Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalny popyt i podaż: model ogólnej równowagi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalny popyt i podaż: model ogólnej równowagi"— Zapis prezentacji:

1 Globalny popyt i podaż: model ogólnej równowagi

2 Zmienne ceny i funkcja popytu AD
Polityka pieniężna i fiskalna oraz zmiany położenia krzywej AD Dostosowania cen i krzywa Phillipsa; Poprawka Friedmana i Phelpsa; Rynek pracy Krzywa podaży i sztywność płac; Oczekiwania inflacyjne i podaż.

3 Zmiana cen i krzywa AD

4 Równanie funkcji AD:

5 Zmiana nominalnych zasobów pieniądza i krzywa AD

6 Zmiana wydatków autonomicznych i krzywa AD

7 Problem krzywej podaży AS

8 Krzywa Phillipsa

9 Krzywa Phillipsa i inflacja

10 Poprawka Friedmana i Phelpsa: krzywa z oczekiwaniami
Friedman i Phelps argumentowali, że jeśli decydenci polityczni zastosują bardziej ekspansywną politykę to powiększą wprawdzie produkt i ceny ale to oznacza obniżenie płacy realnej. Jjednak nie ma powodu aby pracownicy i przedsiębiorcy na stałe akceptowali poziom zatrudnienia i płacy realnej po prostu dlatego, że podniosła się inflacja. Jeśli istnieją czynniki, które decydują o tym, że zatrudnienie i płaca realna panujące w warunkach nieinflacyjnych znajdują się w stanie równowagi, to te same czynniki dochodzą do głosu wówczas, gdy panuje inflacja. Płace nie będą więc mechanicznie dostosowywać się do inflacji z poprzedniego okresu. Wcześniej czy później ustalą się odpowiednio do ekspansywnej polityki, o której pracownicy i przedsiębiorcy wiedzą, że będzie wprowadzana w życie.

11 Długookresowa krzywa Phillipsa

12 Krzywa Phillipsa i funkcja całkowitej podaży:
Y = F(N) N = f (W/P)

13 z krzywej Phillipsa wynika, że:
Z krzywej Phillipsa wynika, że inflacja płacowa jest mniejsza ze wzrostem bezrobocia i odwrotnie.

14 Y= a N a – wydajność pracy; W/a – jednostkowy koszt pracy z – narzut na koszty materiałowe, amortyzację i zysk

15 P = P-1 [1 + (Y – Y*)]

16 Rynek pracy: ND: F’(L) = W/P w=W/P NS W0/P1 W0\P0 W0/P2 ND N N1 N* N2

17 Założenie o dodatnio nachylonej funkcji podaży siły roboczej
Wzrost płac realnych: efekt substytucyjny i efekt dochodowy

18 Założenie o dodatnio nachylonej funkcji podaży siły roboczej
Wzrost płac realnych: efekt substytucyjny i efekt dochodowy

19 zmiana płac nominalnych i krzywa SAS

20 Krzywa Phillipsa oczekiwania inflacyjne i krzywa SAS
i pamiętając: P = P-1 [1 + (Y – Y*)] można zapisać:  =  (Y – Y*) oczekiwania inflacyjne: 0  = 0 +  (Y – Y*)

21 Oczekiwania inflacyjne i przesunięcia SAS:

22 Dostosowania w warunkach względnie sztywnych płac i cen oraz przy oczekiwaniach adaptacyjnych:

23 Dostosowania przy racjonalnych oczekiwaniach
0 = 2 = m2 ; Y = Y* teoria racjonalnych oczekiwań

24 Polityka fiskalna i dostosowania w długim okresie

25 Skutki zakłóceń popytowych:

26 Skutki zakłóceń podażowych:

27 Polityka antyinflacyjna


Pobierz ppt "Globalny popyt i podaż: model ogólnej równowagi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google