Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Małgorzata Maternowska, Wydz. Zarządzania, AGH, Kraków LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA P. Blaik, Logistyka. PWE, Warszawa 1996 F. Beier, K. Rutkowski, Logistyka,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Małgorzata Maternowska, Wydz. Zarządzania, AGH, Kraków LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA P. Blaik, Logistyka. PWE, Warszawa 1996 F. Beier, K. Rutkowski, Logistyka,"— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Małgorzata Maternowska, Wydz. Zarządzania, AGH, Kraków LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA P. Blaik, Logistyka. PWE, Warszawa 1996 F. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, SGH, Warszawa 1993 H.Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, ILiM, Poznań 1998 H.Ch. Pfohl, Zarządzanie logistyką,IliM, Poznań 1998 E. Gołębska, Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw,AE, Poznań, 1994

2

3 Podstawy logistyki przedsiębiorstw wykład 1

4 - logika - liczenie, sztuka liczenia, prawidłowo myślący, rozsądny - zakwaterowanie, kwatera Pojęcie logistyki - etymologia n Logike (łac.) n Logos lub logikos (greka) n Loger lub logis (franc.)

5 Leontos VI, Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej, X w.n.e. „Jest rzeczą logistyki, żeby żołd był wypłacany, wojsko odpowiednio uzbrojone i uszeregowane, wyposażone w działa i sprzęt wojenny, żeby potrzeby wojska były dostatecznie i w odpowiednim czasie zaspokojone, a każda wyprawa wojenna odpowiednio przygotowana, to znaczy przestrzeń i czas odpowiednio obliczone, obszar oszacowany z uwzględnieniem ruchu wojsk, a także siły oporu przeciwnika...”

6 Gen. De Jomini, Zarys sztuki wojennej, rozdział VI: O logistyce, czyli sztuce wprawiania w ruch oddziałów n lokalizacja i zaopatrzenie magazynów, n planowanie i realizacja przemarszów, n przygotowanie środków transportowych, n wyznaczanie dróg komunikacyjnych n zaopatrywanie oddziałów Paryż, 1837

7 Pojęcie logistyki n W wojskowości : pojęcie logistyki wiąże się z ekonomicznym aspektem działań militarnych obejmującym planowanie i realizację i przemieszczenia i kwaterowania oddziałów wojskowych oraz ich zaopatrywaniem w sprzęt, broń, żywność, sorty mundurowe itp.

8 O. Morgenstern, Note of the Theory of Logistics, Naval Research Logistics Quarterly,1955

9 Etapy rozwoju logistyki Etap I : lata 50 prognozowanie popytu planowanie potrzeb realizacja zakupów kontrola zapasów materiałowych Zakup Magazynowanie manipulacje transportowe składowanie opakowania Dystrybucja zamówienia klientów zapasy wyrobów gotowych transport obsługa klientów

10 Etapy rozwoju logistyki Etap II : lata 60 i początek 70 Zarządzanie materiałami przepływy fizyczne w zaopatrzeniu sterowanie zapasami Dystrybucja fizyczna dystrybucja towarów jako składnik działalności marketingowej

11 W skali przedsiębiorstwa : n Celem Business Logistics jest dążenie do osiągnięcia optymalnej koordynacji przepływu materiałów, surowców i czynności związanych z ich magazynowaniem, problemów dotyczących opakowań, magazynowania i przepływu wyrobów gotowych do ostatecznych odbiorców

12 Synonimem logistyki wg Amerykańskiego Towarzystwa Logistycznego jest: n Physical Distribution Management; na treść logistyki składa się integracja dwóch lub więcej rodzajów działalności w celu planowania realizacji i kontroli efektywności przepływu surowców i materiałów w procesie tworzenia zapasów w trakcie ich przepływu z miejsc pozyskania do miejsc finalnej konsumpcji

13 Etapy rozwoju logistyki Etap III : lata 70 i 80 Etap IV : lata 90 Integracja działań logistycznych w przedsiębiorstwie Zarządzanie łańcuchem dostaw Mikrologistyka Mezologistyka Makrologistyka Eurologistyka Logistyka globalna

14 Definicja n Logistyka - “suma wszystkich działań, dzięki którym dokonuje się kształtowanie, sterowanie i kontrola procesów ruchowych i procesów magazynowania w określonej sieci. Poprzez harmonizację tych działań winien zostać uruchomiony strumień przepływu przedmiotów przez sieć w taki sposób, aby przestrzeń i czas mogły zostać efektywnie wykorzystane” Pfohl, 1972 n Logistyka - „naukowa teoria planowania, sterowania i kontroli przepływu materiałów, osób i energii oraz stosownej informacji w systemach” Junemann, 1989

15 n Logistyka stanowi “teorię systemów obejmująca wszystkie procesy, które służą pokonaniu przestrzeni i czasu przez dowolne przedmioty” Rupper,Scheuzer, 1990 n „ Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw ” Bak, 1991 Definicja

16 n Logistyka jest organizowaniem, planowaniem, kontrolą i zrealizowaniem przepływów towarów (hardware i software) od zaprojektowania oraz nabywania, przez produkcje i dystrybucje, aż do końcowego konsumenta, aby zaspokoić potrzeby zgodne z wymaganiami, rynku przy minimum kosztów i minimum użytego kapitału Wedel 1992 n „ Logistyka jest procesem strategicznego zarządzania nabywaniem, ruchem i magazynowaniem materiałów” Christopher, 1992 Definicja

17 Logistyka jest procesem planowania, wdrażania i sterowania skutecznym i efektywnym przepływem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca konsumpcji w celu spełnienia wymagań klientów Council of Logistics Management 1989 Pojęcie logistyki

18 n Logistyka to ta część procesu w łańcuchu dostawczym, która planuje wdraża i steruje skutecznym i efektywnym przepływem towarów, usług i odpowiedniej informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania (i odwrotnie) w celu spełnienia wymagań klientów Council of Logistics Management 2001

19 Zadania stawiane logistyce: Koordynacja przepływu od źródła surowców do konsumenta wyrobów gotowych Minimalizacja kosztów przepływu Podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta

20 Ponieważ zasoby i ich konsumenci są rozproszeni geograficznie - jest pokonanie czasowo- przestrzennej luki dzielącej popyt i podaż domeną logistyki

21 Pojęcie logistyki n W teorii zarządzania logistyka oznacza pojęcie odnoszące się głównie do procesów transformacji dóbr fizycznych i rzeczowych, które powodują przemiany towarów w sensie czasowo- przestrzennym

22 Procesy logistyczne i transformacja towarów

23 Charakterystyka zadań logistycznych Opracowanie zamówienia Gospodarka magazynowa n forma przekazania zamówienia n forma opracowania zamówienia n analiza zamówienia jako źródła informacji n przekazanie dalej informacji zawartych w zamówieniu n selektywna gospodarka magazynowa n liczba zamawianych artykułów i terminy składania zamówień n zapas bezpieczeństwa n kontrola stanu zapasów n krótkoterminowa prognoza zapotrzebowania n kupno lub dzierżawa magazynu i jego wyposażenia

24 Charakterystyka zadań logistycznych Magazyn Transport Pakowanie n zarządzanie magazynem n wyposażenie techniczne magazynu n technologia magazynowania n organizacja kompletacji n rodzaj środków transportu n używanie własnych lub obcych środków transportu n transport kombinowany n organizacja transportu n logistyczne funkcje opakowania n tworzenie jednostek logistycznych jako warunek tworzenia racjonalnych łańcuchów transportowych Charakterystyka zadań logistycznych

25 Funkcjonalny podział systemu logistycznego przedsiębiorstwa wg faz przepływów towarowych

26 Struktura funkcjonalna systemu logistycznego przedsiębiorstwa wg realizowanych zadań


Pobierz ppt "Dr inż. Małgorzata Maternowska, Wydz. Zarządzania, AGH, Kraków LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA P. Blaik, Logistyka. PWE, Warszawa 1996 F. Beier, K. Rutkowski, Logistyka,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google