Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Analiza konkurencji, planowanie i realizacja strategii w przedsiębiorstwach: czyli jak skutecznie prognozować działania w przedsiębiorstwie Dr inż. Justyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Analiza konkurencji, planowanie i realizacja strategii w przedsiębiorstwach: czyli jak skutecznie prognozować działania w przedsiębiorstwie Dr inż. Justyna."— Zapis prezentacji:

1 1 Analiza konkurencji, planowanie i realizacja strategii w przedsiębiorstwach: czyli jak skutecznie prognozować działania w przedsiębiorstwie Dr inż. Justyna Patalas Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Wydział Mechaniczny UZ Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

2 2 Narzędzia planowania strategicznego: Cykl życia produktu na rynku, metody portfelowe Analiza konkurencji – mapa grup strategicznych, analiza wskaźnikowa, benchmarking Analiza otoczenia – swot, space Metody prospektywne – metody ekonometryczne, metody prospektywne Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

3 3 Cykl życia produktu na rynku analogia do życia człowieka (pojawienie się na rynku to są narodziny, potem dorastanie, dojrzałość, itp.) i wskazuje na to, że sprzedaż nie może trwać wiecznie. Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

4 4 Cykl życia produktu na rynku Fazy: FAZA I: Wdrożenia („wprowadzenia na rynek”), FAZA II: Wzrostu, powiększanie się obrotów i sprzedanej ilości towaru FAZA III: Rozkwitu („dojrzałość”), spadają obroty względnie przyrosty ilościowe sprzedanego towaru, FAZA IV: Nasycenia stabilizują się obroty i ilości na wysokim poziomie, FAZA V: Schyłku spadek obrotów i sprzedanych ilości. Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

5 5 Cykl życia produktu na rynku Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

6 6 Cykl życia produktu na rynku Krzywa cyklu życia służy następującym celom: Prognozowanie zbytu (ilość i wartość), Wybieranie narzędzi do prowadzenia polityki zbytu, Ocena zyskowności produktu, Decyzja o wprowadzeniu produktu na rynek, Planowanie finansowe. Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

7 7 Przykład Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

8 8 Ćwiczenie W tabeli przedstawiono dane dotyczące sprzedaży pięciu różnych produktów w okresie roku. 1. Proszę określić, w jakim stadium cyklu życia znajdują się poszczególne produkty. 2. Proszę dokonać analizy sprzedaży i sformułować strategię sprzedaży dla poszczególnych produktów. Co można powiedzieć o produkcie 4 na tle innych produktów? Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

9 9 „Zawsze trzeba wiedzieć kiedy kończy się jakiś etap w naszym życiu. Jeżeli uparcie chcemy w nim tkwić dłużej niż to konieczne, tracimy radość i szansę poznania tego, co przed nami.„ Paulo Coelho

10 10 GWIAZDY ZNAKI ZAPYTANIA DOJNE KROWY PSY A Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań Relatywny udział w rynku WzrostWzrostsprzedażysprzedażyWzrostWzrostsprzedażysprzedaży C B D

11 11 Analiza konkurencji Ilu konkurentów jest wewnątrz sektora i jakie są ich udziały? Jakie grupy strategiczne są w sektorze i jakie przedsiębiorstwa skupiają? Jakie kategorie dostawców są związane z sektorem i jaka siłę oddziaływania ma dany sektor? Gdzie znajduje się strategiczny dostawca? Jakie zagrożenia rozwojowe mogą się wiązać z dostawcami? Jakie są segmenty odbiorców i jaki mają udział w powstawaniu zysków? Które z grup odbiorców mają podstawowe znaczenie dla sektora? Jakie należy przewidywać szanse i zagrożenia związane z popytową strona sektora? Jak duża jest groźba pojawienia się nowych producentów w sektorze i jacy będą to producenci? Jak duża jest groźba pojawienia się substytutów i jakie to są lub będą substytuty? Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

12 12 Punktowa analiza atrakcyjności sektora Mapa Grup Strategicznych Krzywa Doświadczenia - graficzny wyraz efektu doświadczeń Wywiadowcze metody badania konkurentów: Benchmarking, Wywiad gospodarczy, Szpiegostwo gospodarcze Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

13 13 DYSTRYBUTORZY/ KRYTERIA 1 23456789101112 Wielkość sprzedażyXX X Wielkość zysku operacyjnego XX Wielkość zysku nettoXX Wielkość zysku bruttoXX Wielkość wskaźnika wysokiej płynności X X 1.Wartość wskaźnika bieżącej płynności XX 1.Wartość wskaźnika ryzyka likwidacji XX 1.Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia X 1.Wartość wskaźnika ROE XX 1.Wartość wskaźnika ROA XX SUMA 1040,00012201000

14 14 Zadanie : technologia cena Technologia: np. 10 komputerów przenośnych, zintegrowany system informatyczny Cena: produkt A, produkt B Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

15 15 Przewaga konkurencyjna nie jest statyczna, zmienia się wraz ze wzrostem zmienności w otoczeniu. Konkuruje się dla przyszłości, a nie dla chwili obecnej. Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

16 16 Benchmarking Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

17 17 FIAT Salon znajduje się przy głównej ulicy jest dobrze oznakowany, posiada parking dla klientów, plac wystawowy dla samochodów oraz miejsce na 10 samochodów wewnątrz salonu OPEL Salon znajduje się przy bocznej ulicy o małym natężeniu ruchu parking dla klientów połączony jest z placem wystawowym. Wewnątrz salonu znajduje się 10 wystawionych samochodów Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

18 18 SALON Powierzchnia Ilość stanowisk obsługi klienta Godziny otwarcia Ilość wystawionych samochodów FIAT 200 m23 9 - 1810 OPEL 300 m21 8 - 1910 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

19 19 Opinie ekspertów Czynniki: Wykształcenie, Wiedza, Pragmatyzm, Kreatywność, … Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

20 20 Ekstrapolacja trendów Metoda regresji liniowej Alternatywne scenariusze Scenariusze możliwych zdarzeń, Scenariusze symulacyjne, Scenariusze stanów otoczenia Scenariusze procesów w otoczeniu Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

21 21 Modele symulacyjne Model algorytmiczny Model statystyczny Model komputerowy Burza mózgów Zasady: Odraczaj ocenę Ilość rodzi jakość Wykorzystaj każdą okazję Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

22 22 Modele przyczynowe Diagram Ishikawy Diagram Pareto Metoda delficka Analiza przekrojowa efektów Analiza wejścia-wyjścia Prognozy wykładnicze Kontrola sygnałów Metoda drzewa relawancji Analiza morfologiczna Metoda SPACE Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

23 23 Metody prospektywne - metody ekonometryczne Produkt A (dane z 2007)Prognoza 2008 Okres Współczynnik rotacji Poziom sprzedaży (szt.) Wartość sprzedaży Okr es Poziom sprzedaży Błąd prognozy 10,551 94487 442,98131 807137 20,862 03495 135,30142 072-38 30,581 92991 001,72151 88544 40,402 176107 731,99162 12650 50,592 940149 669,70172 980-40 60,1467236 557,7018700-28 70,221 04451 691,23191 01331 80,431 47058 978,70201 231239 90,651 29261 184,74211 358-66 100,8581743 267,75221 103-286 110,9349727 615,3223844-347 120,5524513 399,9524430-185 Studium przypadku Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

24 24 Współczynnik korelacji Pomiędzy współczynnikiem rotacji a wartością sprzedaży Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

25 25 Przykład: Tabela 1 prezentuje tygodniowy czas poświęcany na naukę ( y – godz.) względem czasu oglądania telewizji (x - godz.) dla 15 uczniów liceum. Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

26 26 Przykład: Nr obserwacjiY - Tygodniowy czas poświęcony na naukę X – Tygodniowy czas oglądania telewizji 1 4910 2 5621 3 1007 4 49 5 4060 6 6384 7 2891 8 702,1 9 7228 10 3056 11 4910 12 5621 13 1007 14 49 15 4060

27 27 Rozwiązanie – zastosowanie metody korelacji liniowej Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

28 28 Formy rozproszenia danych : xixi yiyi xixi yiyi xixi yiyi 1 przypadek: zależność dodatnia 2 przypadek: zależność ujemna 3przypadek: brak zależności Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

29 29 1 przypadek: dodatnia zależność miedzy zmiennymi przyjmuje się prawidłowość, że każdemu wzrostowi zmiennej x i odpowiada wzrost zmiennej y i 2 przypadek: ujemna zależność miedzy zmiennymi przyjmuje się prawidłowość, że każdemu wzrostowi zmiennej x i odpowiada spadek zmiennej y i 3 przypadek: nie ma zależności pomiędzy zmiennymi. Wnioski: Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań


Pobierz ppt "1 Analiza konkurencji, planowanie i realizacja strategii w przedsiębiorstwach: czyli jak skutecznie prognozować działania w przedsiębiorstwie Dr inż. Justyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google