Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klaster jako miejsce współpracy nauki z biznesem w regionie Małopolski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klaster jako miejsce współpracy nauki z biznesem w regionie Małopolski"— Zapis prezentacji:

1 Klaster jako miejsce współpracy nauki z biznesem w regionie Małopolski
Kazimierz Murzyn Dyrektor Zarządzający Klaster LifeScience Kraków Kraków 18 maja 2010

2 Klaster czy Inicjatywa klastrowa?
KLASTER (ang. Cluster): przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych sieciami zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć całej grupie trwałą przewagę konkurencyjną INICJATYWA: przedsięwzięcie, projekt, plan, pomysł i/lub skupiony wokół nich ruch społeczności. W stosunku do jednostki — zaangażowanie, celowe działanie (źródło: wikipedia)

3 Cele (misja) Stworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób oraz przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru Life Science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy

4 Klaster LifeScience– partnerzy
64 partners 35,000 employees 6,580 scientists 240 milion Euro in sales 467 milion Euro in projects Minimum głosowań – maksimum współpracy i efektywności

5 Wizja rozwoju Etap III Klaster Etap II Rozwój Etap I niemowlęctwo
Nowe firmy, nowe miejsca pracy, nowe produkty; innowacje, patenty. Nowe rynki, nowe możliwości. [Rezultaty] Budowa podstawowych struktur działania, tworzenie sieci współpracy, organizacja i integracja środowiska, Inicjowanie wspólnych projektów Silna baza naukowo-badawcza, wsparcie władz, powiązania nauki i biznesu, zasoby wiedzy, informacje Etap III Klaster Etap II Rozwój Rozwój zasobów, rozwój współpracy, wzrost specjalizacji i konkurencyjności, Wzrost znaczenia kapitału prywatnego Etap I niemowlęctwo Etap 0 - warunki początkowe [Czas]

6 Priorytety rozwoju Klastra
Priorytety rozwoju Klastra i jego pozycjonowanie w kontekście regionalnym, krajowym i europejskim: BIO Regiony Europy – aktualne trendy i działania, konieczność benchmarkingu Pozycja Krakowa i Małopolski - rola Klastra LifeScience, model „krakowski” Wyzwania i cele strategiczne dla Bio-Regionu Małopolska – zadania Klastra Narzędzia rozwoju (program Klastra, programy krajowe i europejskie, fundusze) Program Klastra – priorytety

7 Jak postrzegamy nasz Klaster - główne perspektywy

8 Klaster jako łańcuch wartości
Patent Inwencja -funkcjonalność Ocena biznesowa Innowacja – nowa firma lub produkt Dochodowy biznes Prawo Nauka Business i Marketing Fundusze Badania podst. Badania rozwojowe Rozwój technologii Rozwój produktu Marketing i przedsiębiorczość

9 Klaster jako Projekt LifeScience Klaster funkcjonuje jako Projekt - wspólne przedsięwzięcie wielu podmiotów, które łączy dążenie do zrealizowania wspólnej misji i osiągnięcia wspólnych celów. Klaster służy wspieraniu inicjatyw członków Klastra – sam nie generuje przychodów.

10 Klaster jako system Klaster to zorganizowany zbiór wzajemnie powiązanych zasobów i zdolności (możliwości), które w określonym otoczeniu dają określone rezultaty, pozostające w obszarze zainteresowań partnerów klastra Studenci Firmy Produkty Miejsca pracy

11 Oferta Klastra Cykliczne spotkania środowiska Szkolenia, warsztaty
giełda ofert i potrzeb networking inicjowanie wspólnych projektów Szkolenia, warsztaty Zarządzanie Projektami Innowacyjność BioBootCamp Nauka dla Przemysłu Spotkania branżowe Serwis internetowy portal i platforma współpracy e-group blog „www.LifeScienceOpenSpace.pl biuletyn Klastra Wsparcie wspólnych projektów Partnerów Klastra Obserwatorium Klastra i baza danych Klastra Środowiskowe Laboratorium Badania Genomu Proteomu i Transkryptomu (Park LIFESCIENCE) Konsorcjum eksportowe Poszukiwanie partnerów do projektów Partnerów Klastra

12 Oferta Klastra Współpraca w ramach projektów EU
Promocja Bio-Regionu Małopolska BIO International Convention (2009 Atlanta, 2010 Chicago) BioForum Łódź Eurobiotech Kraków Life Science Open Space Kraków Kooperacja z organizacjami w Europie i na Świecie ScanBalt Council of European Bio Regions (CEBR) Global Innovation Network Współpraca z Bio-Klastrami North Carolina Biotech Center (USA) GENOPOLE Evry (Francja) SCANBALT Bio-Aragon East Midlands Współpraca w ramach projektów EU BIO-Common T ools - (7FP CEBR) Bridge BSR - Innovation Councill (ScanBalt)

13 Efekt Klastra (LifeScience)
Jakość klastra wyznaczana jest przez jakość powiązań! Motorem napędowym wszystkich działań są wymierne korzyści, wszystkich zainteresowanych Dlatego istotą wszystkich działań podejmowanych w ramach inicjatywy Klastra LifeScience jest stymulowanie współpracy, z której korzysta każdy, kto to rozumie i potrafi. Model Klastra LifeScience w pełni odzwierciedla naturalny mechanizm rozwoju klastrów – „efekt klastra”. Model ten jednak wymaga aktywności Wiele zapisanych w Programie Klastra działań może być realizowanych przez Partnerów, również bez angażowania dodatkowych środków finansowych

14 Efekt Klastra (LifeScience) -strategie
Cele szczegółowe 1.2 Koordynacja działań i współpraca z MARR, KPT w ramach projektów dotyczących sektora life science w Regionie C. Udział w projektach inicjowanych przez UMK, UMWM, MARR i KPT D. Wspólna realizacja przedsięwzięć i projektów rozwojowych 3.1 Identyfikacja i ukierunkowanie działań Klastra na „tematy wiodące” K. Zdefiniowanie wspólnych, interdyscyplinarnych programów badawczo-rozwojowych 4.1 Systematycznie wydawane publikacje własne Klastra w wersji on-line i drukowanej N. Wdrożenie jakościowego serwisu, zaspakajającego informacyjne potrzeby środowiska life science w Regionie 4.4 Aktywna promocja Klastra realizowana przez Partnerów w ramach działań własnych R. Wzrost rozpoznawalności Klastra w środowisku osób i instytucji współpracujących z Partnerami Klastra 4.5 Integracja Partnerów i sympatyków Klastra S. Wzajemne poznanie możliwości i rozwój współpracy pomiędzy Partnerami Klastra

15 Dziękuję Dyrektor Zarządzający LifeScience Klaster Kraków
Kazimierz Murzyn Dyrektor Zarządzający LifeScience Klaster Kraków Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14 tel mob Dziękuję


Pobierz ppt "Klaster jako miejsce współpracy nauki z biznesem w regionie Małopolski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google