Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Gimnazjum im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach ID grupy: 98/47 pg1 Opiekun: Maria Balcerzak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Gimnazjum im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach ID grupy: 98/47 pg1 Opiekun: Maria Balcerzak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Gimnazjum im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach ID grupy: 98/47 pg1 Opiekun: Maria Balcerzak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie demokracji – wybory samorządowe w szkolne. Semestr/rok szkolny: V / 2011/2012

3 Demokracja Demokracja (stgr. δημοκρατία demokratia "rządy ludu", od wyrazów δῆμος demos "lud", rozumiany jako ogół pełnoprawnych obywateli + κρατέω krateo "rządzę") – ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Demokracja została nazwana ostatnią formą rządów i rozpowszechniła się znacząco wokół globu. pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja

4 O demokracji wypowiedzieli się;

5  Harry Emerson Fosdick Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości. Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

6 Jan Paweł II, encyklika Centesimus Annus
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

7 Winston Churchill Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time. (ang.) Winston Churchill, z przemówienia w Izbie Lordów, 11 listopada 1947

8 Oskar Negt Demokracji trzeba się uczyć – ciągle na nowo, dzień w dzień i przez całe życie. Ludzie nie rodzą się istotami politycznymi. Człowiek jako „zwierzę polityczne” w rozumieniu Arystotelesa, jako istota myśląca kategoriami politycznymi, jest wynikiem ustawicznego procesu wychowania i edukacji.

9 Albert Einstein Moim ideałem politycznym jest demokracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek był szanowany jako jednostka i żeby nikogo nie wynoszono na piedestał.

10 Janusz Korczak organizator samorządności wśród wychowanków zakładu opiekunczego
Zakład wychowawczy Nasz Dom dla dzieci polskich Myślą przewodnią stworzonej przez Korczaka koncepcji pedagogicznej była troska o rozwój samorządności dzieci i młodzieży przejawiającej się w różnych formach ich aktywności. Prawidłowego rozwoju samorządności upatrywał Korczak szczególnie w prawidłowym funkcjonowaniu samorządu zakładowego. Najważniejsze jego organy to sąd koleżeński, rada samorządowa i sejm dziecięcy. janusza-korczaka.php

11 Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka
Rozbudowując pracę samorządu Korczak wychodził z założenia, że nie wystarczy dać dzieciom i młodzieży przyzwyczajenia życia i pracy zbiorowej, trzeba dać ujście pędowi twórczemu organizowaniu i wzbogacenia ich młodocianego społeczeństwa. janusza-korczaka.php

12 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Art W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

13 Kampania wyborcza W kampanii kandydaci wykorzystali tradycyjną metodę zdobywania zwolenników, poprzez plakaty, jak również każdy otrzymał swój czas radiowy w szkolnym radiowęźle. Tu każdy miał możliwość zaprezentowania się. Najbardziej spodobała się forma prezentacji Gracjana, który codziennie wyśpiewywał nowe piosenki w stylu raperskim.

14 Gracjan kandydat kl. I B Elo, siema to wcale nie jest ściema Kochaj wszystkich dookoła taka jest raperska szkoła Chce by dobrze nam tu było, by coś tutaj się zmieniło By ta szkoła nasza zatem – powalała swym klimatem Dalej mocno zapodaje i z mym rymem nie przestaje Ziomal Gracjan z I B, wciąż wytrwale kandydować chce A więc głosuj Ziomku na Ziomala aby szkoła oszalała.

15 Wybory do Rady SU 27 kwietnia 2012

16 Podsumowanie Organizacja wyborów do Rady SU, okazała się poważnym wezwaniem, sama organizacja i przeprowadzenie wyborów wydaje się dość prostym zadaniem. Znacznie więcej czasu i pracy wymagała część wstępna; uporządkowanie regulaminu, opracowanie zasad regulaminu wyborów i zasad kampanii wyborczej. Mamy satysfakcję z wykonanego zadania, pozostawimy w szkole coś trwałego.

17


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Gimnazjum im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach ID grupy: 98/47 pg1 Opiekun: Maria Balcerzak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google