Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Android umożliwia dostęp do czujników (sensorów) za pośrednictwem Menagera Sensorów (SensorManager).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Android umożliwia dostęp do czujników (sensorów) za pośrednictwem Menagera Sensorów (SensorManager)."— Zapis prezentacji:

1

2 Android umożliwia dostęp do czujników (sensorów) za pośrednictwem Menagera Sensorów (SensorManager).

3 Po jednorazowym dostaniu się do ServiceManager, można za pośrednictwem metody getSystemService(SENSOR_SERVICE) zarejestrować SensorEventListener. Żeby zapobiec zbędnemu zużyciu baterii najlepiej rejestrować listener w metodzie onResume, a derejestrować w metodzie onPause.

4 import android.hardware.Sensor ; import android.hardware.SensorEvent ; import android.hardware.SensorEventListener ; import android.hardware.SensorManager ;

5 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); sensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE); sensorManager.registerListener(this, sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_AC CELEROMETER), SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); }

6 public void onSensorChanged(SensorEvent event) { if (event.sensor.getType() == SensorManager.SENSOR_ACCELEROMETER) { float[] values = event.values; // pobranie wartości z akcelerometru float x = values[0]; float y = values[1]; float z = values[2]; //użycie otrzymanych danych }

7 protected void onResume() { super.onResume(); sensorManager.registerListener(this, sensorManager.getDefaultSensor(Sensor. TYPE_ACCELEROMETER), SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMA L); }

8 protected void onPause() { sensorManager.unregisterListener(this); super.onStop(); }

9 Program wypisujący wszystkie czujniki w urządzeniu. Program - kompas.

10  Cykle życia aktywności: http://programowanie.opole.pl/archives/7 55  Prosty przykład użycia akcelerometru: http://www.vogella.de/articles/AndroidSe nsor/article.html

11 http://developer.android.com/resources /samples/AccelerometerPlay/src/com/e xample/android/accelerometerplay/Ac celerometerPlayActivity.html


Pobierz ppt "Android umożliwia dostęp do czujników (sensorów) za pośrednictwem Menagera Sensorów (SensorManager)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google