Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań"— Zapis prezentacji:

1 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Analiza konkurencji, planowanie i realizacja strategii w przedsiębiorstwach: czyli jak skutecznie prognozować działania w przedsiębiorstwie Dr inż. Justyna Patalas Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Wydział Mechaniczny UZ

2 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Narzędzia planowania strategicznego: Cykl życia produktu na rynku, metody portfelowe Analiza konkurencji – mapa grup strategicznych, analiza wskaźnikowa, benchmarking Analiza otoczenia – swot, space Metody prospektywne – metody ekonometryczne, metody prospektywne

3 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Cykl życia produktu na rynku analogia do życia człowieka (pojawienie się na rynku to są narodziny, potem dorastanie, dojrzałość, itp.) i wskazuje na to, że sprzedaż nie może trwać wiecznie.

4 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Cykl życia produktu na rynku Fazy: FAZA I: Wdrożenia („wprowadzenia na rynek”), FAZA II: Wzrostu, powiększanie się obrotów i sprzedanej ilości towaru FAZA III: Rozkwitu („dojrzałość”), spadają obroty względnie przyrosty ilościowe sprzedanego towaru, FAZA IV: Nasycenia stabilizują się obroty i ilości na wysokim poziomie, FAZA V: Schyłku spadek obrotów i sprzedanych ilości.

5 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Cykl życia produktu na rynku

6 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Cykl życia produktu na rynku Krzywa cyklu życia służy następującym celom: Prognozowanie zbytu (ilość i wartość), Wybieranie narzędzi do prowadzenia polityki zbytu, Ocena zyskowności produktu, Decyzja o wprowadzeniu produktu na rynek, Planowanie finansowe.

7 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Przykład

8 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Ćwiczenie W tabeli przedstawiono dane dotyczące sprzedaży pięciu różnych produktów w okresie roku. 1. Proszę określić, w jakim stadium cyklu życia znajdują się poszczególne produkty. 2. Proszę dokonać analizy sprzedaży i sformułować strategię sprzedaży dla poszczególnych produktów. Co można powiedzieć o produkcie 4 na tle innych produktów?

9 „Zawsze trzeba wiedzieć kiedy kończy się jakiś etap w naszym życiu.
Jeżeli uparcie chcemy w nim tkwić dłużej niż to konieczne, tracimy radość i szansę poznania tego, co przed nami.„ Paulo Coelho

10 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Wzrost sprzedaży GWIAZDY ZNAKI ZAPYTANIA A B C DOJNE KROWY PSY D Relatywny udział w rynku

11 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Analiza konkurencji Ilu konkurentów jest wewnątrz sektora i jakie są ich udziały? Jakie grupy strategiczne są w sektorze i jakie przedsiębiorstwa skupiają? Jakie kategorie dostawców są związane z sektorem i jaka siłę oddziaływania ma dany sektor? Gdzie znajduje się strategiczny dostawca? Jakie zagrożenia rozwojowe mogą się wiązać z dostawcami? Jakie są segmenty odbiorców i jaki mają udział w powstawaniu zysków? Które z grup odbiorców mają podstawowe znaczenie dla sektora? Jakie należy przewidywać szanse i zagrożenia związane z popytową strona sektora? Jak duża jest groźba pojawienia się nowych producentów w sektorze i jacy będą to producenci? Jak duża jest groźba pojawienia się substytutów i jakie to są lub będą substytuty?

12 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Punktowa analiza atrakcyjności sektora Mapa Grup Strategicznych Krzywa Doświadczenia - graficzny wyraz efektu doświadczeń Wywiadowcze metody badania konkurentów: Benchmarking , Wywiad gospodarczy, Szpiegostwo gospodarcze

13 Wielkość zysku operacyjnego Wielkość zysku netto Wielkość zysku brutto
DYSTRYBUTORZY/ KRYTERIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkość sprzedaży X Wielkość zysku operacyjnego Wielkość zysku netto Wielkość zysku brutto Wielkość wskaźnika wysokiej płynności Wartość wskaźnika bieżącej płynności Wartość wskaźnika ryzyka likwidacji Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia Wartość wskaźnika ROE Wartość wskaźnika ROA SUMA 0,00

14 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Zadanie: cena technologia Technologia: np. 10 komputerów przenośnych, zintegrowany system informatyczny Cena: produkt A, produkt B

15 Konkuruje się dla przyszłości, a nie dla chwili obecnej.
Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań Przewaga konkurencyjna nie jest statyczna, zmienia się wraz ze wzrostem zmienności w otoczeniu. Konkuruje się dla przyszłości, a nie dla chwili obecnej.

16 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Benchmarking

17 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
OPEL Salon znajduje się przy bocznej ulicy o małym natężeniu ruchu parking dla klientów połączony jest z placem wystawowym. Wewnątrz salonu znajduje się 10 wystawionych samochodów FIAT Salon znajduje się przy głównej ulicy jest dobrze oznakowany, posiada parking dla klientów, plac wystawowy dla samochodów oraz miejsce na 10 samochodów wewnątrz salonu

18 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
SALON Powierzchnia Ilość stanowisk obsługi klienta Godziny otwarcia Ilość wystawionych samochodów FIAT 200 m2 3 9 - 18 10 OPEL 300 m2 1 8 - 19

19 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Opinie ekspertów Czynniki: Wykształcenie, Wiedza, Pragmatyzm, Kreatywność,

20 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Ekstrapolacja trendów Metoda regresji liniowej Alternatywne scenariusze Scenariusze możliwych zdarzeń, Scenariusze symulacyjne, Scenariusze stanów otoczenia Scenariusze procesów w otoczeniu

21 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Modele symulacyjne Model algorytmiczny Model statystyczny Model komputerowy Burza mózgów Zasady: Odraczaj ocenę Ilość rodzi jakość Wykorzystaj każdą okazję

22 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Modele przyczynowe Diagram Ishikawy Diagram Pareto Metoda delficka Analiza przekrojowa efektów Analiza wejścia-wyjścia Prognozy wykładnicze Kontrola sygnałów Metoda drzewa relawancji Analiza morfologiczna Metoda SPACE

23 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Metody prospektywne - metody ekonometryczne Studium przypadku Produkt A (dane z 2007) Prognoza 2008 Okres Współczynnik rotacji Poziom sprzedaży (szt.) Wartość sprzedaży Poziom sprzedaży Błąd prognozy 1 0,55 1 944 87 442,98 13 1 807 137 2 0,86 2 034 95 135,30 14 2 072 -38 3 0,58 1 929 91 001,72 15 1 885 44 4 0,40 2 176 ,99 16 2 126 50 5 0,59 2 940 ,70 17 2 980 -40 6 0,14 672 36 557,70 18 700 -28 7 0,22 1 044 51 691,23 19 1 013 31 8 0,43 1 470 58 978,70 20 1 231 239 9 0,65 1 292 61 184,74 21 1 358 -66 10 0,85 817 43 267,75 22 1 103 -286 11 0,93 497 27 615,32 23 844 -347 12 245 13 399,95 24 430 -185

24 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Współczynnik korelacji Pomiędzy współczynnikiem rotacji a wartością sprzedaży

25 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Przykład: Tabela 1 prezentuje tygodniowy czas poświęcany na naukę ( y – godz.) względem czasu oglądania telewizji (x - godz.) dla 15 uczniów liceum.

26 Przykład: Nr obserwacji Y - Tygodniowy czas poświęcony na naukę
X – Tygodniowy czas oglądania telewizji 1 49 10 2 56 21 3 100 7 4 5 40 60 6 63 84 28 91 8 70 2,1 9 72 30 11 12 13 14 15

27 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Rozwiązanie – zastosowanie metody korelacji liniowej

28 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Formy rozproszenia danych : xi yi xi yi 1 przypadek: zależność dodatnia 2 przypadek: zależność ujemna xi yi 3przypadek: brak zależności

29 Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań
Wnioski: 1 przypadek: dodatnia zależność miedzy zmiennymi przyjmuje się prawidłowość, że każdemu wzrostowi zmiennej xi odpowiada wzrost zmiennej yi 2 przypadek: ujemna zależność miedzy zmiennymi przyjmuje się prawidłowość, że każdemu wzrostowi zmiennej xi odpowiada spadek zmiennej yi 3 przypadek: nie ma zależności pomiędzy zmiennymi.


Pobierz ppt "Strategia przedsiębiorstwa - prognozowanie działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google