Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.lifescience.pl Klaster jako miejsce współpracy nauki z biznesem w regionie Małopolski Kraków 18 maja 2010 Kazimierz Murzyn Dyrektor Zarządzający Klaster.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.lifescience.pl Klaster jako miejsce współpracy nauki z biznesem w regionie Małopolski Kraków 18 maja 2010 Kazimierz Murzyn Dyrektor Zarządzający Klaster."— Zapis prezentacji:

1 www.lifescience.pl Klaster jako miejsce współpracy nauki z biznesem w regionie Małopolski Kraków 18 maja 2010 Kazimierz Murzyn Dyrektor Zarządzający Klaster LifeScience Kraków

2 www.lifescience.pl KLASTER KLASTER (ang. Cluster): przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych sieciami zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć całej grupie trwałą przewagę konkurencyjną INICJATYWA: przedsięwzięcie, projekt, plan, pomysł i/lub skupiony wokół nich ruch społeczności. W stosunku do jednostki zaangażowanie, celowe działanie (źródło: wikipedia) Klaster czy Inicjatywa klastrowa?

3 www.lifescience.pl Cele (misja) Stworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób oraz przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru Life Science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy

4 Klaster LifeScience– partnerzy 64 partners 35,000 employees 6,580 scientists 240 milion Euro in sales 467 milion Euro in projects

5 www.lifescience.pl Wizja rozwoju Etap 0 Etap 0 - warunki początkowe Etap I niemowlęctwo Etap II Rozwój Rozwój zasobów, rozwój współpracy, wzrost specjalizacji i konkurencyjności, Wzrost znaczenia kapitału prywatnego Budowa podstawowych struktur działania, tworzenie sieci współpracy, organizacja i integracja środowiska, Inicjowanie wspólnych projektów [Czas] [Rezultaty] Etap III Klaster Nowe firmy, nowe miejsca pracy, nowe produkty; innowacje, patenty. Nowe rynki, nowe możliwości. Silna baza naukowo- badawcza, wsparcie władz, powiązania nauki i biznesu, zasoby wiedzy, informacje

6 Priorytety rozwoju Klastra Priorytety rozwoju Klastra i jego pozycjonowanie w kontekście regionalnym, krajowym i europejskim: – BIO Regiony Europy – aktualne trendy i działania, konieczność benchmarkingu – Pozycja Krakowa i Małopolski - rola Klastra LifeScience, model krakowski – Wyzwania i cele strategiczne dla Bio-Regionu Małopolska – zadania Klastra – Narzędzia rozwoju (program Klastra, programy krajowe i europejskie, fundusze) – Program Klastra – priorytety

7 www.lifescience.pl Jak postrzegamy nasz Klaster - główne perspektywy

8 www.lifescience.pl Nauka Klaster jako łańcuch wartości Badania podst. Badania rozwojowe Rozwój technologii Rozwój produktu Marketing i przedsiębiorczość Patent Inwencja - funkcjonalność Ocena biznesowa Innowacja – nowa firma lub produkt Dochodowy biznes Fundusze Prawo Business i Marketing

9 LifeScience Klaster funkcjonuje jako Projekt - wspólne przedsięwzięcie wielu podmiotów, które łączy dążenie do zrealizowania wspólnej misji i osiągnięcia wspólnych celów. Klaster jako Projekt Klaster służy wspieraniu inicjatyw członków Klastra – sam nie generuje przychodów. www.lifescience.pl

10 rezultaty Klaster to zorganizowany zbiór wzajemnie powiązanych zasobów i zdolności (możliwości), które w określonym otoczeniu dają określone rezultaty, pozostające w obszarze zainteresowań partnerów klastra Klaster jako system

11 Cykliczne spotkania środowiska – giełda ofert i potrzeb – networking – inicjowanie wspólnych projektów Szkolenia, warsztaty – Zarządzanie Projektami – Innowacyjność – BioBootCamp – Nauka dla Przemysłu – Spotkania branżowe Serwis internetowy – portal www.lifescience.pl i platforma współpracy e-group – blog www.LifeScienceOpenSpace.pl – biuletyn Klastra Wsparcie wspólnych projektów Partnerów Klastra – Obserwatorium Klastra i baza danych Klastra – Środowiskowe Laboratorium Badania Genomu Proteomu i Transkryptomu (Park LIFESCIENCE) – Konsorcjum eksportowe Poszukiwanie partnerów do projektów Partnerów Klastra www.lifescience.pl Oferta Klastra

12 Promocja Bio-Regionu Małopolska – BIO International Convention (2009 Atlanta, 2010 Chicago) – BioForum Łódź – Eurobiotech Kraków – Life Science Open Space Kraków Kooperacja z organizacjami w Europie i na Świecie – ScanBalt – Council of European Bio Regions (CEBR) – Global Innovation Network Współpraca z Bio-Klastrami – North Carolina Biotech Center (USA) – GENOPOLE Evry (Francja) – SCANBALT – Bio-Aragon – East Midlands Współpraca w ramach projektów EU – BIO-Common T ools - (7FP CEBR) – Bridge BSR - Innovation Councill (ScanBalt) www.lifescience.pl Oferta Klastra

13 Efekt Klastra (LifeScience) Jakość klastra jakość powiązań! Jakość klastra wyznaczana jest przez jakość powiązań! wymierne korzyści Motorem napędowym wszystkich działań są wymierne korzyści, wszystkich zainteresowanych stymulowanie współpracykorzystarozumiepotrafi Dlatego istotą wszystkich działań podejmowanych w ramach inicjatywy Klastra LifeScience jest stymulowanie współpracy, z której korzysta każdy, kto to rozumie i potrafi. Model Klastra LifeScience w pełni odzwierciedla naturalny mechanizm rozwoju klastrów – efekt klastra. Model ten jednak wymaga aktywności Wiele zapisanych w Programie Klastra działań może być realizowanych przez Partnerów, również bez angażowania dodatkowych środków finansowych

14 Efekt Klastra (LifeScience) -strategie StrategieCele szczegółowe 1.2 Koordynacja działań i współpraca z MARR, KPT w ramach projektów dotyczących sektora life science w Regionie C. Udział w projektach inicjowanych przez UMK, UMWM, MARR i KPT D. Wspólna realizacja przedsięwzięć i projektów rozwojowych 3.1 Identyfikacja i ukierunkowanie działań Klastra na tematy wiodące K. Zdefiniowanie wspólnych, interdyscyplinarnych programów badawczo- rozwojowych 4.1 Systematycznie wydawane publikacje własne Klastra w wersji on-line i drukowanej N. Wdrożenie jakościowego serwisu, zaspakajającego informacyjne potrzeby środowiska life science w Regionie 4.4 Aktywna promocja Klastra realizowana przez Partnerów w ramach działań własnych R. Wzrost rozpoznawalności Klastra w środowisku osób i instytucji współpracujących z Partnerami Klastra 4.5 Integracja Partnerów i sympatyków KlastraS. Wzajemne poznanie możliwości i rozwój współpracy pomiędzy Partnerami Klastra

15 www.lifescience.pl Kazimierz Murzyn Dyrektor Zarządzający LifeScience Klaster Kraków 30-387 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14 tel. +48 12 297 4 605 mob. +48 504 106 466 klaster@lifescience.pl http://www.lifescience.pl/Dziękuję


Pobierz ppt "Www.lifescience.pl Klaster jako miejsce współpracy nauki z biznesem w regionie Małopolski Kraków 18 maja 2010 Kazimierz Murzyn Dyrektor Zarządzający Klaster."

Podobne prezentacje


Reklamy Google