Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomiary i modelowanie komputerowe struktur mikroelektronicznych z pasywowanymi warstwami azotków (GaN, AlGaN) Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomiary i modelowanie komputerowe struktur mikroelektronicznych z pasywowanymi warstwami azotków (GaN, AlGaN) Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur."— Zapis prezentacji:

1 Pomiary i modelowanie komputerowe struktur mikroelektronicznych z pasywowanymi warstwami azotków (GaN, AlGaN) Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej Gliwice, 16 marca 2011 roku Marcin Miczek

2 Współpraca ZFPN: B. Adamowicz, T. Błachowicz (laser Ar + ), P. Bidziński, M. Matys, R. Ucka (dyplomant); ZFS: J. Bodzenta, S. Kochowski, J. Mazur (AFM); IF PAN, Warszawa: Z. Żytkiewicz (struktury AlGaN/GaN/szafir); ITE, Warszawa: A. Piotrowska, E. Kamińska (pasywacja SiO 2, Si 3 N 4, kontakty RuSiO); RCIQE, Sapporo, Japonia: T. Hashizume, C. Mizue, E. Ogawa, M. Tajima, Y. Hori (laser He-Cd, fotoluminescencja, próbki). 2

3 Finansowanie i aparatura 1.Projekt strukturalny „Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych” (InTechFun, UDA-POIG /08, FSB-33/RMF1/2009): sonda Kelvina, komora próżniowa do pomiarów fotoelektrycznych; 2.Grant MNiSW „Badania wpływu temperatury na właściwości elektronowe struktur metal/izolator/ /AlGaN/GaN” (N N , PBU-91/RMF1/ 2010): układ grzania i chłodzenia (projekt); 3.Środki inwestycyjne IF: zestaw do wytwarzania i kontroli próżni. 3

4 Plan wystąpienia 1.Motywacja i dotychczasowe prace; 2.Modelowanie oświetlonej struktury metal/izolator/GaN pod kątem detekcji ultrafioletu; 3.Pomiary struktur potencjalnych fotodetektorów; 4.Laboratorium pomiarów fotoelektrycznych; 5.Podsumowanie i plan dalszej pracy. 4

5 Dlaczego GaN Szeroka przerwa energetyczna (3,4 eV), stabilność chemiczna i termiczna, dobra przewodność cieplna, wysokie pole przebicia, duża prędkość unoszenia elektronów. 5  Elektronika wysokich mocy, częstotliwości i temperatur,  niebieska, ultrafioletowa optoelektronika.

6 Problem powierzchni Elektronowe stany na powierzchni półprzewodnika:  rozkład energetyczny w przerwie wzbronionej: ciągły (nieporządek) i/lub dyskretny (defekty);  negatywny wpływ na działanie przyrządów:  wychwyt nośników ładunku,  rekombinacja niepromienista,  zakotwiczenie (ang. pinning) poziomu Fermiego;  w GaN stany bardzo głębokie!  konieczność pasywacji powierzchni (zmniejszenia gęstości stanów) – technologia, pomiary, modelowanie. 6

7 Dotychczasowe prace (1/2) Pomiary struktur metal/izolator/AlGaN/GaN: ― anomalny wpływ stanów na granicy izolator/AlGaN na krzywe C-V (przesuwanie, brak zmiany nachylenia), ― ograniczone możliwości charakteryzacji stanów. 7 GaN AlGaN izolator bramka kontakt omowy szafir

8 Dotychczasowe prace (2/2) Stany zbyt głębokie – bardzo długie czasy emisji. Możliwości wzbudzenia głębokich stanów: 1.podwyższenie temperatury, 2.oświetlenie – detektor UV na bazie MIS GaN? 8 Miczek, Mizue, Hashizume, Adamowicz: J. Applied Physics 2008

9 Model fotodetektora 1-wymiarowy model dryftowo-dyfuzyjny struktury metal/SiO 2 /GaN ze stanami powierzchniowymi i idealnym izolatorem (brak upływu). 9 n-GaN 5×10 15 cm -3 SiO 2 bramka kontakt omowy UV UV, Φ – natężenie ECEC EFEF EVEV rekombinacja SRH, τ SRH rekombinacja pasmo-pasmo generacja E Fp E Fn EFEF SiO 2 dryf GaN metal VGVG rekombinacja powierzchniowa PL stany powierzchniowe D it (E)

10 Modelowanie fotodetektora  Równania modelu w stanie ustalonym:  Warunki brzegowe: potencjał bramki, rekombinacja powierzchniowa, ładunek w stanach pow.  Rozwiązanie numeryczne zmodyfikowaną metodą różnic skończonych (algorytm Scharfettera- -Gummela).  Analizowana wielkość: 10

11 Powierzchnia a objętość (1/2) Powierzchnia: gęstość stanów D it (E), objętość: czas życia τ SRH. Powierzchnia dobrej jakości D it (E) = eV -1 cm  zależność liniowa  zależność niemal kwadratowa przechodząca w logarytmiczną  „wzmocnienie” Δp T

12 Powierzchnia a objętość (2/2) Powierzchnia słabej jakości D it (E) = eV -1 cm  zmniejszenie Δp T w porównaniu z przypadkiem D it =10 11 eV -1 cm -2,  liniowa zależność Δp T (Φ) w obu przypadkach, brak „wzmocnienia”,  dominacja rekombinacji powierzchniowej,  τ SRH ma niewielkie znaczenie. Miczek i inni: art. wysłany do Solid State Communications

13 Mierzalne a niemierzalne 13 Δp T jest niemierzalne, ale ma wpływ na mierzalną fotopojemność (ΔC) oraz fotonapięcie powierzchniowe (SPV). Obliczenia metodą elementów skończonych (MES, ang. FEM) w pakiecie COMSOL Multiphysics.

14 Bidziński, Miczek, Adamowicz, Mizue, Hashizume: Japanese J. Applied Physics 2011 – w druku Fotopojemność  Zależność ΔC(Φ) to krzywa w kształcie „S”,  Możliwe przełączanie zakresów za pomocą V G,  Stany powierzchniowe zmniejszają czułość i „przełączalność” zakresów detektora. 14 D it0 = eV -1 cm -2 D it0 = 10 11

15 Charakteryzacja: fotopojemność  Dobra zgodność wyników obliczeń i pomiarów.  Z pomiarów C-V wyznaczono większą gęstość stanów (~10 12 ). 15 Mizue, Miczek, Kotani, Hashizume: JJAP 2009

16 Charakteryzacja: fotoluminescencja  Pomiary podczas pobytu w RCIQE (wrzesień 2010): laser He-Cd (325 nm) i spektrometr IR/VIS/UV.  Widoczne przejścia: pasmo- -pasmo i ekscytonowe (UV), przez defekty (VIS, IR)