Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 6 PROWADZĄCY: DR PAWEŁ DROZDA Algorytmy i Struktury Danych Grafy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 6 PROWADZĄCY: DR PAWEŁ DROZDA Algorytmy i Struktury Danych Grafy."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 6 PROWADZĄCY: DR PAWEŁ DROZDA Algorytmy i Struktury Danych Grafy

2 Plan wykładu Podstawowe pojęcia grafowe Reprezentacja grafów Problemy grafowe Algorytmy  Przeszukiwanie w głąb i wszerz  Minimalnie drzewo rozpinające  Najkrótsze ścieżki  Inne dr Paweł Drozda

3 Pojęcie grafu (nieskierowany) Nieformalnie: zbiór wierzchołków oraz krawędzi łączących te wierzchołki Formalnie:  Grafem (nieskierowanym) nazywamy parę G=(V,E) V – zbiór wierzchołków E – zbiór krawędzi, v1v1 v3v3 v4v4 v2v2 e4e4 e2e2 e 3 ={v 2,v 3 } e1e1 dr Paweł Drozda

4 Graf skierowany Grafem skierowanym nazywamy parę G=(V,A) V – zbiór wierzchołków A – zbiór krawędzi skierowanych (uporządkowanych par różnych wierzchołków) v1v1 v3v3 v4v4 v2v2 e2e2 e 3 =(v 3,v 2 ) e1e1 e4e4 e5e5 dr Paweł Drozda

5 Wierzchołek v i krawędź e są incydentne gdy Wierzchołki u i v są sąsiednie gdy G’ jest podgrafem G w.t.w. Stopień wierzchołka deg(v) = liczba krawędzi incydentnych z v Cechy grafu dr Paweł Drozda

6 Graf ważony to trójka G=(V,E,w), gdzie (V,E) jest grafem, a w jest fukcją wag: w:E →R Jeżeli to w(e) jest wagą krawędzi e Cechy grafu (2) v1v1 v3v3 v4v4 v2v2 3 4 7 5 1 Wagi krawędzi: (v 1,v 3 ) = 3, (v 3,v 4 ) = 7, (v 4,v 3 ) = 1 (v 3,v 2 ) = 4, (v 2,v 1 ) = 5 dr Paweł Drozda

7 Cechy grafu(3) Droga to wyznaczona przez krawędzi trasa e 1 e 2 e i e i+1 … pozwalająca na „podróżowanie po grafie” od wierzchołka do wierzchołka Ścieżka to droga nie zawierająca tych samych krawędzi. Ścieżka wyznaczana jest przez wierzchołki  ścieżka otwarta: v 1 v 2 v 3 v i v i+1 …  ścieżka zamknięta: v 1 v 2 v 3 v i v i+1 …v 1 Cykl w grafie – droga wracająca do tego samego wierzchołka Graf cykliczny to graf w którym istnieje co najmniej jeden cykl dr Paweł Drozda

8 Spójność grafu Graf jest spójny jeżeli pomiędzy dowolnymi jego wierzchołkami istnieje droga v1v1 v3v3 v4v4 v2v2 e4e4 e2e2 e3e3 e1e1 v6v6 v7v7 v8v8 v5v5 e5e5 e6e6 e7e7 e8e8 e9e9 e 10 dr Paweł Drozda

9 Reprezentacja grafu Macierz sąsiedztwa – |V| 2 elementów Lista Sąsiedztwa – lepsza dla grafów rzadkich, t.j. |E|<<|V| 2, O(max(V,E))=O(V+E) elementów v1v1 v3v3 v4v4 v2v2 e4e4 e2e2 e3e3 e1e1 1234 10110 21010 31101 40010 1: 2 → 3 →null 2: 1 → 3 →null 3: 1 → 2 →4→ null 4: 3 →null dr Paweł Drozda

10 Reprezentacja grafu Macierz sąsiedztwa – |V| 2 elementów Lista Sąsiedztwa – lepsza dla grafów rzadkich, t.j. |E|<<|V| 2, O(max(V,E))=O(V+E) elementów v1v1 v3v3 v4v4 v2v2 2 3 1 5 1234 10230 22010 33105 40050 1: (2,2) →( 3,3) →null 2: (1,2) →( 3,1) →null 3: (1,3) →( 2,1) → ( 4,5) → null 4: (3,5) →null dr Paweł Drozda

11 Reprezentacja grafu Dla grafu skierowanego 1234 11010 21000 30101 40000 1: 1 → 3 →null 2: 1 →null 3: 2 → 4 →null 4: 3 →null v1v1 v3v3 v4v4 v2v2 e2e2 e3e3 e1e1 e4e4 e5e5 dr Paweł Drozda

12 Problem mostów królewieckich Czy można przejść kolejno przez wszystkie mosty tak, żeby każdy przekroczyć tylko raz i wrócić do miejsca, z którego się wyruszyło? Zagadnienie opublikowane przez Eulera w 1736 roku – pierwsza praca n.t. teorii grafów dr Paweł Drozda

13 Algorytmy grafowe Przeszukiwanie grafów  w głąb, wszerz Drzewa – szczególna postać grafów  Znajdowanie minimalnego drzewa rozpinającego – algorytm Kruskala i Prima Problemy:  znajdowanie najkrótszej ścieżki (Dijkstry, Bellmana – Forda, Floyda – Warshalla)  znajdowanie ścieżki/cyklu Eulera  chińskiego listonosza – najkrótsza droga przechodząca wszystkie krawędzie grafu co najmniej raz  znajdowanie ścieżki/cyklu Hamiltona - Θ(n!)  komiwojażera – najkrótsza zamknięta ścieżka, przechodząca przez wszystkie wierzchołki (minimalny cykl Hamiltona)  kojarzenia małżeństw dr Paweł Drozda

14 Przeszukiwanie wszerz Breadth-First Search dane: graf G(V,E), wierzchołek początkowy s BFS(G,s): zaznacz wszystkie wierzcholki jako nieodwiedzone enqueue(Q,s); zaznacz s jako odwiedzony; while ~empty(Q) do begin w = dequeue(Q); foreach sasiad w do if sasiad nie odwiedzony then begin zaznacz sasiad jako odwiedzony; enqueue(Q, sasiad); end end Zł. czasowa = O(|V|+|E|) Θ(|V|) – inicjalizacja O(|E|) – przeglądanie dr Paweł Drozda

15 Przeszukiwanie w głąb Depth-first search dane: graf G(V,E), wierzchołek początkowy s DFS(G,s): zaznacz wszystkie wierzcholki jako nieodwiedzone push(S,s); zaznacz s jako odwiedzony; while ~empty(S) do begin w = pop(Q); foreach sasiad wierzcholka w do if sasiad nie odwiedzony then begin zaznacz sasiad jako odwiedzony; push(S, sasiad); end end Zł. czasowa = O(|V|+|E|) Θ(|V|) – inicjalizacja O(|E|) – przeglądanie dr Paweł Drozda

16 Minimalne drzewo rozpinające Niech będzie dany graf G = spójny niezorientowany, skończony i niech c : E  R + będzie funkcją kosztu określoną na krawędziach tego grafu. Problem Dla danego skończonego grafu G oraz danej funkcji kosztu c, znaleźć minimalne drzewo rozpinające, tzn. takie drzewo rozpinające grafu G, że suma kosztów jego krawędzi  e  T c (e) jest najmniejsza. Uwaga Warunkiem koniecznym istnienia drzewa rozpinającego grafu jest spójność! dr Paweł Drozda

17 Przykład minimalne drzewo rozpinające b f e d c a 1 4 8 2 7 7 4 5 1010 6 Jedno z drzew Minimalne drzewo rozpinające b f e d c a 1 4 8 2 7 7 4 5 1010 6 dr Paweł Drozda

18 Algorytm Prima Idea algorytmu 1.Wybieramy dowolnie korzeń szukanego drzewa rozpinającego 2.W każdym kroku algorytmu wybieramy krawędź lekką – tzn. łączącą powstałe do tej pory drzewo z jednym z pozostałych wierzchołków najmniejszym kosztem b f e d c a 1 4 8 2 7 7 4 5 1010 6 Krawędź lekka (c,d) dr Paweł Drozda

19 Przykład - algorytm Prima a d g e f b c 6 3 1 7 5 4 2 10 GRAF a-> b, c b -> a, c, d c -> a, b, d, e, f d -> b, c, e, g e -> c, d, f f -> c, e, g g -> f, d 5 2 4 Start – wierzchołek g: Kolejne wierzchołki: g-f-c-d-e-b-a Kolejne krawędzie: (f, g); (c, f); (c, d); (d,e); (b, c); (a, b) dr Paweł Drozda

20 Kodowanie – algorytm Prima Dla każdego u  V k[u] = ∞ p[u]= NIL k[s]=0 Q = V while Q not empty u = EXTRACT–MIN(Q) dla każdego v=sąsiada(u) if v  Q i w(u,v) < k[v] then p[v] = u k[v] = w(u,v) dr Paweł Drozda

21 Algorytm Kruskala Utworzyć kolejkę priorytetową PQ z wszystkimi krawędziami grafu, uporządkowanymi ze względu na koszt. Utworzyć początkowy podział Po Po zbioru V jako rodzinę jednoelementowych zbiorów {x}, gdzie x  V (stanowiący las początkowy). Przeglądać kolejno elementy kolejki i jeżeli końce rozważanej krawędzi należą do różnych zbiorów podziału, to krawędź dołączyć do tworzonego drzewa, a zbiory podziału połączyć. Jeśli drzewo rozpinające ma mieć koszt minimalny i ma zawierać dany las drzew, to musi też zawierać krawędź e, której koszt jest najmniejszy wśród wszystkich krawędzi nie należących do żadnego z drzew i która łączy dwa wierzchołki z różnych drzew. dr Paweł Drozda

22 Algorytm Kruskala – przykład a d g e f b c 6 3 1 7 9 4 2 10 8 2 4 Szeregowanie krawędzi (c,d)=1 (d,e)=2 (a,b)=2 (c,f)=3 (b,c)=4 (e,f)=4 (b,d)=6 (a,c)=7 (f,g)=8 (d,g)=9 (c,e)=10 krawędzie wybrane (c,d)=1 (d,e)=2 (a,b)=2 (c,f)=3 (b,c)=4 (e,f)=4 (b,d)=6 (a,c)=7 (f,g)=8 (d,g)=9 (c,e)=10 dr Paweł Drozda

23 Kodowanie – Algorytm Kruskala A = zbiór pusty dla każdego v  V stwórz oddzielny zbiór posortuj krawędzie niemalejąco względem wag dla każdej krawędzi e według niemalejących wag jeśli u,v należą do różnych zbiorów A =A + {(u,v)} połącz zbiory z u i v dr Paweł Drozda

24 Wyszukiwanie najkrótszej ścieżki Wyznaczenie najkrótszych ścieżek o wspólnym początku Algorytm Dijkstry (zachłanny) dla grafów ważonych:  wagi są nieujemne  brak krawędzi oznaczany jest przez „odpowiednio dużą” wagę  Q – zbiór wierzchołków, do których nie jest znana optymalna droga  D – tablica z najmniejszymi odległościami od wierzchołka do źródła  P – tablica zawierająca nr poprzedzającego wierzchołka na najkrótszej drodze dr Paweł Drozda

25 Dijkstra(G,s): foreach wierzchołek w begin d[w] = ∞; p[w] = -1; end d[s] = 0; Q = V; while ~empty(Q) do begin u = wyjmij_min(Q); foreach sasiad wierzcholka u begin alt = d[u]+koszt(u,sasiad); if alt { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/15/4850467/slides/slide_25.jpg", "name": "Dijkstra(G,s): foreach wierzchołek w begin d[w] = ∞; p[w] = -1; end d[s] = 0; Q = V; while ~empty(Q) do begin u = wyjmij_min(Q); foreach sasiad wierzcholka u begin alt = d[u]+koszt(u,sasiad); if alt

26 Algorytm Bellmana – Forda Najkrótsze ścieżki z jednego źródła Wagi mogą być ujemne p[] – tablica poprzedników d[] – odległość od źródła informuje czy da się wyznaczyć najkrótsze ścieżki – czy nie zawiera cykli ujemnych dr Paweł Drozda

27 Kodowanie – algorytm Bellmana - Forda dla każdego v  V p[v] = nil d[v] = ∞ for i=1 to |V| - 1 dla każdej krawędzi e(u,v)  if d[v] > d[u] +w(u,v) d[v] = d[u] +w(u,v) p[v] = u dla każdej krawędzi e(u,v)  if d[v] > d[u] +w(u,v) RETURN FALSE RETURN TRUE dr Paweł Drozda

28 Ścieżka Eulera Ścieżka przechodząca przez wszystkie krawędzie dokładnie raz Graf nieskierowany  eulerowski – jeżeli wszystkie wierzchołki grafu (nieskierowanego) mają stopień parzysty, to da się skonstruować cykl Eulera  półeulerowski – jeżeli najwyżej dwa wierzchołki mają nieparzysty stopień, to możliwe jest zbudowanie ścieżki Eulera Graf skierowany  eulerowski – wszystkie wierzchołki z wyjątkiem dwóch mają takie same stopnie wychodzące i wchodzące  półeulerowski – wszystkie wierzchołki z wyjątkiem dwóch mają takie same stopnie wychodzące i wchodzące, w jednym z tych dwóch wierzchołków stopień wychodzący jest o 1 większy niż wchodzący a w drugim odwrotnie dr Paweł Drozda

29 Algorytm Zbadać czy graf jest spójny Zbadać stopnie wierzchołków grafu Przejdź graf zaczynając od wierzchołka o nieparzystym stopniu (jeżeli jest) O(|V|+|E|)+O(|V|+|E|) = O(|V|+|E|) dr Paweł Drozda

30 Problem kojarzenia małżeństw Graf dwudzielny – graf, w którym możemy podzielić wierzchołki na 2 podzbiory tak, że nie istnieje krawędź łącząca 2 wierzchołki z tego samego podzbioru dr Paweł Drozda

31 Problem kojarzenia małżeństw Problem małżeństw jest rozwiązywalny, jeśli każdy podzbiór k panien, akceptuje jako przyszłych mężów co najmniej k kawalerów, gdzie k ≤ n. AnnaBeataCelinaDanutaEwa FilipGustawHenrykIgorJan dr Paweł Drozda


Pobierz ppt "WYKŁAD 6 PROWADZĄCY: DR PAWEŁ DROZDA Algorytmy i Struktury Danych Grafy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google