Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 3 UKŁADY OGNISKUJĄCE OPARTE NA ZAŁAMANIU ŚWIATŁA, część I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 3 UKŁADY OGNISKUJĄCE OPARTE NA ZAŁAMANIU ŚWIATŁA, część I."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 3 UKŁADY OGNISKUJĄCE OPARTE NA ZAŁAMANIU ŚWIATŁA, część I

2 PLAN WYKŁADU  Własności ogniskujące sferycznej powierzchni granicznej  Konwencja znaków dla sferycznej powierzchni załamującej  Soczewka cienka - równanie szlifierzy soczewek  Równanie soczewkowe Gaussa i Newtona  Konwencja znaków dla soczewek  Wytyczanie biegu promieni dla soczewki cienkiej  Powiększenie poprzeczne i podłużne dla soczewki cienkiej  Podsumowanie

3 Pojedyncza sferyczna powierzchnia graniczna

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 KONWENCJA ZNAKÓW  Rzeczywisty przedmiot jest po stronie lewej, a rzeczywisty obraz po prawej; odwrotnie dla przedmiotu i obrazu pozornego.

19 KONWENCJA ZNAKÓW  Rzeczywisty przedmiot jest po stronie lewej, a rzeczywisty obraz po prawej; odwrotnie dla przedmiotu i obrazu pozornego.  Odległość przedmiotowa x jest dodatnia dla przedmiotu rzeczywistego, a ujemna dla pozornego.

20 KONWENCJA ZNAKÓW  Rzeczywisty przedmiot jest po stronie lewej, a rzeczywisty obraz po prawej; odwrotnie dla przedmiotu i obrazu pozornego.  Odległość przedmiotowa x jest dodatnia dla przedmiotu rzeczywistego, a ujemna dla pozornego.  Odległość obrazowa y jest dodatnia dla obrazu rzeczywistego a ujemna dla pozornego

21 KONWENCJA ZNAKÓW  Rzeczywisty przedmiot jest po stronie lewej, a rzeczywisty obraz po prawej; odwrotnie dla przedmiotu i obrazu pozornego.  Odległość przedmiotowa x jest dodatnia dla przedmiotu rzeczywistego, a ujemna dla pozornego.  Odległość obrazowa y jest dodatnia dla obrazu rzeczywistego a ujemna dla pozornego  Obie ogniskowe (przedmiotowa i obrazowa) są dodatnie dla powierzchni skupiających, a ujemne dla powierzchni rozpraszających.

22 KONWENCJA ZNAKÓW  Rzeczywisty przedmiot jest po stronie lewej, a rzeczywisty obraz po prawej; odwrotnie dla przedmiotu i obrazu pozornego.  Odległość przedmiotowa x jest dodatnia dla przedmiotu rzeczywistego, a ujemna dla pozornego.  Odległość obrazowa y jest dodatnia dla obrazu rzeczywistego a ujemna dla pozornego  Obie ogniskowe (przedmiotowa i obrazowa) są dodatnie dla powierzchni skupiających, a ujemne dla powierzchni rozpraszających.  Promienie krzywizny dla powierzchni skupiających są dodatnie, a dla powierzchni rozpraszających - ujemne.

23 SKOLIMOWANIE WIĄZKI I MOC OPTYCZNA skolimowanie wiązki przedmiotowej skolimowanie wiązki obrazowej moc optyczna powierzchni łamiącej równanie powierzchni łamiącej

24 SOCZEWKA CIENKA – równanie szlifierzy soczewek

25

26 Dla cienkiej soczewki Moc optyczna cienkiej soczewki jest sumą mocy optycznej obu powierzchni łamiących

27 SOCZEWKA CIENKA – równanie szlifierzy soczewek Moc optyczna cienkiej soczewki skupiającej jest dodatnia a rozpraszającej ujemna

28 SOCZEWKA CIENKA – równanie Gaussa Dla soczewki rozpraszającej (f 0) obraz będzie pozorny i prosty (hiperbole). Dla soczewki skupiającej (f > 0) w zależności od położenia przedmiotu rzeczywistego obraz może być rzeczywisty lub pozorny

29 SOCZEWKA CIENKA – równanie Newtona znaki x’ i y’ muszą być takie same

30 KONWENCJA ZNAKÓW dla soczewek

31  Rzeczywisty przedmiot jest po stronie lewej, a rzeczywisty obraz po prawej; odwrotnie dla przedmiotu i obrazu pozornego

32 KONWENCJA ZNAKÓW dla soczewek  Rzeczywisty przedmiot jest po stronie lewej, a rzeczywisty obraz po prawej; odwrotnie dla przedmiotu i obrazu pozornego  Odległość przedmiotowa x jest dodatnia dla przedmiotu rzeczywistego i ujemna dla pozornego

33 KONWENCJA ZNAKÓW dla soczewek  Rzeczywisty przedmiot jest po stronie lewej, a rzeczywisty obraz po prawej; odwrotnie dla przedmiotu i obrazu pozornego  Odległość przedmiotowa x jest dodatnia dla przedmiotu rzeczywistego i ujemna dla pozornego  Odległość obrazowa y jest dodatnia dla obrazu rzeczywistego i ujemna dla pozornego

34 KONWENCJA ZNAKÓW dla soczewek  Rzeczywisty przedmiot jest po stronie lewej, a rzeczywisty obraz po prawej; odwrotnie dla przedmiotu i obrazu pozornego  Odległość przedmiotowa x jest dodatnia dla przedmiotu rzeczywistego i ujemna dla pozornego  Odległość obrazowa y jest dodatnia dla obrazu rzeczywistego i ujemna dla pozornego  Ogniskowa soczewki f jest dodatnia dla soczewek zbierających (skupiających) i ujemna dla rozpraszających

35 WYTYCZANIE BIEGU PROMIENI DLA SOCZEWEK CIENKICH Promień równoległy (1), główny (2) i ogniskowy (3)

36 POWIĘKSZENIE POPRZECZNE SOCZEWEK CIENKICH

37 POWIĘKSZENIE PODŁUŻNE SOCZEWEK CIENKICH

38

39

40 PODSUMOWANIE  Pojedyncze powierzchnie sferyczne rozdzielające dwa ośrodki o różnych współczynnikach załamania mogą mieć własności skupiające lub rozpraszające.

41 PODSUMOWANIE  Pojedyncze powierzchnie sferyczne rozdzielające dwa ośrodki o różnych współczynnikach załamania mogą mieć własności skupiające lub rozpraszające.  Równanie pojedynczej powierzchni sferycznej ma postać:

42 PODSUMOWANIE  Równanie Gaussa (szlifierzy soczewek) ma postać: gdzie

43 PODSUMOWANIE  Powiększenie poprzeczne dla soczewki cienkiej: a podłużne:

44 PODSUMOWANIE  Do wytyczenia biegu promieni wykorzystujemy trzy promienie: główny, ogniskowy, równoległy  Soczewki skupiające mogą wytwarzać obrazy rzeczywiste i pozorne, soczewki rozpraszające wytwarzają tylko obrazy pozorne (niezależnie od położenia przedmiotu, chyba, że przedmiot jest pozorny i położony dostatecznie blisko soczewki).


Pobierz ppt "WYKŁAD 3 UKŁADY OGNISKUJĄCE OPARTE NA ZAŁAMANIU ŚWIATŁA, część I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google