Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinie"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinie
ID grupy: 98/38_MF_G2 Opiekun: Magdalena Rębisz Kompetencja: Matematyczno - Fizyczna Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: II/2010/2011

3 CZYM ZAJMUJE SIĘ STATYSTYKA
Statystyka to nauka, która zajmuje się zbieraniem i analizowaniem informacji oraz przewidywaniem pewnych zjawisk mogących wydarzyć się w przyszłości. Zbieranie i opracowywanie danych oraz formułowanie wniosków to niezbędna umiejętność w różnych dziedzinach życia. Otrzymane wnioski przynoszą dużo ciekawych informacji, także dotyczących nas samych.

4 PO CO BADAĆ OPINIĘ PUBLICZNĄ?
Badania opinii publicznej i konsumenckiej stanowią ważne źródło informacji : dla polityków (oczekiwania wyborców), ekonomistów (nastroje na rynku), handlowców i producentów (preferencje klientów). Choć badania wykonywane są w wielu krajach od ponad 60 lat, przez ostatnie kilka lat można było zaobserwować wzrost znaczenia informacji o nastrojach w różnych zbiorowościach

5 KTO ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM I PORZĄDKOWANIEM INFORMACJI
- Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), które działa od 1983r. I specjalizuje się w przeprowadzaniu badań sondażowych na próbie 1500 dorosłych Polaków. Zdecydowana większość Polaków (86 proc.) nie lubi reklam, a tylko co ósmy (13 proc.) ma do nich pozytywny stosunek - wynika z sondażu CBOS. Jednak blisko co trzeci ankietowany (31 proc.) przyznaje, że wybierając spośród podobnych produktów kupuje właśnie ten, który zna z reklamy.

6 - Główny Urząd Statystyczny (GUS) utworzony w 1918r
- Główny Urząd Statystyczny (GUS) utworzony w 1918r. Jest naczelnym organem statystyki państwowej, który systematycznie zbiera informacje dotyczące społeczeństwa, gospodarki i kultury. Przeprowadza spis powszechny, który dostarcza bardzo szczegółowych informacji o wykształceniu, poziomie życia, aspiracjach i zasobności mieszkańców naszego kraju. Wszystkie zebrane dane publikuje się co roku w Roczniku Statystycznym

7 Szczecin jest jednym z najszybciej
wyludniających się miast Polski - wynika z raportu GUS (dodano: 18 maja 2010, 16:00 Autor: ka / źródło: gazetaprawna.pl) W ciągu ostatnich 7 lat z polskich miast wyprowadziło się 700 tysięcy mieszkańców. Tak wynika z najnowszego raportu GUS. Prognozy mówią, że za 25 lat z polskich miast ubędzie kolejne 2,5 mln mieszkańców. Ludzie preferują życie na wsi lub w ogromnej metropolii. Polskie miasta są wiec zagrożone. Wśród najbardziej zagrożonych wyludnieniem miast - obok Łodzi, Lublina i Kielc - znalazł się Szczecin.

8 Ośrodek Badania Opinii Publicznej (OBOP) jest instytutem badawczym w Polsce, działającym od 1958r., zatrudniającym 600 ankieterów, którzy zajmują się badaniem tego co ludzie myślą o sprawach społecznych oraz o sobie, - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) działająca od 1960r. I zbierająca informacje demograficzne i gospodarcze z różnych krajów świata, które pozwalają m. in. Na formułowanie sugestii co do zmian, jakie należałoby w danym kraju przeprowadzić. Siedzibą tej organizacji jest Paryż.

9 GIMNAZJALIŚCI CHCIELIBY JEŚĆ SMACZNIE I ZDROWO
Ale na chęciach bardzo często się kończy. Chyba, że posiłek przygotuje mama. Jak wynika z badań TNS OBOP, ich świadomość żywieniowa jest wysoka. Tylko, że z niej nie korzystają. Uczniom brakuje odpowiednich nawyków żywieniowych wypracowanych od najmłodszych lat. Poza domem wielokrotnie sięgają po pozbawione wartości odżywczych wysokokaloryczne przekąski zwłaszcza w szkole, Nie może to jednak dziwić, skoro w sklepikach natrafiają głównie na słodkie napoje, słodycze, chipsy czy drożdżówki.

10 BADANIA STATYSTYCZNE Dane mogą być zbierane na wiele sposobów:
- bezpośrednia obserwacja np. ile samochodów przejeżdża na drodze w przedziale 10 minut - przeprowadzając badania osób (poprzez ankiety, sondaże opinii publicznej) lub rzeczy (poziom zanieczyszczenia wody w rzece).

11 JAK PRZYSTĄPIĆ DO BADAŃ STATYSTYCZNYCH ?
Przystępując do badań statystycznych należy: Odpowiedzieć sobie na pytania: w jakim celu chcemy przeprowadzić to badanie, czemu ma ono służyć i do czego ma być wykorzystane? Przygotować ankietę i przeprowadzić ją na wybranej grupie osób, Zebrać dane w odpowiednio przygotowanej tabelce, Przeanalizować dane (w formie diagramów i wykresów) Sformułować wnioski i spostrzeżenia.

12 JAK TWORZYĆ ANKIETY? Ankieta to zestaw specjalnie dobranych pytań, na które badane osoby powinny udzielić odpowiedzi. Może ona zawierać - pytania zamknięte (wymagające wskazania jednej z podanych odpowiedzi) - pytania otwarte (odpowiedzi ankiety musi formułować samodzielnie)

13 ILE NAJDŁUŻEJ SIEDZIAŁEŚ PRZED KOMPUTEREM?
Obawiam się, że w przypadku niektórych zapalonych graczy/internautów nie starczy skali    Odpowiedzi: mniej niż 8 godzin 8 godzin 10 godzin 12 godzin 14 godzin 16 godzin 18 godzin 20 godzin 22 godziny 24 godziny więcej niż 24 godziny

14 PODSTAWOWE ZASADY TWORZENIA ANKIETY
Jasno formułować pytania, Pytania nie mogą sugerować odpowiedzi, Liczba pytań powinna być ograniczona, Stopień trudności musi być dostosowany do respondenta, Należy unikać podwójnych przeczeń, Należy zachować odpowiednie formy grzecznościowe, Trzeba podać przyczyny dla których pytamy, Zachować rozsądna proporcję miedzy pytaniami otwartymi a zamkniętymi.

15 JAK OPRACOWYWAĆ WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH?
Po przeprowadzeniu badań ankietowych należy otrzymane dane uporządkować i przedstawić w tabelce według pytań w ankiecie Żeby otrzymane przez nas informacje były bardziej czytelne należy je przedstawić graficznie w formie diagramów obrazkowych, słupkowych, kołowych lub wykresów Po przeanalizowaniu danych otrzymanych z badań ankietowych należy sformułować wnioski i spostrzeżenia z ankiet.

16 Twój ulubiony rodzaj filmu
WYKRES SŁUPKOWY Twój ulubiony rodzaj filmu Komedia Akcji Romans Dramat Science Fiction 4 5 6 1

17 WYKRES SŁUPKOWY POZIOMY

18 WYKRES KOŁOWY

19 PIKTOGRAMY Sprzedaż jabłek w ciągu czterech miesięcy Styczeń Luty
Marzec Kwiecień 10 jabłek 5 jabłek

20 TO WARTO WIEDZIEĆ! Opracowując dane uzyskane z pomiaru lub obserwacji, możemy wyszukiwać liczby, które charakterystyczne będą dla badanego zestawu wyników (danych): - Średnia arytmetyczna - Mediana - Moda - Rozstęp danych Pamiętaj! Dane zawsze należy najpierw uporządkować

21 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Co leży w połowie drogi między 3 i 7?
Można obliczyć (3+7):2=10:2=5 A jak obliczyć średnią wartość trzech i więcej liczb? (3+7+8):3=18:3=6

22 JAK OBLICZYĆ ŚREDNIA ARYTMETYCZNĄ
Należy dodać wszystkie liczby i podzielić przez ich liczbę. Obliczmy średnią wieku dzieci na imprezie urodzinowej. Mamy sześcioro dzieci w wieku 13 lat i pięcioro dzieci w wieku 1 roku. Rodzaju zabaw nie możemy dostosować do żadnej grupy: dla jednej będą za poważne, dla drugiej za dziecinne. Średnia w tym przypadku nie jest przydatna. Lepiej wyznaczyć wartość środkową

23 MEDIANA Jest to liczba środkowa
Najpierw nasz zbiór należy uporządkować: 1,1,1,1,1,13,13,13,13,13,13. środkowy wiek 13 lat Można zorganizować dla 13-latków dyskotekę.

24 A TO NASZA MEDIANA… Ustawiliśmy się najpierw według wzrostu…

25 TELEFONY KOMÓRKOWE W NASZEJ KLASIE
W naszej klasie najwięcej osób korzysta z telefonu marki Nokia i Samsung, popularne są również LG i Sony Ericson

26 A JAK WYZNACZYĆ MEDIANĘ, GDY MAMY PARZYSTĄ LICZBĘ DANYCH
Bierzemy wtedy dwie wartości środkowe i obliczamy ich średnią arytmetyczną.

27 MODA To jest wartość występująca najczęściej.
W zestawie danych:1,1,1,1,1,13,13,13,13,13,13 13- występuje 6 razy 1- występuje 5 razy. Moda dla tego zestawu wynosi 13. A ile wynosi moda dla danych: 3,4,4,5,6,6,7 ? 4- występuje 2 razy 6- występuje również 2 razy. Dla tego zestawu są dwie mody: 4 i 6.

28 TELEFONY KOMÓRKOWE W NASZEJ KLASIE
Prawie wszyscy korzystają z telefonów na kartę, tylko 6 osób z naszej klasy ma abonament.

29 TELEFONY KOMÓRKOWE W NASZEJ KLASIE
Wśród operatorów z których korzystamy zdecydowanie dominuje sieć komórkowa ORANGE.

30 TELEFONY KOMÓRKOWE W NASZEJ KLASIE
Sporo z nas bardzo lubi rozmawiać przez telefon, oto wykres ilości rozmów prowadzonych w miesiącu.

31 TELEFONY KOMÓRKOWE W NASZEJ KLASIE
Zdecydowanie, większość z nas, wysyła bardzo dużo sms-ów. Można powiedzieć, że Ci którzy to lubią wysyłają średnio, co najmniej 3 dziennie.

32 PODSUMOWANIE ANKIETY Najbardziej preferowanymi markami telefonów w naszej klasie jest Nokia i Samsung. Spora część z nas posiada telefony na kartę w sieci Orange. Lubimy rozmawiać przez telefon i piszemy bardzo dużo sms-ów. Korzystanie z telefonów komórkowych jest bardzo popularne w naszej klasie.

33 TO MY PRZY OPRACOWYWANIU ANKIETY…

34 UPRAWIANIE SPORTU WŚRÓD MŁODZIEŻY
ANKIETA Droga koleżanko! Drogi kolego! Prosimy o szczerą odpowiedź na pytania dotyczące uprawiania przez Ciebie sportu. Dane posłużą nam jedynie do opracowania diagramów statystycznych do projektu. Zakreśl wybraną odpowiedź 1. Czy uprawiasz sport? TAK NIE 2. Jeśli uprawiasz sport, to ile godzin tygodniowo poświęcasz mu czasu? do 1 godz. od 1 godz. do 4 godz. powyżej 4 godz.

35 UPRAWIANIE SPORTU WŚRÓD MŁODZIEŻY
3. Czy uprawiasz sport wyczynowo? TAK NIE 4. Jaki sport uprawiasz (wybierz co najwyżej trzy dyscypliny)? a). SIATKÓWKA b). PIŁKA NOŻNA c). KOSZYKÓWKA d). PIŁKA RĘCZNA e). PŁYWANIE f). LEKKOATLETYKA g). SPORTY WALKI h). INNE ……………….. (wpisz jaki?) 5. Czy ktoś w Twojej rodzinie uprawia lub uprawiał sport wyczynowo? TAK NIE

36 CZY UPRAWIASZ SPORT TAK NIE

37 ILE GODZIN TYGODNIOWO POŚWIĘCASZ CZASU NA SPORT?

38 ILE GODZIN TYGODNIOWO UPRAWIASZ SPORT?

39 JAKĄ DYSCYPLINĘ UPRAWIASZ ?

40 JAKĄ DYSCYPLINĘ UPRAWIASZ?

41 CZY TWOIU RODZICE UPRAWIAJA LUB UPRAWIALI SPORT?

42 PRAWDOPODOBIEŃSTWO Doświadczenie losowe- działanie, którego wyniku nie jesteśmy w stanie przewidzieć Przykłady doświadczeń losowych: Rzut monetą, rzut kostką do gry Zdarzenie- to pojedynczy wynik doświadczenia, np. wyrzucenie orła w rzucie monetą wyrzucenie parzystej liczby oczek w rzucie kostką do gry

43 ZDARZENIE NIEMOŻLIWE I PEWNE
Prawdopodobieństwo nie będzie mniejsze niż 0, gdyż jest pewne, że coś się nie stanie i nie będzie większe od 1, bo jest pewne, że coś się wydarzy. Jutro wyjdzie słońce Nie będę uczył się W szkole matematyki

44 RZUT KOSTKĄ DO GRY Kostka ma sześć ścian.
Jest sześć możliwych wyników:{1,2,3,4,5,6}. Jaki jest najmniejszy możliwy wynik ? (1) Jaki jest największy wynik? (6) Jaki wynik jest najbardziej prawdopodobny? (….?) Czy otrzymanie każdego wyniku jest takie samo, czy może któreś zdarza się częściej?

45 RZUT KOSTKĄ DO GRY

46 RZUT DWIEMA KOSTKAMI Dodajemy wyniki
Czy sumę 8 można otrzymać w inny sposób?

47 RZUT DWIEMA KOSTKAMI Jest 36 możliwych wyników.
Jaka jest najmniejsza suma oczek? (1+1=2) Jaka jest największa suma oczek? (6+6=12) Jaka suma oczek jest najbardziej prawdopodobna?(..?)

48 WWW

49


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google