Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMOUCZEK PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROGRAMU DO MODELOWANIA TARCZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMOUCZEK PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROGRAMU DO MODELOWANIA TARCZ."— Zapis prezentacji:

1 SAMOUCZEK PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROGRAMU DO MODELOWANIA TARCZ

2 ZAPRASZAMY DO NAUKI W samouczku zostało przedstawione, w jaki sposób użyć program MODELERTARCZ do modelowania tarcz. PORUSZANIE SIĘ PO SAMOUCZKU: Każdy ekran podaje instrukcje dotyczącą jednego kroku samouczka.Każdy ekran podaje instrukcje dotyczącą jednego kroku samouczka. Każdy krok zawiera ilustrację pokazującą, co powinno być widoczne w oknie programu TARCZAKażdy krok zawiera ilustrację pokazującą, co powinno być widoczne w oknie programu TARCZA Wykonanie instrukcji samouczka zajmuje ok. 15 min. Aby w dowolnej chwili przerwać ćwiczenie, w lewym dolnym rogu należy nacisnąć przycisk.Wykonanie instrukcji samouczka zajmuje ok. 15 min. Aby w dowolnej chwili przerwać ćwiczenie, w lewym dolnym rogu należy nacisnąć przycisk. Aby kontynuować pracę z samouczkiem, kliknij przycisk akcji.Aby kontynuować pracę z samouczkiem, kliknij przycisk akcji.

3 WPROWADZENIE Na rysunku przedstawiona jest tarcza utwierdzona z jednej strony w ścianie, natomiast z drugiej strony obciążona siłą rozłożoną na całej długości boku tarczy. Wymiary oraz kształt tarczy na rysunku poniżej:

4 UTWÓRZ NOWY PLIK Aby przystąpić do rysowania musimy najpierw utworzyć nowy plik lub otworzyć już istniejący. W tym przypadku tworzymy całkiem nowe zadanie i w tym celu z paska menu wybieramy PLIK, a następnie opcję NOWY.

5 USTAWIENIA SIATKI Pierwszym krokiem podczas tworzenia tarczy jest określenie charakteru siatki. W oknie Ustawienia siatki wpisujemy odległości jakie mamy zadać pomiędzy punktami w osi X i Y.

6 RYSOWANIE TARCZY Po ustawieniu odstępów pomiędzy punktamisiatki, możemy Przystąpić do rysowania tarczy. Ponieważ kształt tarczy jest nieregularny będziemy musieli narysować ją za pomocą linii łamanej. W tym celu z paska menu wybieramy DODAJ a następnie LINIĘ ŁAMANĄ.

7 KSZTAŁT TARCZY Zaznaczamy kliknięciem myszy na ekranie punkt początkowy a następnie kolejno łączymy linią kolejne punkty określające kształt naszej tarczy. Rysowanie kończymy naciskając prawy klawisz myszy i wybierając Koniec linii łamanej.

8 PARAMETRY ELIPSY Teraz tworzymy wycięcie w tarczy. Wycięcie jest w kształcie okręgu dlatego z paska menu wybieramy DODAJ a następnie opcję ELIPSĘ. Pojawi nam się okno Parametry elipsy w którym wpisujemy współrzędne środka okręgu, promienie oraz liczbę elementów z których złożony będzie obwód okręgu.

9 WSTAWIANIE WĘZŁA WEWN. Aby zaznaczyć, że jest to wycięcie musimy wstawić w środek okręgu węzeł wewnętrzny. W tym celu naprowadzamy kursor myszy na węzeł znajdujący się wewnątrz okręgu i prawym klawiszem wyświetlamy pasek i wybieramy opcję WSTAW WĘZEŁ WEWETRZNY.

10 WĘZEŁ WEWNĘTRZNY Po potwierdzeniu współrzędnych węzła wewnętrznego powinien pojawić się punkt w kolorze zielonym, wskazujący miejsce umieszczenia węzła wewnętrznego.

11 GENERACJA SIATKI Ostatnim krokiem jest wygenerowanie siatki elementów skończonych. Z paska menu wybieramy GENERACJA SIATKI a następnie opcję GENERUJ. Pojawi nam się okno w którym wpisujemy pole powierzchni pojedynczego elementu skończonego. Wciskamy OK. i program wygeneruje siatkę elementów skończonych dla naszej tarczy

12 WYGENEROWANA SIATKA Widok wygenerowanej siatki elementów skończonych.

13 EKSPORTOWANIE TARCZY To już jest koniec pracy w programie MODELERTARCZ, teraz eksportujemy wygenerowaną siatkę do programu TARCZA. W tym celu z paska menu wybieramy PLIK a następnie opcję EKSPORTUJ DO... Wybieramy program TARCZA, wprowadzamy mazwę i siatka zostaje zapisana.

14 OBLICZANIE WYMODELOWANEJ TARCZY Dalsze postępawanie jest już prawie identyczne z tym, które zastosowaliśmy podczas pracy w programie TARCZA. Są jednak dwie rzeczy, które trzeba wykonać a o których nie było mowy w opisie programu TARCZA. Przed rozpoczęciem pracy z siatką należy usunąć z niej podwójne węzły i wolne węzły.


Pobierz ppt "SAMOUCZEK PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROGRAMU DO MODELOWANIA TARCZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google