Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu <?php Ming_setScale(1.0); $string = "Ming"; $f = new SWFFont("ComicSansMS.fdb");

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu <?php Ming_setScale(1.0); $string = "Ming"; $f = new SWFFont("ComicSansMS.fdb");"— Zapis prezentacji:

1 System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu <?php Ming_setScale(1.0); $string = "Ming"; $f = new SWFFont("ComicSansMS.fdb"); $m = new SWFMovie(); $m->setRate(24.0); $m->setDimension(2400, 1600); $m->setBackground(0xff, 0xff, 0xff); function text($r, $g, $b, $a) { global $f, $m; $t = new SWFText(); $t->setFont($f); $t->setColor($r, $g, $b, $a); $t->setHeight(960); $t->moveTo(-($t->getWidth($string))/2, 220); $t->addString($string); $i = $m->add($t); $i->x = $x; $i->y = $y; $i->rot = $rot; $i->s = $scale; $i->rotateTo($rot); Michał Dudkiewicz jaymz@mat.umk.pl PHP i Bazy Danych

2 pętla for 2 PHP I BAZY DANYCH pętla for – instrukcja sterująca, przy pomocy której skrypt może wykonać fragment kodu ustaloną z góry ilość razy. Ilość wykonań (iteracji) kontrolowana jest zmienną pełniącą rolę licznika. Przykład 1 for ($i=1;$i<10;$i++) { echo $i.” ”; } Rolę licznika pełni zmienna $i wartość początkowa wynosi 1, zakończenie pętli nastąpi kiedy zmienna osiągnie wartość równą 10, licznik zwiększa swoją wartość o 1. Jako wynik wypisane zostaną wartości zmiennej $i od 1 do 9. System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

3 pętla for 3 PHP I BAZY DANYCH Przykład 2 for ($k=20;$k>10;$k=$k-2) { echo $i.” ”; } *Przykład 3 $proba=false; for ($i=0; $proba==false; $i=$i+0.6) { if ($i>3) $proba=true; komunikat("\$i=".$i); } System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

4 pętla for 4 PHP I BAZY DANYCH Należy zwracać uwagę na to aby nie manipulować wartością licznika wewnątrz pętli, gdyż może to doprowadzić do działania pętli innego niż planowaliśmy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy celowo wykonujemy takie działanie. Przykład 4 for ($i=1;$i<10;$i++) { $i=4; echo $i.” ”; } Powstała pętla nieskończona ! System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

5 pętla while 5 PHP I BAZY DANYCH pętla while – instrukcja sterująca, przy pomocy której skrypt może wykonać fragment kodu wiele razy. Ilość wykonań (iteracji) kontrolowana jest warunkiem wykonania pętli. Pętla nie ma określonej z góry ilości wykonań. Może nie wykonać się ani razu, jeśli warunek wykonania pętli nie będzie spełniony. Za pomocą pętli while można symulować pętlę for. Przykład 5 $i=5; while ($i>10) { $i--; echo $i.” ”; } Pętla nie wykona się ani razu ! System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

6 pętla do … while 6 PHP I BAZY DANYCH pętla do … while – instrukcja sterująca, podobna do pętli while. Pętla wykona się zawsze co najmniej raz gdyż warunek wykonania pętli sprawdzany jest na jej końcu (a nie na początku jak w przypadku pętli while). Ta pętla także może symulować pętlę for. Przykład 6 $i=5; do { $i--; echo $i.” ”; } while($i>10); Pętla wykona się raz ! System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

7 instrukcja „wielowarunkowa” case 7 PHP I BAZY DANYCH case – instrukcja warunkowa podobna do if, jednak w odróżnieniu od if może sprawdzać wiele wartości dla danego warunku (najczęściej warunkiem jest wartość zmiennej) i w zależności od wartości warunku, wykonywać określone instrukcje. Pozwala zastąpić kilka warunków if. Ważnym elementem jest brake. Przykład 7 switch ($a) { case ”jeden”: include(”jeden.php”); break; case ”trzy”: include(”trzy.php”); break; default: include(”dwa.php”); } System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

8 obsługa formularza po stronie serwera 8 PHP I BAZY DANYCH $_POST – zmienna tablicowa zawierająca dane z naszego formularza wysłanego metodą POST. Takie zmienne należy ze względów bezpieczeństwa bezwzględnie przetworzyć ! Istnieją proste sposoby, które pozwalają włamać się na strony, czy też wyrządzić spore szkody w bazach danych. Jedną z prostych i bardzo skutecznych (kiedy nie ma zabezpieczeń) technik jest SQLInjection i PHPInjection System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

9 SQLInjection 9 PHP I BAZY DANYCH SQLInjection – (z ang., dosłownie zastrzyk SQL) – luka w zabezpieczeniach aplikacji internetowych polegająca na nieodpowiednim filtrowaniu lub niedostatecznym typowaniu i późniejszym wykonaniu danych przesyłanych w postaci zapytań SQL do bazy danych. Podatne są na niego systemy złożone z warstwy programistycznej (przykładowo skrypt w PHP itp.) dynamicznie generującej zapytania do bazy danych (MySQL, PostgreSQL itp.). Wynika on zwykle z braku doświadczenia lub wyobraźni programisty. Podstawowym sposobem zabezpieczania przed SQLInjection jest niedopuszczenie do nieuprawnionej zmiany wykonywanego zapytania. http://www.poradnik-webmastera.com/artykuly/bazy_danych/sql_injection.php (źródło Wikipedia) System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

10 PHPInjection 10 PHP I BAZY DANYCH PHPInjection – PHP Injection polega na dopisywaniu przez złośliwych użytkowników fragmentów kodu do przesyłanych zmiennych m.in. za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronach WWW. Przed PHP Injection można zabezpieczyć się filtrowaniem przekazywanych parametrów - wygląda to dokładnie tak samo, jak w przypadku SQL Injection, jednak atak nie ma bezpośredniego (lub nie ma w ogóle) wpływu na bazę danych. (źródło Wikipedia) System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

11 wyrażenia regularne 11 PHP I BAZY DANYCH Wyrażenie regularne – w PHP są to pewne wyrażenia, opisujące w sposób ogólny jak ma wyglądać łańcuch znaków (napis). Mając taki opis (wzorzec) można testować czy dany łańcuch spełnia nasze wymagania np.: czy jest poprawnym składniowo adresem email. Wyrażenia regularne konstruuje się w oparciu o: zwykłe znaki alfanumeryczne (litery, cyfry) kwantyfikatory powtórzeń wyrażenia logiczne (negacja, alternatywa) zakresy System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

12 kwantyfikatory powtórzeń 12 PHP I BAZY DANYCH.- jeden jakikolwiek znak (wyjątkiem jest znak nowej linii). Czyli pojedyncza litera, cyfra, przecinek, spacja, czy jakikolwiek inny znak będzie pasował do tego wzorca *- zero, jedno lub więcej wystąpień ? - zero lub jedno wystąpienie + - jedno lub więcej wystąpień {n}- dokładnie n wystąpień {n,}- co najmniej n wystąpień {,m}- co najwyżej m wystąpień {n,m}- co najmniej n i nie więcej niż m wystąpień System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

13 znaki specjalne 13 PHP I BAZY DANYCH We wzorcach można również stosować specjalne litery poprzedzone znakiem odwrotnego ukośnika (ang. backslash), które mają specjalne znaczenie. Na przykład \d oznacza dowolną cyfrę (znak z zakresu od 0 - 9), a \s to spacja. Oczywiście w tym przypadku również można wykorzystać kwantyfikatory powtórzeń. Najprostszy wzorzec (nie uwzględniający znaczenia analizowanych danych) dla jednej z form zapisu numeru identyfikacji podatkowej może wyglądać następująco: \d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3} Odwrotny ukośnik może również służyć do usunięcia specjalnego znaczenia niektórym znakom. System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

14 zakresy 14 PHP I BAZY DANYCH Możliwe jest również definiowanie zestawów dopuszczalnych znaków. Wykorzystuje się do tego nawiasy kwadratowe - [ i ]. Dla przykładu, dla określenia wzorca dla liczby w systemie szesnastkowym (wykorzystującej jako cyfry wszystkie cyfry oraz wielkie litery od A do F) wystarczy użyć: 0x[0123456789ABCDEF]+ Wypisywanie wszystkich możliwości jest nieco żmudne. Można skorzystać z zakresów. I tak, ten sam przykład można zapisać jako: 0x[0-9A-F]+ System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

15 negacja, alternatywa 15 PHP I BAZY DANYCH W pewnych przypadkach lepiej jest określić znaki, które nie mogą się pojawić niż znaki, które mogą się pojawić, chociażby z powodu ilości pozycji do wpisania. Do zdefiniowania zestawu znaków, które wystąpić nie mogą służy znak ^ (ale tylko gdy rozpoczyna definicję zestawu znaków). Przykładowo, poprawnie zapisanego hiperłącza to: ]+">[^>]+ Alternatywa to możliwość zdefiniowania kilku wzorców dla tego samego miejsca w analizowanym ciągu znaków. Na przykład słowo cztero lub ośmioliterowe to: [a-zA-Z]{4}|[a-zA-Z]{8} Wykorzystywany jest tutaj znak |. System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

16 początek i koniec linii 16 PHP I BAZY DANYCH Istnieje również możliwość oznaczenia początku i końca linii. Początek linii jest oznaczany znanym już symbolem ^, jednak aby był traktowany jako początek linii, to musi on występować na początku wzorca, a koniec to $, analogicznie, powinien występować na końcu wzorca. Wzorzec opisujący poprawny składniowo adres email: ^[a-zA-Z0-9.\-_]+@[a-zA-Z0-9\-.]+\.[a-zA-Z]{2,4}$ System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

17 funkcje sprawdzania preg_match, preg_match_all 17 PHP I BAZY DANYCH Przykład 8 (sprawdzanie czy podany email jest poprawny) $wzorzec = '/^[a-zA-Z0-9.\-_]+@[a-zA-Z0-9\-.]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/'; $dane = $_POST['email']; if(preg_match($wzorzec,$dane)) echo("E-mail prawidłowy"); else echo("E-mail nieprawidłowy"); Funkcja preg_match_all różni się od funkcji preg_match tym, że wyszukuje wszystkie ciągi pasujące do wzorca i nie poprzestaje na znalezieniu tylko pierwszego. Wynik zwraca w postaci tablicy. System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

18 funkcja preg_replace 18 PHP I BAZY DANYCH preg_replace - funkcja potrafi zamienić w tekście wystąpienie jednego łańcucha znaków (napisu) na inny łańcuch znaków (napis). Napis do wymiany opisany jest wyrażeniem regularnym. Zamiana adresu strony na działający link: 1)Musimy opisać protokół. Ustalamy, że interesują nas tylko najpopularniejsze: http, https, ftp czy nntp. (wszystkie tutaj wymienione protokoły mają w środku litery t i p, niektóre z nich mogą zostać rozszerzone o literę s). Dlatego początek adresu możemy zapisać jako: [a-zA-Z]{1,2}tps?:\/\/ System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

19 funkcja preg_replace PHP I BAZY DANYCH 2)Opis domeny (podobnie jak przy wzorcu na adres email), rozszerzymy o numer portu TCP na którym ma zostać nawiązane połączenie: [a-zA-Z0-9\-.]+\.[a-zA-Z]{2,4}(:[0-9]{1,5})?\/ System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu W nawiasach okrągłych jest opisany numer portu, potem jest znak ? określający, że wyrażenie może wystąpić co najwyżej raz. Nawiasy okrągłe powodują utworzenie podwyrażenia i znak ? będzie miał zastosowanie tylko do tego podwyrażenia. 19

20 funkcja preg_replace 20 PHP I BAZY DANYCH Przykład 9 (zamiana tekstu na link) $wzorzec = '/[a-zA-Z]{1,2}tps?:\/\/[a-zA-Z0-9\-.]+\.[a-zA-Z]{2,4}(:[0-9]{1,5})?\/[^\n\s]*/'; $zamiana = ' \0 '; $wynik = preg_replace($wzorzec, $zamiana, $tresc); W zmiennej zamiana występuje wyrażenie \0 oznaczające ciąg, który został dopasowany do całego wyrażenia. System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

21 funkcja preg_replace 21 PHP I BAZY DANYCH Przykład 10 (zamiana wg tablicy z wzorcami) $usmiechy = array( '/:?\)/', '/:?\(/', '/:?\-/', '/:?\[/'); $zamiana = array( ' ', ' ', ' ‘, ' '); $tresc = preg_replace($usmiechy, $zamiana, $tresc); Każde wystąpienie :), :(, :/, ;) w tekście reprezentowanym przez zmienną $tresc zostanie zastąpione odpowiednim obrazkiem. System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

22 funkcje explode i implode 22 PHP I BAZY DANYCH funkcja explode - funkcja pozwalająca utworzyć z ciągu znaków oddzielonych jakimś ustalonym znakiem (separatorem) tablicę. Przykład 10 (tablica z wszystkich elementów) $text = ”14/09/2009;19:23:33;Internet Explorer;192.168.1.1” $tablica = explode(”;”,$text); Przykład 11 (tablica tylko z 2 pierwszych elementów) $text = „jeden|dwa|trzy|cztery”; $tab = explode('|', $str, 2); System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

23 funkcje explode i implode 23 PHP I BAZY DANYCH Przykład 12 (tablica z wszystkich elementów oprócz ostatniego) $text = „jeden|dwa|trzy|cztery”; $tab = explode('|', $str, -1); funkcja implode - funkcja pozwalająca utworzyć z tablicy ciąg znaków oddzielonych jakimś ustalonym znakiem (separatorem. Przykład 13 $tablica = array(‘kowalski', ‘jan.kowalski@xyz.pl', ‘123456789'); $napis = implode(",", $array); System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

24 Zakończenie 24 PHP i MING System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu cdn …


Pobierz ppt "System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu <?php Ming_setScale(1.0); $string = "Ming"; $f = new SWFFont("ComicSansMS.fdb");"

Podobne prezentacje


Reklamy Google