowały „oswojenie się” z tym tematem przez społeczeństwo. Sposób odbioru tych osób przez społeczeństwo oddziaływuje na ich psychikę jak również zachowanie. Bez względu na orientację seksualną człowiekowi należna jest godność i szacunek! W mniejszych miejscowościach, małych środowiskach nietolerancja wobec osób homoseksualnych jest spotykana. Może się ona przejawiać w postaci spychania na margines życia zawodowego jak i osobistego, brakiem akceptacji, ośmieszaniem i wyszydzaniem. Czasem dochodzi do przemocy fizycznej. Presja związana z nietolerancją, wyszydzaniem, szykanowaniem w szkole, w pracy, w otoczeniu powoduje czasami tragiczne następstwa (wyobcowanie, alienację).

7 Niepełnosprawność Osoba niepełnosprawna nie ma możności pełnego funkcjonowania w społeczeństwie z uwagi na szereg barier, które napotyka. Te bariery to: brak społecznej akceptacji, bariery prawne, kulturowe, a nawet architektoniczne. Niepełnosprawność to stan pewnych ograniczeń w funkcjonowaniu organizmu, co wywołuje obniżenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej. Brak akceptacji niepełnosprawności, której skutkiem jest marginalizacja, ma znaczące skutki zarówno dla samych osób niepełnosprawnych jak i pozostałej części społeczeństwa.

8 Czasem można się spotkać z kpinami głównie niektórych nastolatków, dotyczącymi niepełnosprawnych rówieśników. Jest to przykład przemocy psychicznej, która może podchodzić pod przemoc fizyczną. Aby temu zapobiec, należy: Informować, że wszystkie osoby niepełnosprawne mają takie same prawa Tworzyć programy integracji z niepełnosprawnymi Uświadamiać iż niepełnosprawność może się zdarzyć każdemu w każdej chwili

9 Nietolerancja w szkole
W wielu szkołach bardzo często spotkać się można z nietolerancją. Polega ona głównie na  braku szacunku i wyrozumiałości dla cudzych poglądów, upodobań, a także potępianiu czyjegoś wyglądu i sposobu zachowania. Osoby, które boją się otworzyć na świat, są zamknięte w sobie, nieśmiałe i małomówne. Takie osoby są najczęściej wyśmiewane. Takie osoby, bezsilne i lękliwe padają najczęściej ofiarami nietolerancji. Są często bite, odstręczane od grupy i maltretowane psychicznie, przez co tracą pewność siebie i coraz bardziej zamykają się w sobie. Nierzadko prowadzi to do poważnych stresów, niekiedy depresji, a nawet prób samobójczych. Tępione jest też każde opóźnienie w podążaniu za „modą”. Następnym przykładem jest nietolerowanie czyjegoś wyglądu i ubioru. W dzisiejszych szkołach, ubiór staje się często decydującym czynnikiem zawarcia nowej znajomości. Niewielu rozumie, że wygląd, w kontekście przyjaźni człowieka do człowieka jest najmniej ważny. Wielu uważa, że jeśli ktoś nie ubiera się w sklepach „markowych”, musi być gorszy. A przecież rozum i mądrość nie chodzą ubrane w koronkowe fatałaszki.

10 Miarą wielkości człowieka jest jego stosunek do drugiej osoby!!!
Mam nadzieje, że wśród nas znajdują się tylko takie osoby, które mówią NIE dyskryminacji i przemocy. Spróbujmy wspólnymi siłami walczyć z wszelkimi jej przejawami. Miarą wielkości człowieka jest jego stosunek do drugiej osoby!!! Dziękuję za uwagę i proszę o wzięcie tego do serca oraz przemyślenie swojego postępowania.


Pobierz ppt "Przykłady przemocy i nietolerancji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google