Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optymalizacja podatkowa Rafał Szafraniec Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optymalizacja podatkowa Rafał Szafraniec Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce."— Zapis prezentacji:

1

2 Optymalizacja podatkowa Rafał Szafraniec Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce

3 Optymalizacja rozliczeń podatkowych – czy warto? „Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej dla fiskusa korzystny” Z. Radwański, Glosa do wyroku NSA z dnia 10 listopada 1999 r., sygn. SA/Bk 289/99 „Brak jest także w przepisach prawa normy nakładającej na podatnika obowiązek działania zmierzającego do maksymalizacji zobowiązania podatkowego” Prawomocny wyrok NSA z dnia 29 października 2010 r.

4 Optymalizacja podatkowa Optymalizacja podatkowa to działanie w granicach prawa w celu: zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (uproszczenie działalności oraz obniżenie podatków) poprawy jego płynności zmniejszenia ryzyka podatkowego

5 Optymalizacja a działania niezgodne z prawem Optymalizacja podatkowa nie jest: oszustwem podatkowym wyłudzeniem uchylaniem się od opodatkowania Powyższe zgodnie chociażby z kodeksem karnym skarbowym stanowią przestępstwa lub wykroczenia ścigane z urzędu.

6 Przykłady optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych

7 Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

8 Koszty uzyskania przychodów w umowie o pracę standardowy poziom kosztów to 1335 zł w skali roku osoby tworzące w ramach umowy o pracę utwory w rozumieniu prawa autorskiego mogą korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów rozwiązanie stosowane w firmach np.: – informatycznych; – agencjach reklamowych; – biurach architektonicznych.

9 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

10 Sposoby opodatkowania działalności gospodarczej skala 18% i 32% opodatkowanie liniowe 19% ryczał od przychodów np. 5,5% przychodów z robót budowlanych karta podatkowa np. usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji dla ludności

11 Skala a opodatkowanie liniowe opodatkowanie liniowe jest bardzo popularne należy jednak pamiętać, iż nie zawsze musi być korzystne wysokość podatku nie będzie zależeć tylko i wyłącznie od wysokości stawki, ale też wysokości osiąganego zysku. Do wysokości 96.384 zł mniejszy podatek zapłacimy korzystając z opodatkowania wg skali podatkowej. Powyżej tej kwoty korzystniejszy będzie wybór stawki liniowej jednak podatnik planując zyski może ich niedoszacować i wybór opodatkowania wg skali podatkowej może powodować wyższy poziom podatku, jeśli część dochodu zostałaby opodatkowana stawką podatkową w wysokości 32%

12 Spółki osobowe a kapitałowe

13 Spółka osobowa 13 19% spółka nie jest podatnikiem CIT/PIT podatnikami są wspólnicy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki 19%

14 Spółka kapitałowa 14 19% Spółka kapitałowa 19% Dywidenda

15 Spółka z o.o. sp. k. – metoda na podwójne opodatkowanie 15 Spółka z o.o. Spółka komandytowa 1 % 99 % 100 %

16 Optymalizacja poziomu opodatkowania zysku lub wykorzystania straty podatkowej

17 Obniżenia zysku można dokonać poprzez: jednorazową amortyzację dla małych podatników i rozpoczynających działalność od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości w ciągu roku do 50 000 EUR z wyłączeniami ulgę technologiczną w postaci dodatkowych kosztów w wysokości 50% wydatków na nabycie tzw. nowych technologii np. oprogramowania komputerowego – realna oszczędność 9,5% kwoty wydatków przyspieszenie kosztów poprzez utworzenie funduszu szkoleniowego – już wpłaty stanowią koszt podatkowy (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

18 Strata podatkowa Strata to sytuacja gdy koszty podatkowe przewyższają przychody w danym roku podatkowym Strata nie przepada – można rozliczyć ją w kolejnych 5 latach ale nie więcej niż 50% straty z danego roku (czyli stratę można rozliczyć najszybciej w 2 kolejne lata) Gdy nie można rozliczyć straty: Należy zmniejszyć koszty podatkowe np. spowalniając amortyzację Przejąć podmiot, który generuje zysk – strata zostaje skompensowana z zyskiem przejętego podmiotu

19 Przykłady optymalizacji podatkowej w VAT

20 Czy warto być podatnikiem VAT? możliwość wyboru przez przedsiębiorcę zwolnienia podmiotowego z VAT lub rezygnacji z tego zwolnienia (próg 150 tyś. zł, ale nie dotyczy to niektórych rodzajów działalności np. usług doradczych) w zależności od struktury kosztów (towary i usługi nabywane z VAT) wybór opodatkowania może być korzystny – prawo do odliczenia VAT dla podmiotów, których głównym kosztem są koszty pracy (bez VAT) zwolnienie z VAT może być atrakcyjniejsze

21 Optymalizacja stawki VAT Dla klienta, który nie odlicza VAT (np. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności opodatkowanej) stawka VAT jest cenotwórcza A zatem im niższa stawka VAT tym nasze usługi / towary atrakcyjniejsze – niższa cena lub bardziej marżowe – cena jak u konkurencji stosującej stawki wyższe Dobrym przykładem optymalizacji stawki VAT jest gastronomia: Kawa z mlekiem – usługa latte ze stawką 8% Zestaw precel + piwo ze stawką 8%

22 Optymalizacja wpłacania podatku

23 Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy Zasadą jest wpłacanie zaliczek w okresach miesięcznych Mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność mogą wybrać wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w okresach kwartalnych Wybór takiego rozwiązania nie zmniejsza co prawda wysokości zobowiązania podatkowego ALE pozwala odroczyć w czasie koszty obciążeń podatkowych i zwiększyć płynność w przedsiębiorstwie

24 Kwartalne okresy rozliczeniowe w VAT Wszyscy podatnicy mogą rozliczać się z VAT w okresach kwartalnych. Kwartalne rozliczenia w VAT nie oznaczają jednak płatności kwartalnych – wpłacane są zaliczki ryczałtowe lub rzeczywiste. Mali podatnicy mogą wpłacać podatek za okresy kwartalne, co może poprawić ich płynność finansową – przedłużenie możliwości dysponowania środkami pieniężnymi Rozliczenie kwartalne może nie być atrakcyjne dla podatników ubiegających się regularnie o zwrot. Kwartalne rozliczenia w VAT to także mniej deklaracji – 4 zamiast 12

25 Kreowanie obowiązku podatkowego w VAT Zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury nie później niż 7. dnia od dnia wydania towarów lub wykonania usługi. Wystawienie faktury w odpowiednim momencie może odroczyć powstanie obowiązku podatkowego i w konsekwencji zapłaty podatku Wystawienie faktury na początku kolejnego miesiąca np. 5 maja a nie 30 kwietnia spowoduje odroczenie płatności VAT do 25 czerwca (przy rozliczeniach miesięcznych)

26 Optymalizacja podatkowa – czy zatem warto?

27 Podatki to koszt prowadzenia działalności gospodarczej Warto je minimalizować tak jak i inne pozycje kosztowe Oczywiście w granicach obowiązującego prawa ważąc wszystkie za i przeciw Należy zawsze pamiętać, aby potencjalne oszczędności były wyższe od kosztów wdrożenia optymalizacji (zmiana modelu biznesowego, koszty doradztwa itp.)

28 Dziękuję Państwu za uwagę Rafał Szafraniec Doradca podatkowy nr 11032 tel.kom.:512 047 589 e-mail: rszafraniec@kpmg.pl


Pobierz ppt "Optymalizacja podatkowa Rafał Szafraniec Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google