Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Przedsiębiorczość i innowacje w praktyce – projekty Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji oraz Enterprise.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Przedsiębiorczość i innowacje w praktyce – projekty Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji oraz Enterprise."— Zapis prezentacji:

1 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Przedsiębiorczość i innowacje w praktyce – projekty Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji oraz Enterprise Europe Network Gdańsk, 15 grudnia 2011

2 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską W ramach Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji funkcjonują: - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług Punkty Konsultacyjne KSU funkcjonują dzięki wsparciu pochodzącemu ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. - Enterprise Europe Network Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki.

3 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oferuje: - diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich - informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu - dane kontaktowe do instytucji Pytania do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w Punkcie. Punkty Informacyjne organizują otwarte spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

4 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług oferuje: - zagadnienia związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, - pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów ze środków publicznych, - inne informacje (m.in. informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu zrzeszających przedsiębiorców danej branży o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, informacje dotyczące instytucji zawierających informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność parterów gospodarczych), - informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, usług doradczych proeksportowych itp, informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowanych szkoleń).

5 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Liczba usług w latach Przygotowano i zrealizowano 2011 (do 31.08) Od Łączna ilość zrealizowanyc h usług Usługi informacyjne Usługi doradcze i doradczo - informacyjne Usługi szkoleniowe Liczba uczestników szkoleń

6 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Enterprise Europe Network

7 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Czym jest EEN? Enterprise Europe Network to jedna z kluczowych inicjatyw Unii Europejskiej, zapewniająca wzrost innowacyjności i wsparcie dla sektora MŚP Realizacja: Projekt realizowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata Ze strony KE projektem zarządza Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) Prawie 600 ośrodków we wszystkich państwach UE, a także w Izraelu, Norwegii, Turcji, FYROM, Armenii, Rosji, Chile i Szwajcarii

8 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Zasięg EEN

9 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Do kogo skierowane są nasze usługi? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy Przedsiębiorcy - debiutanci Jednostki naukowe, naukowo-badawcze oraz dydaktyczne Ludzie nauki (naukowcy, doktoranci, studenci) Inni

10 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co możemy zaproponować odbiorcom naszych usług? MISJA: POMOC W SKUTECZNYM FUNKCJONOWANIU MSP NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Informujemy i doradzamy (prawo i polityki UE, źródła finansowania, szkolenia, seminaria, indywidualne konsultacje, bezpłatna biblioteczka) Interaktywne Kształtowanie Polityki (IPM), SME feedback, SME Pannels zgłaszanie do Komisji Europejskiej uwag na temat prawa europejskiego i jego ewentualnych luk lub błędnego stosowania przez państwowe instytucje

11 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Nasze usługi cd: Kojarzymy partnerów biznesowych: Biznesowo-kooperacyjna baza danych (BCD) Baza ofert technologicznych (BBS) Baza ofert biznesowych, przesyłanych przez ambasady i izby handlowe Targi i misje handlowe Bezpośrednie łączenie partnerów

12 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co udało nam się w tym roku dokonać: wprowadziliśmy 52 profili pomorskich firm do bazy wysłaliśmy 192 zapytania dotyczące firm zagranicznych polskie firmy otrzymały 93 zapytania od firm zagranicznych udzieliliśmy ok. 150 porad dla przedsiębiorców zorganizowaliśmy 1 misje handlową dla firmy hiszpańskiej zorganizowaliśmy 3 szkolenia dla przedsiębiorców

13 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji Projekt realizowany przez: - Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość - Lider Projektu - Urząd Miasta Sopotu – Partner Projektu Czas realizacji projektu: od kwietnia 2011 do marca 2013 Lokalizacja projektu: Sopot ul. 3 maja Nowoczesny obiekt wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności. Budżet projektu: zł (w tym dotacja UE zł - RPO WP Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych)

14 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na latach Poddziałanie Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych Typy projektów podlegających realizacji: 1) Tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy, w tym wsparcie funkcjonowania systemu zbierania, przetwarzania, upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji; 2) Udział w istniejących lub tworzenie nowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy w obszarze innowacji pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi; 3) Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych między firmami, a także pomiędzy firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji), w tym klastrów o zasięgu lokalnym i regionalnym; 4) Usługi podnoszące gotowość inwestycyjną i kredytową firm oraz specjalistyczne doradztwo przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych; 5) Usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze; 6) Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

15 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji Oferta SCWI adresowana jest do innowacyjnych firm i ukierunkowana na stymulowanie współpracy świata biznesu i nauki dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności pomorskiej gospodarki. Obejmuje ona: - PRZESTRZEŃ BIUROWA OPEN-SPACE

16 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską - E-LABORATORIUM - SALE KONFERENCYJNE - POKÓJ KREATYWNY - E-SEKRETARIAT I PLATFORMA CRM - ZAPEWNIENIE COACHINGU DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - ZAPEWNIENIE ZEWNĘTRZNEGO WSPARCIA EKSPERCKIEGO

17 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co oferujemy w ramach Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji: - Biuro zlokalizowane w Sopockim Centrum Wiedzy i Innowacji - przestrzeń biurowa open-space lub wirtualne biuro (w obu przypadkach: adres firmy, sekretariat/recepcja, możliwość korzystania z infrastruktury biurowej SCWI w różnych wariantach, dostęp do sal konferencyjnych i sal spotkań, pomoc merytoryczna w prowadzeniu firmy), - Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne – nowoczesne sale konferencyjne i szkoleniowe, sale do spotkań biznesowych, e- laboratorium – z dostępem do najnowszych baz danych, e-learningu, materiałów multimedialnych i specjalistycznego oprogramowania, telekonferencji,

18 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co oferujemy w ramach Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji: - Szkolenia – szczególnie cykliczne szkolenia z zakresu wspierającego przedsiębiorczość, ale również szkolenia specjalistyczne dotyczące zagadnień innowacyjności, komputerowe, - Informacje i doradztwo – wsparcie doświadczonych konsultantów w zakresie zagadnień podejmowania i prowadzenia działalności, prawa i polityk UE, źrodeł wsparcia finansowego i innych zagadnień szczególnie ważnych w prowadzonej innowacyjnej działalności, - Mentoring i coaching – dla podmiotów realizujących innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie wynikającym z ich potrzeb, zewnętrzne wsparcie eksperckie – w szczególności w zakresie transferu technologii, kojarzenia przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych,

19 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co oferujemy w ramach Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji: - Szkolenia – szczególnie cykliczne szkolenia z zakresu wspierającego przedsiębiorczość, ale również szkolenia specjalistyczne dotyczące zagadnień innowacyjności, komputerowe, - Informacje i doradztwo – wsparcie doświadczonych konsultantów w zakresie zagadnień podejmowania i prowadzenia działalności, prawa i polityk UE, źrodeł wsparcia finansowego i innych zagadnień szczególnie ważnych w prowadzonej innowacyjnej działalności, - Mentoring i coaching – dla podmiotów realizujących innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie wynikającym z ich potrzeb, zewnętrzne wsparcie eksperckie – w szczególności w zakresie transferu technologii, kojarzenia przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych,

20 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co oferujemy w ramach Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji: - networking – wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, spotkania członków Inkubatora, organizowanie wyjazdów na imprezy kooperacyjne (targi i misje). - transfer technologii, audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi w Polsce i zagranicą,

21 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co oferujemy w ramach Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji: - networking – wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, spotkania członków Inkubatora, organizowanie wyjazdów na imprezy kooperacyjne (targi i misje). - transfer technologii, audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi w Polsce i zagranicą,

22 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji ul. 3 Maja 67/ Sopot tel fax godziny otwarcia: 8:00 -

23 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Przedsiębiorczość i innowacje w praktyce – projekty Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji oraz Enterprise."

Podobne prezentacje


Reklamy Google