Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Książę Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) ( ( ( ( ( kkkk aaaa llll eeee nnnn dddd aaaa rrrr iiii uuuu mmmm )))) DDDD zzzz iiii aaaa łłłł aaaa cccc zzzz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Książę Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) ( ( ( ( ( kkkk aaaa llll eeee nnnn dddd aaaa rrrr iiii uuuu mmmm )))) DDDD zzzz iiii aaaa łłłł aaaa cccc zzzz."— Zapis prezentacji:

1 Książę Adam Jerzy Czartoryski ( ) ( ( ( ( ( kkkk aaaa llll eeee nnnn dddd aaaa rrrr iiii uuuu mmmm )))) DDDD zzzz iiii aaaa łłłł aaaa cccc zzzz p p p p oooo llll iiii tttt yyyy cccc zzzz nnnn yyyy MMMM eeee cccc eeee nnnn aaaa ssss s s s s zzzz tttt uuuu kkkk iiii i i i i k k k k uuuu llll tttt uuuu rrrr yyyy PPPP iiii ssss aaaa rrrr zzzz p p p p oooo eeee tttt aaaa

2 RÓD CZARTORYSKICH Czartoryscy – magnacki ród książęcy herbu Pogoń Litewska, wywodzący się od Konstantego Olgierowicza, księcia na Czartorysku na Wołyniu (od nazwy tej miejscowości pochodzi nazwisko rodu), syn wielkiego księcia litewskiego Olgierda, wnuka Giedymina, brata Władysława Jagiełły. Czartoryscy – magnacki ród książęcy herbu Pogoń Litewska, wywodzący się od Konstantego Olgierowicza, księcia na Czartorysku na Wołyniu (od nazwy tej miejscowości pochodzi nazwisko rodu), syn wielkiego księcia litewskiego Olgierda, wnuka Giedymina, brata Władysława Jagiełły.

3 Rodzina Adama Jerzego Izabela z domu Flaming Adam Kazimierz Czartoryski Był wnukiem Augusta Czartoryskiego, przywódcy,,Familii”, synem współtwórcy Konstytucji 3 maja, Adama Kazimierza. Ostatni król Rzeczypospolitej, Stanisław August był jego wujem, a książę Józef Poniatowski kuzynem. Żona – Anna Zofia Sapieha Dzieci: Witold, Władysław, Izabella Elżbieta

4 Kalendarium 14 stycznia w Warszawie urodził się Adam Jerzy Czartoryski, syn Izabeli i Adama Kazimierza podróże zagraniczne udział w wojnie z Rosją; order Virtuti Militari wyjazd do Petersburga początek przyjaźni z Aleksandrem i miłości do jego żony Elżbiety narodziny córki Elżbiety i Adama: wygnanie księcia Aleksander I carem: powrót Czartoryskiego do Petersburga o systemie politycznym, którego winna się trzymać Rosja kurator okręgu wileńskiego minister spraw zagranicznych Rosji wizyta Aleksandra I w Puławach akcja dyplomatyczna na rzecz Królestwa Polskiego ślub z Anną Sapieżanką ostatnie spotkanie z Aleksandrem i Elżbietą: dymisja ze stanowiska kuratora Essai sur la diplomatie (wyd. 1830) 30 stycznia - 15 sierpnia prezes Rządu Narodowego wrzesień początek emigracji zaoczny wyrok śmierci, osiedlenie się w Paryżu próba ogłoszenia Czartoryskiego królem utworzenie Agencji Głównej w Konstantynopolu przeprowadzka do Hotelu Lambert: oficjalny reprezentant Serbów w Anglii i Francji 1844stała agencja dyplomatyczna przy Stolicy Apostolskiej 1111845- akcja na rzecz unii kościelnej na Bałkanach podroż do Poznania i Wiednia 15 lipca śmierć Adama Jerzego Czartoryskiego w Montfermeil pod Paryżem

5 Życiorys Adam Jerzy Czartoryski ( ) polski mąż stanu, pisarz, prezes Rządu Narodowego w powstaniu listopadowym. Urodził się jako syn Izabeli i księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. Wykształcenie zdobywał w domu, by następnie uzupełnić je podróżami zagranicznymi do Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Anglii i Szkocji. Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 roku. Podczas powstania kościuszkowskiego w 1794 roku przebywał za granicą. Po trzecim rozbiorze Polski został wysłany przez rodzinę na dwór carski do Petersburga w celu uchronienia dóbr rodowych od konfiskaty na rzecz państwa. Zaprzyjaźniwszy się z wielkim księciem Aleksandrem, przyszłym królem Polski, zrobił karierę na dworze rosyjskim. W latach był ministrem spraw zagranicznych Rosji. W roku 1815 uczestniczył w kongresie wiedeńskim jako główny doradca Aleksandra I do spraw polskich i przyczynił się do utworzenia pod berłem cara Królestwa Polskiego (zwanego również Królestwem Kongresowym). W nowo utworzonym Królestwie Czartoryski otrzymał godność senatora-wojewody i członka Rady Administracyjnej. Podczas powstania listopadowego był prezesem Rządu narodowego. Po klęsce powstania znalazł się na emigracji, a w roku 1833 osiadł na stałe w Paryżu. Na emigracji rozwinął działalność dyplomatyczną. W swojej paryskiej rezydencji, Hotelu Lambert, skupił grono wybitnych działaczy emigracyjnych, pragnących doprowadzić do niepodległości Polski przez konfrontację zbrojną mocarstw zachodnich, głównie Francji i Anglii, z Rosją. Nazwa rezydencji Czartoryskiego stała się jednocześnie nazwą emigracyjnego stronnictwa politycznego.

6 Twórczość A.J. Czartoryskiego – pisarza, poety WWWWiersze o tematyce historycznej i obyczajowej PPPPamiętniki -,,Pamiętnik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego PPPPoematy -,,Bard polski” – wyraz uczuć patriotycznych po upadku kraju,,,Powązki” – poemat opisowy RRRRozprawy – o Kniaźninie, Niemcewiczu i Kancie PPPPrzekłady – dzieł Horacego, Sofoklesa i Pindara MMMMiał duży wpływ na czasopisma emigracyjne, m.in.:,,Trzeci Maj”,,,Wiadomości Polskie”,,,Kraj i Emigracja”,,,Dziennik Narodowy”

7 Mecenas sztuki i kultury Ks. A.J. Czartoryski był jednym ze współtwórców założonego w 1832 roku Towarzystwa Historyczno-Literackiego, a od 1853 roku jego dożywotnim prezesem W latach książę pełnił funkcję kuratora wileńskiego okręgu naukowego, przyczyniając się do rozwoju oświaty na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Rozbudował sieć szkół z polskim językiem wykładowym. Położył duże zasługi w rozkwicie Uniwersytetu Wileńskiego, który darzył szczególną opieką. Od 1843 roku Hotel Lambert, paryska rezydencja Czartoryskiego po upadku powstania listopadowego, stał się najważniejszym ośrodkiem życia nie tylko politycznego, ale i kulturalnego polskiej emigracji. A.J. Czartoryski był współzałożycielem Towarzystwa Naukowej Pomocy, które m.in. udzielało zapomóg uczącym się emigrantom, a także współzałożycielem Biblioteki Polskiej w Paryżu.

8 Związki A.J. Czartoryskiego z Puławami W latach Czartoryscy byli właścicielami rezydencji w Puławach, z której stworzyli ośrodek życia kulturalnego, literackiego i towarzyskiego, a także politycznego, konkurujący z dworem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W latach Czartoryscy byli właścicielami rezydencji w Puławach, z której stworzyli ośrodek życia kulturalnego, literackiego i towarzyskiego, a także politycznego, konkurujący z dworem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.,,Były przybytkiem wspaniałości, miłości ojczyzny, cnót, oświecenia, nauk, ogłady, zalet, wdzięków narodowych” – pisał o Puławach z przełomu XVIII i XIX w. poeta Kajetan Koźmian.,,Były przybytkiem wspaniałości, miłości ojczyzny, cnót, oświecenia, nauk, ogłady, zalet, wdzięków narodowych” – pisał o Puławach z przełomu XVIII i XIX w. poeta Kajetan Koźmian.

9 Źródła:  Słownik pisarzy polskich, red. Latusek Arkadiusz, wyd. Zielona Sowa, Kraków 2003  Szkolny słownik historyczny, Pilikowski Jerzy, wyd. Zielona Sowa Kraków 2000  Encyklopedia Sławnych Polaków, red. Grygiel Agnieszka, wyd. Podsiedlik–Raniowski i Spółka, Poznań  Encyklopedia Szkolna – Historia, WSiP, Warszawa 1997  Nowa Encyklopedia Powszechna, tom I, PWN, Warszawa 1996  Kroniki Polski , wyd. KLUSZCZYŃSKI, Kraków   Wikipedia

10 Wykonał: Wykonał: Maciej Krzesicki kl. II h


Pobierz ppt "Książę Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) ( ( ( ( ( kkkk aaaa llll eeee nnnn dddd aaaa rrrr iiii uuuu mmmm )))) DDDD zzzz iiii aaaa łłłł aaaa cccc zzzz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google