Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok 2008-2010.  grupa dla osób poszukujących pracy,  grupa dla niepracujących rodziców dzieci, chorych/niepełnosprawnych,  grupa dla osób.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok 2008-2010.  grupa dla osób poszukujących pracy,  grupa dla niepracujących rodziców dzieci, chorych/niepełnosprawnych,  grupa dla osób."— Zapis prezentacji:

1 Rok 2008-2010

2

3

4

5

6

7  grupa dla osób poszukujących pracy,  grupa dla niepracujących rodziców dzieci, chorych/niepełnosprawnych,  grupa dla osób mających trudności, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,  grupa dla mężczyzn wchodzących w konflikt z prawem,  grupa dla kobiet funkcjonujących w rodzinach z problemem alkoholowym,  grupa dla samotnych matek powracających na rynek pracy.

8 Spotkania grup samopomocowych animowane były przez specjalistów bądź przez osoby dotknięte danym problemem. Na spotkania zapraszani byli specjaliści z dziedzin wskazanych przez uczestników. Ta forma wsparcia sprzyja wzajemnej integracji oraz pomocy osobom o podobnych problemach życia codziennego. Dodatkową formą wsparcia dla uczestniczek jednej z grup był kurs z podstaw obsługi komputera i Internetu. A w roku 2010 zaplanowano szkolenie – kucharz małej gastronomii.

9  Klub zrzesza wolontariuszy świadczących usługi w formie m.in. dotrzymywania towarzystwa, pomocy w zakupach osobom starszym, chorym, samotnym; świadczenia usług na rzecz tut. Ośrodka; pomocy w obsłudze imprez integracyjnych,  dyżury dwa razy w tygodniu,  cyklicznie prowadzone są akcje promujące działania Klubu

10

11

12 Imprezy integracyjne są organizowane i realizowane wspólnie z pozyskanymi partnerami tj. lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami, itp. działającymi w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej.

13  Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier”,  Szkoły Podstawowe Nr 9 i 6,  Przedszkola Miejskie Nr 15 i 16,  Biblioteka Miejska i Powiatowa Filia Nr 5,  Stowarzyszenie „Złoty Wiek”,  Komenda Powiatowa Policji,  Powiatowa Komenda Straży Pożarnej,  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza”.

14  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi,  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie,  Polski Czerwony Krzyż;  Powiatowa Stacja Epidemiologiczno – Sanitarna w Kutnie,  Stowarzyszenie Tai – Chi,  Bractwo Wojów Wikińskich,  Centrum Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”,  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Kutnie,  Klub Pracy OHP w Kutnie,  Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”.

15  RSM „Pionier” w Kutnie,  Urząd Miasta Kutno,  Starostwo Powiatowe w Kutnie,  Zakład Cukierniczy „Cukro-Czek”,  Zakład Cukierniczy „Roteks”.

16 Start: 18.04.2009 r.,24.04.2010 r. Miejsce imprezy: teren przy placu zabaw przy ul. Batorego 15, teren przed blokiem Oś. Łąkoszyn VIII

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Start: 05.06.2009 r. o godzinie 11.00 Miejsce: Przedszkole Miejskie Nr 16 „Calineczka” przy ul. Wilczej 5 w Kutnie.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Start: w dniu 19.09.2009 r. o godzinie 15:00 Miejsce: teren przy placu zabaw przed blokiem ul. Batorego 15

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Start: 06.12.2008; 12.12.2009 r. Miejsce: osiedla Batorego i Grunwald

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90  „Dzień sąsiada” (wspólne sprzątanie otoczenia, grill, konkursy zabawy),  „Pożegnanie lata” (festyn rodzinny o charterze integracyjno-edukacyjnym),  „Ubierzmy razem choinkę” (wspólne ubieranie choinek, kolędowanie, konkursy).

91 Wybrane imprezy adresowane są do mieszkańców tych rejonów naszego miasta, które w trakcie badań nad „Mapą zasobów i potrzeb 2009” zostały wskazane jako najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym.

92

93  Telewizja lokalna – Kutnowski Magazyn Informacyjny KMI;  Radio Victoria Między Łodzią a Warszawą Kutno;  Kutnowskie Centrum Informacyjne KCI.

94

95  skierowane do mieszkańców tych rejonów naszego miasta, które w trakcie badań nad „Mapą zasobów i potrzeb 2009” zostały wskazane jako najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym;  spotkania są formą edukacji społecznej z zakresu wybranych dziedzin;  dają możliwość uzyskania porad, włączenia się do wspólnej dyskusji, wymiany poglądów.

96  Joanna Gała – koordynator ds. PAL  Mirosława Michalska – konsultant ds. projektu  Aneta Urbaniak – konsultant ds. koordynowania projektu


Pobierz ppt "Rok 2008-2010.  grupa dla osób poszukujących pracy,  grupa dla niepracujących rodziców dzieci, chorych/niepełnosprawnych,  grupa dla osób."

Podobne prezentacje


Reklamy Google